slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

PROFESINIO MOKYMO METODIKOS CENTRAS. EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA. Mokymo-mokymosi priemonių Lietuvos profesiniame mokyme išteklių įvertinimas: tyrimo rezultatų apibendrinimas. Tyrimo vykdytojai:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas' - mea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROFESINIO

MOKYMO

METODIKOS

CENTRAS

EUROPOS SĄJUNGA

Europos socialinis fondas

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

Mokymo-mokymosi priemonių

Lietuvos profesiniame mokyme išteklių įvertinimas: tyrimo rezultatų apibendrinimas

Tyrimo vykdytojai:

Doc. dr. ŽYDŽIŪNAITĖ Vilma (grupės vadovė)

(Kauno technologijos universitetas)

MIKIPARAVIČIUS Jeronimas

(Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla)

DAUJOTIENĖ Nijolė

(Profesinio mokymo metodikos centras)

MONTVILIENĖ Vilija

(Šiaulių profesinio rengimo centras)

tyrimo realizuotas trimis etapais
Tyrimo realizuotas trimis etapais
 • 1 etapas: kiekybinis vertinamasis tyrimas, naudojant vertinimo matricą
 • 2 etapas: kokybinis tyrimas – interviu bei kokybinė turinio (content) analizė
 • 3 etapas: kiekybinis tyrimas - apklausa raštu, naudojant mišruas tipo klausimyną
slide4
PROFESIJAI SKIRTŲ MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ APRŪPINIMO PROFESINĖJE MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS
organizavimo procesas
Organizavimo procesas

Pradedamas nuo poreikių nustatymo:

 • mokytojų apklausos (augalininkystė ir gyvulininkystė);
 • sudaromi trūkstamų mokymo(si) priemonių sąrašai (transporto paslaugos);
 • aptarimas metodinėse komisijose (dailieji amatai, kompiuterio panaudojimas, maisto produktų gamyba)
mokymo si priemoni pirkimo prioritet nustatymas
Mokymo(si) priemonių pirkimo prioritetų nustatymas
 • Mokyklos taryba (dailieji amatai);
 • Administracija (viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas);
 • Skyrių vedėjai su bibliotekininku (mažmeninė ir didmeninė prekyba).
r eikaling mokymo si priemoni s ra sudarym as ir tvirtinim as
Reikalingų mokymo(si) priemonių sąrašų sudarymas ir tvirtinimas

Atsakingi skirtingi asmenys ir / ar jų grupės:

 • svarsto mokyklos taryba(dailieji amatai ir kompiuterio panaudojimas),
 • sąrašą koreguoja mokyklos bibliotekininkas ir pakoreguotą atiduoda profesinės mokyklos direktoriaus pavaduotojui profesiniam mokymui (dailieji amatai).

Galutinis pageidaujamų mokymo(si) priemonių sąrašas atiduodamas direktoriaus pavaduotojui profesiniam mokymui, siekiant „atrinkti, ką iš įvardytų priemonių mokykla gali įsigyti“(didmeninė ir mažmeninė prekyba, maisto produktų gamyba) arba - mokyklos administracijai (dailieji amatai, kompiuterio panaudojimas, didmeninė ir mažmeninė prekyba, transporto paslaugos).

Už galutinį reikalingų mokymo(si) priemonių sąrašą atsakingi metodinių komisijų pirmininkai (augalininkystė ir gyvulininkystė).

mokymo si priemon ms skirt l valdymas
Mokymo(si) priemonėms skirtų lėšų valdymas
 • Direktoriaus pavaduotojas profesiniam mokymui (statyba ir inžinerija)
 • Mokyklos taryba (maisto produktų gamyba ir dailieji amatai)
 • Mokyklos administracija (transporto paslaugos; viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas; kompiuterio panaudojimas)
 • Mokyklos taryba kartu su direktoriumi (kompiuterio panaudojimas)
 • Buhalterija (didmeninė ir mažmeninė prekyba).
mokymo si priemoni sigijimo iniciatoriai
Mokymo(si) priemonių įsigijimo iniciatoriai
 • Bibliotekininkai (transporto paslaugos; viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas).
 • Profesijos mokytojai (didmeninė ir mažmeninė prekyba, transporto paslaugos).
 • Transporto paslaugų programai mokymo(si) priemonės įgyjamos iš projektinių veiklų gaunamų lėšų ar padedant darbdaviams.
slide10
PROFESINĖJE MOKYKLOJE ATSAKINGAS UŽ PROFESIJAI SKIRTŲ MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ APRŪPINIMĄ ...
slide11
Asmenys, atsakingi už profesijai skirtų mokymo(si) priemonių aprūpinimą, priklauso trims grupėms: bibliotekos darbuotojai, mokyklos vadovai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai ar jų grupės -
 • mokyklos bibliotekininkas (didmeninė ir mažmeninė prekyba; maisto produktų gamyba; kompiuterio panaudojimas; viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas);
 • mokyklos bibliotekininkas(vedėjas) su profesijos mokytojais (statyba ir inžinerija, mechanika ir metalo darbai);
 • informacinio centro vedėja (mechanikos ir metalo darbai);
 • mokyklos direktorius ir metodinės komisijos pirmininkas(dailieji amatai);
 • direktoriaus pavaduotojas ugdymui(augalininkystė ir gyvulininkystė);
 • skyrių vedėjai(didmeninė ir mažmeninė prekyba);
 • mokyklos taryba(kompiuterio panaudojimo programa);
 • mokyklos bibliotekininkas autonomiškai su finansininku(transporto paslaugos).
iliustruojantis pvz
Iliustruojantis pvz.

