Lietuvos kaimo pl tros 2007 2013 met fondo programa 2006 m liepos m n
Download
1 / 133

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ FONDO PROGRAMA 2006 m. liepos mėn. - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ FONDO PROGRAMA 2006 m. liepos mėn. I KRYPTIS “Žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas”. MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA. Veiklos sritys

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ FONDO PROGRAMA 2006 m. liepos mėn.' - lin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

I kryptis em s kio ir mi kininkyst s sektoriaus konkurencingumo didinimas

I KRYPTIS“Žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas”


Mokymas mokslo ini ir inovacij sklaida
MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA

Veiklos sritys

Asmenų, susijusių su žemėsūkio, miškininkystėsaralternatyvia žemės ūkiuiveikla, mokymas (toliau – 1 veiklos sritis);

Moksliniųžinių ir inovacinės praktikos sklaida (toliau - 2 veiklos sritis).

Paramos gavėjai:

1 veiklos sritis:

- žemdirbių savivaldos organizacijos, valstybės bei savivaldybių įstaigos;

- mokslo, mokymo ar konsultavimo institucijos, kurios turi juridinio asmens statusą ir nacionalinių arba kitų ES šalių teisės aktų nustatyta tvarka yra įgijusios teisę užsiimti suaugusiųjų švietimu;

2 veiklos sritis

- institucijos, vykdančios mokslinius tyrimus žemės ūkio, maisto, miškininkystės bei kaimo plėtros srityse ir/ar užsiimančios jų rezultatų ir inovacinės praktikos sklaida.


Mokymas mokslo ini ir inovacij sklaida1
MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA

Tinkamos finansuoti išlaidos:

- Projekto administracinės išlaidos;

 • Projekto vykdymo išlaidos;

 • Projekto dalyvių išlaidos;

  - Kitos išlaidos(auditas, nusidėvėjimas, finansinės paslaugos, viešinimas, kita).


MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA

Tinkamumo kriterijai (1 veiklos sritis):- parama neskiriama įvadiniams arba mokymo kursams, sudarantiems vidurinio, profesinio ar aukštojo mokymo bei mokslo įstaigųįprastų mokymo programų ar sistemų dalį;- parama skiriama tik tiems mokymo kursams, kurie susiję ir padės įgyvendinti kitas Lietuvos 2007-2013 metų kaimo plėtros fondo programos priemones. Prioritetinės mokymo sritys, kurioms skiriama parama, nurodomos kvietimo teikti paraiškas dokumentacijoje.Tinkamumo kriterijai (2 veiklos sritis):- pareiškėjas turi vykdyti mokslo žinių ir inovacijos sklaidos projektus eksperimentinėje bazėje, ūkininko ūkyje ar įmonėje, su kuriais būtų sudaręs sutartį.- pareiškėjas turi turėti mokslo žinių ir inovacijos sklaidos įgyvendinimo planą eksperimentinėje bazėje, ūkininko ūkyje ar įmonėje;- mokslo žinių ir inovacijų sklaidoje kartu dalyvauja mokslininkai, konsultantai, ūkininkai ir/ar įmonės.


MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA

Prioritetiniai kriterijai (1 veiklos sritis):1.  Projektai užtikrina regioninį tolygumą;2. Projektai supažindina su privalomaisiais teisės aktais.Prioritetiniai kriterijai (2 veiklos sritis):1. Mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidoje dalyvauja ūkininkai, turintys Žaliąjį diplomą;2.  Mokslo žinių ir inovacijų sklaida vykdomi keliuose objektuose.


Mokymas mokslo ini ir inovacij sklaida2
MOKYMAS, MOKSLO ŽINIŲ IR INOVACIJŲ SKLAIDA

Paramos lygis (1 veiklos sritis):

Kompensuojama 90-100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

(100 proc. kompensuojama tik pagal mokymo programas, kurios supažindina su privalomaisiais teisės aktais ir kitais reikalavimais. Šios mokymo programos bus nurodytos kvietimo teikti paraiškas dokumentacijoje).

Paramos dydis(1 veiklos sritis):

Maksimali paramos suma projektui – iki100 tūkst. EUR

Paramos dydis ir lygis (2 veiklos sritis)

Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali paramos suma vienam projektui – iki100 tūkst. EUR


Konsultavimo paslaug teikimas u siimantiems em s kio veikla ir mi kininkys te
KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS UŽSIIMANTIEMS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Paramos gavėjai:

Juridiniai asmenys - Ministerijos akredituotos kosultavimo institucijos

Tinkamos finansuoti išlaidos. Paramos gavėjų patirtos išlaidos teikiant konsultavimo paslaugas.


Konsultavimo paslaug teikimas u siimantiems em s kio veikla ir mi kininkyste
KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS UŽSIIMANTIEMS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamumo kriterijai

1. Parama skiriama individualioms konsultacijoms(parama neteikiama už konsultacijas telefonu, laiškais ir pan. būdais);

2. Parama skiriama visam 2007-2013 metų laikotarpiui, konsultavimo paslaugomspagal šias veiklas:

- Atitikties standartų diegimas;

- Aplinkosauga ir ekologinis ūkininkavimas;

- Buhalterinės apskaitos tvarkymas;

- Miškų ūkis.


KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS UŽSIIMANTIEMS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Prioritetiniai kriterijai

Prioritetas teikiamas paraiškoms, kuriose numatytos konsultavimo veiklos yra skirtos didesniam skaičiui fizinių ar juridinių asmenų, gaunančių daugiau kaip 12000 EUR per metus tiesioginių išmokų.


Konsultavimo paslaug teikimas u siimantiems em s kio veikla ir mi kininkyste1
KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS UŽSIIMANTIEMS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Paramos dydis ir lygis konsultavimo paslaugų teikimuiAtitikties standartų diegimo klausimais – kompensuojama 80 proc. tinkam finansuoti išlaidų, paramos suma vienam tikslinės grupės nariui, gaunančiam daugiau kaip 12000 EUR per metus tiesioginių išmokų iki 1200 EUR, kitiems iki 800 EUR;

Ekologinio ūkininkavimo ir aplinkosaugos klausimais– kompensuojama 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, paramos suma vienam tikslinės grupės nariui iki 600 EUR;

Ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais– kompensuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, paramos suma vienam tikslinės grupės nariui iki 600 EUR;

Miškininkystės klausimais – kompensuojama 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, paramos suma vienam tikslinės grupės nariui iki 600 EUR.


Jaun j kinink sik rimas
JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Paramos gavėjai

Jaunieji ūkininkai - ūkininkai iki 40 metų amžiaus tuo metu, kai yra priimamas sprendimas skirti paramą ir kurie kuriasi kaip valdos ar ūkio valdytojai pirmą kartą ir veikia toje valdoje savo vardu.


Jaun j kinink sik rimas1
JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamos finansuoti išlaidos:

- Projekte numatytų naujų pastatų statyba ir rekonstrukcija pagal nustatytus įkainius

- Žemės ūkio paskirties žemės, veislinių gyvulių, sertifikuotos sodinamosios medžiagos ir sėklos įsigijimas;

- Ne senesnės kaip 2 m. žemės ūkio technikos ir naujos įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas (išperkamąja nuoma gali būti įsigyjama tik nauja žemės ūkio technika);

- Infrastruktūros kūrimas ūkininko valdoje (per valdą einančių kelių, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, žemės ūkio, drenažo, laistymo įrenginių įrengimas ir rekonstrukcija), jei tai susiję su žemės ūkio produktų gamyba;

- Viešinimo priemonės;

- Bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais.


Jaun j kinink sik rimas2
JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamumo kriterijai paramai gauti (1)

- Valdos, kurioje kuriamas ūkis, dydis ne mažesnis kaip 20 ha nuosavos besikuriančiojo žemės. Sodininkystės, daržininkystės, vaistažolininkystės, uogininkystės ir gėlininkystės valdos, kurioje kuriamas ūkis, dydis būtų ne mažesnis kaip 8 ha, iš jų ne mažiau kaip 4 ha - nuosavos besikuriančiojo žemės;

- Valda ar ūkis iki sprendimo skirti paramą priėmimo įregistruotas ne anksčiau kaip per paskutinius 18 mėn.;

- Jei valdos ar ūkio dalis kuriama nuomojamoje žemėje, nuomos sutartis sudaryta bent 5-iems metams;

- Deklaruota gyvenamoji vieta – kaimo gyvenamoji vieta, kurioje pareiškėjas faktiškai gyvena ne mažiau kaip 3 metus;

- Faktinė gyvenamoji vieta turi sutapti su deklaruota;

- Būtina paramos suteikimo sąlyga – pareiškėjas turi turėti profesinį žemės ūkio srities arba aukštąjį (universitetinį, neuniversitetinį ne žemės ūkio srities) išsilavinimą ir būti išklausęs minimalius ūkininkavimo žinių kursus, paraiškos pateikimo dienąir įsipareigoti tobulinti žemės ūkio žinias projekto įgyvendinimo metu.


Jaun j kinink sik rimas3
JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamumo kriterijai paramai gauti (2)

- Pateikti verslo planą ūkininkavimo veiklos vystymui.

Paramos gavėjo mirties atveju paramą gali paveldėti valdos perėmėjas, perimantis visus įsipareigojimus.

- Jei pareiškėjas kuriasi perimamoje valdoje, ji negali būti iki tol padalinta. Valda negali būti perregistruota šeimos nario vardu.

- Remiamas vienas iš sutuoktinių, kuris neturėjo įregistruoto ūkio.


Jaun j kinink sik rimas4
JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Prioritetiniai kriterijai:

- Perimta visa valda / ūkis pagal priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

- Visa valda / ūkis perimtas iš vyresnių nei 55 metai ūkininkų;

- Valda - ūkis kuriasi tik nuosavybės teise valdomoje žemėje;

- Diegiamos inovacijos;

- Pareiškėjas turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą.


Jaun j kinink sik rimas5
JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Paramos lygis ir diferenciacija:

- Maksimalus vienkartinės įsikūrimo išmokos dydis – 40 000 EUR;

- Remiamas vienas iš sutuoktinių, kuris neturėjo įregistruoto ūkio;

- Paramos dydis projektui priklauso nuo valdomos žemės ūkio paskirties žemės ploto, t. y. už 1 ha žemės ūkio paskirties žemės galima gauti 1000 EUR.


Ankstyvas pasitraukimas i prekin s em s kio gamybos
ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Paramos gavėjai:

- Fizinis asmuo (ūkininkas), užsiimantis žemės ūkio veikla ir įregistravęs savo valdą;

- Ūkio darbuotojas.

Reikalavimai paramai gauti:

Ūkininkas paraiškos pateikimo dieną:

- Vyras nuo 55 iki 62,5 metų amžiaus arba moteris nuo 55 iki 60 metų amžiaus;

- Užsiimantis žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip paskutinius 10 metų;

- Ne mažiau kaip ketverius paskutiniuosius metus nustatyta tvarka deklaruojantis ŽŪN ir/arba registruojantis turimus gyvulius (jeigu ketverius paskutiniuosius metus turimi pasėliai buvo deklaruojami ir/arba gyvuliai registruojami pareiškėjo ir sutuoktinio vardu, tai ne vėliau kaip paraiškos teikimo dieną sutuoktiniai turi būti sudarę Jungtinės veiklos partnerystės sutartį ir pareiškėjas turi būti nurodytas partneriu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei kartu su partneriu vykdę žemės ūkio veiklą);

- Užsiimantys žemės ūkio veikla ne mažesniame kaip 1 ha ŽŪN plote (paraiškos pateikimo metais);

- Turintis teisę, sulaukęs pensinio amžiaus, gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją;

-Valda turi būti registruota Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.


Ankstyvas pasitraukimas i prekin s em s kio gamybos1
ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

- Ūkio darbuotojas paramą gali gauti tik tada, jei jis yra ūkininko, nusprendusio anksčiau laiko pasitraukti iš prekinės žemės ūkio gamybos, ūkio darbuotojas, kuris paraiškos pateikimo dieną yra:

- Apsisprendęs nutraukti ūkio darbuotojo veiklą po valdos perleidimo;

- Iki ūkininko, nusprendusio anksčiau laiko nutraukti prekinę žemės ūkio gamybą, paraiškos padavimo momento dirbęs to ūkininko ūkyje;

- Per paskutinius 5 metus ne mažiau kaip pusę darbo laiko yra dirbęs kaip šeimos pagalbininkas arba ūkio darbuotojas;

- Vyras – nuo 55 iki 62,5 metų, arba moteris – nuo 55 iki 60 metų amžiaus;

- Per ketverius metus iki perleidėjo ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos dirbo perleidėjo valdoje ir sukaupė ne mažiau nei dviejų pilnų metų darbo stažą;

- Turintis teisę, sulaukęs pensinio amžiaus, gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją.


Ankstyvas pasitraukimas i prekin s em s kio gamybos2
ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Ūkininko ūkio perėmėjas paraiškos pateikimo dieną:

1. Žemės ūkio veiklai ūkininko ūkį perimantis perėmėjas privalo atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. Būti kuriantis ūkį pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ arba būti ūkininku iki 50 metų amžiaus (perėmėju negali būti perleidėjo sutuoktinis), arba būti privatus juridinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla, kuris perima perleidėjo perleidžiamą valdą siekdamas padidinti savo valdą;

1.2. Perimti iš perleidėjo visą ūkį, išskyrus perleidėjui leidžiamą pasilikti ūkio dalį (ne daugiau nei 3 ha);

1.3. Turėti žemės ūkio srities profesinį išsilavinimą ir (arba) kompetenciją (fiziniam asmeniui);

1.4. Įsipareigoti užsiimti žemės ūkio veikla perimtame ūkyje ne trumpiau kaip 5 metus nuo patvirtinimo perėmėju dienos;

1.5. Įsipareigoti informuoti Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą apie tai, kad pasikeitė valdos savininkas.


