regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013. Norrbottens och Västerbottens län 242 miljoner Euro 2,183 miljarder sKr. Ingrid Inga, maj 2007. Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013. Övergripande mål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013' - benoit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 2013
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Norrbottens och

Västerbottens län

242 miljoner Euro

2,183 miljarder sKr

Ingrid Inga, maj 2007

regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 20131
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013
 • Övergripande mål
  • En långsiktig hållbar tillväxt genom att stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region i Europa
  • 8 000 nya arbetstillfällen
  • 3 000 nya företag
 • Tillväxtområden
  • Test- och övningsverksamhet, säkerhet och sårbarhet
  • Kreativ näringar, upplevelser och turism
  • Energi och miljöteknik
  • Basindustrin – teknik- och tjänsteutveckling
  • Informations- och kommunikationsteknik samt tjänsteverksamhet
  • Bioteknik

Gemensamma nämnare till tillväxtområdena är:

  • Entreprenörskap och nytänkande
  • Behov av förnyelse och innovativa lösningar för att upprätthålla internationell konkurrenskraft

Ingrid Inga, maj 2007

regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 20132
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Insatsområden och delområden

Innovation och förnyelse73% 1 594 mKr

 • Entreprenörskap och företagande (4 500/2150)
 • Innovativa miljöer (1 450/300)
 • Internationellt samarbete (750/25)
 • Regional attraktivitet (1 200/500)

Kvantitativa mål: 7 900 arbetstillfällen och 2 975 nya företag

Tillgänglighet23% 502 mKr

 • Samverkan mellan transportslag (20/7)
 • Regionförstoring (20/8)
 • Informations- och kommunikationsteknik (60/10)

Kvantitativa mål: 100 arbetstillfällen och 25 nya företag

Tekniskt stöd4% 87 mKr

Summa: 2 183 mKr

Ingrid Inga, maj 2007

regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 20133
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Entreprenörskap och nyföretagande

Exempel på aktiviteter

 • Skapa gynnsamma förutsättningar för entreprenörskap och företagande
 • Nyskapande verksamhet och produkt/processutveckling
 • Hållbar resursanvändning
 • Marknadsutvidgning och samverkan
 • Kapitalförsörjning till små och medelstora företag

Stödmottagare/ansvarig för genomförandet: Näringslivet, näringslivets organisationer, offentliga aktörer och

myndigheter, universitet och forskningsinstitut, kompetenscentra m fl

Målgrupp: Små och medelstora företag inom regionen, potentiella företagare, entreprenörer m fl

Innovativa miljöer

Exempel på aktiviteter

 • Samarbete mellan FoU, näringsliv och offentlig sektor och initiativ till effektivare samspel inom

innovationssystem och kluster

 • FoU samt kunskapsutveckling inom prioriterade tillväxtområden
 • Kommersialisering av forskningsresultat och idéer från universitet/högskola, näringsliv och andra aktörer

Stödmottagare/ansvarig för genomförandet: Näringsliv, universitet och forskningsinstitut, offentlig sektor, m fl

Målgrupp: Näringsliv, universitet och forskningsinstitut, offentlig sektor, aktörer inom innovationssystem m fl

Ingrid Inga, maj 2007

regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 20134
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Internationellt samarbete

Exempel på aktiviteter

 • Stimulera internationellt kunskapsutbyte och samarbet inom prioriterade tillväxtområden
 • Tillvarata EU-medlemskapets möjligheter
 • Skapa plattformar för att tillvarata de internationella affärsmöjligheterna och lyfta fram regionens spetskompetens på en internationell marknad

Stödmottagare/ansvarig för genomförandet: Näringslivet, universitet och forskningsinstitut, offentliga aktörer m fl

Målgrupp: Små och medelstora företag, universitet och forskningsinstitut, offentlig sektor m fl

Regional attraktivitet

Exempel på aktiviteter

 • Stimulera utveckling av verksamhet som bl a främjar besöks- och upplevelsebaserad näring
 • Insatser för att stärka natur- och kulturturismens förutsättningar
 • Insatser för att utveckla verksamheter som stödjer attraktiva boende- och näringslivsmiljöer (boende, utbildning, arbetsmarknad, fritid, vård, omsorg, barnomsorg, sociala miljön, identiteten)
 • Stimulera ett mångsidigt, tillgängligt och kreativt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Stödmottagare/ansvarig för genomförandet: Näringslivet och offentliga aktörer m fl

Målgrupp: Små och medelstora företag, offentliga aktörer, föreningar och organisationer m fl

Ingrid Inga, maj 2007

regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 20135
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Samverkan mellan transportslag

Exempel på aktiviteter

 • Insatser för att utreda behovet av insatser för utveckling av befintliga och nya transportlösningar
 • Främja samverkan mellan olika transportslag och trafikoperatörer
 • Anslutningar till industrier, hamnar, flygplatser och andra för näringslivet strategiska punkter

Stödmottagare/ansvariga för genomförandet: Offentliga aktörer, näringsliv, trafikhuvudmän oh andra trafikoperatörer,

m fl

Målgrupp: Näringsliv, offentliga aktörer, trafikoperatörer m fl

Regionförstoring

Exempel på aktiviteter

 • Åtgärder som stöder etablerandet av nya och effektiviserar befintliga trafiklösningar
 • Insatser för en utvecklad kollektivtrafik, särskilt i pendlingsstråk
 • Insatser som leder till förbättrade kommunikationer med ökad tillgänglighet till arbete, utbildning, samhällsservice och fritidsaktiviteter

Stödmottagare/ansvarig för genomförande; Näringsliv, offentliga aktörer, trafikhuvudmän, andra trafikoperatörer m fl

Målgrupp: Näringsliv, offentliga aktörer, trafikoperatörer m fl

Ingrid Inga, maj 2007

regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 20136
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Ett utvecklat informationssamhälle

Exempel på aktiviteter

 • Insatser som syftar till att säkerställa robustheten och tillgängligheten i byggda nät
 • Insatser som avser att skapa bredbandsaccess via fast eller mobilt bredband till fler hushåll, företag och viktiga samhällsfunktioner i gles- och landsbygd

Stödmottagare/ansvarig för genomförandet: Näringsliv, offentliga aktörer, operatörer m fl

Målgrupp: Små och medelstora företag, offentliga aktörer m fl

Ingrid Inga, maj 2007

regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 20137
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Insatsområden EU Nationellt

 • Innovation och förnyelse 177 125 070 177 125 070
 • Tillgänglighet 55 806 529 55 806 529
 • Tekniskt stöd 9 707 483 9 705 483

242 637 082 242 637 082

Totalt EU och nationell medfinansiering 485 274 164 Euro

Ingrid Inga, maj 2007

regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 20138
Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

* Förvaltnings- och utbetalande myndighet

* Nutek i Luleå

* Ett struktursfondspartnerskap för vart och ett av de regionala

programmen

* huvuduppgiften är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd för de regionala strukturfondsprogrammen. Prioriteringen är bindande för

programkontorens beslut.

* 3övervakningskommittéer för olika delar av landet