sport w oczach uczni w gimnazjum nr 3 w tarnobrzegu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sport w oczach uczniów Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sport w oczach uczniów Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Sport w oczach uczniów Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu - PowerPoint PPT Presentation

audrey-brennan
126 Views
Download Presentation

Sport w oczach uczniów Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sport w oczach uczniów Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu

 2. Badanie przeprowadzono w ramach projektu „Sport i sztuka motorem rozwoju szkoły”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 3. Żadna szkoła nie powie nam, co świat zdziała w przyszłym roku, ale można nauczyć się paru rzeczy, które świat próbował zdziałać w przeszłości i gdzie nie podołał, a gdzie mu się powiodło. H. Ford

 4. Termin badania: 5 czerwca 2012 r. Forma badania: ankieta pisemna Badani: uczniowie klas trzecich

 5. Czylubiszuczestniczyćw lekcjachwychowaniafizycznego?

 6. Czy uczestniczysz w dodatkowychzajęciach sportowych i rekreacyjnych?

 7. Jaką dyscyplinę sportu lubisz uprawiać na lekcjach wf-u?

 8. Jaką formę wypoczynku preferujesz?

 9. Jaka forma dodatkowej aktywności ruchowej najbardziej Ci się podoba?

 10. Wnioski płynące z badania

 11. Zadania dla szkoły w zakresie kształcenia sportowego: • Wzbogacenie oferty edukacyjnej w celu nakłonienia wszystkich uczniów do większej aktywności ruchowej. • Zastosowanie wobec uczniów niechętnie nastawionych do sportu jeszcze skuteczniejszych metod w celu nakłonienia ich do podjęcia wysiłku fizycznego. • Planowanie pracy pedagogicznej z uwzględnieniem preferencji ruchowych młodzieży.

 12. Gry zespołowe: najniższy stopień aprobaty najwyższy stopień aprobaty

 13. Formy ruchu warte propagowania przez szkołę: spacery bieganie jazda rowerem

 14. badanych deklaruje zainteresowanie żeglarstwem

 15. Dlaczego właśnie żeglarstwo?

 16. Zmiany krajobrazowe okolic miasta Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki w Machowie, kopalnia odkrywkowa (stan sprzed lat) Jezioro Tarnobrzeskie, sztuczny zbiornik wodny (stan obecny)

 17. Żeglarstwo – nowa forma ruchu dostępna dla młodzieży We wrześniu 2010 r. dzięki partnerstwu w ramach projektuComenius Regio szkoła podjęła współpracę z Jacht Klubem „Kotwica”. Warto ją kontynuować.

 18. Rekomendacje w sprawie partnerstwa: • Warto podtrzymać współpracę szkoły z Jacht Klubem „Kotwica” ze względu na atrakcyjność żeglarstwa dla uczniów. • Trzeba poszukać nowych form współdziałania z klubem wodniaków z powodu zakończenia bieżącego projektu. • Wobec pozytywnej oceny współpracy z dotychczasowym parterem lokalnym zaleca się poszukanie innych podmiotów zainteresowanych rozwojem sportu szkolnego.

 19. Dziękuję za uwagę Krystyna Ujda Gimnazjum nr 3