Ankstyvas pasitraukimas i prekin s em s kio gamybos3
ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

2. Ne žemės ūkio veiklai ūkį perimantis perėmėjas paraiškos pateikimo dieną privalo atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. Būti iki 50 metų amžiaus (perėmėju negali būti perleidėjo sutuoktinis);

2.2. Įsipareigoti informuoti Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą apie tai, kad pasikeitė valdos savininkas;

2.3. Perimti perleidžiamą žemę ir ne trumpiau kaip 5 metus nuo patvirtinimo perėmėju dienosužsiiminėti ne žemės ūkio veikla.

Perleistąją žemę galima naudoti konsoliduojant sklypus arba paprastai mainant sklypus. Tokiais atvejais konsoliduotos ar išmainytos žemės plotai turi atitikti perleistos žemės sąlygas.

Paramos gavėjas ir jo sutuoktinis nebegali parduoti žemės ūkio produkcijos ir ūkininkauja tik savo reikmėms.


Ankstyvas pasitraukimas i prekin s em s kio gamybos4
ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Pastovioji paramos dalis:

- Paramos gavėjui - 1490 EUR/m. (metinis augimas 4 proc.);

- Išlaikomo sutuoktinio priedas – 745 EUR/m. (metinis augimas 4 proc.);

Kintamoji paramos dalis:

- 92 EUR/ha (metinis augimas 2 proc.).

Paramos trukmė:

- perleidėjui parama teikiama 15 metų(iki 70 metų);

- ūkio darbuotojams - iki pensinio amžiaus.

Jei paramos gavėjas miršta per paramos ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos teikimo laikotarpį, parama gali būti mokama jo(-s) sutuoktiniui / išlaikytiniui.


Pusiau nat rini ki r mimas
PUSIAU NATŪRINIŲ ŪKIŲ RĖMIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Paramos gavėjai:

- Fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę savo valdą, ketinantys pereiti nuo pusiau natūrinio prie prekinio ūkio, pateikiantys verslo planą ir kurie atitinka visus nustatytus tinkamumo kriterijus paramai pagal šią priemonę gauti.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

- Ne senesnės kaip 2 m. žemės ūkio technikos įsigijimas (išperkamąja nuoma gali būti įsigyjama tik nauja žemės ūkio technika);

- Nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (gamybinių pastatų ir patalpų), skirto projekto reikmėms, statyba, rekonstrukcija ir remontas;

- Statybinių medžiagų įsigijimas (kai pareiškėjas pats atlieka projekte numatytus statybos / rekonstrukcijos darbus);

- Verslo plano parengimas, jei visas išlaidas apmokėjo pareiškėjas (kompensuojama iki 5 proc. visų ankstesniuose punktuose nurodytų išlaidų bet ne daugiau kaip 375 eurų per visą paramos mokėjimo laikotarpį).


Pusiau nat rini ki r mimas1
PUSIAU NATŪRINIŲ ŪKIŲ RĖMIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamumo kriterijai paramai gauti

Pareiškėjo valdos dydis:

- 5 – 20 ha, 5 - 10 sąlyginių gyvulių (SG) - mišri gamyba;

- 4 – 8 ha – daržininkystė;

- 1– 4 ha – sodininikystė, uogininkystė, vaistažolininkystė, bitininkystė, gėlininkystė.

- Valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

- Nuo paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą taip, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, jei to dar nedarė;

- Pateiktas verslo planas.


Pusiau nat rini ki r mimas2
PUSIAU NATŪRINIŲ ŪKIŲ RĖMIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Prioritetiniai kriterijai

- Paramos gavėjo narystė kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve), kuri paraiškos pateikimo metais yra pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu). Atsižvelgiama į šio paramos gavėjo narystės trukmę kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve);

- Jaunasis ūkininkas (iki 40 m.) negavęs paramos pagal priemonę “Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”

Paramos lygis ir diferenciacija

- Maksimali paramos suma – 1500 EUR vienai žemės ūkio valdai per metus. Parama skiriama penkeriems metams pagal 3+2 principą – po trejų verslo plano įgyvendinimo metų patikrinama verslo plano vykdymo pažanga:

- Jei verslo planas vykdomas, parama skiriama dar dvejiems metams;

- Jei verslo planas nevykdomas, ir paramos gavėjas negali pagrįsti verslo plane numatytų investicijų atlikimo vėlavimo, parama dar dvejiems metams neskiriama. Jau gauta paramos suma iš paramos gavėjo neišieškoma.

Paramos gavėjo mirties atveju paramą gali paveldėti valdos perėmėjas, perimantis visus įsipareigojimus.


Em s kio vald modernizavimas
ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Veiklos sritys:

- Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujai privalomų ES standartų įgyvendinimas;

- Investicijos į žemės ūkio valdas;

- Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų/išaugintų ūkyje) apdorojimas (valymas, plovimas, rūšiavimas, smulkinimas, rauginimas, vakuumavimas, virimas, šviežių nepasterizuotų sulčių spaudimas, vaistažolių, vaisių džiovinimas, uogų šaldymas) ir paruošimas realizacijai (arba kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), kuri paraiškos pateikimo metais yra pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), supirktų iš savo narių ūkiuose pagamintų/išaugintų žemės ūkio produktų apdorojimas ir paruošimas realizacijai).


Em s kio vald modernizavimas1
ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Prioritetinės veiklos šakos (mažėjančia tvarka):

- Gyvulininkystė; lininkystė;

- Daržininkystė; sodininkystė; uogininkystė;

- Rapsų auginimas.

Paramos gavėjai:

- Fizinis ar juridinis asmuo arba asmenų grupė, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka įregistravę savo valdą;

- Mokslo ir mokymo institucijos turinčios eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius, bandymų ūkius ir užsiimantys žemės ūkio veikla.


Em s kio vald modernizavimas2
ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamos finansuoti išlaidos(1):

- Ne senesnės kaip 2 m. žemės ūkio technikos ir naujos įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas (jei turtas įsigyjamas išperkamąja nuoma, jis turi tapti paramos gavėjo nuosavybe projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Išperkamąja nuoma gali būti įsigyjama tik nauja žemės ūkio technika ir žemės ūkio įranga);

- Infrastruktūros kūrimas ūkininko valdoje ( per valdą einančių kelių, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, žemės ūkio drenažo, laistymo įrenginių įrengimas ir rekonstrukcija), jei tai susiję su žemės ūkio produktų gamyba ir /ar apdorojimu arba paruošimu realizacijai ir nedidelio galingumo iki 250 KW galios vėjo jėgainių statyba;

- Projekte numatytų naujų gamybinių pastatų statyba ir rekonstrukcija pagal nustatytus įkainius;

- Ūkininko ūkyje esamų grūdų saugyklų modernizavimas;


Em s kio vald modernizavimas3
ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamos finansuoti išlaidos(2):

- Kitos išlaidos, susijusios su gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, sanitarijos, aplinkos apsaugos, maisto saugos ir kokybės, bei kitų reikalavimų įgyvendinimu;

- Viešinimo priemonės;

- Jei investicijos daromos siekiant laikytis naujai patvirtintų ir privalomų Bendrijos standartų, parama gali būti skiriama tik toms investicijoms, kurios daromos siekiant laikytis naujausių Bendrijos standartų. Tuo atveju šio standarto laikymuisi skirtas laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui nuo tos dienos, kurią tas standartas tampa privalomas valdai.

- Bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais.

Tinkamos finansuoti išlaidos įgyvendinant Nitratų direktyvą:

- Mėšlidžių ir / ar srutų kauptuvų statyba ir / ar rekonstrukcija;

- Mėšlo ir srutų laikymo, šalinimo bei transportavimo įrenginių ir mechanizmų įsigijimas;

- Šachtinių šulinių apsaugos nuo teršimo įrangos ir medžiagų įsigijimas.


Em s kio vald modernizavimas4
ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamumo kriterijai paramai gauti(1):

- Pajamos iš žemės ūkio veiklos per ŽŪM nustatytą laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visos ūkio veiklos pajamų (išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus));

- Pareiškėjas, investuojantis į pienininkystės sektorių, privalo turėti pieno kvotą, kurios dydis adekvatus į rinką tiekiamo pieno kiekiui;

- Ūkis turi atitikti paraiškos pateikimo metu aplinkos apsaugos, veterinarijos, higienos ir gyvūnų gerovės standartus, išskyrus ūkius, kuriems suteiktas pereinamasis laikotarpis;

- Pareiškėjas turi turėti profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba būti išklausęs minimalius ūkininkavimo žinių kursus ir turėti reikiamą kompetenciją;

- Ūkis nėra naujai besikuriantis (veikiantis ne mažiau kaip 2 metus);

- Pateiktas verslo planas ūkininkavimo veiklos vystymui;


Em s kio vald modernizavimas5
ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamumo kriterijai paramai gauti(2):

- Ūkis atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus;

- Ūkininkas įsipareigoja laikytis geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų, o žemės ūkio naudmenos turi būti geros agrarinės būklės.

Jei investicijos daromos diegiant Nitratų direktyvą:

- Ūkis turi turėti kompetentingų institucijų patvirtinimą dėl ūkiui suteikto pereinamojo laikotarpio;

- Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 60 kalendorinių dienų turi būti atnaujinęs informaciją apie laikomus gyvulius ir / ar paukščius Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

- Jeigu ūkis yra pasinaudojęs ES parama, turi būti pateikiama kompetentingų institucijų išvada apie ūkio būklę.

Paramos gavėjo mirties atveju paramą gali paveldėti tik vienas asmuo, kuris paveldėtojų susitarimu yra valdos perėmėjas, perimantis visus įsipareigojimus. Tuo atveju, jei paveldėtojai nesutaria dėl valdos perėmimo, paramos išmokėjimas nutraukiamas, o jau išmokėtos paramos lėšos grąžinamos.


Em s kio vald modernizavimas6
ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Prioritetiniai kriterijai:

- Projektas diegiantis naujus ES standartus arba nitratų direktyvą;

- Paramos gavėjo narystė kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve), kuri iki paraiškos pateikimo yra pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu). Atsižvelgiama į paramos gavėjo narystės trukmę kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve);

- Valdoje diegiamos techninės-ekonominės inovacijos;

- Modernizuojamos turinčiųjų ,,žaliąjį diplomą“ valdos, kuriose priimami atlikti praktiką žemės ūkio specialybių studentai ir mokiniai;

- Pareiškėjas (valda) dar nė karto nėra gavęs ES investicinės paramos;

- Pareiškėjas yra iki 40 metų amžiaus;

-Investicijos į mėsinę galvijininkystę;

- Valdos dydis iki 150 ha ŽŪN.


Em s kio vald modernizavimas7
ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Paramos lygis ir diferencijacija:

- Kompensuojama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jauniesiems ūkininkams - 50 proc.;

- Ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jauniesiems ūkininkams šiose vietovėse – iki 60 proc.;

- Įgyvendinantiems Nitratų direktyvą – iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Em s kio vald modernizavimas8
ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Paramos apribojimas:

- Maksimalus paramos dydis vienam projektui – 200 000 eurų.

- Per 5 metų laikotarpį pareiškėjas gali gauti ne daugiau kaip 375 000 eurų paramos pagal bet kurią SAPARD, BPD, KPP investicinę priemonę.

Paramos apribojimas diegiant Nitratų direktyvą:

Maksimalus paramos dydis vienam projektui priklauso nuo sąlyginių gyvulinių vienetų. Įgyvendinant Nitratų direktyvą galima kreiptis paramos ir pagal kitas priemones, gauta parama neįskaičiuojama į bendrą paramos sumą per 5 metų laikotarpį, kurio metu pareiškėjas gali gauti ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų.


MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Veiklos sritys:

- Privačių miškų ekonominės vertės didinimas (toliau – 1 veiklos sritis);

- Medienos ruošos modernizavimas (toliau – 2 veiklos sritis);

- Miško savininkų kooperacijos skatinimas (toliau – 3 veiklos sritis).

Paramos gavėjai:

1 veiklos sritis - Fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso valstybei), jų asociacijos, taip pat savivaldybės ir jų asociacijos, investuojantys įjiems nuosavybės teise priklausančias arba valdymo teise valdomas miško valdas.

2 veiklos sritis - Medienos ruošos veikla užsiimančios mikro įmonės.

3 veiklos sritis - Miško savininkų kooperatyvai, prižiūrintys ir tvarkantys savo narių miškus, siekiantys ekonomiškai efektyvesnių privačių miškų ūkinių vienetų sudarymo ir didinantys savo narių skaičių, taip pat kooperatyvai, kurie turi tikslą bendrai parduoti narių pagamintus miško išteklius (uogas, grybus, vaistažoles ir kt.)


MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1 veiklos sritis:

- Miškų infrastruktūros gerinimas (keliai, sausinimo grioviai, pralaidos, tiltai ir pan.);

- Jaunuolynų ugdymas pagal Miško ugdymo kirtimų taisykles (Žin., 2004, Nr.25-778);

- Medynų ir krūmynų pertvarkymas (rekonstrukcija) pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus (Žin., 2004, Nr.39-1280);

- Miškotvarkos projektų ir kitų 1 veiklos srities įgyvendinimui reikalingų planavimo ir projektavimo dokumentų parengimas;

- Viešinimo priemonės

- Parama neteikiama iškirstų miškų atsodinimui.

2 veiklos sritis:

- Verslo plano parengimas ir konsultavimas projekto įgyvendinimo klausimais finansuojami neviršijant 5 proc. projekto išlaidų.

- Medienos ruošos technikos ir įrangos įsigijimas (motopjūklai/krūmapjovės su darbo saugos priemonėmis ir spec. apranga, medkirtės (harversteriai), medienos ištraukimo traktoriai, traktoriai su savikrovėmis priekabomis, medvežės (forvarderiai), apvaliajai medienai transportuoti skirti sunkvežimiai su priekaba ir krovimo įranga, medienos matavimo prietaisai, kompiuterinė ir programinė įranga);

- Viešinimo priemonės.

3 veiklos sritis

-Miško savininkų kooperatyvo išlaidos miško savininkų bendradarbiavimui plėtoti (informacinė kampanija, paslaugų teikimui reikalingos biuro (įskaitant kompiuterinę bei programinę įrangą) įrangos, miško matavimo prietaisų įsigijimo išlaidos);

- Viešinimo priemonės.


MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Specialieji tinkamumo kriterijai paramai gauti:

1 veiklos sritis:

- Pateikiamas privačios miško valdos, į kurią investuojama nuosavybės arba valdymo teisę patvirtinantis dokumentas.

- Pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, suderintas, patvirtintas ir užregistruotas miško valdos vidinės miškotvarkos projektas, su suprojektuotomis priemonėmis, kurioms prašoma paramos.

- Medynų ir krūmynų pertvarkymui (rekonstrukcijai) pateikiamas rekonstrukcijos projektas, apimantis detalų rekonstrukcijos proceso aprašymą, projekto įgyvendinimui numatytų išlaidų sąmatą bei šių išlaidų pagrindimą;

- Miškų infrastruktūros gerinimui pateikiamas atitinkamą teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir patvirtintas infrastruktūros įrengimo projektas, kai toks projektas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.

2 veiklos sritis:

- Pareiškėjas atitinka mikro įmonėms keliamus reikalavimus, nurodytus Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB. Parama nebus teikiama sunkumų turinčioms įmonėms, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos, skirtos sunkumų turinčių įmonių sanavimui ir restruktūrizavimui;

- Investicijos daromos laikantis Bendrijos standartų.


Mi k kio pl tra
MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Specialieji tinkamumo kriterijai paramai gauti (2):

3 veiklos sritis

- Kooperatinė bendrovė turi būti registruota (kooperatyvas) pagal Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą.

- Pagrindinė pareiškėjo ekonominė veikla yra teikti miško ūkines paslaugas savo nariams (siekti efektyvesnės ūkinės veiklos privačiuose miškuose) arba bendrai - Pareiškėjas įsipareigoja per projekto įgyvendinimo laikotarpį padidinti savo narių skaičių ne mažiau kaip du kartus.

- Pateikiamas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) veiklos planas penkeriems metams, apimantis numatomas investicijas, kurioms prašoma paramos.


Mi k kio pl tra1
MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Prioritetiniai kriterijai:

- Projekte numatytos investicijos jaunuolynų ugdymui ir /arba medelynų/krūmynų pertvarkymui (rekonstrukcijai);

- Pareiškėjas yra fizinis asmuo, investuojantis į didesnes nei 5 ha nuosavybės teise valdomas savo miško valdas;

- Pareiškėjas yra miško savininkų kooperatyvas, turintis ne mažiau 20 narių;

- Investuojama į IV miškų grupės – ūkinius miškus;

- Projekte investuojama į darbų saugos medienos ruošoje gerinimą (darbo saugos priemonės ir spec. apranga darbui motopjūklais/krūmapjovėmis).


MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Paramos lygis ir diferenciacija:

1 veiklos sritis

Kompensuojama 60 proc. tinkamų išlaidų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir 50 proc. likusiose vietovėse esančiuose miškuose, maksimali paramos suma vienam projektui 200 tūkst. EUR.

2 veiklos sritis

Kompensuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali paramos suma vienam projektui 200 tūkst. EUR.

3 veiklos sritis

Pagal šią veiklą kompensuojama iki 50 proc. tinkamų išlaidų, maksimali paramos suma vienam projektui 50 tūkst. EUR (maksimali parama susiejama su kooperatyvo narių valdomu miško plotu ir kooperatyvo narių skaičiumi). Paramos galima kreiptis tik vieną kartą.

Paramos apribojimas (1 ir 2 veiklos sritims)

Per 5 metų laikotarpį pareiškėjas gali gauti ne daugiau kaip 200 000 eurų paramos pagal bet kurią SAPARD, BPD, KPFP investicinę priemonę.


KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Veiklos sritys:

Žemės ūkio vandentvarka:

- Drenažo sistemų ir jų hidrotechninių statinių statyba ir renovacija;

- Dirbtinių vandens telkinių hidrotechninių statinių renovacija;

- Polderių renovacija.

Žemės konsolidacija:

- Žemės konsolidacijos projektų organizavimas, parengimas ir įgyvendinimas;

- Naujai suformuotų žemės sklypų teisinis registravimas.

Paramos gavėjai

Žemės ūkio vandentvarka - Savivaldybės;Kaimo bendruomenės;Melioracijų sistemų naudotojų asociacija.

Žemės konsolidacija - Institucija, atsakinga už žemės konsolidacijos projektų organizavimą.


KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Žemės ūkio vandentvarka:

- Tyrinėjimo, pojektavimo bei projekto ekspertizės darbai;

- Išlaidos statybai ar rekonstrukcijai, statinio statybos techninei priežiūrai, projekto vykdymo priežiūrai ir užsakovo rezervui pagal teisės aktus;

- Naujų statybinių medžiagų ir įrenginių, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas, jeigu pareiškėjas medžiagas perka pats;

- Projekto administravimo išlaidos;

- Viešinimo priemonės;

- Bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais.

Žemės konsolidacija

- žemės konsolidacijos projekto parengiamieji darbai;

- žemės konsolidacijos projekto rengimo darbai;

- žemės konsolidacijos projekto žemės vertinimo plano parengimas;

- žemės konsolidacijos projekto viešo svarstymo ir derinimo organizavimas;

- žemės konsolidacijos projekto metu rengiamo žemės vertinimo plano parengimas;

- žemės konsolidacijos projekto metu atliekamais projektavimo darbais;

- viešas svarstymas, derinimas ir tvirtinimas;

- žemės konsolidacijos projekto įgyvendinimas (įskaitant sandorio sudarymą ir žemės sklypų teisinį registravimą);

- projekto administravimo išlaidos;

- viešinimo priemonės;

- bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais.


KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamumo kriterijai paramai gauti:

Žemės ūkio vandentvarka:

- Projektas, pasibaigus jo įgyvendinimo laikotarpiui, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus, todėl turi būti pateiktas aplinkosaugos institucijos išankstinis projekto įvertinimas;

- Projekte numatyta veikla bei su ja susijusi investicija įgyvendinama kaimo gyvenamojoje vietovėje;

Žemės konsolidacija:

- Žemės konsolidacijos projektas, pasibaigus jo įgyvendinimo laikotarpiui, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus;

- Pertvarkomi žemės sklypai yra kaimo gyvenamojoje vietovėje;

- Pertvarkyti žemės sklypus pageidauja ne mažiau kaip 5 žemės sklypų savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai;

- Žemės konsolidacijos projekto teritorijos plotas yra ne mažesnis kaip 100 ha;

- Pareiškėjas įrodo, kad žemės konsolidacijos projektas pagerins projekto teritorijoje esančių žemės sklypų formą ir (arba) dydį.


KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Prioritetiniai kriterijai:

Žemės ūkio vandentvarka:

- Projektai, skirti statinių, kurie kelia didesnį pavojų ar riziką gyventojams ar aplinkai, techninės būklės pagerinimui;

- Pareiškėjas dar nė karto nėra gavęs ES paramos pagal šią veiklos sritį.

- Projektai, kuriems reikia mažesnių investicijų vienam hektarui bei vienam gyventojui;

- Griovių, surenkančių vandenį iš didesnės teritorijos dalies, rekonstrukcijos projektai;

- Bendro naudojimo kanalizuotų griovių ir drenažo rinktuvų, jeigu jų skersmuo 12,5 cm ar didesnis, renovavimo projektai;

- Mažesnės likutinės statinio vertėsdrenažo sistemų hidrotechninių statinių rekonstrukcijos projektai


KAIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Prioritetiniai kriterijai:

Žemės konsolidacija:

- Projektai, apimantys didesnį žemės konsolidacijos projekte dalyvaujančių asmenų skaičių;

- Pareiškėjas dar nė karto nėra gavęs ES paramos pagal šią veiklos sritį;

- Projektai, kurių įgyvendinimas susijęs su kitais kompleksinio teritorijos pertvarkymo uždaviniais: kaimo infrastruktūros plėtra, žemės ūkio paskirties žemės apželdinimu mišku, vietinių kaimo bendruomenių kūrimusi bei kitų žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu (tai turi atsispindėti Vietos veiklos grupės (VVG), savivaldybės, kaimo bendruomenės ar kitų institucijų rengiamose Vietos kaimo plėtros strategijose ar joms prilygstančiuose dokumentuose).


PARAMA GAMINTOJŲ GRUPĖMS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Veiklos sritys:

- Gamintojų grupių įsikūrimas;

- Gamintojų grupių administracinės veiklos palengvinimas.

Paramos gavėjai:

- Gamintojų grupės, pripažintos valstybės narės kompetentingos institucijos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

- Gamybinių patalpų nuoma, įsigijimas. Jeigu patalpos perkamos, išlaidos joms turi neviršyti patalpų nuomos išlaidų pagal rinkos įkainius;

- Biuro įrangos įsigijimas, įskaitant kompiuterinę techniką ir programinę įrangą;

- Administracinės išlaidos, tokios kaip atlyginimai administracijos darbuotojams, pridėtinės išlaidos, mokesčiai už teisines ir administracines paslaugas. Administracinės išlaidos gali būti kompensuojamos ne daugiau kaip 15 proc.;

- Viešinimo priemonės.


PARAMA GAMINTOJŲ GRUPĖMS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

Tinkamumo kriterijai paramai gauti:

- Gamintojų grupės sudarytos bendrai tiekti rinkai žemės ūkio produktus ar jų grupes;

- Gamintojų grupę turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai.

Finansinė parama bus teikiama gamintojų grupėms kurios:

- Koncentruoja produktų, atitinkančių rinkos poreikius, pasiūlą;

- Produktus paruošia ir tiekia pardavimui didelėmis partijomis;

- Nustato bendras informavimo apie produkciją taisykles, atsižvelgiant į produktų naudingumą.

Prioritetiniai kriterijai skiriami daugiau narių apjungiančioms gamintojų grupėms.

Paramos lygis ir diferenciacija

Finansinė parama mokama kasmet penkerius metus po gamintojų grupės oficialaus pripažinimo dienos. Paramos dydis kiekvienais metais negali viršyti gamintojų grupės parduotos produkcijos vertės dalies, apribotos numatytais procentais.


Parama gamintoj grup ms
PARAMA GAMINTOJŲ GRUPĖMS VEIKLA IR MIŠKININKYSTE

LAEI pateikiamas lėšų poreikis

Prielaida:

paramos dydis kiekvienais metais lygus 5 proc., 5 proc., 4 proc., 3 proc. ir 2 proc. parduotos produkcijos vertės, kuri lygi 3,4528 mln. Lt


Em s kio produkt perdirbimas rinkodara bei nauj produkt k rimas
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA BEI NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS

Prioritetinės veiklos šakos :

 • Vaisių, uogų ir daržovių perdirbimas;

 • Augalininkystės produkcijos perdirbimas (išskyrus grūdų t.y. miltų, kruopų naujų gamybos cechų (pastatų) statybą);

 • Pieno ir mėsos perdirbimas (išskyrus skerdyklų, gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo cechų ir įmonių statybą ir rekonstrukciją bei visų įmonių pajėgumų didinimą).

 • NAUJA – nutarta remti veislinių gyvulių aukcionus.

  Paramos gavėjai:

 • mikroįmonės, smulkios ir vidutinės įmonės, perdirbančios žemės ūkio produktus ir veikiančios (perdirbančios žemės ūkio produktus) ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo;

 • įmonės, turinčios nuo 250 iki 750 darbuotojų arba kurių apyvarta siekia nuo 50 mln. eurų iki 200 mln. eurų, perdirbančios žemės ūkio produktus ir veikiančios ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo. Paramos intensyvumas mažinamas per pusę;

 • Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kurios paraiškos pateikimo metais pripažintos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) ir atitinka mikroįmonėms, smulkios ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus.


