smulki j projekt fondas subprioritetas 2 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SMULKIŲJŲ PROJEKTŲ FONDAS Subprioritetas 2.2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SMULKIŲJŲ PROJEKTŲ FONDAS Subprioritetas 2.2

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

SMULKIŲJŲ PROJEKTŲ FONDAS Subprioritetas 2.2 - PowerPoint PPT Presentation

benoit
126 Views
Download Presentation

SMULKIŲJŲ PROJEKTŲ FONDAS Subprioritetas 2.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS VEIKLŪS KAIMYNAI SMULKIŲJŲ PROJEKTŲ FONDASSubprioritetas2.2 Gardinas 2014.09.05 Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, VšĮ

 2. MOKYMŲ PLANAS 1. Smulkiųjų projektų fondo įgyvendinimoprincipai: • Bendrieji SPF tikslai. SPF įgyvendinimo principai • Tinkamos veiklos • Tinkamos išlaidos • Tinkama teritorija. Bendradarbiavimo abipus sienos aspektas 2. Projekto įgyvendinimas ir pakeitimai projekte 3. Viešinimo reikalavimai 4. Pažangos ataskaitos pildymas: • 1) Duomenų iš patvirtintos paraiškos svarba • 2) Veiklos ataskaitos pildymas • 3) Finansinės ataskaitos pildymas • 4) Reikalavimai pažangos ataskaitos pateikimui • 5) Lėšų įsisavinimo prognozė pagal SPB informaciją 5. Projekto išlaidų dokumentavimas ir buhalterinė apskaita 7. Klausimai-atsakymai. Individualios konsultacijos

 3. SPF teisinis pagrindas • Lietuvos ir Lenkijos BPS 2007-2013 m. programa(Programos dokumentas ) patvirtinta 2007.12.20, Komisijos sprendimu Nr.C (2007) 6530, programos dokumento pakeitimas patvirtintas 2011.11.23 Komisijos sprendimu Nr.C (2011)7890. • Lietuvos ir Lenkijos BPS 2007-2013 m. Programos vadovas(Programos vadovas) – aktuali versija, pakoreguota prieš paskelbiant kvietimą teikti paraiškas SPF II etapo projektams finansuoti, yra paskelbta programos svetainėjewww.lietuva-polska.eu • SPF Paramos sutartis, pasirašyta tarp programos Vadovaujančiosios institucijos ir SPF PP.

 4. KAS TAI YRA SPF subprioritetas 2.2 SPF – tai skėtinis projektas, į kurio sudėtį įeina 8 smulkieji projektai (SP); įgyvendinamas 2 partnerių: 1 iš Lietuvos ir 1 iš Lenkijos. „SPF – subprioritetas2.2” vykdomas: • VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras - PP • Draugijos „Euroregionas Nemunas” - P Skėtinio projekto įgyvendinimo terminas – 2014.12.31.

 5. Tinkama teritorija

 6. Tinkama teritorija Lietuvos pusėje: Tinkamos teritorijos - Alytaus ir Marijampolės apskritys; Besiribojančios teritorijos: Tauragės, Kauno ir Vilniaus apskritys (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę). Lenkijos pusėje: Tinkamos teritorijos - Balstogės ir Suvalkų subregionas bei Elko subregionas; Besiribojančios teritorijos: Lomžos ir Olštino subregionai

 7. BENDRASIS SPF TIKSLAS Bendrasis Smulkiųjų projektų fondo tikslas yra skatinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono socialinę sanglaudą, gyvenimo ir aplinkos kokybę.

 8. Prioritetai 2 Prioritetas Pasienio regiono sanglauda ir geresnė bendra pasienio teritorijos kokybė Subprioritetas2.2 Gyvenamosios aplinkos gerinimas

 9. NUMATOMA VERTĖ Planuojama skėtinio projekto vertė – 0,583mln.EUR Dalinis finansavimas iš ERPF (85%) – 0,495mln.EUR, iš jų: • SPF administravimui– 0,071mln.EUR • Smulkiesiems projektams– 0,512mln.EUR Nuosavas įnašas – 15% nuo tinkamų projekto išlaidų.

 10. Smulkieji projektai • SPF/2.2/LT/03, VšĮ „Konsultus mokymai“, „Jaunimo lyderystės skatinimas“, •  SPF/2.2/LT/05, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, „Gyvenimo aplinkos kokybės gerinimas Kazlų Rūdoje“, •  SPF/2.2/LT/07, Varėnos švietimo centras, „Tėvystės įgūdžių ugdymas: Lietuvos ir Lenkijos gerosios patirties paieška“, •  SPF/2.2/LT/08, Alytaus profesinio rengimo centras, „Dirbkime bendradarbiaudami“ • SPF/2.2/PL/12, Mokslo ir technologijų parkas Suvalkuose „Lenkija-Rytai“, „Teikiamų gyvybės gelbėjimo paslaugų kokybės gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje“, • SPF/2.2/PL/18, Gižycko valsčiaus elektronikos ir informacijos mokyklų susivienijimas, „Bendradarbiavimas automobilių srities mokyme“, • SPF/2.2/PL/05, „Atsinaujinančių energijos šaltinių palaikymas pasienio regione“ – Asociacija „Žvejų vietos veiklos grupė „Suvalkų - Augustavo ežerynas”

 11. AČIŪ UŽ DĖMESĮ www.nemunas.info www.spf-info.eu Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, VšĮ biuras@nemunas.info Tel./faks. +370 343 91538