slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nazwa szkoły : Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku ID grupy: 98/44\_mf\_g2 Opiekun: p. Edyta Trocha Kompetenc

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 135

Nazwa szkoły : Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku ID grupy: 98/44\_mf\_g2 Opiekun: p. Edyta Trocha Kompetenc - PowerPoint PPT Presentation


 • 483 Views
 • Uploaded on

Dane informacyjne szkoły zapraszającej w projekcie MGP. Nazwa szkoły : Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku ID grupy: 98/44\_mf\_g2 Opiekun: p. Edyta Trocha Kompetencja: Matematyczno - fizyczna Temat projektowy: W świecie miary Semestr/rok szkolny:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nazwa szkoły : Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku ID grupy: 98/44\_mf\_g2 Opiekun: p. Edyta Trocha Kompetenc' - dunne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Dane informacyjne szkoły zapraszającej w projekcie MGP
 • Nazwa szkoły:
 • Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku
 • ID grupy: 98/44_mf_g2
 • Opiekun: p. Edyta Trocha
 • Kompetencja: Matematyczno - fizyczna
 • Temat projektowy: W świecie miary
 • Semestr/rok szkolny:
 • Semestr II, rok szkolny 2010/2011
slide3
Gimnazjum z Koźminka

Katarzyna Janiak

Kinga Humelt

Karolina Trzcińska

Ewelina Murawska

Kamil Krakus

Adrian Wesołowski

Kamil Kapłonek

Tobiasz Kawecki

Szymon Wojciechowski

Józef Muszyński

Klaudia Antczak

Aleksandra Pietura

Kinga Jędrzejak

Piotr Kostera

Tomasz Jaśkiewicz

slide4
Dane informacyjne szkoły zapraszanej w projekcie MGP
 • Nazwa szkoły:
 • Gimnazjum im. Królowej Jadwigi we Wschowie
 • ID grupy:98/87_MF_G1
 • Opiekun: p. Teresa Czapiewska - Jędrzychowska
 • Kompetencja: Matematyczno - fizyczna
 • Temat projektowy: W świecie miary
 • Semestr/rok szkolny: Semestr II, rok szkolny 2010/2011
slide5
Gimnazjum ze Wschowy

1.Agnieszka Gąsiorek.

2. Nicole Kamińska3. Michał Kroma4. Wojciech Mały5. Agnieszka Marciniak6. Martyna Mielnik7. Natalia Młynarczak8. Aleksandra Rybka9.Oktawia Suda10. Katarzyna Walner11. Jarosław Urbanowicz

slide6
Wprowadzenie…

W ramach realizacji zajęć projektowych MGP w II semestrze projektu „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” nawiązaliśmy współpracę z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi ze Wschowy z woj. lubuskiego.

Temat projektu jaki wspólnie opracowaliśmy to „W świecie miar”. Tematyka z tego zakresu jest tak obszerna, że nie było trudno dokonać podziału ról niezbędnych do stworzenia bazy informacji o miarach. Opracowaliśmy wspólnie prezentację wiedzy o wykonywaniu pomiarów i obliczaniu długości, pola, objętości, masy, temperatury, czasu.

slide7
Naszymi wspólnie założonymi celami było:
 • doskonalenie wiadomości i umiejętności z zakresu miary
 • rozwijanie własnych zainteresowań
 • selekcjonowanie wyszukiwanych informacji
 • nabycie umiejętności planowania i rozliczania się ze wspólnie podejmowanych działań
 • Współpracowaliśmy zdalnie korzystając z poczty elektronicznej , portalu i tradycyjnej poczty. Zapoznaliśmy się za pomocą prezentacji w Power Point, przygotowanej przez każdą ze szkól, w której to mieliśmy możliwość poznać każdego uczestnika projektu z osobna-jego zainteresowania. Poza tym jak wygląda zaplecze szkoły oraz jak dojechać do zaprzyjaźnionego gimnazjum.
 • Nasze Gimnazjum z Koźminka i Gimnazjum ze Wschowy, pracowało nad projektem według wspólnie ustalonej karty pracy-instrukcji dla ucznia.
 • Oto wyniki naszych prac. Zapraszamy do obejrzenia
wzorzec
Wzorzec…