„...mokykloje už profesijai skirtų mokymosi priemonių aprūpinimą yra atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Informacinio centro vedėja pastoviai domisi informacija apie naujas mokymosi priemones ir formuoja sąrašus. Šiuos sąrašus ji pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Pastarasis supažindina profesijos mokytojus tiesiogiai arba per metodinių komisijų pirmininkus ir vėliau yra suformuojamas galutinis mokyklai reikalingų įsigyti mokymo priemonių sąrašas...“

slide14
Profesinėse mokyklose yra pakankamas potencialas pedagogų, galinčių parengti mokymo(si) priemones.
 • Išryškėjo kelios problemos...
slide15
Nepakankamai aktyviai rengiamos mokymo(si) priemonės: visi pedagogai mokymo(si) priemones rengia tik dviejuose - transporto paslaugų ir maisto produktų gamybos - posričiuose, o didmeninės ir mažmeninės prekybos posrityje mokymo(si) priemonių rengimas aktyvėja, artėjant atestacijai.
 • Kituose posričiuose (mechanikos ir metalo darbų) nors potencialas yra, tačiau nepakanka mokymo priemonių bei sąlyginai nedidelė dalis pedagogų rengia mokymo(si) priemones, t.y. jaučiama pedagogų aktyvumo stoka.
slide16
Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo ir statybos ir inžinerijos posrityje esant potencialui, neaišku, kiek pedagogų realiai dalyvauja mokymo(si) priemonių rengime.
 • Profesijos naujumą atitinkančias kompetencijas turinčių asmenų stokos problema (kompiuterio panaudojimas), nors yra daug aukštos kvalifikacijos pedagogų.
slide17
Paradoksas, tačiau kliuviniu gali būti būtent pedagogų amžius ir jų didelis pedagoginis stažas („vyrauja didelį pedagoginį darbo stažą (apie 30 metų) turintys mokytojai“).
 • Minėtasis mokymo(si) priemonių rengimo trikdys - nedaug mokykloje dirbančių jaunų pedagogų – aktualus ir viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo posričiui, kur jauni pedagogai anksti palieka profesinę mokyklą ir pedagoginis personalas – sensta („darbo stažas apie 30 metų“).
 • Pedagogų įvairovė, atsižvelgiant į jų pedagoginės veiklos patirtį, egzistuoja tik transporto paslaugų ir statybos ir inžinerijos posričiuose, kur mokytojų darbo stažas svyruoja nuo 3 iki 30 metų.
slide18
KOKIAS MOKYMO(SI) PRIEMONES IR KOKIOMIS FORMOMIS DAŽNIAUSIAI RENGIA PEDAGOGAI, SIEKIANT PALENGVINTI PROFESINIO MOKYMOSI PROCESĄ MOKINIAMS?
slide19
Egzistuoja mokymo(si) priemonių įvairovė ir jų formų priklausomybė nuo profesijos posričio:
 • Mokomieji vadovėliai įvardinti tik vieno respondento, atstovaujančio mechanikos ir metalo darbų profesijos posričiui.
 • Populiariausia priemone išlieka konspektas, tačiau jie rengiami tiek popierine, tiek ir elektronine formomis (paminėjo dauguma apklaustųjų).
 • Vien popierine forma konspektai naudojami tik transporto paslaugų bei viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo profesiniuose posričiuose.
slide20
Kiekviename profesijos posrityje yra išskirtinių, specifinių priemonių, pvz.:
 • skaičiavimo kortelės (didmeninė ir mažmeninė prekyba),
 • etalonai (dailieji amatai),
 • muliažai ir nuotraukos (viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas),
 • plakatai (kompiuterio panaudojimas bei statyba ir inžinerija).
 • Vertinimo testus naudoja transporto paslaugų, dailiųjų amatų, didmeninės ir mažmeninės prekybos profesijos posričiuose dirbantys pedagogai.
slide21
Kai kur taikomos ir inovatyvios mokymo(si) priemonės: naudojama pačių mokinių ir pedagogų filmuota medžiaga (statyba ir inžinerija), infotestai virtualioje aplinkoje (kompiuterio panaudojimas).
 • Augalininkystės ir gyvulininkystės profesijos posrityje dirbantys pedagogai medžiagą talpina mokyklos tinklalapyje, tačiau ši praktika dar nedažna.
 • Dažniau mokiniams duodama dalomoji medžiaga (kompiuterio panaudojimas, mechanikos ir metalo darbai, didmeninė ir mažmeninė prekyba).
