René Berends, 2013(c) pabo Saxion, Deventer - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
René Berends, 2013(c) pabo Saxion, Deventer PowerPoint Presentation
Download Presentation
René Berends, 2013(c) pabo Saxion, Deventer

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
René Berends, 2013(c) pabo Saxion, Deventer
122 Views
ban
Download Presentation

René Berends, 2013(c) pabo Saxion, Deventer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OudersbetrekkenbijBegrijpendlezen Zorgthuisvoorboeken en vertelwat je zelfbijv. In de krantleest 1 Wees een voorbeeld; laat je kind zien dat je zelf leest Lees samen teksten, praat over het plot en betekenissen van woorden Laat je eigenlievelingsboek (van vroeger) zien 2 Praat over het kiezen van boeken, teksten en leesspelletjes Lees samen het boek en praaterdaarna over watbeter is: de film of het boek 3 4 Is het boek verfilmd? Eencomfortabele, rustigeleesstoel met goedlicht Gasamenboekenzoeken en praat over waar je op kanletten Neem je kind regelmatig mee naar de bibliotheek 5 Spreek met je kind een vaste plaats en een vast tijdstip af om te lezen 6 Schrijfbijv. brieven of emails aanoma, eenverhaal of houdteendagboekbij Waargaat het over? Wiezijn de belangrijkepersonen? Waarspeelt het zichaf? 7 Watzalergebeuren, denkje? Waaromzal die persoondatgedaanhebben? Beveel je ditboekaan? Moedig je kind aan om zelf te schrijven Zouzo’ntekst met reclame nu echtwaarzijn? Stel je kind vragen over wat hij leest 8 Praat over soorten teksten en hoe je die leest 9 Speel het spelletje: ‘Moet je kijkenwatik nu lees!’ Zoekeenleuktaalspel op de iPad. 10 Biedt je kind kruiswoord-puzzels en taalspelletjes op de computer aan Praatbijv.bijeenboswandeling over al die beestjes die op eendode boom leven Besteed alleen aandacht aan lezen als jij het zelf en je kind het leuk vindt Maakbijv. eenleeswandeling in de buurt of in de supermarkt 13 12 Praat en discussieer veel over interessante onderwerpen Lees thuis, op straat en in de winkel samen teksten 11 René Berends, 2013(c) pabo Saxion, Deventer