Wzorzec jest wzór, model, schemat reprezentujący określony zbiór zjawisk lub przedmiotów, wzór jednostki miary, wzór rzeczy, wyrobu, zalecany wygląd, zachowanie się osoby lub zwierzęcia

rodzaje wzorc w
Rodzaje wzorców…
 • Wzorzec pierwotny jednostki miary, wzorzec podstawowy jednostki miary, etalon pierwotny, etalon podstawowy
 • Wzorzec wtórny jednostki miary, etalon wtórny
 • Wzorzec pośredniczący jednostki miary, etalon pośredniczący
 • Wzorzec przenośny jednostki miary, etalon przenośny
slide11
Międzynarodowy Prototyp

Kilograma

Realizacja j.m. długości

Realizacja j.m. rezystancji

Wzorzec pierwotny jednostki miary…

Wzorzec jednostki miary, który jest ustalony lub powszechnie uznany jako charakteryzujący się najwyższą jakością metrologiczną i którego wartość jest przyjęta bez odniesienia do innych wzorców jednostki miary tej samej wielkości.

wzorzec wt rny jednostki miary etalon wt rny
Wzorzec wtórny rezystancji

Wzorzec kilograma przechowywany w GUM

Wzorzec wtórny jednostki miary Etalon wtórny

Wzorzec jednostki miary, którego wartość jest utworzona przez porównanie z wzorcem pierwotnym jednostki miary tej samej wielkości.

wzorzec po rednicz cy jednostki miary etalon po rednicz cy
Wzorzec pośredniczący jednostki miary Etalon pośredniczący…

Wzorzec jednostki miary stosowany jako pośrednik do porównywania wzorców jednostki miary.

Wzorzec pośredniczący

Kalibrator

Wzorce wtórne

Elektroniczne źródła napięcia

Multimetr

wzorzec mi dzynarodowy jednostki miary etalon mi dzynarodowy
Wzorce międzynarodoweWzorzec międzynarodowy jednostki miaryEtalon międzynarodowy

Wzorzec jednostki miary uznany umową międzynarodową za podstawę do przypisywania wartości innym wzorcom jednostki miary danej wielkości .

slide15
Region A

Komparacje kluczowe

Region B

Komparacje kluczowe

BIPM

BIPM

Region C

Komparacje kluczowe

Region E

Komparacje kluczowe

Region D

Komparacje kluczowe

Porównania kluczowe państwowych wzorców jednostek miar

slide17
Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.
 • (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz.2441)
 • RozporządzenieMinistra Gospodarki, Pracy
 • i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r.
 • w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar
 • (Dz. U. Nr 31 poz. 257)
pa stwowe wzorce jednostek miar przechowywane i utrzymywane g wnym urz dzie miar
Państwowe wzorce jednostek miar przechowywane i utrzymywane głównym urzędzie miar

długości

kąta płaskiego

kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji płaskospolaryzowanej fali świetlnej w widzialnym zakresie widma