 • Mokiniams sudarytos sąlygos nusikopijuoti mechanikos ir metalo darbų, augalininkystės ir gyvulininkystės posričio specialistų rengiamus aktyvaus mokymo ir mokymosi rinkinius.
slide23
Mokykloje išorinio skatinimo bendradarbiauti nėra: tai yra individualus kiekvieno reikalas (akcentavo visų, išskyrus augalininkystės ir gyvulininkystės bei dailiųjų amatų profesijų posričių, atstovai).
 • Bendradarbiavimas būna fragmentinis ir priklauso nuo projektinės veiklos (kompiuterio panaudojimas, transporto paslaugos, mechanikos ir metalo darbai),
 • Daro įtaką atestacijos (kompiuterio panaudojimas ir dailiųjų amatų) bei svarbios pačių pedagogų iniciatyvos (didmeninė ir mažmeninė prekyba, maisto produktų gamyba, transporto paslaugos).
i ry k jusios problemos yra
Išryškėjusios problemos yra:
 • Pedagogų tarpusavio konkurencija (didmeninė ir mažmeninė prekybos profesija);
 • Neadekvatus darbo krūvio paskirstymas profesijos pedagogams (viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas).
slide25
KIEK MOKYMO-MOKYMOSI PRIEMONIŲ PARENGTA KOOPERUOJANTIS SU PEDAGOGAIS IŠ KITŲ MOKYKLŲ, RENGIANČIŲ TO PATIES PROFESIJOS POSRIČIO DARBININKUS PER PASTARUOSIUS 10-15 M.?
slide26
Per paskutinius 10 – 15 m. apklaustų profesinių mokyklų pedagogai dėl konkurencijos tarp mokyklų (pvz., statybos ir inžinerijos posritis) ar dėl nepaaiškintų priežasčių nesikooperavo su kitų mokyklų, ar paties profesinio posričio pedagogais (didmeninė ir mažmeninė prekyba, dailieji amatai, kompiuterio panaudojimas, transporto paslaugos, mechanikos ir metalo darbai).
slide27
Iki šiol, jei ir parengtas, tai – menkas mokymo(si) priemonių kiekis, pvz.: transporto paslaugų, viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo, maisto produktų gamybos posričiuose išleista vos po vieną bendrą su kitų mokyklų pedagogais mokymo(si) priemonę.
 • Didmeninės ir mažmeninės prekybos posrityje išleisti du vadovėliai.
 • Šiuo metu mechanikos ir metalo darbų posrityje kuriami bendri kelioms institucijoms moduliai.
slide28
Tokių pavienių atvejų negalima vadinti sistema, o tik atskirais fragmentais, nes jei kooperuojamasi, tai tik atskirose disciplinose.
 • Šiuo metu egzistuoja dvi prielaidos kooperacijai:
 • bendri projektai (pvz., kompiuterio panaudojimo posritis) arba
 • bendradarbiavimas asmeniniu lygmeniu.
slide30
Dažniausiai parengtų mokymo(si) priemonių turinį vertina metodinės komisijos: jose mokymo(si) turinys aptariamas (visuose posričiuose).
 • Augalininkystės ir gyvulininkystės posrityje turinį pirmiausiai vertina du metodinės komisijos nariai ir tik vėliau – visa komisija.
 • Kompiuterių panaudojimo posrityje metodinė komisija teikia išvadas atestacinei komisijai.
 • Kompiuterio panaudojimo ar transporto paslaugų posričiuose mokymo(si) priemonės turinį vertina atestacinė komisija ar jos paskirti ekspertai.
 • Egzistuoja ir mokyklos vadovų vertinimas (pvz.,viešbučių ir restoranų, statybos ir inžinerijos posritis) bei vertinimas vidinio audito metu (statybos ir inžinerijos posritis).
i ry k jo skirtingi mokymo si turinio vertinamieji aspektai
Išryškėjo skirtingi mokymo(si) turinio vertinamieji aspektai
 • Dailiųjų amatų posrityje vertinamos mokymo medžiagos perteikimo formos;
 • Didmeninės ir mažmeninės prekybos ar maisto produktų gamybos profesijos posričiuose vertinamas - atitikimas veiklos sritims, kompetencijoms, mokymo ir dalyko tikslams.
slide33
Didmeninės ir mažmeninės prekybos posričio pedagogų mokymo(si) „priemonės turinį vertina komisija, į kurios sudėtį įeina direktorė, jos pavaduotoja ugdymui, atitinkamo skyriaus vedėjas, metodinės komisijos pirmininkė ir tos pačios profesijos mokytojai“. Kartais į vertinimą įtraukiami pedagogai ir mokiniai.