Em s kio produkt perdirbimas rinkodara bei nauj produkt k rimas1
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA BEI NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Įranga (nauji įrenginiai ir mechanizmai, specializuota technika, kompiuterinė technika ir programinė įranga);

 • Projekte numatytų naujų pastatų statyba ir rekonstrukcija; (išskyrus skerdyklų, gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo cechų ir įmonių statybą ir rekonstrukciją bei visų įmonių pajėgumų didinimą)

 • Viešinimo priemonės;

 • Mikroįmonės investicijos, kurios daromos siekiant laikytis naujai priimtų Bendrijos standartų;

 • Bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais.


Em s kio produkt perdirbimas rinkodara bei nauj produkt k rimas2
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA BEI NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS

Tinkamumo kriterijai paramai gauti (1):

- Pareiškėjas turi gauti ne mažiau kaip 50 proc. pajamų iš žemės ūkio produktų perdirbimo (2 metus), išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus), kurios paraiškos pateikimo metais yra pripažintos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais);

- Atitikti (mikroįmonės privalo įrodyti, kad projekto įgyvendinimo pabaigoje atitiks) aplinkos apsaugos, higienos ir gyvūnų gerovės standartus;

- Investicija numatoma produktų, kurie išvardyti Stojimo sutarties I priede ir kurių kilmės šalis yra viena iš Europos Sąjungos šalių, perdirbimui ir rinkodarai;

- Vaisių ir daržovių sektoriuje parama bus teikiama tik tiems individualiems projektams ir tik tokiai veiklai, kuriai nebuvo skirta parama per gamintojų grupes iš Gamintojų organizacijų veiklos fondo;

- Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad projekte nebūtų numatytos investicijos į mažmeninę prekybą ir produktų iš trečiųjų šalių perdirbimą ir (arba) rinkodarą;

- Jeigu pareiškėjas pagal LR įstatymus privalo atlikti auditą, jis turi pateikti auditorių patvirtintas finansines ataskaitas ir išvadas už paskutiniuosius finansinius metus;


ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA BEI NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS

Tinkamumo kriterijai paramai gauti(2):

- Parama neskiriama sunkumų turinčioms įmonėms, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos, skirtos sunkumų turinčių įmonių sanavimui ir restruktūrizavimui;

- Pateikiamas verslo planas;

- Įmonė atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus ir neturi finansinių sunkumų, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos.

(Bendrijos gairėse komisija laiko, kad įmonė patiria sunkumus, kai savo pačios ištekliais arba iš savo savininkų /akcininkų ar kreditorių gautomis lėšomis negali sustabdyti nuostolių, kurie be valdžios institucijų išorinio įsikišimo per trumpą ar vidutinės trukmės laikotarpį beveik garantuotai pasmerktų ją žlugti. Neatsižvelgiant į įmonės dydį įmonė patiria sunkumus:

- Kai daugiau kaip pusė ribotos turtinės atsakomybės bendrovės įregistruoto kapitalo yra prarasta ir daugiau nei ketvirtis to kapitalo prarasta per pastaruosius 12 mėnesių;

- Kai yra prarasta daugiau kaip pusė neribotos turtinės atsakomybės bendrovės kapitalo, fiksuoto įmonės finansinėse ataskaitose, ir daugiau nei ketvirtis to kapitalo prarasta per pastaruosius 12 mėnesių; arba kai bet kurio tipo bendrovė atitinka jos vidaus teisės aktuose nustatytus kriterijus, pagal kuriuos jai turi būti pradėta bankroto procedūra).


ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA BEI NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS

Prioritetiniai kriterijai:

 • Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kurios paraiškos pateikimo metais yra pripažintos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), atsižvelgiant į jas sudarančių narių skaičių;

 • Prašoma parama mažesnė negu 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;

 • Diegiamos inovacijos.

  Paramos lygis ir diferenciacija:

 • Kompensuojama iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų; maksimali parama vienam kooperatyvo teikiamam projektui negalės viršyti 1 mln. eurų, projektams, kuriuos teikia kiti pareiškėjai – 600 tūkst. eurų.

 • Kooperatyvai galės gauti iki 1,5 mln. eurų, visi kiti pareiškėjai – iki 1 mln. eurų paramą per 5 metų laikotarpį, pagal visas SAPARD, BPD, 2007 – 2013 m. KPP investicines priemones.

  .


DALYVAVIMAS MAISTO KOKYBĖS SCHEMOSE PRODUKTŲ KŪRIMAS

Paramos gavėjai:

- fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės nustatyta tvarka, gaminantys Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 1 Priede išvardintus žemės ūkio ar maisto produktus, išskyrus žuvininkystės produktus;

- nepriklausomos sertifikavimo ir kontrolės institucijos.

Tinkamos finansuoti išlaidos

- Pastovios įsijungimo į kokybės schemą ir dalyvavimo pripažintose kokybės užtikrinimo schemose (metinis įnašas už dalyvavimą tokioje schemoje, produktų sertifikavimas bei trečiosios šalies kontrolė, reikalinga atitikčiai konkrečios schemos specifikacijoms patikrinti) išlaidos.


DALYVAVIMAS MAISTO KOKYBĖS SCHEMOSE PRODUKTŲ KŪRIMAS

Tinkamumo kriterijai paramai gauti:

- parama skiriama Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 1 Priede išvardintiems žemės ūkio ar maisto produktams, išskyrus žuvininkystės produktus, skirtiems tik žmonių vartojimui:

- žemės ūkio ar maisto produktas turi būti oficialiai pripažintas pagal numatytus tarybos Reglamentus;

- žemės ūkio ar maisto produktas turi būti oficialiai pripažintas pagal nacionalinę maisto kokybės schemą/as.

Prioritetiniai kriterijai

Potencialūs paramos gavėjai, siekiantys dalyvauti pripažintose kokybės schemose.

Paramos lygis ir diferenciacija:

Parama skiriama kaip metinė skatinamoji išmoka, kurios dydis nustatomas pagal fiksuotų (pastovių) dalyvavimo remiamose schemose išlaidų sumą, ir yra ne didesnė kaip 3000 EUR/žemės ūkio ir kaimo valdai. Parama teikiama ne ilgiau kaip 5 metus.


II KRYPTIS PRODUKTŲ KŪRIMAS

“Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas”


Agrarin aplinkosauga
AGRARIN PRODUKTŲ KŪRIMASĖ APLINKOSAUGA

Priemonę sudaro šios programos:

1. Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos

įrengimas pievoje bei ariamoje žemėje ir apsauga nuo

erozijos;

2. Kraštovaizdžio tvarkymo programa;

3. Ekologinio ūkininkavimo programa;

4. Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių

paukščių išsaugojimo programa;

5. Dirvožemio kalkinimo programa;

6. “Rizikos” vandens telkinių būklės gerinimo programa


Agrarin a plin ko sauga
AGRARINĖ PRODUKTŲ KŪRIMASAPLINKOSAUGA

Paramos gavėjai - ūkininkai, fiziniai ir juridiniai asmenys ir kiti žemės valdytojai.

Bendrieji kriterijai paramai gauti:

- valda įregistruota Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, pareiškėjai užsiima žemės ūkio produkcijos gamyba (reikalavimas dėl žemės ūkio produkcijos gamybos taikomas tik dalyvaujantiems ekologinio ūkininkavimo programoje);

- valdos dydis – mažiausiai 0,5 ha ŽŪN, išskyrus dalyvaujančius Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimo programoje ir dalyvaujančius Kraštovaizdžio tvarkymo programos veikloje “Sosnovskio barščio naikinimas”;

- maksimalus remtinas plotas ekologinio ūkininkavimo programai bus nustatytas Žemės ūkio ministerijos;

- pareiškėjai prisiima įsipareigojimus ne mažiau kaip 5 metų laikotarpiui arba ne mažiau negu paramos sutartyje numatytam laikotarpiui;

- pareiškėjai laikosi Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų; pareiškėjo žemės ūkio naudmenos ir pasėliai, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos veiksmai, turi būti geros agrarinės būklės.


Agrarin a plin ko sauga1
AGRARINĖ PRODUKTŲ KŪRIMASAPLINKOSAUGA

Specialieji kriterijai paramai gauti:

Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos įrengimo

programa

1. greta privalomos paviršinio vandens telkinių pakrančių

apsaugos juostos nustatytos prie natūralių reljefo įdaubų, nuolat arba

laikinai užpildytų tekančiu arba stovinčiu vandeniu, upių ir upelių, ežerų,

tvenkinių (išskyrus kūdras), karjerų, rekultivuotų į vandens telkinius,

įrengiama papildoma apsaugos juosta;

2. bendra apsaugos juostų ilgio suma pagal paviršinio vandens telkinį turi

būti ne mažiau nei 50 m;

3. programa įgyvendinama prie visų valdoje esančių vandens telkinių;

4. įrengiant apsauginę juostą pievoje arba ariamoje žemėje, reikia pažymėti

privalomosios apsaugos juostos ribas, papildomai ją praplečiant pagal

nustatytus pločius ir pažymint žemės sklypo plane.


Agrarin a plin ko sauga2
AGRARINĖ PRODUKTŲ KŪRIMASAPLINKOSAUGA

Kraštovaizdžio tvarkymo programa:

1. programa taikoma natūralioms ir pusiau natūralioms pievoms;

2. programa taikoma pelkėms (šlapžemėms);

3. žemės ūkio paskirties žemės plotams, kuriuose išplitęs Sosnovskio barštis (apie šio augalo paplitimą pareiškėjas pateikia tai patvirtinančią pažymą, išduotą Aplinkos ministro įgaliotos institucijos)

4. veikla gali būti vykdoma ne mažesniame kaip 0,5 ha. plote, išskyrus Sosnovskio barščio naikinimo atvejus, kai plotas negali būti mažesnis kaip 0,1 ha.

Ekologinio ūkininkavimo programa:

1. Parduoti/panaudoti produkciją kaip žaliavą ekologinės produkcijos gamybai, kuri tiekiama į rinką;

2. Laikytis ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimų ne mažiau kaip pareiškėjo įsipareigojimuose numatytam laikotarpiui;

3. Pateikti ekologinio ūkio sertifikatą, išduotą ekologinio žemės ūkio sertifikavimo įstaigos. Išmokos ekologiniams ūkiams už einamuosius metus bus išmokamos pateiktų sertifikatų pagrindu.

4. Savo iniciatyva nemažinti sertifikuoto ekologinei gamybai naudojamų ŽŪN ploto, už kurį prašoma parama;

5. Kasmet deklaruoti pasėlius.

Retų veislių gyvulių ir paukščių programa:

1. pateikti kompetentingos institucijos išduotą pažymą, kad gyvūnai buvo veisiami grynuoju veisimu;

2. pateikti pažymą iš kompetentingos institucijos apie laikomų registruotų nykstančių veislių gyvulių ir naminių paukščių skaičių.


Agrarin a plin ko sauga3
AGRARINĖ PRODUKTŲ KŪRIMASAPLINKOSAUGA

Dirvožemio kalkinimo programa:

1. Pareiškėjo ŽŪN plote turi būti ne mažiau kaip 50 ha kalkinti būtinų

dirvožemių. Turintys mažesnius kalkinti būtinus dirvožemių plotus ir

norintys gauti paramą, gali sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su

kitais 10 km atstumu esančiais ŽŪN naudotojais. Minimalus kalkinti būtinų ŽŪN plotas yra 5 ha.

2. Pareiškėjas privalo pateikti dirvožemių rūgštumo ir kalkinimo žemėlapį ir

agrocheminių tyrimų duomenis. Programa taikoma tik ariamoje žemėje.

3. Dirvožemio pH  5,5.

4. ŽŪN turi būti geros agrarinės būklės.


Agrarin a plin ko sauga4
AGRARINĖ PRODUKTŲ KŪRIMASAPLINKOSAUGA

“Rizikos” vandens telkinių būklės gerinimo programa:

1. Daugiamete ganykla (pieva) verčiamas ariamos žemės plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha plotas ir turi patekti į rizikos vandens telkinio baseiną.

2. Su paraiška Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pareiškėjas turi pateikti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų ribų įbraižymo žemėlapį (žemės blokų žemėlapio fragmentą, kuriame yra įbraižyti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukai) pažymėjus jame laukus, kurie bus verčiami daugiametėmis ganyklomis (pievomis).

3. Pareiškėjas, įsipareigojęs vykdyti priemonę, privalo įsėti daugiametes žoles iki liepos 1 d.; daugiamete ganykla (pieva) paverstame lauke vystyti tik ekstensyvią gyvulininkystę (ne daugiau kaip 0,5 SG/ha (SG - sutartinis gyvulys), jeigu minėtas plotas bus naudojamas gyvulininkystės tikslams.

4. Įveistoje daugiametėje ganykloje (pievoje) nėra draudžiama teisės aktuose nustatyta tvarka naudoti trąšas, pesticidus ar augalų apsaugos priemones.


Agrarin a plin ko sauga5
AGRARINĖ PRODUKTŲ KŪRIMASAPLINKOSAUGA

Paramos lygis ir diferenciacija (1):

Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos

įrengimo pievoje ir ariamoje žemėje programa:

 • už apsaugos juostos ir melioracijos griovių šlaitų tvarkymą – 96 eurai/ha,

 • už papildomos apsaugos juostos pievoje įrengimą bei tvarkymą – 96 eurai/ha

 • už papildomos apsaugos juostos ariamoje žemėje įrengimą bei tvarkymą – 117 eurai/ ha.

