ymp rist tuki ja luonnonhaittakorvaus 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus 2007-2013. Tukikoulutus tammi-helmikuu 2007. Vuosina 2003-2006 annetut sitoumukset . Voidaan jatkaa sitoumusajan loppuun entisin ehdoin Tukiehtona säilyy tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä koskevat ehdot

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus 2007-2013' - gitano


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ymp rist tuki ja luonnonhaittakorvaus 2007 2013

Ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus2007-2013

Tukikoulutus

tammi-helmikuu 2007

vuosina 2003 2006 annetut sitoumukset
Vuosina 2003-2006 annetut sitoumukset
 • Voidaan jatkaa sitoumusajan loppuun entisin ehdoin
  • Tukiehtona säilyy tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä koskevat ehdot
 • Suositeltavaa siirtyä uuden ohjelman mukaiseen luonnonhaittakorvausjärjestelmään ja/tai ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevaan järjestelmään
  • myöhempi sitoumuksen anto voi olla rajoitettua ?
  • LFA-uudistus v. 2010 ?
 • Voimassaolevan sitoumuksen vaihto uuteen sitoumukseen mahdollinen vain vuonna 2007
t ydent v t ehdot
Täydentävät ehdot
 • Uuden ohjelman mukaisissa luonnonhaitta-korvaus- ja ympäristötukisitoumuksissa tuen ehtona täydentävien ehtojen noudattaminen
  • Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset (MMMa 183/2006, muut.)
  • Lakisääteiset hoitovaatimukset
sitoumus
Sitoumus
 • Luonnonhaittakorvaus
  • Sitoudutaan tuen ehtoihin koko maatilalla
  • Jatketaan viljelyä viiden vuoden ajan ensimmäisestä tuen maksupäivästä lukien
   • Tuen ehtoja noudatettava 1.5.2007 alkaen
  • Luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoista alaa koko sitoumusajan katkeamattomasti vähintään 3 hehtaaria
  • Ei enää asumisedellytystä
slide5
Ympäristötuki
  • Sitoudutaan viideksi vuodeksi (1.5.2007-30.4.2012) perus- ja (lisätoimenpiteiden) ehtoihin koko maatilalla
  • Ympäristötuessa tukikelpoista alaa koko sitoumusajan katkeamattomasti vähintään 3 hehtaaria tai vähintään puoli hehtaaria tukikelpoista alaa puutarhakasvien viljelyssä
  • Lomake 111 ja 111A kotieläinten ilmoittamisesta
viljelij n ja maatilan m ritelm t
Viljelijän ja maatilan määritelmät
 • Viljelijä tarkoitetaan maa- tai puutarhataloutta hallinnassaan olevalla Suomessa sijaitsevalla maatilalla harjoittavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta siitä, mikä on ryhmän ja sen jäsenien oikeudellinen asema (Laki 1440/2006)
 • Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella (Laki 1440/2006)
ik edellytys
Ikäedellytys
 • Hakijana oleva luonnollinen henkilö tai hänen puolisonsa on sitoumus- ja sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä vähintään 18-vuotias ja enintään 65-vuotias
 • Alle 18-vuotiaan antama sitoumus tai sopimus voidaan hyväksyä siinä tapauksessa, että henkilö on solminut avioliiton, hän harjoittaa maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempansa kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä
slide8
Jos maa- ja puutarhataloutta harjoitetaan useamman viljelijän toimesta tai yhteisömuodossa, on tuen myöntämisen edellytyksenä, että vähintään yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää koskevan vaatimuksen
 • Ikää koskevan vaatimuksen täyttämistä ei kuitenkaan edellytetä myönnettäessä tukea julkisoikeudelliselle yhteisölle, yhdistykselle, säätiölle, vankilatilalle tai koulutilalle
tukikelpoinen peltoala vuonna 2007 annettava sitoumus
Tukikelpoinen peltoala/vuonna 2007 annettava sitoumus
 • Vuonna 2005 tukikelpoisena ollut ja vuonna 2006 tukikelpoiseksi hyväksytty peltoala, edellyttäen, että sitä ei ole tämän jälkeen poistettu viljelyksestä
  • tukikelpoisuus esitäytetty peruslohkolomakkeelle
  • automaattisesti tukikelpoinen, tukikelpoisuutta ei haeta
 • Annettaessa vuonna 2007 sitoumus, tukikelpoiseksi voidaan lisäksi hyväksyä:
slide10
1) Tukijärjestelmässä jo olevat lohkot
 • Lohko, joka on siirtynyt sitoumuksen antavalle viljelijälle ja jonka toinen vastaavasti sitoutunut viljelijä on ilmoittanut edellisenä sitoumusvuonna vuosittaisessa tukihakemuksessa ja joka on hyväksytty vastaavasti tukikelpoiseksi
 • Tukikelpoisuutta on haettava Lnro 102C, sarake U
slide11
2) Yli 65-vuotialta tulevat lohkot
 • Lohko, joka on siirtynyt sitoumuksen antavalle viljelijälle sitoutumattomalta viljelijältä