 • Vertina ir pats autorius (autoriaus vertinimas būdingas transporto paslaugų posričiui).
 • Augalininkystės - gyvulininkystės ir transporto paslaugų posričių pedagogų priemonių turinį vertina to paties profesijos posričio pedagogai pagal nusistatytus kriterijus, kartais – neoficialiai - darbdaviai (kvalifikacijos egzaminų komisijų nariai).
slide34
Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo bei kompiuterio panaudojimo posričiuose – to paties posričio pedagogai metodinėse komisijose.
 • Dailiųjų amatų posričio pedagogų priemonių turinį vertina mokyklos vadovai, o prieš atestaciją (kaip ir kompiuterių panaudojimo bei transporto paslaugų posričiuose) - tos pačios srities pedagogai, turintys aukštesnę kvalifikacinę kategoriją – atestacinės komisijos ekspertai.
slide36
Svarbiausias veiksnys, skatinantis pedagogus rengti mokymo(si) priemones, yra pedagogų atestacija ir noras įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją (visi profesiniai posričiai).
 • Nematerialūs motyvuojantys veiksniai: projektinė veikla (kompiuterio panaudojimas), pedagogų garbės reikalas ir noras, kad mokykla turėtų gerą vardą (didmeninė ir mažmeninė prekyba), siekis sėkmingai dirbti darbą (transporto paslaugos ir dailieji amatai).
 • Iš materialių skatinančių veiksnių paminėtas pirminių sąlygų dirbti sudarymas - aprūpinimas popieriumi ir sąlygų naudotis kompiuterine technika sudarymas (posritis - mechanikos ir metalo darbai).
slide37
KOKS PRELIMINARUS PROCENTAS PEDAGOGŲ MOKYKLOJE PRAEITAIS MOKSLO METAIS PARENGĖ ARBA ATNAUJINO MOKYMO-MOKYMOSI PRIEMONES IR KOKIO POBŪDŽIO?
slide38
Masiškai (t. y. visi arba beveik visi mokyklos pedagogai) mokymo(si) priemones atnaujino viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo, dailiųjų amatų, kompiuterio panaudojimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto paslaugų posričių pedagogai: pakoreguoti konspektai, atnaujinta dalomoji medžiaga su individualiomis užduotimis mokiniams.
 • Daugiau nei pusė mokyklos pedagogų (50 – 70 %) atnaujino statybos ir inžinerijos posričio: atnaujinti užduočių rinkiniai, mokomieji testai, konspektai.
slide39
Transporto paslaugų posrityje mokymo(si) priemones taip pat nuolat atnaujina toks procentas pedagogų dėl to, kad „...maždaug pusės pedagogų dėstomų dalykų užduotys įtraukiamos į kvalifikacinių egzaminų užduotis...“.
 • Kas penktas mokyklos pedagogas, dirbantis mechanikos ir metalo darbų ar augalininkystės ir gyvulininkystės posričiuose, atnaujino dalomąją medžiagą ir savarankiško mokymosi priemones.
 • Tik kas dešimtas (10 %) dailiųjų amatų profesijos posričiui priklausančių pedagogų parengė arba atnaujino metodinei komisijai dalomąją medžiagą bei plakatus.
slide40
Nepaisant, kiek procentų mokyklos bendruomenės atnaujino priemones, dažniausiai tai buvo konspektai, dalomoji medžiaga ir savarankiškos užduotys.
 • Respondentai nurodė priežastis, skatinančias mokymo(si) priemonių atnaujinimą – technologijų kaita ir metodinės komisijos sprendimas, kurį pedagogai privalo vykdyti.
slide41
AR KAUPIAMA STATISTIKA, KIEK IR KOKIŲ MOKYMO-MOKYMOSI PRIEMONIŲ MOKYKLOS PEDAGOGAI YRA PARENGĘ? JEI TAIP, KUR ŠI STATISTIKA PATALPINAMA (LAIKOMA)?
slide42
Statistika apie tai, kiek ir kokių mokymo(si) priemonių mokyklos pedagogai yra parengę, kaupiama:
 • metodiniame kabinete (posričiai: transporto paslaugos, maisto produktų gamyba),
 • mokymo kabinetuose (viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo posritis),
 • skaitykloje - metodiniame kampelyje, informaciniame centre (mechanikos ir metalo darbų posritis),
 • mokyklos bibliotekoje (posričiai: dailieji amatai, viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo posritis ir kompiuterio panaudojimas),