  Kraštovaizdžio tvarkymo programa:

 • - už pievų tvarkymą – 92 eurai/ha;

 • - už šlapžemių tvarkymą – 229 eurai/ha

 • - už Sosnovskio barščio naikinimą - 717 EUR/ha

  Ekologinio ūkininkavimo programa:

  javai – 416 eurai/ha; daržovės, bulvės – 551 euras/ha;

  vaistažolės – 456 eurai/ha; uogynai – 734 eurai/ha; sodai - 752

  eurai/ha, (2007-2013 m.)/daugiametės žolės – 120 eurų/ha (2007 – 2013 m.)


Agrarin a plin ko sauga6
AGRARINĖ PRODUKTŲ KŪRIMASAPLINKOSAUGA

Paramos lygis ir diferenciacija (2):

Retų veislių gyvulių ir paukščių programa:

Žemaitukų veislės arkliai, stambiųjų žemaitukų veislės arkliai, sunkieji arkliai - 240 eurų už arklį

Lietuvos šėmieji, baltnugariai, juodmargiai, žalieji galvijai – 200 eurų už galviją

Lietuvos baltosios, vietinės kiaulės – 69 eurai už kiaulę

Lietuvos šiurkščiavilnės ir juodgalvės avys – 28 eurai už avį

Vištinės žąsys – 3,5 eurai už žąsį


Agrarin a plin ko sauga7
AGRARINĖ PRODUKTŲ KŪRIMASAPLINKOSAUGA

Dirvožemio kalkinimo programa:

Vienkartinė išmoka už 1 ha pakalkintų ŽŪN –

246 eurai/ha

“Rizikos” vandens telkinių būklės gerinimo programa:

- ariamos žemės ploto vertimą daugiamete ganykla (pieva) - 180 eurų/ha;

- kasmet tame plote netenkamą derlių (skaičiuotė už netenkamą derlių bus pateikta artimiausiu metu)

Viršijus nustatytą metinį biudžetą, visos programų lėšos bus mažinamos proporcingai.


APŽELDINIMAS MIŠKU PRODUKTŲ KŪRIMAS

Veiklos sritys:

1 veiklos sritis - miško įveisimas žemės ūkio paskirties žemėje

2 veiklos sritis - miško įveisimas miškų ūkio paskirties ir kitos paskirties žemėje;

3veiklos sritis - miško įveisimas apleistoje žemės ūkio paskirties žemėje. Trumpos apyvartos (plantacinius) želdinius veisti galima pagal visas veiklos sritis.

Paramos gavėjai:

-I veiklos sritis- fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems žemės ūkio paskirties žemė priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai.

-II veiklos sritis - fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems miškų ūkio paskirties ir kitos paskirties žemė priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai.

-III veiklos sritis - fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems apleista žemės ūkio paskirties žemė priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai.


APŽELDINIMAS MIŠKU PRODUKTŲ KŪRIMAS

Specialieji tinkamumo kriterijai paramai gauti

1 veiklos sritis:

- Iš teritorinio žemėtvarkos skyriaus gautas Leidimas įveisti mišką ne miško žemės sklype;

- Žemė yra geros agrarinės būklės (2 metus deklaruota), joje gaminama žemės ūkio produkcija;

- Želdinant žemės ūkio paskirties žemę, prarastų pajamų kompensavimo išmokų schema taikoma tiems, kurie apsodina dalį arba visą savo žemės ūkio paskirties žemę ir gauna paramą pagal miško įveisimo schemą.

- Parama želdinant valstybinę žemės ūkio paskirties žemę apželdinimui mišku teikiama tik miško įveisimo išlaidoms padengti;

- Dėl įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokos pareiškėjas gali kreiptis iki penkerių kartų, ne dažniau kaip vieną kartą per metus.Miško priežiūros ir apsaugos išmokos mokamos, kai pirmaisiais (antraisiais – kai miškas sodinamas rudenį) ir trečiaisiais metais po miško pasodinimo atlikta miško želdinių inventorizacija, kurios rezultatai patvirtinti valstybinių miškų pareigūnų ir miško savininko ar jo įgalioto atstovo bei 5 metais po pasodinimo valstybiniai miškų pareigūnai, dalyvaujant miško savininkui, nustato, kad želdinių kokybė atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.


APŽELDINIMAS MIŠKU PRODUKTŲ KŪRIMAS

Specialieji tinkamumo kriterijai paramai gauti

3 veiklos sritis:

- Iš teritorinio žemėtvarkos skyriaus gautas Leidimas įveisti mišką ne miško žemės sklype;

- Dėl įveisto miško priežiūros išmokos pareiškėjas gali kreiptis iki penkerių kartų. Miško priežiūros ir apsaugos išmokos mokamos, kai pirmaisiais (antraisiais – kai miškas sodinamas rudenį) ir trečiaisiais metais po miško pasodinimo atlikta miško želdinių inventorizacija, kurios rezultatai patvirtinti valstybinių miškų pareigūnų ir miško savininko ar jo įgalioto atstovo bei 5 metais po pasodinimo valstybiniai miškų pareigūnai, dalyvaujant miško savininkui, nustato, kad želdinių kokybė atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus;


APŽELDINIMAS MIŠKU PRODUKTŲ KŪRIMAS

Paramos apribojimai:

- Reglamento 43(2) straipsnis teigia, kad parama valdžios institucijoms priklausančios žemės apželdinimui mišku teikiama tik įveisimo išlaidoms padengti;

- Parama žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku neskiriama ūkininkams, kurie gauna ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos paramą;

- Parama neskiriama kalėdiniams medeliams auginti, laukų apsauginėms juostoms veisti;

- Pirmą kartą apželdinant mišku Natura 2000 teritorijas reikia laikytis šių teritorijų tvarkymo reglamentų;

- Apželdinant miškų ūkio ir kitos paskirties žemę, parama teikiama tik miško įveisimo išlaidoms padengti;

- Parama įveisiant trumpos apyvartos (plantacinius) želdinius skiriama tik jų įveisimo išlaidoms padengti. Pareiškėjai taip pat turi atitikti kitus specialiuosius tinkamumo kriterijus paramai gauti, priklausomai nuo veiklos srities.


APŽELDINIMAS MIŠKU PRODUKTŲ KŪRIMAS

Prioritetiniai kriterijai:

- Apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku;

- Apželdinimas vyksta mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje, kitose teritorijose, kurių žemės našumas yra iki 32 balų, karstinių įgriuvų regione;

- Numatoma veisti želdinius, kurių sudėtyje ąžuolo yra 50 proc. ir daugiau.

- Miškas veisiamas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančioje privačioje žemėje, išskyrus atvejus, kai veisiami trumpos apyvartos (plantaciniai) želdiniai.

- Žemės sklypai, kuriuose numatoma įveisti mišką, suformuoti žemės konsolidacijos projekto metu.


APŽELDINIMAS MIŠKU PRODUKTŲ KŪRIMAS

Paramos lygis ir diferenciacija

Kompensuojamos miško įveisimo ir priežiūros išlaidos pagal atskiras medžių rūšis.


Ap eldinimas mi ku
APŽELDINIMAS MIŠKU PRODUKTŲ KŪRIMAS

Prarastų pajamų kompensavimo išmoka

Prarastų pajamų išmoka 15 metų mokama tiems asmenims, kurie iki apželdinimo naudojo žemę mažiausiai 2 metus, kurioje veisiamas miškas, žemės ūkio produkcijos gamybai, bei kitiems fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims. Kitiems fiziniams asmenims prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka 4,5 karto mažesnė. Prarastų pajamų kompensavimo išmoka ūkininkų ir asociacijų kategorijai priklausantiems pareiškėjams tiek palankiose tiek mažiau palankiose vietovėse yra 113 EUR, kitiems- 25 EUR.


PARAMA PAŽEISTŲ MIŠKŲ ATKŪRIMUI, EKOLOGINEI IR REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Veiklos sritys:

1 veiklos sritis - miško ekologinės ir rekreacinės vertės padidinimas;

2 veiklos sritis - stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės.

Paramos gavėjai:

1 veiklos sritis - miško valdytojai.

2 veiklos sritis - miško valdytojai.

Priešgaisrinėms prevencinėms priemonėms (išskyrus mineralizuotas juostas), priešgaisrinei technikai ir įrangai, informacinių ženklų ir stendų įrengimui – tik miškų valdytojai, atsakingi už miško sanitarinę ir priešgaisrinę apsaugą visų nuosavybės formų miškuose.


PARAMA PAŽEISTŲ MIŠKŲ ATKŪRIMUI, EKOLOGINEI IR REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • 1 veiklos sritis:

  - Pamiškių formavimas, medynų papildymas ornitochoriniais medžiais ir krūmais, iki 300 m² ploto kūdrų, užtvarų ir informacinių ženklų įrengimas miške;

  - Rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas (rekreaciniai takai, lieptai, laipteliai, miško keliai, apžvalgos aikštelės, poilsiavietės, stovyklavietės, pavėsinės, suolai, stalai, laužavietės, šiukšlių dėžės, lauko tualetai, stendai, schemos, rodyklės, ženklai).

  - Rekreacinių objektų aplinkos tvarkymo ir apsaugos darbai, specialių miškų ūkio priemonių taikymas (kraštovaizdžio formavimo kirtimai, rekreacinių želdinių veisimas ir pan.)

  - Miškotvarkos projektų ir kitų 1 veiklos srities įgyvendinimui reikalingų planavimo ir projektavimo dokumentų parengimas, tačiau ši suma neturi viršyti 5 % bendros projekto vertės.


PARAMA PAŽEISTŲ MIŠKŲ ATKŪRIMUI, EKOLOGINEI IR REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • 2 veiklos sritis:

  - Konkrečios vietovės gaisrų prevencijos plano ar operatyvinio miško gaisrų gesinimo plano arba stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miško plotų želdinimo projekto parengimas;

  - Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miško plotų sutvarkymo ir išvalymo išlaidos; išlaidos miško sodmenims; apželdinimo darbų kaštai (dirvos paruošimo, sodinimo, žuvusių želdinių papildymo, želdinių apsaugos priemonės);

  - Priešgaisrinių prevencinių priemonių išlaidos:

  -Priešgaisrinių barjerų, mineralizuotų juostų, lapuočių medžių rūšių juostų įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra;

  -Miško gaisrų prognozavimo ir stebėjimo priemonės (gaisrų stebėjimo bokštų įrengimas, statyba, rekonstravimas, miško gaisrų stebėjimo sistemų, duomenų ir telekomunikacinių ryšių sistemų įsigijimas ir įrengimas;

  -Informacinių ženklų ir stendų įrengimas, visuomenės švietimas leidžiant ir platinant leidinius, kuriant ir demonstruojant vaizdo klipus priešgaisrine tematika.

  - Priešgaisrinės technikos ir įrangos įsigijimas (vandens cisternos, motosiurbliai, ugnies užplakikliai, specialioji gaisrų gesinimo apranga, mineralizuotų juostų įrengimo mechanizmai), vandens paėmimo vietų, dirbtinių vandens saugyklų ar kitokių vandens talpų įrengimas.


PARAMA PAŽEISTŲ MIŠKŲ ATKŪRIMUI, EKOLOGINEI IR REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Specialieji tinkamumo kriterijai paramai gauti:

1 veiklos sritis:

- Pateikiami valdymo arba nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.

- Pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, suderintas, patvirtintas ir užregistruotas vidinės miškotvarkos projektas su suprojektuotomis priemonėmis, kurioms prašoma paramos.

2 veiklos sritis;

- Pateikiamas su regiono aplinkos apsaugos departamentu suderintas veiklos planas.

- Atkuriant stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistus miškus pareiškėjas pateikia miško želdinimo projektą


PARAMA PAŽEISTŲ MIŠKŲ ATKŪRIMUI, EKOLOGINEI IR REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Paramos lygis ir diferenciacija:

1 veiklos sritis - Pagal šią veiklą kompensuojama 80 proc. tinkamų išlaidų, maksimali paramos suma vienam projektui 100 tūkst. EUR.

2 veiklos sritis - Pagal šią veiklą projektamskompensuojama 80 proc. visų tinkamų išlaidų. Maksimali parama – ne daugiau kaip 500 tūkst. EUR

Paramos apribojimas:

 • 1 veiklos sritis – Per 5 metų laikotarpį pareiškėjas negali gauti daugiau 100 000 eurų paramos pagal SAPARD, BPD, KFPF miškų sektoriaus priemonę.

 • 2 veiklos sritis – Per 5 metų laikotarpį pareiškėjas negali gauti daugiau 500 000 eurų paramos pagal SAPARD, BPD, KFPF miškų sektoriaus priemonę.


PARAMA PAŽEISTŲ MIŠKŲ ATKŪRIMUI, EKOLOGINEI IR REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Prioritetiniai kriterijai:

- Projektas skirtas stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktiems miškams atkurti;

- Pareiškėjas yra privataus miško valdytojas;

- Miško valda arba jos dalis, kuriai prašomaparamos, priskiriama II, III miškų grupei pagal Miškų įstatymą;

- Projektas skirtas miško ekologinei vertei padidinti ir jame numatyta pamiškių formavimo ir/arba medynų papildymo ornitochoriniais medžiais ir krūmais priemonės..


MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Veiklos sritys:

-I veiklos sritis. Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą identifikuotose kertinėse miško buveinėse (KMB).