  • 1) joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias; jos kyseessä on useamman viljelijän yhdessä harjoittama tai yhteisömuodossa harjoitettava maa- tai puutarhatalous edellytetään, että kaikki viljelijät, yhtiömiehet, jäsenet tai osakkaat ovat yli 65-vuotiaita;
  • 2) joka on harjoittanut ennen sitoumuksen antavalle viljelijälle tapahtunutta hallinnansiirtoa hallinnassaan olevalla maatilalla maa- tai puutarhataloutta; kotitarveviljelyä ei katsota maa- tai puutarhatalouden harjoittamiseksi;
  • 3) joka on itse viljellyt siirtyvää peltoalaa hallinnansiirtoa edeltävänä kasvukautena;
  • 4) jolta siirtyvät peltoalat ovat yhteensä enemmän kuin kaksi hehtaaria; ja
  • 5) jonka kanssa mahdollisesti tehtävä vuokrasopimus siirtyvistä peltoaloista kattaa vähintään koko sitoumusajan
slide12
Jos kuolinpesä tekee yli 65-vuotiaan viljelijän hallinnassa olleen peltoalan hallinnansiirron sitoumuksen antavalle viljelijälle voidaan pellon katsoa tulevan em. tavalla yli 65-vuotiaalta, jos hallinnansiirto on tapahtunut vuoden aikana viljelijän kuolemasta. Kuolinpesän osakkaiden on tullut itse viljellä siirtyvää peltoalaa hallinnansiirtoa edeltävänä kasvukautena.
 • Tukikelpoisuutta haettava Lnro 102C, sarake U, kun kyseessä on vuoden 2006 tukihaun jälkeen tapahtunut hallinnansiirto
  • muussa tapauksessa tukikelpoisuutta haettava erillisellä lomakkeella ???
 • Hakijan on lisäksi annettava kirjallinen selvitys siitä, että kyseessä on edellä sanotut ehdot täyttävä omistajavaihdos
slide13
3) Uusjakoon liittyviä tilusjärjestelylohkot
 • Viljelijän hallintaan tulleita tukikelvottomia peltoaloja voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi pinta-alaltaan enintään yhtä paljon kuin tukikelpoisia peltoaloja on lainvoimaisen uusjakosuunnitelman mukaan poistunut viljelijän hallinnasta
 • Tukikelpoisuutta haettava Lnro 102C, sarake U
 • Lomakkeella 102C ilmoitettava lisäksi hallinnasta poistuneista lohkoista
vuonna 2007 sitoumuksen antava jolla ei ole hakuhetkell voimassaolevaa vastaavaa sitoumusta
Vuonna 2007 sitoumuksen antava, jolla ei ole hakuhetkellä voimassaolevaa vastaavaa sitoumusta
 • Voi antaa vuonna 2007 sitoumuksen edellyttäen, että sitoumuskauden alussa 1.5.2007 hallinnassa vähintään 3 ha sellaista peltoalaa (ympäristötuessa riittää 0,5 ha puutarhakasvien viljelyssä olevaa alaa), joka voidaan em. perusteilla hyväksyä tukikelpoiseksi
 • Hakija, joka on luopunut sitoumuksesta kesken sitoumuskauden, ja jonka sitoumuksen voimassaolon päättymisestä (maaseutuelinkeinoviranomaisen päätös sitoumuksesta luopumisesta) ei ole kulunut kahta vuotta, ei voi antaa vuonna 2007 uutta sitoumusta
lohkojen tukikelpoisuuden vaihtomahdollisuus vuonna 2008
Lohkojen tukikelpoisuuden vaihtomahdollisuus vuonna 2008
 • Vuonna 2007 sitoumuksen antanut voi vuonna 2008 hakea tukikelpoisuuden vaihtamista tukikelpoisen peltoalan ja tukikelvottoman peltoalan välillä
  • myöhempinä vuosina sitoutuva voi hakea sitoumuksen antamisen yhteydessä (haku mahdollinen vain ko. vuonna)
 • Vaihtamista voidaan hakea vain viljelijän omistuksessa olevien, vuonna 2006 peruslohkolomakkeella ilmoitettujen peltolohkojen välillä (v. 2006 toinen viljelijä voinut ilmoittaa)
 • Tukikelpoisuuden vaihtamisen yhteydessä tukikelpoinen peltoala ei saa lisääntyä
 • Tukikelpoisuuden vaihtaminen on pysyvä toimenpide
 • Vuoden 2008 haun yhteydessä ohjeet tukikelpoisuuden vaihdon hausta
lohkojen vaihto sitoumus sopimusaikana
Lohkojen vaihto sitoumus/sopimusaikana
 • Toimivaltainen viranomainen hyväksyy
 • Kasvinvuorottelun tai vastaavan syyn perusteella lohkoja voi vaihtaa toisen sitoutuneen viljelijän kanssa
 • Lannan käytön tehostamisen uusissa erityistuki-sopimuksissa voidaan sopimukseen sisältyviä lohkoja vaihtaa toisen sitoutuneen viljelijän lohkojen kanssa silloin kun sopimukseen sisältyvien lohkojen ja toisen viljelijän lohkojen osalta voidaan esittää viljelykierto maatilojen välillä
 • Luomusopimukseen sisältyviä lohkoja voi vaihtaa toisen sopimustilan sopimuslohkojen kanssa
vuosittaiset edellytykset tuen maksamiselle
Vuosittaiset edellytykset tuen maksamiselle
 • Lohko ilmoitettu ja hyväksytty tukikelpoiseksi
 • Pellon viljelyn ja hoidon täytettävä täydentävien ehtojen viljelylle asettamat vaatimukset
 • Lohkolta korjattu sato tai se on muutoin hoidettu
  • Pelto- ja puutarhakasvien viljelyksessä oleva peltoala; Viljelyksessä olevaksi peltoalaksi katsotaan myös peltoala, jolla kasvit eivät ensimmäisenä viljelyvuonna tuota satoa, mutta muodostavat maanpäällisen kasvuston
  • Erikseen säädetyt hoidetut alat
hoidetut alat
Hoidetut alat