 • metodinėje komisijoje (kompiuterio panaudojimo posritis).
slide43
Statistikos formos – įvairios:
 • dažniausiai mokyklos bibliotekoje ar metodiniame kabinete yra visų mokyklos pedagogų parengtų mokymo(si) priemonių sąrašas,
 • mokymo kabinetuose - kiekvieno pedagogo – kabineto vedėjo parengtų mokymo(si) priemonių sąrašas,
 • skaitykloje – metodiniame kampelyje kaupiamos mokymo(si) priemonės, o informaciniame centre – kaupiami mechanikos ir metalo darbų posrityje dirbančių pedagogų geriausi darbai, rengiamos jų parodos,
 • dailiųjų amatų ir kompiuterio panaudojimo posričių pedagogai informaciją apie jų mokymo(si) priemones sistemina savianalizės ataskaitoje.
 • Statistika nekaupiama augalininkystės ir gyvulininkystės, didmeninės ir mažmeninės prekybos posričiuose.
slide44
AR ATLIEKAMI IR KAS KIEK LAIKO PROFESIJAI SKIRTŲ MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ POREIKIO TYRIMAI PROFESINĖJE MOKYKLOJE? KAS ATSAKINGAS UŽ TOKIO POBŪDŽIO TYRIMUS?
slide45
Profesinėse mokyklose profesijai skirtų mokymo(si) priemonių poreikio tyrimai nerealizuojami.
 • Egzistuoja tik fragmentinė jų raiška, iššaukta išorinių aplinkybių (pvz., augalininkystės ir gyvulininkystės posrityje dirbančiai mokyklai siekiant akreditacijos) arba pagrindinėms valstybės institucijoms siekiant tikslų nacionaliniu mastu (pvz., LR Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamas kasmetinis duomenų rinkimas apie techninių mokymo priemonių poreikį, kuriame dalyvauja pedagogas, dirbantis kompiuterio panaudojimo profesijos posrityje).
slide46
Vykdomos mokytojų apklausos dėl literatūros, neįtraukiant kitų mokymo(si) priemonių poreikių analizės (tai daroma dailiųjų amatų, transporto paslaugų posričiuose).
 • Pedagogai tariasi tarpusavyje (didmeninės ir mažmeninės prekybos posritis).
 • Metodinėse komisijose aptariant mokymo(si) priemonių poreikį (kompiuterio panaudojimo, transporto paslaugų, viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo posričiai).
 • Mechanikos ir metalo darbų posrityje spec. technologijų mokytojo iniciatyva realizuotas vienkartinis tyrimas, tačiau jis nekartotas.
 • Maisto produktų gamybos posrityje dirbantiems pedagogams tokių tyrimų realizavimas – beprasmiškas, nes nėra išleista reikalingų mokymo(si) priemonių.
atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys
 • Pedagogai (dailieji amatai, didmeninė ir mažmeninė prekyba, maisto produktų gamyba);
 • Metodinės komisijos pirmininkas (viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas);
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (transporto paslaugos).
slide48
AR ATLIEKAMI IR KAS KIEK LAIKO TYRIMAI DĖL MOKINIŲ IR PEDAGOGŲ PASITENKINIMO NAUDOJANT PROFESIJAI SKIRTAS MOKYMO(SI) PRIEMONES? KAS ATSAKINGAS UŽ TOKIO POBŪDŽIO TYRIMUS?
slide49
Šiuo metu reguliarūs tyrimai (kas 5 metus) atliekami viename profesijos posrityje – augalininkystės ir gyvulininkystės. Už šiuos tyrimus atsakingi direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir bendrojo lavinimo skyriaus vedėja.
 • Iš esmės šiuo metu tyrimai neatliekami, nes jie, respondentų nuomone, - nereikalingi: maisto produktų gamybos posrityje svarbu savalaikė mokymo(si) korekcija ir orientacija į mokymo(si) proceso gerinimą, o ne ilgalaikiai tyrimai, transporto paslaugų posrityje poreikis neegzistuoja dėl skurdžios mokymo(si) priemonių bazės, o kompiuterio panaudojimo posričiui atstovaujančio asmens nuomone, mokytojas pats įgalus įvertinti savo parengtą priemonę.
slide51
Daugumoje profesijos posričių, išskyrus augalininkystės ir gyvulininkystės bei (dailiųjų amatų, kompiuterio panaudojimo, transporto paslaugų, didmeninės ir mažmeninės prekybos, maisto produktų gamybos) su išorės ekspertais nesikonsultuojama.