-II veiklos sritis. Išmokos už papildomų medžių biologinei įvairovei išsaugoti palikimą, vykdant plynus kirtimus

 • III veiklos sritis. Išmokos už neplynus miško kirtimus vietoj galimų plynų.

 • Paramos gavėjai:

  Pagal visas tris veiklos sritis – privačių miškų savininkai savo valdose sutartiniais pagrindais savanoriškai įsipareigojantys laikytis papildomų aplinkosauginių reikalavimų, kurie nėra nustatyti teisės aktais kaip privalomi toms valdoms.


MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Specialieji tinkamumo kriterijai paramai gauti:

1 veiklos sritis:

- Pareiškėjas pateikia privačios miško valdos, kuriai prašoma paramos, nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą.

- Pareiškėjas pateikia Valstybinės miškotvarkos tarnybos pažymą, kurioje nurodyta, kad jo valdoje, kuriai prašoma paramos, yra identifikuota ne mažesnio kaip 1 ha ploto KMB, kad ši valda priskirta III arba IV miškų grupei ir kad medynas, kuriame identifikuota KMB yra pasiekęs atitinkamai miškų grupei nustatytą minimalų pagrindinių kirtimų amžių.

- Pareiškėjas pateikia regiono aplinkos apsaugos departamento patvirtinimą, kad miško valdoje identifikuotoje KMB po pastarosios identifikavimo nevykdyti pagrindiniai kirtimai.

- Pareiškėjas sutartyje su Nacionaline mokėjimo agentūra įsipareigoja išsaugoti KMB ir 20 metų nevykdyti pagrindinių miško kirtimų.


MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Specialieji tinkamumo kriterijai paramai gauti:

2 veiklos sritis:

- Pareiškėjas pateikia privačios miško valdos, kuriai prašoma paramos, nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą.

- Pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą vidinės miškotvarkos projektą, kuriame suprojektuotas plynas kirtimas.

- Pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka išduotą leidimą kirsti mišką, kuriame numatyta palikti biologinės įvairovės išsaugojimui papildomai nei Pagrindinių miško kirtimų taisyklėse numatyta ne mažiau 10 biržėse tolygiai arba grupėmis išsidėsčiusių, vyresnio nei medyno vidutinis amžiaus ir didesnio nei medyno vidutinis skersmens medžių viename hektare.

- Pareiškėjas sutartyje su Nacionaline mokėjimo agentūra įsipareigoja vykdydamas plyną miško kirtimą visam laikui palikti biologinės įvairovės išsaugojimui papildomai nei Pagrindinių miško kirtimų taisyklėse numatyta ne mažiau 10 biržėse tolygiai arba grupėmis išsidėsčiusių, vyresnio nei medyno vidutinis amžiaus ir didesnio nei medyno vidutinis skersmens medžių viename hektare.


Mi k aplinkosaugos i mokos
MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Specialieji tinkamumo kriterijai paramai gauti:

3 veiklos sritis

- Pareiškėjas pateikia privačios miško valdos, kuriai prašoma paramos, nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą.

- Pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą vidinės miškotvarkos projektą, kuriame suprojektuotas neplynas kirtimas, nors pagal teisės aktus tame plote galėtų būti leidžiamas ir plynas kirtimas.

- Pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka išduotą leidimą kirsti mišką, kuriame leidžiamas vykdyti neplyno kirtimo pirmas atvejis.

- Pareiškėjas pateikia regiono aplinkos apsaugos departamento valstybinio miškų pareigūno išvadą, kad vietoj suprojektuoto ir leisto neplyno pagrindinio miško kirtimo galėjo būti leidžiamas ir plynas pagrindinis miško kirtimas.

- Pareiškėjas sutartyje su Nacionaline mokėjimo agentūra įsipareigoja vykdyti neplynus pagrindinius miško kirtimus vietoj galimų plynų miško kirtimų III ir IV miškų grupės brandžiame miške.


Mi k aplinkosaugos i mokos1
MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Prioritetiniai kriterijai:

- Miško valda, kuriai prašoma paramos, yra priskirta III miškų grupei.

- Privačios miško valdos, kuriai prašoma paramos, savininkas yra fizinis asmuo.

- Prašoma paramos identifikuotos KMB išsaugojimui.


MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Paramos lygis ir diferenciacija:

- Išmokos dydis kompensuoja dėl pagal atitinkamas veiklas prisiimtų aplinkosauginių apribojimų patiriamas išlaidas ir prarandamas pajamas ir yra diferencijuotas:

- pagal I veiklos sritį išmokos dydis yra 200 EUR/ha kasmet, bet ne ilgiau kaip 20 metų;

- pagal II veiklos sritį vienkartinės išmokos dydis yra 160 EUR/ha

- pagal III veiklos sritį išmokos dydis yra 70 EUR/ha kasmet iki paskutinio pagrindinių neplynų kirtimų atvejo, bet ne ilgiau kaip 10 metų.


PARAMA NATURA 2000 TERITORIJOSE REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Veiklos sritys:

1 veiklos sritis. Natura 2000 išmokos žemės ūkyje,

2 veiklos sritis. Natura 2000 išmokos miškų ūkyje.

Paramos gavėjai:

1 veiklos sritis (Natura 2000 išmokos žemės ūkyje) – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių žemės valdos yra Natura 2000 tinklo teritorijose ir jie privalo laikytis papildomų ūkinės veiklos apribojimų, numatytų specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomų teritorijų tvarkymo planuose, individualiuose nuostatuose ar reglamentuose.

2 veiklos sritis (Natura 2000 išmokos miškų ūkyje) – privataus miško savininkai ir jų asociacijos, kurių miško valdos yra Natura 2000 tinklo teritorijose ir jie privalo laikytis papildomų miško ūkinės veiklos apribojimų, nustatytų įsteigus saugomą teritoriją ir pakeitus buvusią miško grupę į aukštesnę, arba kitų miško ūkinės veiklos apribojimų, nustatytų saugomos teritorijos tvarkymo plane, individualiuose nuostatuose ar reglamente.


PARAMA NATURA 2000 TERITORIJOSE REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Tinkamumo kriterijai paramai gauti

1 veiklos sritis:

1. Į Natura 2000 teritoriją patenkanti valda, kurioje yra veiklos apribojimų, yra ne mažesnė kaip 1 ha;

2. pateikė pažymą iš Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, jog naudojamoje valdoje jis privalo laikytis bent vieno iš šių draudimų ar apribojimų:

2.1. draudžiama suarti pievas ir ganyklas ar persėti jas kultūrinėmis žolėmis,

2.2. draudžiama sausinti ar kitaip keisti hidrologinį režimą,

2.3. ribojamas ganomų gyvulių skaičius ar šienavimo terminai,

2.4. draudžiama naudoti trąšas, pesticidus ar kalkinti žemės ūkio naudmenas,

3. pareiškėjas yra įsiregistravęs Žemės ūkio ir kaimo verslo registre,

4. pareiškėjas įsipareigoja laikytis apribojimų ne mažiau kaip 5 metus po pirmos gautos išmokos pagal šią veiklos sritį.

5. Pareiškėjas laikosi geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų.


PARAMA NATURA 2000 TERITORIJOSE REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Tinkamumo kriterijai paramai gauti:

2 veiklos sritis

1.pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba jų asociacija, turinti ne mažesnę kaip 0,5 ha valdą Natura 2000 teritorijoje;

2. pateikė pažymą iš Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento apie tai, kad naudojamoje valdoje jo veiklai šiuo metu yra taikomas bent vienas iš šių draudimų ar apribojimų:

2.1. draudžiama vykdyti pagrindinius miško kirtimus medyne, kuris yra pasiekęs IV miškų grupės miškams taikomą kirtimų amžių pasiekusiame medyne, arba pagrindiniai mišo kirtimai yra atidėti vėlesniam laikui,

2.2. leidžiami pagrindiniai miško kirtimai, tačiau jie turi būti vykdomi atvejiniais kirtimais,

2.3. plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių,

2.4. draudžiama retinimų amžių pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose sanitariniais kirtimais iškirsti visus išdžiūvusius medžius, t. y. turi būti paliekamas tam tikras sausuolių skaičius 1 ha.;

 • pareiškėjas, siekiantis gauti išmoką už 2.1. punkte nurodytą veiklos apribojimą (pagrindinių miško kirtimų uždraudimas) arba 2.2. punkte nurodytą veiklos apribojimą (reikalavimas kirsti atvejiniais kirtimais) turi parengti miško valdos miškotvarkos projektą ir pateikti jį Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui.

 • pareiškėjas įsipareigoja laikytis apribojimų ne mažiau kaip 5 metus po pirmos gautos išmokos pagal šią veiklos sritį.


PARAMA NATURA 2000 TERITORIJOSE REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Paramos lygis ir diferenciacija

Natura 2000 išmokos žemės ūkyje dydis yra 40 EUR/ha, kuri atitinka vidutines prarandamas pajamas 1 ha dėl įvairių apribojimų Natura 2000 teritorijose.

Natura 2000 išmokos miškų ūkyje apskaičiuotos, įvertinant veiklos apribojimų, nustatytų saugomose teritorijose, poveikį privataus miško savininko ar savininkų asociacijos gaunamoms pajamoms bei susidarančias papildomas išlaidas:

 • 137 EUR/ha - kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba pagrindiniai miško kirtimai yra atidėti vėlesniam laikui. Išmoka mokama tik tuomet kai medynas yra pasiekęs IV miškų grupės miškams taikomą kirtimų amžių. Pagrindinio kirtimo atidėjimo atveju išmoka mokama tik kirtimo atidėjimo laikotarpiu;

 • 68.5 EUR/ha – kai leidžiami pagrindiniai miško kirtimai, tačiau jie turi būti vykdomi atvejiniais kirtimais (išmoka tik laikotarpiui nuo pirmo kirtimo atvejo iki paskutinio kirtimo atvejo);

 • 162 EUR/ha – kai plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių (vienkartinė išmoka);

 • 40 EUR/ha – kai draudžiama retinimų amžių pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose sanitariniais kirtimais iškirsti visus išdžiūvusius medžius, t. y. turi būti paliekamas tam tikras sausuolių skaičius 1 ha.

 • Prie išmokos gali būti pridedama papildoma 59 EUR/ha išmoka, jeigu miško valdai, esančiai Natura 2000 tinklo teritorijoje, pagal reikalavimus privalo būti parengtas (pakoreguotas) miškotvarkos projektas.


MAŽIAU PALANKIOS ŪKININKAUTI VIETOVĖS (MPŪV) REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Paramos lygis ir diferenciacija

Paramos gavėjai - fiziniai ir juridiniai žemės ūkio veiklos subjektai, įregistruoti LR įstatymų nustatyta tvarka.

Tinkamumo kriterijai paramai gauti:

- fizinis ar juridinis asmuo turi deklaruoti žemės ūkio naudmenas (ariamą žemę, ganyklas ir pievas);

- ūkis arba jo dalis, už kurią siekiama gauti kompensacines išmokas, turi būti MPŪV;

- ūkio dydis MPŪV turi būti ne mažesnis nei 1 ha ŽŪN.

- fizinis ir juridinis asmuo įsipareigoja ūkininkauti ne trumpiau nei 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal šią priemonę;

- juridiniai asmenys privalo neturėti mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir fondams, Valstybiniam socialiniam draudimo fondui;

- fizinis ir juridinis asmuo privalo laikytis Geros ūkininkavimo praktikos taisyklių;

- žemės ūkio paskirties žemė, esanti mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje turi būti geros agrarinės būklės.


MAŽIAU PALANKIOS ŪKININKAUTI VIETOVĖS (MPŪV) REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

Paramos lygis ir diferenciacija:

MPŪV ir atitinkamai išmokų dydžiai skirstomi į dvi kategorijas:

 • didelio nepalankumo vietovės (DNV) – 260 Lt/ha

 • mažo nepalankumo vietovės (MNV) – 195 Lt/ha

 • Nelaikant gyvulių išmoka tik už pievas nemokama.

 • Numatoma mokėti išmoką už:

  ariamąją žemę; pievas ir ganyklas, kuriose yra 0,5 S.G./ha.

 • Iki 500 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 501 ha - 50 proc.

 • Viršijus priemonėje vieniems metams numatytą lėšų sumą, išmoka gali būti proporcingai mažinama visiems paramos gavėjams.


 • III KRYPTIS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“


  Mikro moni k rimas ir pl tra bei ne em s kio veiklos vairinimas
  MIKROĮMONIŲ ĮKŪRIMAS IR PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTIBEI NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS ĮVAIRINIMAS

  Veiklos sritys ir sektoriai:

  • Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra (toliau – 1 veiklos sritis).

   Sektoriai:

   1.1. Paslaugos žemės ūkiui.

   1.2. Kita veikla, nepriskiriama žemės ūkio veiklai.

   2. Ne žemės ūkio veiklos įvairinimas (toliau – 2 veiklos sritis).

   Paramos gavėjai:

   1 veiklos sritis:

   Mikroįmonės* (veikiančios kaimo vietovėje);

   2 veiklos sritis:

   Ūkininko ūkis.

   *Mikroįmonė – tai savarankiška įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 samdomų darbuotojų ir kurių metinės pajamos neviršija 7 mln. Lt ar įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 5 mln. Lt.