Hoidettuja aloja, joille luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki voidaan maksaa ovat:

 • Viherlannoitusalat
 • Hunajantuotantoalat
 • Satovahinkoalat
 • Talvehtimistuhoalat
 • Piennar, suojakaista, monimuotoisuuskaista
 • Viljelytekniset päisteet
slide19
Viherlannoitusalat
  • Ilmoitettava viherlannoitusalaksi kasvulohkolomakkeella
  • Viherlannoitusalana voidaan ilmoittaa viherlannoitusta varten perustettava tai edellisenä vuonna suojaviljaan perustettu nurmilohko, jonka satoa käytetään osana viljelykiertoa siten, että sato jätetään kyseisenä vuonna korjaamatta ja hyödynnetään lannoitteena seuraavana kasvukautena
   • Viherlannoitusnurmena ilmoitetulta lohkolta voi myös korjata sadon
  • Viljelijän on pyydettäessä osoitettava viherlannoitusnurmeksi ilmoitetun lohkon viljelykierto
  • Viherlannoitusnurmien perustamiseen käytetyn siemenen painosta on vähintään 20 % typensitojakasvin siemeniä
   • Käytetyt siemenmäärät on ilmoitettava kasvulohkolomakkeen lisätietoja –kohdassa
slide20
Viherlannoitusnurmeksi vuosittaisella tukihakemuksella ilmoitettavien kasvulohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu ala voi olla enintään 50 % tilan luonnonhaittakorvauksessa ja/tai ympäristötuessa tukikelpoisten lohkojen pinta-alojen summasta
 • Saman alan voi ilmoittaa kasvulohkolomakkeella viherlannoitusnurmeksi enintään kahtena peräkkäisenä vuonna
 • Luomutilalla viherlannoitusalaa, velvoitekesantoa ja hoidettua viljelemätöntä peltoalaa voi olla yhteensä enintään puolet sopimusalasta
slide21
Hunajantuotantoalat
  • Peltolohko, jolla kasvaa hunajantuotantoon käytettäviä ja siihen soveltuvia kasveja, esimerkiksi hunajakukkaa tai puna-apilaa
  • Viljelijän on pyydettäessä osoitettava peltoalan käyttö maatilallaan harjoittamaansa hunajantuotantoon
slide22
Satovahinkoalat ja talvehtimistuhoalat
  • Jos peltoalalta on jäänyt sato korjaamatta satovahingon tai vastaavan syyn vuoksi, tuki voidaan maksaa, jos viljellyn peltoalan hoito täyttää täydentävien ehtojen vaatimukset
  • Satovahingosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus välittömästi vahingon ilmaannuttua maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
  • Jos kasvulohkon osalla on talvehtimistuhoja, tuki voidaan maksaa, jos viljellyn peltoalan hoito täyttää täydentävien ehtojen vaatimukset ja että pääosalla lohkon pinta-alasta on korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottava kasvusto
  • Jos talvehtimistuhoista johtuen pääosalla lohkoa ei ole mahdollista tuottaa korjuu- ja markkinakelpoista satoa, kyseiselle lohkolle ei voida maksaa tukea, ellei talvehtimistuhoaluetta kylvetä keväällä uudelleen
slide23
Pientareet, suojakaistat, luonnon monimuotoisuuspientareet
  • Ympäristötuen ehtojen mukaisen pientareen, suojakaistan ja monimuotoisuuskaistan ala voidaan sisällyttää lohkon alaan ja sille voidaan maksaa tuki, jos alaa on hoidettu ympäristötuen ehtojen mukaisesti
  • Ympäristötuen ehtojen mukaisista yli 3 metriä leveistä, mutta keskimäärin enintään 10 metriä leveistä suojakaistoista on tehtävä oma kasvulohko, jolle voidaan maksaa tuki
slide24
Viljelytekniset päisteet
  • Tuki voidaan maksaa viljelyksellisistä syistä jätetylle yli 3 metriä leveämmälle päistealueelle, jolla on nurmikasvusto ja joka on ilmoitettu omana kasvulohkona
  • Ei sadonkorjuuvaatimusta, mutta niitettävä tai pidettävä hoidettuna
  • Viljelytekniset päisteet eivät kuulu viljojen, öljykasvien, eikä valkuaiskasvien normaaliin viljelytapaan
hoidettuja aloja joille luonnonhaittakorvaus voidaan maksaa
Hoidettuja aloja, joille luonnonhaittakorvaus voidaan maksaa:
 • Velvoitekesantoala ja hoidettu viljelemätön peltoala
  • Velvoitekesantoalana ja hoidettuna viljelemättömänä peltona voi olla yhteensä enintään 50 % luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoisesta alasta, jotta tuki voidaan maksaa
   • em. ala, jolle tuki voidaan maksaa ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin pelto- ja puutarhakasvien viljelyksessä oleva ja hoidetuksi alaksi (pl. kesanto + hvp) hyväksytty ala
  • Koko velvoitekesantoala saa kuitenkin luonnonhaittakorvauksen
slide26
esim. Tilalla 100 ha luonnonhaittakorvauksen osata tukikelpoista peltoalaa, joka ilmoitetaan seuraavasti: ohra 10 ha, kaura 30 ha, velvoitekesantoala 20 ha, hoidettu viljelemätön pelto 35 ha, tilapäisesti viljelemätön pelto 2 ha, viherlannoitusala 3 ha.