pH

masy

gęstości

oporu elektrycznego

współczynnika załamania światła

pojemności elektrycznej

światłości

temperatury w zakresie od - 189,3442 °C do 961,78 °C

czasu i częstotliwości

strumienia świetlnego

indukcyjności

napięcia elektrycznego stałego

slide19
Jednostki układu SI…
 • 7 jednostek podstawowych:
 • metr - m - podstawowa jednostka długości,
 • kilogram - kg - podstawowa jednostka masy,
 • sekunda - s - podstawowa jednostka czasu,
 • kelwin - K - podstawowa jednostka temperatury,
 • mol - mol - podstawowa jednostka ilości materii,
 • kandela - cd - podstawowa jednostka światłości, natężenia światła,
 • amper - A - podstawowa jednostka natężenia prądu elektrycznego,
 • 2 jednostki uzupełniające:
 •  radian - rad - jednostka miary kąta płaskiego,
 • steradian - sr - jednostka miary kąta bryłowego
slide20
Opis jednostek…
 • Mol – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii, o symbolu (oznaczeniu) mol.
 • Kandela – jednostka światłości źródła światła; jednostka podstawowa w układzie SI, oznaczana cd.
 • Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego, jednostka podstawowa układu SI i MKSA, oznaczana A
 • Radian (rad) – jednostka miary łukowej kąta płaskiego, jednostka uzupełniająca układu SI.
 • Steradian (sr) - jednostka uzupełniająca układu SI określająca wartość kąta bryłowego.
odkrywcy jednostek
Odkrywcy jednostek
 • Amper- natężenie prądu elektrycznego- André Marie Ampère
 • Farad- pojemność elektryczna -Michael Faraday
 • Dżul- praca-James Joule
 • Pascal -ciśnienie -Blaise Pascal
 • om -rezystancja -Georg Ohm
 • niuton –siła- Isaac Newton
 • Volt- napięcie elektryczne- Alessandro Volta
 • wat -moc -James Watt
slide23
Długość…

Długość fizyczna — to miara fizyczna odległości pomiędzy dwoma punktami, liczona zgodnie z metryką euklidesową albo w linii prostej albo po krzywej (np. długość drogi przebytej przez ciało).

slide24
Długość odcinka na układzie…
 •   Jeśli A = (Xa, ya ), B = (xb ,yb ), to długość odcinka wyraża się wzorem
 • |AB|=  
 • Jeśli A = (Xa, ya ),
 • to punkt S = (xs, ys) który
 • jest środkiem odcinka ma
 • współrzędne  :
 • Xs= ys=
slide26
Dawne jednostki długości…

Łokieć

jednostka długości o różnej wartości w zależności od państwa, regionu i epoki historycznej. Tradycyjna miara nawiązująca do średniej długości ręki od stawu łokciowego do dłoni;

Stopa

dawna jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej. W różnych krajach miała inną długość. Zmieniała się także na przestrzeni wieków. Stopa ma 30,5centymetra;

Pręt

historyczna miara długości. 1 pręt nowy polski = 4,3 metra;

slide27
Sążeń

Sążeń to niemetryczna jednostka długości używana do określania głębokości morza na brytyjskich mapach nawigacyjnych.

1 sążeń = 6 stóp = 1,8288 m

W Polsce sążeń to jednostka miary, zmieniająca się na przestrzeni wieków, mająca długość rozpostartych ramion dorosłego człowieka, wynosiła ok. 2m.

Sążeń staropolski = 1,787 m

Sążeń nowopolski =1,728 m =3 łokcie

= 6 stóp = 72 cale = 864 linie

Sążeń rosyjski = 2,1336 m = 1/500 wiorsty.

mila polska
Mila polska…

Mila polska wynosi 7 wiorst czyli 7146 metrów,

a od 1819 roku – 8534,31 metra.

Mila morska jest jednostką odległości stosowaną w nawigacji. Jest to długość łuku południka ziemskiego odpowiadająca jednej minucie kątowej.

1 mila morska = 10 kabli = 1852 m

kabel
Kabel…

Kabel jest jednostką odległości stosowaną w nawigacji.

1 kabel = 0,1 mili morskiej = 608 stóp angielskich = 185,2 metra

Kabel brytyjski:

1 kabel = 100 sążni = 680 stóp = 207,264 metry

Kabel amerykański:

1 kabel = 120 sążni = 720 stóp

= 219,456 metry

wiorsta
Wiorsta

Wiorsta to niemetryczna rosyjska miara długości równa 1/7 mili rosyjskiej.

Do 1835 roku 1 wiorsta =1077 metrów

Po 1835 roku 1 wiorsta = 1066,78 metra

Piędź

Piędź to odległość od końca kciuka do końca palca środkowego rozpostartej dłoni.

linia
Linia

Linia, to dawna jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich:

1 linia=0,1 cala

Była stosowana w wielu krajach, np. w Królestwie Polskim po 1818 roku wynosiła: 1 linia=1/288 łokcia=1/12 cala= 2 mm

Jard

Do 1971 roku podstawowa jednostka długości w angielskich i amerykańskich układach jednostek miar.