  Mikro moni k rimas ir pl tra bei ne em s kio veiklos vairinimas1
  MIKROĮMONIŲ ĮKŪRIMAS IR PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTIBEI NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS ĮVAIRINIMAS

  Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas.

  • Projekte numatytų naujų pastatų statyba ir rekonstrukcija pagal nustatytus įkainius.

  • Kitos išlaidos, susijusios su aplinkos apsaugos, maisto saugos ir kokybės, higienos, veterinarijos, sanitarijos, gyvūnų gerovės bei kitų reikalavimų įgyvendinimu.

  • Viešinimo priemonės.

  • Bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais.


  Mikro moni k rimas ir pl tra bei ne em s kio veiklos vairinimas2
  MIKROĮMONIŲ ĮKŪRIMAS IR PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTIBEI NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS ĮVAIRINIMAS

  Tinkamumo kriterijai:

  1 veiklos sritis:

  • Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo gyvenamoje vietovėje.

  • Mikroįmonė turi turėti reikiamos kvalifikacijos darbuotojų (t.y. turinčių atitinkamos srities išsilavinimą ar baigusių specializuotus kursus, ar išklausiusių mokymo programą) arbadarbuotojų, turinčių ne mažesnę nei 2 metų patirtį toje veiklos srityje, kurioje prašoma paramos.

  • Mikroįmonė turi būti įregistruota ir veikti kaimo gyvenamojoje vietovėje.

  • Ne mažiau kaip 50 proc. mikroįmonės darbuotojų turi būti nuolatiniai kaimo gyventojai.

  • Turtas, į kurį investuojama, turi būti pareiškėjo nuosavybė.

  • Pareiškėjas turi atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus.


  Mikro moni k rimas ir pl tra bei ne em s kio veiklos vairinimas3
  MIKROĮMONIŲ ĮKŪRIMAS IR PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTIBEI NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS ĮVAIRINIMAS

  Tinkamumo kriterijai:

  2 veiklos sritis:

  • Pareiškėjas turi būti ūkininko ūkis, registruotas 2 metus ir vykdantis gamybinę veiklą.

  • Pareiškėjas turi turėti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą.

  • Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje.

  • Pareiškėjas turi atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus.

  • Turtas, į kurį investuojama, turi būti pareiškėjo nuosavybė.

  • Paveldėjimas arba tolesnis paramos mokėjimas mirus pareiškėjui galimas, jei galimas paramos paveldėtojas arba asmuo, kuriam, mirus pareiškėjui, bus tęsiamas paramos mokėjimas, perima visus pareiškėjo įsipareigojimus.

  • Pareiškėjas turi turėti reikiamą kvalifikaciją (turėti atitinkamos veiklos srities išsilavinimą arba būti baigus specializuotus kursus, arba išklausius mokymo programą) arba turėti ne mažiau 2 metų patirtį toje veiklos srityje, kurioje prašoma paramos.


  Mikro moni k rimas ir pl tra bei ne em s kio veiklos vairinimas4
  MIKROĮMONIŲ ĮKŪRIMAS IR PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTIBEI NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS ĮVAIRINIMAS

  Prioritetiniai kriterijai:

  • Sukuriamos naujos darbo vietos nuolatiniams kaimo gyventojams.

  • Prašoma paramos veiklai, kuri atitinka regiono / rajono / vietos plėtros strategiją.

  • Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos.


  Mikro moni k rimas ir pl tra bei ne em s kio veiklos vairinimas5
  MIKROĮMONIŲ ĮKŪRIMAS IR PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTIBEI NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS ĮVAIRINIMAS

  Paramos lygis ir diferenciacija:

  • Finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų,

   maksimali parama vienam projektui – 200 tūkst. EUR.

   Visiems pareiškėjams:

  • Per 5 m. vienam pareiškėjui gali būti skiriama ne didesnė kaip 200 tūkst. EUR paramos suma pagal bet kurią SAPARD, BPD, KPFP investicinę priemonę.


  Kaimo turizmo paslaug pl tra
  KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Veiklos sritys:

  Kaimo turizmo paslaugų plėtra (toliau – 1 veiklos sritis);

  Stovyklaviečių kaimo teritorijoje įkūrimas ir plėtra

  (toliau – 2 veiklos sritis).

  Paramos gavėjai:

  Fiziniai asmenys, ne mažiau kaip dvejus metus gyvenantys

  kaime ir vykdantys ūkinę / ekonominę / profesinę veiklą

  kaimo vietovėje.


  Kaimo turizmo paslaug pl tra1
  KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas.

  • Projekte numatyta kaimo turizmo sodybos pastatų statyba / statinių rekonstravimas pagal nustatytus įkainius:

   • pirtys (be gyvenamųjų patalpų),

   • apgyvendinimo patalpos (ne daugiau kaip 20 numerių), įskaitant patalpų vidaus įrangą ir baldus,

   • įranga maitinimo paslaugai teikti,

   • renginių patalpos ir jų įranga,

   • infrastruktūros ir gerbuvio kūrimas kaimo turizmo sodyboje,

   • mažoji architektūra,

   • pramogų įranga (valtys, baidarės, dviračiai, žvejybos įrankiai, jodinėjimo ir kitas sporto bei laisvalaikio inventorius),

   • informacinis stendas, nuorodos, kelio ženklai.


  Kaimo turizmo paslaug pl tra2
  KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamos finansuoti išlaidos:

  Stovyklaviečių kaime įkūrimui ir plėtrai:

  • Aikštelių įrengimui

  • Įranga laisvalaikio organizavimui (aktyvaus poilsio, sporto, pramogų inventorius)

  • Įranga maisto ruošai

  • Sanitarinijos – higienos mazgų įrengimui

  • Įrenginiai vandens tiekimui ir nuotekų, atliekų tvarkymui

  • Informacinis stendas, nuorodos, kelio ženklai.

  • Patalpos inventoriui


  Kaimo turizmo paslaug pl tra3
  KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Kitos išlaidos, susijusios su higienos, sanitarijos, aplinkos apsaugos, maisto saugos ir kokybės bei kitų reikalavimų įgyvendinimu.

  • Viešinimo priemonės.

  • Bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais.


  Kaimo turizmo paslaug pl tra4
  KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamumo kriterijai:

  • Pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti kaimo gyvenamoji vietovė.

  • Pareiškėjas turi turėti reikiamą kvalifikaciją (turėti turizmo srities išsilavinimą ar būti baigus specializuotus kursus, ar išklausius mokymo programą) arba samdyti darbuotoją, turintį reikiama kvalifikaciją.

  • Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos privalo būti įgyvendinamos kaimo gyvenamosiose vietovėse, remiantis paramos gavėjo valdos registracija.

  • Pareiškėjas turi turėti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą.


  Kaimo turizmo paslaug pl tra5
  KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamumo kriterijai:

  • Pareiškėjas turi turėti savivaldybės išduotą leidimą užsiimti kaimo turizmo veikla ar teikti turistinės stovyklos paslaugas.

  • Turtas, į kurį investuojama, turi būti pareiškėjo nuosavybė.

  • Pareiškėjas turi atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus.

  • Paramos pagal priemonę paveldėjimas arba tolesnis paramos mokėjimas mirus pareiškėjui galimas, jei galimas paramos paveldėtojas arba asmuo, kuriam, mirus pareiškėjui, bus tęsiamas paramos mokėjimas perima visus pareiškėjo įsipareigojimus.


  Kaimo turizmo paslaug pl tra6
  KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamumo kriterijai:

  • Jeigu planuojama investuoti į etnografinių kaimų išsaugojimą ir plėtrą (etnoarchitektūros objektų, tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimą, etnokultūrinį turizmą), pareiškėjas turi pateikti kompetentingos institucijos pažymą.

  • Kaimo turizmo sodyba turi būti ne arčiau kaip X kilometrų iki šių greitkelių:

   Vilnius – Klaipėda

   Vilnius – Panevėžys

   Saločiai – Kalvarija


  Kaimo turizmo paslaug pl tra7
  KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Prioritetiniai kriterijai:

  • Sukuriama etnografinio tipo sodyba.

  • Sukuriamos naujos darbo vietos.

  • Projektą įgyvendina kaimo gyventojas iki 40 metų amžiaus mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse.

  • Projektas atitinka regiono / rajono / vietos plėtros strategiją

  • Projektas įgyvendinamas šalia turizmo maršrutų.

  • Kaimo turizmo sodyba / stovyklavietė kuriama žemės sklype, kuris suformuotas žemės konsolidacijos projekto metu.


  Kaimo turizmo paslaug pl tra8
  KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Paramos lygis ir diferenciacija:

  1 veiklos sritis:

  Finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų,

  maksimali parama vienam projektui – 200 tūkst. EUR.

  2 veiklos sritis:

  Finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto

  išlaidų, maksimali paramos suma vienam projektui - 40 tūkst. EUR.

  Visiems pareiškėjams:

  Per 5 m. vienam pareiškėjui gali būti skiriama ne didesnė

  kaip 200 tūkst. EUR paramos suma pagal bet kurią SAPARD, BPD,

  KPFP investicinę priemonę.


  Amat pl tra
  AMATŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Paramos gavėjai:

  Fiziniai asmenys,

  Juridiniai asmenys,

  Kaimo bendruomenės.

  Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas.

  • Projekte numatytų naujų pastatų statyba ir rekonstrukcija pagal nustatytus įkainius;

  • Viešinimo priemonės;

  • Bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų gali būti skirta verslo plano parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais.


  Amat pl tra1
  AMATŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamumo kriterijai:

  Fiziniam asmeniui:

  • Nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti kaimo vietovė.

  • Turėti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą.

  • Paramos pagal priemonę paveldėjimas arba tolesnis paramos mokėjimas mirus pareiškėjui galimas, jei galimas paramos paveldėtojas arba asmuo, kuriam, mirus pareiškėjui, bus tęsiamas paramos mokėjimas perima visus pareiškėjo įsipareigojimus.

  • Turėti reikiamą kvalifikaciją (turėti atitinkamos srities išsilavinimą ar būti baigus specializuotus kursus, ar išklausius mokymo programą) arba turėti ne mažiau 2 metų darbo patirtį toje veiklos srityje, kurioje prašoma paramos arba samdyti darbuotoją, turintį reikiamą kvalifikaciją.


  Amat pl tra2
  AMATŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamumo kriterijai:

  Juridiniam asmeniui:

  • Būti įregistruotu ir ne mažiau kaip 2 metus veikti kaimo vietovėje.

  • Ne mažiau kaip 50 proc. įmonės darbuotojų turi būti kaimo gyventojai.

  • Juridinio asmens darbuotojai turi turėti reikiamą kvalifikaciją (turėti atitinkamos srities išsilavinimą ar būti baigus specializuotus kursus, ar išklausius mokymo programą) arba turėti ne mažiau 2 metų darbo patirtį toje veiklos srityje, kurioje prašoma paramos.

   Kaimo bendruomenei:

  • Ne trumpiau kaip 2 metus veikti kaimo vietovėje.

  • Turėti gebėjimus veiklos vykdymui.


  Amat pl tra3
  AMATŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamumo kriterijai:

  Visiems pareiškėjams:

  • Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos, daromų investicijų metu, privalo būti įgyvendinamos kaimo vietovėse.

  • Turtas, į kurį investuojama, turi būti pareiškėjo, išskyrus kaimo bendruomenes (kaimų bendruomenėms turtas į kurį investuojama gali priklausyti nuosavybės, panaudos ar nuomos pagrindais), nuosavybė.

  • Įgyvendintas projektas, priklausomai nuo jo pobūdžio, privalo atitikti aplinkosaugos, reikalavimus bei standartus, kurių laikymąsi įrodo pateikiami dokumentai, išduoti atitinkamų aplinkosaugos institucijų.

  • Pareiškėjas turi pateikti kompetentingos institucijos išvadas apie veiklos atitikimą tradiciniams amatams.


  Amat pl tra4
  AMATŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Prioritetiniai kriterijai:

  • Investicijos skirtos amatų centro kūrimui ir /arba plėtrai.

  • Prašoma paramos veiklai, kuri atitinka regiono / rajono / vietos plėtros strategiją.

  • Projektas įgyvendinamas etnografiniame kaime.

  • Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos.

  • Projektas įgyvendinamas žemės sklype, kuris suformuotas žemės konsolidacijos projekto metu.


  Amat pl tra5
  AMATŲ PLĖTRA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Paramos lygis ir diferenciacija:

  • Ne pelno siekiantiems projektams (kai pareiškėjas yra kaimo bendruomenė, teikianti projektą amatų centro kūrimui) finansuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, maksimali paramos suma vienam projektui – 200 tūkst. EUR.

  • Pelno siekiantiems projektams finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų; maksimali parama vienam projektui – 200 tūkst. EUR.

  • Per 5 m. vienam pareiškėjui gali būti skiriama ne didesnė kaip 200 tūkst. EUR paramos suma pagal bet kurią SAPARD, BPD, KPFP investicinę priemonę.


  Kaim atnaujinimas
  KAIMŲ ATNAUJINIMAS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Paramos gavėjai - Vietos veiklos grupės (VVG), turinčios patvirtintą vietos plėtros strategiją;

  Galutiniai paramos gavėjai - paramos gavėjai numatyti VVG strategijose.