Tilalla velvoitekesantoalaa + hoidettua viljelemätöntä peltoa voi olla enintään 50 ha (50% tukikelpoisesta alasta), mutta ei enempää kuin on viljelyksessä olevia + hoidetuksi alaksi (pl. kesanto + hvp) hyväksyttyjä aloja, joita on 43 ha (10+30+3).

Koska velvoitekesantoalaa + hoidettua viljelemätöntä peltoa on 55 ha, 12 ha hoidettuna viljelemättömänä peltona ilmoitetusta alasta jää ilman luonnonhaittakorvausta.

Luonnonhaittakorvausta maksetaan siis yhteensä 86 ha:lle.

slide27
5/10 v suojavyöhykesopimusalat (hoito sopimuksen mukaista)
 • 5/10 v pellolla sijaitseva luonnon monimuotoisuuden edistämisestä, maiseman kehittämistä ja hoitoa sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistä koskevat sopimusalat (hoito sopimuksen mukaista)
hoidettuja aloja joille ymp rist tuki voidaan maksaa
Hoidettuja aloja, joille ympäristötuki voidaan maksaa:
 • 5/10 v pellolla sijaitseva luonnon monimuotoisuuden edistämisestä, maiseman kehittämistä ja hoitoa sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistä koskevat sopimusalat (hoito sopimuksen mukaista)
 • Kasvipeitteisen kesannon tuki ympäristötuen kasvipeitteisen kesannon ehdot täyttävälle alalle
luonnonhaittakorvausta ja ymp rist tukea ei makseta
Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea ei makseta:
 • kasvimaille
 • tilapäisesti viljelemättömille peltolohkoille
 • viljelemättömille peltolohkoille
  • poikkeuksena luonnonhaittakorvaus hoidetuille viljelemättömille peltoaloille
 • metsäpuiden taimiaineiston tuotantoaloille
 • lohkoille, joilla kasvaa puuvartisia energiakasveja (esim. energiapajua) tai joulupuita
 • ei muulle hampun alalle kuin tilatukeen oikeuttavan hampun aloille
slide30
lohkoille, joita koskee maatalouden ympäristöohjelman (1995-1999) mukainen 20-vuotinen sopimus (esim. suojavyöhykesopimus)
 • ympäristötuen erityistukisopimusaloille, jotka eivät ole enää viljelykäytössä (esimerkiksi kosteikot)
 • Ympäristötukea ei makseta suojavyöhykkeen hoitoa koskeville 5-, eikä 10-vuotisille sopimusaloille
tukikelpoisen pinta alan poistaminen sitoumuksesta
Tukikelpoisen pinta-alan poistaminen sitoumuksesta
 • Jos lohko siirtyy toiselle vastaavasti sitoutuneelle, kyseessä ei ole tukikelpoisen alan poistaminen sitoumuksesta
 • Tukikelpoisia peltolohkoja viljelijä voi ilman tuen takaisinperintää
  • ilmoittaa tukikelvottomiksi,
  • poistaa pysyvästi viljelyksestä,
  • siirtää hallinnastaan viljelijälle, jolla ei ole voimassa olevaa sitoumusta tai
  • siirtää muuhun kuin viljelykäyttöön

seuraavilla ehdoilla:

1) vähentyneiden lohkojen pinta-ala yhteensä sitoumuskauden aikana on enintään 20 % vertailualasta tai enintään 5 ha (pienillä tiloilla enintään 5 ha ja yli 25 ha:n tiloilla enintään 20 % vertailualasta) ja

2) vähimmäispinta-ala (vähintään 3 ha tukikelpoista peltoa tai ympäristötuessa vähintään 0,5 ha puutarhakasvien viljelyssä olevaa tukikelpoista alaa) täyttyy katkeamattomasti koko sitoumuskauden ajan

slide32
Jos viljelijä poistaa tukikelpoisia peltolohkoja hallinnasta tai viljelyksestä siten, että edellä sanotut ehdot eivät täyty, viljelijältä peritään kaikki kyseisenä sitoumusvuonna ja edeltävinä sitoumusvuosina niille vähentyneille aloille, jotka eivät ole siirtyneet toisen vastaavasti sitoutuneen viljelijän sitoumukseen, maksetut tuet
 • Jos tukikelpoisen pinta-alan väheneminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, takaisinperintää ei tehdä
  • Hakijan tai hänen oikeudenomistajansa on ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä erikseen kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
  • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä ja viimeistään 10 työpäivän kuluessa
  • Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee päätöksen siitä, onko kysymyksessä ollut ylivoimainen este
 • Jos tukikelpoinen lohko ilmoitetaan viljelemättömäksi tai se todetaan sellaiseksi valvonnassa, kysymyksessä on peltoalan poistaminen sitoumuksesta
peltoalan liitt minen sitoumukseen
Peltoalan liittäminen sitoumukseen
 • Sitoumukseen voidaan liittää eli tukikelpoiseksi 1. sitoumusvuoden jälkeen voidaan hakea seuraavia lohkoja:
  • tukijärjestelmässä jo olevia lohkoja
  • yli 65-vuotiaalta tulevia lohkoja
  • uusjakoon liittyviä tilusjärjestelylohkoja
 • Em. lohkoja voidaan liittää vuosina 2003-2006 annettuihin sitoumuksiin ja vuonna 2007 annettavaan sitoumukseen 1. sitoumusvuoden jälkeen
 • Em. lohkojen liittäminen sitoumukseen on mahdollista koko sitoumuskauden ajan
tukikelvottoman pinta alan liitt minen sitoumukseen
Tukikelvottoman pinta-alan liittäminen sitoumukseen
 • Tukikelvottomien alueiden liittäminen sitoumukseen 1. sitoumusvuoden jälkeen riippuu valtion talousarvion määrärahoista
 • Määrärahojen salliessa voidaan sitoumuksiin liittää toisena ja kolmantena sitoumusvuonna aloja (muita aloja kuin edellä peltoalan liittäminen sitoumukseen kohdassa on sanottu), joiden pinta-alan on oltava vähemmän kuin 50 % vertailualasta tai korkeintaan 2 ha (pienillä tiloilla 2 ha ja yli 4 ha:n tiloilla alle 50 % vertailualasta)
 • Jos lisäys suurempi viljelijä voi, jos määrärahat sallivat, antaa uuden sitoumuksen
sitoumuksen siirt minen
Sitoumuksen siirtäminen
 • Sitoumus voidaan siirtää koko maatilan uudelle omistajalle tai haltijalle, jos maatilan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy sellaiselle viljelijälle, joka täyttää tuen myöntämisen yleiset edellytykset, eikä alkuperäisen sitoumuksen antanut viljelijä enää jatka maatalouden harjoittamista elinkeinona
  • Sitoumusta ei voi siirtää, jos sitoumuksen antanut viljelijä myy vain osan tilastaan
  • Luopuva viljelijä voi jättää kotitarveviljelyä varten alle 0,5 ha:n suuruisen peltoalan
 • Jos sitoumuksen kohteena oleva maatila jaetaan kokonaisuudessaan perinnönjaon, osituksen tai yhtymän purkautumisen vuoksi, sitoumus voidaan siirtää kaikkien näin muodostuneiden tilanosien uusille omistajille
slide36
Siirtotapauksessa jatkavan viljelijän on noudatettava luonnonhaittakorvausta ja/tai ympäristötukea koskevaa sitoumusta aiemman viljelijän antaman sitoumuksen sitoumuskauden loppuun asti
 • Sitoumuksen siirtämistä koskeva hakemus (Lnro 160) on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 10 työpäivän kuluessa omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä
sitoumuksesta luopuminen
Sitoumuksesta luopuminen
 • Maksettu luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki peritään takaisin, jos hakija luopuu sitoumuksesta ennen sitoumuskauden päättymistä
 • Maksettua luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea ei kuitenkaan peritä takaisin seuraavissa tapauksissa:
  • 1) Hakijan sitoumus on ollut voimassa kolme vuotta ja hakija luopuu koko maatilan myynnin kautta tai muutoin kokonaan maatalouden harjoittamisesta
  • 2) Sitoumuksesta luopumisen syynä on ylivoimainen este
  • 3) Sitoumuksen antanut viljelijä myy tai vuokraa koko tilansa sellaiselle viljelijälle tai sellaisille viljelijöille, joilla on hallinnansiirtohetkellä voimassaoleva vastaava sitoumus. Edellä sanottu myynti tai vuokraus voi tapahtua myös ennen kuin kolme vuotta on kulunut sitoumuksen alkamisesta.