 • Augalininkystės ir gyvulininkystės posrityje numatyti „3 seminarai, kurių metu buvo susipažinta su tyrimų metodologija ir instrumentais“. Konsultuojasi su žemės ūkio specializacijose dirbančiais mokslininkais, tačiau tai daro asmenine iniciatyva ir asmeninių kontaktų pagalba. Tai, kad nesikonsultuojama ir viskas paliekama mokytojui, akcentavo dauguma respondentų.
konsultacij nebuvimo prie astys
Konsultacijų nebuvimo priežastys
 • Už konsultavimąsi svarbiau – mokymo(si) priemonių trūkumas ir rengimas (posritis: kompiuterio panaudojimas);
 • Dėstytojai mokymo(si) priemonėmis nesidalija.
slide54
Profesinio mokymo(si) priemonių rengimo sistema egzistuoja tik vienoje profesiniame posrityje, tačiau ja laikoma vien mokymui(si) naudingos medžiagos sukaupimas.
 • Dažniausiai pasitaiko sistemos fragmentiškumas, kai metodinėse komisijose aptariama, kokias mokymo(si) priemones galima atnaujinti, parengti patiems pedagogams, o kokias -įsigyti kitur (viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas, transporto paslaugos).
slide55
Dailiųjų amatų, kompiuterio panaudojimo ir maisto produktų gamybos posričiuose mokymo(si) priemonių rengimo procesas yra padrikas, nes sprendžia kiekvienas pedagogas individualiai.
 • Transporto paslaugų posrityje mokytojai patys įsigyja literatūros ar savo iniciatyva atnaujina mokymo(si) priemones.
 • Daugeliu atvejų respondentai akcentavo sistemos nebuvimą ir jos reikalingumą.
sistemos fragmenti kum tiksliausiai iliustruoja citata
Sistemos fragmentiškumą tiksliausiai iliustruoja citata:
 • „...kiekvienais mokslo metais planuojama metodinės komisijos veikla, į ją įtraukiant ir mokymo-mokymosi priemonių rengimą. Gegužės mėnesį vyksta parengtos mokymo medžiagos pristatymas, vyksta jos vertinimas. Šio proceso koordinatorė yra direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o stebėsena užsiima metodinės komisijos pirmininkas. Bet manau, kad šio proceso sistema dar negalima pavadinti, nes negalėčiau įvardinti jos lygmenų ir elementų, nežinau, kaip užtikrinamas veiksmingumas pedagogų ir mokinių atžvilgiu...“
slide57
Profesinio mokymo(si) priemonių rengimo sistemos kūrimui / tobulinimui profesinėje mokykloje siūloma šią sistemą centralizuoti: suvienodinti, standartizuoti profesinio mokymo programas bei centralizuotai aprūpinti mokyklas mokymo priemonėmis (viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo posritis).
 • Rekomenduojama organizuoti tikslinius mokymus profesijos pedagogams: apie mokymo(si) priemonių rengimą (posričiai: kompiuterio panaudojimas; transporto paslaugos), teikti aukštesnės kvalifikacijos kolegų parengtos metodinės rekomendacijos bei skatinti bendradarbiauti su aukštesnio lygmens institucijomis.
 • Augalininkystės ir gyvulininkystės posrityje reikalingi tyrimai apie mokymo(si) priemones ir informacijos sklaida, įvertinant mokymo(si) priemonių poreikį ir rinkos pasiūlą bei informuojant mokyklos lygmeniu apie jau parengtas
slide58
KAIP FINANSUOJAMAS APSIRŪPINIMAS MOKYMO-MOKYMOSI PRIEMONĖMIS PROFESINĖJE MOKYKLOJE?
slide59
Pagrindinis mokymo(si) priemonių finansavimo šaltinis profesinėje mokykloje – moksleivio krepšelio lėšos. Jas gauna visos profesinės mokyklos, tačiau šios lėšos naudojamos tik bendrojo lavinimo vadovėliams pirkti, techninėms priemonėms ir įrankiams, po vieną vadovėlį profesijos mokytojui, aukštųjų mokyklų vadovėliams (augalininkystė-gyvulininkystė) įsigyti.
 • Profesinės mokyklos mokymo(si) priemonėms įsigyti turi ir kitų šaltinių, pvz.: kompiuterio panaudojimo profesijos posritis gauna papildomų pajamų iš mokytojų ir tėvų pajamų mokesčio (2 %) ir rėmėjų (dažniausiai - darbdavių); dailiųjų amatų, kompiuterio panaudojimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos posričiai turi specialių lėšų; transporto paslaugų posritis specialių lėšų gauna per projektus ir socialinius partnerius.