  Kaim atnaujinimas1
  KAIMŲ ATNAUJINIMAS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Išlaidos, skirtos viešosios infrastruktūros gerinimui bei pastatų atnaujinimui ir pritaikymui visuomenės poreikiams.

  • Išlaidos skirtos kaimo estetiniam gerbūviui kelti (pvz. fasadų dažymas, stogų perdengimas).

  • Kitos išlaidos, numatytos VVG strategijose ir neprieštaraujančios administravimo teisės aktams.


  Kaim atnaujinimas2
  KAIMŲ ATNAUJINIMAS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamumo kriterijai paramai gauti:

  Vietos veiklos grupė (VVG):

  - turi būti įregistruota ir ne mažiau kaip 2 metus veikti teritorijoje, kuri apima gyvenamąsias vietoves, kurių kaimo gyventojų skaičius yra nuo 10 – 100 tūkst., įskaitant miestus ir miestelius, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.,

  - turi būti viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių kaimo gyventojų interesams, t.y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro socialinių, ekonominių ir asociacijų atstovai, ; iki 25 proc. – verslo atstovai; iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai;

  - VVG atstovaujamąjį ir sprendimų priėmimo organą sudaro įvairaus amžiaus (bent vienas asmuo iki 25 metų amžiaus) ir abiejų lyčių nariai (santykiu 40:60, t.y. mažiausiai 40 proc., nesvarbu kurios lyties atstovų, valdymo organe);

  - turi būti įrodyta, kad VVG turi administravimo, metodinių ir finansų valdymo gebėjimų vykdyti priemonę ir administruoti viešąsias lėšas;

  - VVG atstovaujama kaimo vietovė turi būti vientisa ekonominiu, socialiniu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu, nepriklausyti kitai VVG teritorijai;

  - turi turėti parengtą ir patvirtintą vietos plėtos strategiją.


  Kaim atnaujinimas3
  KAIMŲ ATNAUJINIMAS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Tinkamumo kriterijai paramai gauti:

  Paramos gavėjams, numatytiems VVG strategijose:

  - Projektas turi atitikti šioje priemonėje numatytus tikslus;

  - Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos privalo būti įgyvendinamos kaimo vietovėse, remiantis paramos gavėjo registracija;

  - Įgyvendintas projektas, priklausomai nuo jo pobūdžio, privalo atitikti aplinkosaugos, reikalavimus bei standartus, kurių laikymąsi įrodo pateikiami dokumentai, išduoti atitinkamų aplinkosaugos institucijų;

  - Kiti reikalavimai paramai gauti numatyti VVG vietos plėtros strategijose.


  Kaim atnaujinimas4
  KAIMŲ ATNAUJINIMAS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Prioritetiniai kriterijai atsispindintys VVG strategijoje :

  - Projekto metu bus atnaujinami (konservuojami, restauruojami, renovuojami, transformuojami) kultūros paveldo objektai, įrašyti į nekilnojamų vertybių registrą;

  - Projektas įgyvendinamas etnografiniame kaime;

  - Kiti kriterijai numatyti VVG vietos plėtros strategijose.

  Paramos lygis ir diferenciacija:

  Finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų pelno projektams, 80 proc. - visuomeninės paskirties projektams, teikiamiems vietos veiklos grupei pagal vietos plėtros strategiją. Maksimali parama vienam projektui 200 tūkst. EUR.


  Iv kryptis leader
  IV kryptis REKREACINEI VERTEI PADIDINTI LEADER


  Leader metodo sud tin s dalys
  LEADER REKREACINEI VERTEI PADIDINTIMETODO SUDĖTINĖS DALYS

  - VVG teritorija – kaimo vietovė , kurios gyventojų skaičius nuo 10 tūkst. iki 100 tūkst., įskaitant mažus miestelius ir miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.;

  - VVG – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organą sudaro – 50 proc. socialiniai, ekonominiai partneriai ir asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai, iki 25 proc. vietos valdžios atstovai;

  - Metodas „iš apačios į viršų“ – VVG turi sprendimo priėmimo galias dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir įgyvendinimo;

  - Novatoriškų metodų įgyvendinimas;

  - Bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas;

  - Strategijos parengimas ir įgyvendinimas;

  - VVG veikla tinkle.


  Leader metodo gyvendinimo veiklos sritys
  LEADER REKREACINEI VERTEI PADIDINTIMETODO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS SRITYS

  1 veiklos sritis. Parama VVG parengtoms ir Žemės ūkio ministerijos patvirtintoms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti, siekiant 3 krypties tikslų;

  2 veiklos sritis. Parama tarpteritoriniams ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams;

  3 veiklos sritis. Parama vietos veiklos grupių veiklai;

  4 veiklos sritis. Parama įgūdžių įgijimui, aktyviam pritaikymui ir įgyvendinimui.


  Leader metodo gyvendinimo l paskirstymas pagal veiklos sritis
  LEADER REKREACINEI VERTEI PADIDINTIMETODO ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS

  Leader metodui įgyvendinti turi būti skiriama ne mažiau kaip 2,5 proc. EŽŪFKP lėšų.

  mln. EUR

  1. VVG strategijų įgyvendinimas63%80,13

  2. Bendradarbiavimo projektai10%4,17

  3. VVG administravimo išlaidos 15%6,69

  4. Įgūdžių įgijimas12% 5,85

  Iš viso100%96,84


  Vietos pl tros strategij atranka 1
  VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI(1)

  Atranka vykdoma pagal:

  • VVG tinkamumą (registruota ir veikianti kaimo vietovėje; viešasis juridinis asmuo – 50/25/25, jaunimo dalyvavimas, lyčių pusiausvyros išlaikymas; pajėgi administruoti projektus ir valdyti lėšas)

  • VVG teritorijos tinkamumą (vientisa ekonominiu, socialiniu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu, turinti 10-100 tūkst. gyv., taip pat apimanti mažus miestus iki 6 tūkst. gyventojų);

  • Vietos plėtros strategijos tinkamumą (parengta nepažeidžiant teisės aktų; atitinkanti 1-3 krypties tikslus, uždavinius, nepažeidžianti 3 krypties priemonių aprašymų ir (arba) papildanti esančias nacionalines ir (arba) regionines strategijas ir kt.)


  Vietos pl tros strategij atranka 2
  VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKA REKREACINEI VERTEI PADIDINTI(2)

  Atrankos vykdytojai – Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra.

  Strategijos atrenkamos taikant naudos ir kokybės kriterijus.

  Prioritetinis kriterijus-strategijoje numatyti bendradarbiavimo projektai.

  Strategijos vertinamos balais: maksimali balų suma 100, parama suteikiama gavus >70 balų.


  Parama vvg strategij gyvendinimui gyvendinimas 1
  PARAMA VVG STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMUI REKREACINEI VERTEI PADIDINTI ĮGYVENDINIMAS (1)

  1 veiklos sritis:

  Administravimas - taikomi du administravimo modeliai:

  • Skiriant prioritetinius balus projektams;

  • Atliekant paraiškų vertinimą ir teikiant rekomendacijas dėl paramos skyrimo NMA (priemonė “Kaimų atnaujinimas).

   Mokėjimo institucijos funkcijos išimtinai priklausys Nacionalinei mokėjimo agentūrai.


  Parama vvg strategij gyvendinimui gyvendinimas 2

  Vietos projekto paraiškos teikėjas REKREACINEI VERTEI PADIDINTI

  Vietos projektas teikiamas VVG

  VVG įvertina projekto atitikimą VVG strategijai ir parengia pažymą dėl prioritetinių balų skyrimo

  Vietos projekto paraiška, kartu su VVG pažyma, teikiama Agentūrai

  Agentūra atlieka vietos projekto paraiškos vertinimą ir priima sprendimą dėl paramos skyrimo

  PARAMA VVG STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMUIĮGYVENDINIMAS (2)

  Pirmojo administravimo modelio schema


  Parama vvg strategij gyvendinimui gyvendinimas 3

  Vietos projekto parai REKREACINEI VERTEI PADIDINTIškos teikėjas

  VVG atlieka pirminį vietos projekto paraiškos vertinimą ir rekomenduoja, kuriems vietos projektams skirti paramą

  VVG informuoja vietos projekto paraiškos teikėją apie sprendimą skirti arba neskirti paramą

  Vietos projekto paraiška teikiama VVG

  Agentūra atlieka vietos projekto paraiškos tolimesnį vertinimą ir priima sprendimą dėl paramos skyrimo vietos projektui įgyvendinti

  PARAMA VVG STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMUI ĮGYVENDINIMAS (3)

  Antrojo administravimo modelio schema


  PARAMA VVG STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMUI REKREACINEI VERTEI PADIDINTI ĮGYVENDINIMAS (4)

  Leader metodas įgyvendinamas per visas 3 krypties priemones:

  • „Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos įvairinimas“ (1 admin. modelis);

  • „Kaimo turizmo plėtra“(1 admin. modelis);

  • „Amatų plėtra“(1 admin. modelis);

  • „Kaimų atnaujinimas“(2 admin. modelis).

   VVG vietos plėtros strategijoje gali numatyti kitas priemones, kuriomis siekiama 3 krypties tikslų įgyvendinimo.


  PARAMA BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAMS REKREACINEI VERTEI PADIDINTI ĮGYVENDINIMAS

  2 veiklos sritis

  • Parama tarpteritoriniams ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams;

  • Turi dalyvauti ne mažiau 2 VVG, gavusios paramą strategijų įgyvendinimui;

  • Paramos gavėjai: VVG;

  • Tinkamos išlaidos: seminarai, parodos,patirties pasikeitimas, kt.;

  • Administravimas: projektus vertina ir paramą skiria NMA.


  Parama vvg veiklai gyvendinimas
  PARAMA VVG VEIKLAI REKREACINEI VERTEI PADIDINTIĮGYVENDINIMAS

  3 veiklos sritis

  • Paramos gavėjai: VVG

  • Tinkamos išlaidos: darbo užmokestis, patalpų išlaikymas, įrangos įsigijimas, kanceliarinių prekių įsigijimas, kt.


  G d i gijimas aktyvus pritaikymas ir gyvendinimas 1
  ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS, AKTYVUS PRITAIKYMAS IR ĮGYVENDINIMAS (1)

  Veiklos sritys:

  - techninė parama kaimo vietovių studijoms, vietos plėtros strategijų rengimui ir (arba) atnaujinimui, vietos plėtros strategiją rengiančio arba atnaujinančio personalo mokymui (toliau – 1 veiklos sritis);

  - parama vietos plėtros strategiją įgyvendinančio personalo, tikslinių grupių, kai jų veikla susijusi su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, mokymams, konsultavimui, vietovės ir vietos plėtros strategijos viešinimui (toliau – 2 veiklos sritis);

  • parama kaimo plėtros dalyvių, veikiančių arba planuojančių veikti 3 krypties priemonių įgyvendinime, mokymui, informavimui (toliau – 3 veiklos sritis).

   Paramos gavėjai - vietos veiklos grupės, turinčios patvirtintą vietos plėtros strategiją (nereikalaujama turėti patvirtintos vietos plėtros strategijos, kai prašoma paramos pagal 1 veiklos sritį).

   Prioritetinis kriterijus - VVG, veikianti ne mažiau kaip 2 metus.


  G d i gijimas aktyvus pritaikymas ir gyvendinimas 2
  ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS, AKTYVUS PRITAIKYMAS IR ĮGYVENDINIMAS (2)

  Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1 veiklos sritis – kaimo vietovių studijų, vietos plėtros strategijų rengimo ir (arba) atnaujinimo, vietos plėtros strategiją rengiančio arba atnaujinančio personalo mokymo išlaidos;

  2 veiklos sritis – vietos plėtros strategiją įgyvendinančio personalo, tikslinių grupių, kai jų veikla susijusi su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, mokymo, konsultavimo, vietovės ir vietos plėtros strategijos viešinimo išlaidos;

  3 veiklos sritis – kaimo plėtros dalyvių, veikiančių arba planuojančių veikti 3 krypties priemonių įgyvendinime, mokymo, informavimo apie Leader metodo ir 3 krypties priemonių įgyvendinimą išlaidos.

  Paramos dydis ir lygis:

  Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.


  Lietuvos kaimo tinklas
  LIETUVOS KAIMO TINKLAS (2)

  LKT vienys visas institucijas bei organizacijas, susijusias su kaimo plėtra. Jo paskirtis:

  • Gerosios praktikos nustatymas, analizė ir informacijos skleidimas;

  • Pasikeitimo patirtimi nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu organizavimas;

  • Įgūdžių įgijimo ir tobulinimo programų, skirtų steigiamoms vietos veiklos grupėms, ruošimas.

  • LKT taryba, sudaryta iš 26-30 prie kaimo plėtros prisidedančių institucijų ir organizacijų atstovų, kurių vardinis sąrašas tvirtinamas žemės ūkio ministro įsakymu.

  • LKT nuostatai tvirtinami žemės ūkio ministro įsakymu.

  • LKT turi būti įsteigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d.

  • LKT įkūrimui ir veiklai skiriama iki 1,5 proc. Programai (arba 37,5 proc. Techninei paramai numatytų lėšų.)

  • LKT tarybos sekretoriatas, kuriame dirbs 3-5 darbuotojai, steigiamas Žemės ūkio ministerijoje. Jo paskirtis – techninė parama LKT tarybai, siekiant įgyventi LKT funkcijas.  ad