Luopuva viljelijä voi jättää kotitarveviljelyä varten alle 0,5 ha:n suuruisen peltoalan

slide38
Sitoumuksesta luopumisella tarkoitetaan myös tilannetta, jossa sitoumuksen antanut hakija ei hae vuosittaista maksatusta eikä hakematta jättämisen syynä ole ylivoimainen este (kuuleminen – > päätös tuen takaisinperinnästä ja sitoumuksen päättymisestä)
 • Sitoumus raukeaa ja tuen maksaminen lakkaa, jos viljelijä siirtyy maatalouden luopumistukijärjestelmään, eikä sitoumusta ole siirretty (Maksettua tukea ei peritä takaisin)
 • Viljelijän on tehtävä kirjallinen ilmoitus (Lnro 170) sitoumuksesta luopumisesta, viljelyn lopettamisesta sekä siirtymisestä luopumistukijärjestelmään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä 10 työpäivän kuluessa tapahtuneesta
 • Jos hakija luopuu sitoumuksesta kesken sitoumuskauden, hän ei voi antaa uutta sitoumusta ennen kuin sitoumuksen voimassaolon päättymisestä (maaseutuelinkeinoviranomaisen päätös sitoumuksesta luopumisesta) on kulunut kaksi vuotta
ylivoimaiset esteet
Ylivoimaiset esteet
 • viljelijällä on todettu vakava sairaus
 • viljelijä siirtyy täydelle työttömyyseläkkeelle, osa-aikaeläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle
 • viljelijällä on todettu maatalouden harjoittamiseen liittyvä ammattitauti
 • tukikelpoisen peltoalan hallinta menetetään kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 88 §:ssä tarkoitetun uusjaon yhteydessä tai muusta viljelijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota ei ole voitu ennakoida sitoumuksen tai sopimuksen antamishetkellä
 • tuensaaja, joka on jo täyttänyt huomattavan osan sitoumuksestaan, luopuu lopullisesti maataloustuotannosta, eikä ole tarkoituksenmukaista, että seuraaja jatkaa sitoumusta
slide40
tuensaajan kuolema
 • tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan
 • maatilan merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa sitoumuksen tekopäivänä
 • tilan maihin merkittävällä tavalla vaikuttava vakava luonnonmullistus
 • kotieläintuotantoon tarkoitettujen tilan rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa
 • eläinkulkutauti, joka vaikuttaa tuottajan koko karjaan tai osaan siitä
sitoutuminen ja maksun haku
Sitoutuminen ja maksun haku
 • Luonnonhaittakorvaus
  • 101B, 1C
 • Ympäristötuki
  • 101B , 1E + lomake 111 ja 111A
 • Luonnonhaittakorvauksen sitoumusehdot toimitetaan huhtikuussa
 • Ympäristötuen sitoumusehdot ja lomake 111, 111A toimitetaan huhtikuussa
erityistukisopimusten haku
Erityistukisopimusten haku
 • Kaikki hakemukset kaikkine liitteineen toimitettava 30.4. mennessä
  • Huom! myös 1.10 alkavaksi haettujen sopimusten suunnitelmat
 • Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito (5/10 v.)
 • Monivaikutteisen kosteikon hoito (5/10v) LEADER
 • Pohjavesialueiden peltoviljely (5v)
 • Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukainen kotieläintuotanto (5v)
 • Lannan käytön tehostaminen (5v)
 • Perinnebiotooppien hoito (5v) LEADER
 • Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen (5/10v)
 • Alkuperäisrotujen kasvattaminen (5v)
 • Alkuperäiskasvien viljely (5v)
erityistukisopimusten maksatuksen haku
Erityistukisopimusten maksatuksen haku
 • Maksatusta on haettava vuosittain (Huom! haettava myös sopimuksen tekovuonna)
  • Maksatusta haettava lomakkeella 101B, kohta 1 E
  • Lisäksi sopimuslohkot on ilmoitettava peruslohkolomakkeella (myös 1.5.2007 alkavaksi haetut)
slide44
Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan erityistuen maksaminen edellyttää lisäksi erillistä 30.4 mennessä TE-keskukseen toimitettavaa ilmoitusta Lnro 218M
 • Luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan erityistuen maksaminen edellyttää lisäksi erillistä 15.9 mennessä TE-keskukseen toimitettavaa ilmoitusta 215M tai 215U