slide60
AR PROFESINĖ MOKYKLA TURI PATIRTIES RENGIANT SPECIFINIUS PROJEKTUS, KURIE YRA TAIP PAT VIENA IŠ GALIMYBIŲ APSIRŪPINTI REIKIAMOMIS MOKYMO – MOKYMOSI PRIEMONĖMIS?
slide61
Visos tyrime dalyvavusios mokyklos turi patirties, t. y. yra dalyvavę nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Iš tarptautinių paminėtini PHARE ir dabar – ES struktūrinių fondų projektai.
 • Visų mokyklų dalyvavimas projektuose leido parengti mokymosi priemones atitinkamoms mokymo programoms, pvz.: baldžių ir miško ruošos darbuotojo mokymo programai įrengta baldžių ir miško ruošos darbuotojo mokymo bazė; mechanikos ir metalo darbų posrityje parengta metodinė medžiaga: konspektai, užduočių sąsiuviniai ir pan.
slide63
Profesinėse mokyklose stokojama tokių mokymo(si) priemonių priedų pagal posričius:
 • mokytojo knygų (transporto paslaugos, dailieji amatai, didmeninė ir mažmeninė prekyba, viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas, kompiuterio panaudojimas),
 • vadovėlių su CD, užduočių rinkinių ir plakatų (transporto paslaugos, mechanika ir metalo darbai, dailieji amatai, didmeninė ir mažmeninė prekyba, kompiuterio panaudojimas),
 • skaidrių (dailieji amatai, viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas, kompiuterio panaudojimas),
 • nuotraukų (maisto produktų gamyba),
 • filmų (didmeninė ir mažmeninė prekyba).
slide64
Išryškėjo dvipusis mokymo(si) priemonių priedų neatitikimas kriterijams:
 • mokymo(si) priemonių priedų neatitikimas mokinių gebėjimams (augalininkystė, gyvulininkystė);
 • mokymo(si) priemonių priedų neatitikimas laikmečio reikalavimams (kompiuterio panaudojimas).
slide66
Labiausiai trūksta spausdinto formato leidinių:
 • plakatų, spalvotų nuotraukų albumų (dailieji amatai),
 • enciklopedijų (mechanika ir metalo darbai, transporto paslaugos, dailieji amatai, didmeninė ir mažmeninė prekyba),
 • žinynų (mechanika ir metalo darbai, kompiuterio panaudojimas, transporto paslaugos, dailieji amatai, didmeninė ir mažmeninė prekyba, maisto produktų gamyba),
 • žodynų (didmeninė ir mažmeninė prekyba),
 • reprodukcijų, iliustracijų (dailieji amatai).
 • mokomųjų kompiuterinių programų (mechanika ir metalo darbai, augalininkystė, gyvulininkystė).
slide67
AR PROFESIJOS MOKYTOJAI DALIJASI SAVO KONSPEKTAIS SU KOLEGOMIS? AR JAIS GALIMA LAISVAI NAUDOTIS MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE?
slide68
Problemos:
 • Egzistuoja mokymosi priemonių pasiekiamumo problemos: jų kopijos laikomos ne bibliotekoje, o kiekvieno pedagogo kabinetuose (tai akcentavo mechanikos ir metalo darbų, augalininkystės ir gyvulininkystės, kompiuterio panaudojimo, transporto paslaugų atstovai);
 • Kolegų tarpusavio konkurencija, todėl bibliotekoje kaupiamos tik anksčiau parengtos mokymo(si) priemonės, o naujos laikomos mokytojo kabinete (didmeninės ir mažmeninės prekybos profesijos posritis);
 • Bibliotekoje laikomos tik tos mokymo(si) priemonės, kurios išleistos už Phare lėšas.
 • Mechanikos ir metalo darbų profesijos posričio mokiniams prieinamos mokymo(si) priemonės, esančios informaciniame centre (vos apie 3 proc. visų parengtų priemonių).
slide69
Mokymo(si) priemonių nelaikymo bibliotekoje priežastys:
 • teisiškai nereglamentuotas ir tradicijomis negrindžiamas mokymo(si) priemonių kaupimas bibliotekoje (kompiuterio panaudojimas),
 • mokytojų tarpusavio konkurencija (didmeninė ir mažmeninė prekyba),
 • dalies pedagogų polinkis nebendradarbiauti ir nesidalinti mokymo(si) priemonėmis (kompiuterio panaudojimas).
slide71
Visose tirtose profesinėse srityse akcentuojama viena esminė problema – ne lėšų stoka, o naujų mokymo(si) priemonių stoka ir nepakankama naujų priemonių leidyba.