Początkowo jard angielski i amerykański różnił się nieznacznie, dziś przyjmuje się, że są równe i wynoszą:

1 yd=3 ft (stopy)=36 in (cali)=0,91444m

slide32
Metr

Podstawowa jednostka długości w układzie SI. W 1983 roku XVII Generalna Konferencja Miar przyjęła następującą definicję metra: „Jest to droga, jaką światło przebywa w próżni w czasie

1/299792480 sekundy”1 m=10 dm=100cm=1000mm

Staja lub Stajanie

Staropolska miara długości.

W Polsce przedrozbiorowej staja statutowa była równa 84 łokciom, staja staropolska wynosiła ok. 134 metry, staja milowa równała się ok. 893 metrompo 1818 roku staje nowopolskie wynosiły 1,067 km.

slide33
Cal

Jednostka miary długości stosowana w krajach anglosaskich. Pochodzi od starożytnej jednostki odpowiadającej szerokości dużego palca ręki.

Dawniej cal posiadał różne wartości np.:

 • 1 cal angielski = 25,3995 mm
 • 1 cal staropolski (1764-1818 r.) = 24,8 mm
 • 1 cal nowopolski (1819-1839 r.) = 24 mm
 • 1 cal reński = 26,1541 mm
 • 1 cal rosyjski = 25,3995 mm
 • 1 cal wiedeński = 26,3402 mm

W USA jest jeszcze w użyciu amerykański cal geodezyjnyo długości około 25,4000508 mm, a dokładniej:1 m = 39,37 cali geodezyjnych

powiedzonka o d ugo ci
Powiedzonka o długości…
 • Pogarda to policzek wymierzony na odległość.
 • Kłamstwo ma krótkie nogi.
 • Podróż o długości tysiąca mil rozpoczyna się od pojedynczego kroku.
 • Wartość życia nie zależy od długości jego trwania.
 • Długość dźwięku samotności…
slide35
Dawne jednostki powierzchni…

Morga-historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie. Początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego a jej wielkość wynosiła - zależnie od jakości gleby, zaprzęgu i narzędzi w Europie 0,33-1,07 hektara.

Włóka - dawna miara powierzchni, odpowiadająca wielkością łanowi chełmińskiemu ok. 16.8ha

 • morga = 300 prętów kw. = 0,6 ha
 • włóka = 30 morgów = 17 ha
slide36
Pole powierzchni…

Pole powierzchni (potocznie po prostu powierzchnia figury lub pole figury) - miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

pot gi
Stosuje się w notacji wykładniczej, opisując bardzo duże i małe liczby, np.: Potęgi…

masa Ziemi : 6  1024 kg

masa Słońca : 1,9  1030 kg

rok świetlny : 9,46  1015 m

jednostka masy atomowej : 1,66  10-27 kg

masa elektronu : 9,11  10-31 kg

ładunek elementarny : 1,6  10-19 C

slide40
Masa
 • Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego .
masa bezw adna
Masa bezwładna
 • Jest miarą bezwładności ciała, to znaczy miarą zmiany prędkości ciała wywołanej działaniem na nie siły. Druga zasada dynamiki Newtona ma postać:
 • gdzie:
 • F - wektor siły działającej na ciało,
 • p - wektor pędu ciała,
 • t - czas,
 • m - masa bezwładna ciała,
 • a - wektor przyspieszenia.
masa grawitacyjna
Masa grawitacyjna
 • Jest to wielkość opisująca oddziaływania grawitacyjne dwóch punktowych ciał, występująca w prawie powszechnego ciążenia:
 • gdzie:
 • F - siła oddziaływania ciał,
 • G - stała grawitacji,
 • m1, m2 - masy oddziałujących ciał,
 • r - odległość ciał.
jednostki masy
Jednostki masy
 • Tona
 • Kilogram
 • Dekagram
 • Gram
 • Miligram
dawne jednostki masy
Dawne jednostki masy
 • cetnar = 4 kamienie = 100 funtów = 1600 uncji = 3200 łutów = 12800 drachm = 38400 skrupułów = 921600 granów = 5068800 graników = 40,550 kg kamień = 25 funtów = 10,138 kg
 • funt = 32 łuty = 0.406 kg
 • łut = 0.013 kg
 • granik = 0.000008 kg
ci ar
Ciężar
 • Siła ciężkości, pot. ciężar – siła z jaką Ziemia lub inne ciało niebieskie przyciąga dane ciało, w układzie odniesienia związanym z powierzchnią ciała niebieskiego. Ciężar jest wypadkową sił przyciągania grawitacyjnego i siły odśrodkowej.
 • Jednostką ciężaru jest Niuton (N) .