 • Lannan käytön tehostamista koskevan erityistuen maksaminen edellyttää TE-keskukseen viimeistään 31.10.2007 toimitettavaa kirjallista ilmoitusta josta ilmenee kyseisenä vuonna vastaanotettu lantamäärä ja -laji sekä se, minkä tyyppistä lantaa millekin sopimuslohkolle on levitetty tai levitetään, myös lannanluovuttajan ilmoitus
vanhan erityistukisopimuksen p ttyminen
Vanhan erityistukisopimuksen päättyminen
 • 31.5.2007 päättyvän sopimuksen pellon hallinnasta voi luopua 29.4., jos ensimmäisenä sopimusvuonna toimenpiteet aloitettu kasvukauden alusta
  • luopumisesta tehtävä kirjallinen ilmoitus TE-keskukseen 10 työpäivän kuluessa
  • TE-keskus tekee päätöksen sopimuksen voimassaolon päättymisestä
lannan k yt n tehostaminen
Lannan käytön tehostaminen
 • 31.5.2007 päättyvät sopimukset
  • jos lanta levitetty toukokuussa 2007, mutta sopimukselle ei ole haettu jatkoa
  • => ei voida maksaa
  • ”Erityistuki voidaan maksaa sopimuskauden aikana kerran jokaiselta sopimusvuodelta ja enintään niin monta kertaa kuin on sopimusvuosien lukumäärä (MMMa 647/2000, muut. 247/2004, 9 §)
  • viidennestä eli viimeisestä sopimusvuodesta maksatusta oli haettava viimeistään 31.10.2006
slide47
31.5.2007 päättyvät sopimukset
  • viisivuotisesta sopimuksesta ei voida maksaa kuutta kertaa
  • sopimusajan takia sopimuksen ensimmäisen ja viimeisen sopimusvuoden toukokuut ovat maksatuksen ulkopuolella
 • jos sopimukselle haetaan jatkoa, toukokuun levitys voidaan maksaa uuden sopimuksen nojalla (MMMa 751/2005); ongelma ratkaistu uuden ohjelmakauden säännöissä – sopimukset alkavat 1.5.
erityistukisopimusalan v heneminen
Erityistukisopimusalan väheneminen
 • Suunnitelmaan perustuvat erityistukisopimukset ja luomusopimukset
  • sopimusala voi vähentyä enintään 20 %
  • suunnitelmasopimuksissa sopimustavoitteet ei saa vaarantua
  • takaisinperintä poistuneen alan osalta
  • luomutiloilla ei takaisinperintää, jos kyseessä lohkojen vaihto luomusopimustilojen välillä
slide49
Lannan käytön tehostaminen
  • sopimusala voi vähentyä enintään 20 % - ei takaisinperintää
  • lohkojen vaihto mahdollista uusissa sopimuksissa
 • Ylivoimainen este - ei takaisinperintää, sopimusala voi vähentyä myös yli 20 %
 • Ei takaisinperintää - luopuu kokonaan maataloustuotannosta 3 ( 5-v sopimus) tai 6 (10-v sopimus) sopimusvuoden jälkeen
erityistukisopimusalan kasvaminen 1 2
Erityistukisopimusalan kasvaminen 1/2
 • Uudet luomu- ja lannan käytön tehostamissopimukset
 • Sopimusala voi kasvaa
  • toisena ja kolmantena sopimusvuonna, jos uudet liitettävät alat vähemmän kuin 50 % sopimusalasta tai enintään 2 ha
  • määräraharajoite
erityistukisopimusalan kasvaminen 2 2
Erityistukisopimusalan kasvaminen 2/2
 • Uutta sopimusta voi hakea
  • toisena ja kolmantena sopimusvuonna alan kasvu edellä mainittua suurempi
  • neljäntenä ja viidentenä sopimusvuonna liitettävä ala vähintään 2 ha,
  • määräraharajoite
  • jatkuvissa luomusopimuksissa uusi ala vähintään 50 %, jotta voi tehdä uuden sopimuksen
  • määräraharajoite
 • Uusjakotilanteissa menetettyä tukikelpoista alaa vastaava uusi ala voidaan sisällyttää sopimukseen.
ilmoitusvelvollisuus
Ilmoitusvelvollisuus
 • ”Viljelijän, tämän oikeudenomistajan tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun tahon on viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluessa ilmoitettava tuen myöntäneelle viranomaiselle sellaisesta tuen saajaa, sitoumusta tai sopimusta, maatilana, kotieläintuotantoa, tuotantoeläimiä tai tuettavaa toimintaa koskevista olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa tuen määrään taikka aiheuttaa tuen takaisinperimisen tai lakkauttamisen.” Laki 1440/2006 11 §, 2. mom.
s d kset
Säädökset
 • Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista (1440/2006)
 • Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 (valmisteilla, lausunnolla)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista (valmisteilla)
 • MMMa tukien hakemisesta (jatkossa maaseutuvirasto antaa määräyksiä tukien hakemisesta)
slide54
Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen
 • Komission asetus 1974/2006 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
 • Komission asetus 1975/2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta
ymp rist tuen kansallinen lis osa
Ympäristötuen kansallinen lisäosa
 • Ympäristötuen kansalliseen lisäosaan ei voi vuonna 2007 enää antaa uutta sitoumusta
 • Ympäristötuen kansallista lisäosan maksatusta voi hakea vain ne viljelijät, joilla on sekä ympäristötuen kansallisen lisäosan sitoumus että vuonna 2003, 2004, 2005 tai 2006 annettu ympäristötukisitoumus voimassa vähintään 31.5.2008 asti
 • Jos viljelijällä, jolla on sekä ympäristötuen että ympäristötuen kansallisen lisäosan sitoumus voimassa vähintään 31.5.2008 asti antaa vuonna 2007 uuden ympäristötukisitoumuksen -> ympäristötuen kansallisen lisäosan sitoumus raukeaa, eikä ympäristötuen kansallista lisäosaa enää myönnetä
luonnonhaittakorvauksen kansallinen lis osa
Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa
 • valtioneuvoston asetus 107/2006, muut 962/2006
 • lisäosa maksettiin marras/joulukuussa 2006
 • tuen leikkaus 5,3 % maksimimääristä
 • asetuksen päivitys maalis/huhtikuussa 2007
  • ei olennaisia muutoksia tiedossa
lfa n kansallinen lis osa keskeisi periaatteita 1
LFA:n kansallinen lisäosa- keskeisiä periaatteita (1)
 • tukivuotta edeltävä eläinmäärä ja tukivuoden LFA-tukikelpoinen peltoala (eläimiä oltava 30.4.2007)
 • lisäosa maksetaan samalle alalle kuin osarahoitteinen LFA
 • eläimet viljelijän hallinnassa ja kansalliseen tukeen oikeutettuja
  • asetuksen liite 2:n eläinten tarkempi määrittely hakuoppaassa
 • kaksi eläintiheysluokkaa – eri vaatimukset
lfa n kansallinen lis osa keskeisi periaatteita 2
LFA:n kansallinen lisäosa- keskeisiä periaatteita (2)
 • kotieläintila => kasvinviljelytila
  • eläimet pois 30.4.2007 jälkeen => muutos järjestelmään maksatuksen jälkeen
  • ilmoitus 10 päivän kuluessa kuntaan
  • jos ei ilmoitusta, menettää kotieläintilan korotuksen ja 10 % kasvinviljelytilan lisäosasta
 • kasvinviljelytila => kotieläintila
  • muutokset hyvin rajallisia
  • mahdollista sukupolvenvaihdoksissa ja koko tilan hallinnan siirroissa
  • vaihdettaessa uuteen ohjelmaan ja antamalla uusi LFA- ja lisäosasitoumus 2007 edellyttäen, että tila täyttää kotieläintilan määritelmän
lfa n kansallinen lis osa keskeisi periaatteita 3
LFA:n kansallinen lisäosa- keskeisiä periaatteita (3)
 • tilatyyppiä voi vaihtaa vain kerran sitoumuskauden aikana
 • yhteisömuotoisessa yrityksessä eläinten hyväksilukeminen tarkoin rajattu
 • jos LFA-sitoumus päättyy 2007, myös lisäosasitoumus päättyy - annettava uusi LFA-sitoumus ja lisäosasitoumus 2007
 • uuden ohjelmakauden LFA:han voi siirtyä vain 2007, samalla annettava uusi lisäosasitoumus; muutoin vietävä vanha sitoumus loppuun asti
lfa n kansallinen lis osa
LFA:n kansallinen lisäosa
 • uuden sitoumuksen anto: Lnro 101B kohta 1.C ja kohta 1.D sekä Lnro 176 ja sen liite 176A tarvittaessa
 • jos tilalla ollut kansalliseen kotieläintukeen oikeuttavia eläimiä 2006, tilalle lähetetään lomakkeella 176 A esitäytetty eläintieto vuodelta 2006
  • eläinmäärän tarkistus ja palautus
  • muut kotieläintilaksi hakeutuvat saavat ei-esitäytetyn lomakkeen 176 A kunnasta
 • uuden sitoumuksen antaja voi käyttää 2003-2005 eläinmääriä, jos 2006 eläinmäärä kolmanneksen alempi kuin vakiintunut eläinmäärä ja syinä kotieläintalouden investoinnit 2006 tai viljelijästä riippumaton syy
 • jatkuvissa sitoumuksissa haettava maksatusta Lnro 101 B (1.D.)
ad