„...seniau išleistų mokymo priemonių bibliotekoje yra pakankamai ir net per daug. Mokslinės literatūros, skirtos mokytojui užtenka įsigyti tik po 1 egz.. Vadovėlių perkama po 60 - 70 vnt., kad būtų bibliotekoje ir kabinete. Vadovėlius imti į namus mokiniai nenori. Brangūs enciklopediniai leidiniai (1-2 egz.) yra bibliotekoje, o turėti didesnį jų kiekį nėra poreikio. Mokymo priemonių trūksta dėl nepakankamos leidybos...“,

„...nepakankama leidyba, nes nėra tų mokymo(si) priemonių rinkoje. Šiuo metu finansai tikrai nėra problema.

Didmeninės ir mažmeninės prekybos srityje „...šiuo metu labai trūksta mokymo(si) priemonių, mokantis apie maisto ir ne maisto prekes...“

problemos
Problemos
 • Internete daug „žalios“ informacijos, nepritaikytos mokytis (didmeninė ir mažmeninė prekyba, dailieji amatai, transporto paslaugos).
 • Internete talpinama informacija mokymuisi nepakankamai detali ir jos stokojama(viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas, mechanikos ir metalo darbai).
 • Mokytojų ir mokinių užsienio kalbos barjeras, trukdantis gauti naudingos informacijos(mechanikos ir metalo darbai).
 • Mokiniai neturi gebėjimų savarankiškai atrinkti naudingą informaciją(didmeninė ir mažmeninė prekyba, kompiuterio panaudojimas, dailieji amatai).
 • Skurdus apsirūpinimas kompiuteriais namie ir mokykloje (didmeninė ir mažmeninė prekyba, dailieji amatai).
 • Galimybių mokytojams ir mokiniams naudotis internetu nebuvimas (viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas bei maisto produktų gamyba).
 • Profesijai naudingos informacijos apmokestinimas ir brangumas (statyba ir inžinerija).
slide74
AR (NE)POPULIARU PROFESINĖS MOKYKLOS MOKINIAMS DARYTI ASMENINES VADOVĖLIO DALIŲ KOPIJAS?
slide75
Dailiųjų amatų, didmeninės ir mažmeninės prekybos bei mechanikos ir metalo darbų posričių pedagogai patys ir mokiniai kopijuoja mokymo(si) medžiagą.
 • Transporto paslaugų posrityje mokymo(si) medžiagos kopijavimas aktyvėja prieš kvalifikacinius egzaminus.
slide76
Kompiuterio panaudojimo, viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo profesijų posričiuose kopijuoti – nepopuliaru.
 • Kopijavimo paslaugų nepopuliarumo prielaidos: nekopijuojama, nes tai – mokama paslauga, kopijavimui nepritaria profesijos mokytojas dėl mokinių mokymosi motyvacijos stokos, mokinių mokymosi motyvacijos stoka (augalininkystė, gyvulininkystė).
 • Didmeninės ir mažmeninės prekybos posrityje nėra poreikio, nes pamokose taikomi informacijos užsirašymo metodai.
slide77
AR PROFESINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAMS ATESTUOJANTIS YRA PRIVALOMAS PUNKTAS DĖL MOKYMO – MOKYMOSI PRIEMONĖS PARENGIMO IR PUBLIKAVIMO KONKREČIAI PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAI?
slide78
Kuo aukštesnė kvalifikacija, tuo svarbesnis mokymo(si) priemonės ne tik rengimas, bet ir publikavimas.
 • Atestuojantis pirmą kartą mokymo(si) priemonė - neprivaloma, bet yra svarus rodiklis, siekiant vyr. profesijos mokytojo kvalifikacijos augalininkystės ir gyvulininkystės profesijos posrityje būtinas konspektas.
 • Metodinis leidinys reikalaujamas siekiant profesijos mokytojo- metodininko kvalifikacijos (augalininkystės ir gyvulininkystės profesijos posritis).
 • Mokymo(si) priemonės publikavimas kitose srityse (pvz., transporto paslaugų, dailiųjų amatų, kompiuterio panaudojimo, maisto produktų gamybos) reikalaujamas tik atestuojantis mokytojo-eksperto kvalifikacinei kategorijai.
ad