F = ciężar

m = masa

g = siła grawitacji (w przybliżeniu 10 N/kg)

 • Tyr
 • Ora
 • Sak
 • Pud

Dawne jednostki ciężaru

g sto
Gęstość
 • Gęstość (masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.
 • gdzie:
 • g – to gęstość
 • m – to masa
 • V – to objętość
g sto47
Gęstość
 • Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości. Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również areometry. Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy. Przy wyznaczaniu gęstości gazów stosuje się między innymi ważenie naczyń z gazem o różnym ciśnieniu gazu.
g sto48
Gęstość
 • Gęstość większości substancji zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury (jednym z wyjątków jest woda w temperaturze poniżej 4 °C). Zjawisko to wynika z rozszerzalności cieplnej ciał. Podczas przemian fazowych gęstość zmienia się skokowo (w temperaturze przemiany), podczas krzepnięcia zazwyczaj wzrasta (najbardziej znanymi wyjątkami są woda, żeliwo, a z pierwiastków bizmut, gal i german).
jednostki obj to ci
Definicja objętościJednostki objętości

Objętość jest miarą przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny

 • -Milimetr sześcienny (mm3) Dla cieczy:
 • -Centymetr sześcienny (cm3) Mililitr ( ml )
 • -Decymetr sześcienny (dm3)
 • -Metr sześcienny (m3) Litr ( l )
 • -Kilometr sześcienny ( km3) Hektolitr ( hl )

1cm

1cm

1cm

1dm

1dm

1dm

dawne jednostki obj to ci
Dawne jednostki objętości
 • Korzec - 4 ćwierci = 32 garnce = 128 kwart = 512 kwartek = 128 litrów
 • Garniec - 4 kwarty = 4 litry
 • Kwarta - 1 litr
 • Kwaterka - 0,25 litra
wzory na obj to
Wzory na objętość
 • Sześcianu (V=a3)
 • Prostopadłościanu (V=a·b·h)
 • Ostrosłupa (V=Pp*h/3)
 • Walca (V=π · r2 ·h)
przeliczanie jednostek
Przeliczanie jednostek
 • 1 km3 = 1000000000m3
 • 100 dm3 = 1 hektolitr
 • 1 cm3 = 1 mililitr
slide53
Czas
 • Jedno z podstawowych pojęć filozoficznych, skalarna wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami.
 • Czas może być rozumiany jako:
 • -chwila, punkt czasowy
 • -odcinek czasu
 • -trwanie
 • -zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych
 • -czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii względności
czasy
Czasy
 • Czas GPS
 • Czas biologiczny (rytm uderzeń serca)
 • Czas cykliczny (postrzeganie czasu w kulturach tradycyjnych )
 • Czas dolotu (Czas przelotu samolotu od lotniska do celu ataku)
 • Czas efemeryd (jest wyznaczony przez obserwację położeń Księżyca, planet i mechanikę nieba.)
 • Czas gwiazdowy (czas wyznaczany tempem rotacji sfery niebieskiej)
 • Czas letni
 • Czas miejscowy (związany jest z lokalnym południkiem miejsca obserwacji)
slide55
Czas niebieski (skala czasu wyznaczana na podstawie zmieniających się okresowo zjawisk występujących w przyrodzie.)
 • Czas operacyjny (czas umowny stosowany w grach wojennych)
 • Czas słoneczny (czas wynikający bezpośrednio z pozycji Słońca na niebie)
 • Czas unikowy (mierzy zegarową liczbę sekund od 1 stycznia 1970)
 • Czas uniwersalny (astronomiczny czas słoneczny średni na południku zerowym)
 • Czas urzędowy (umowny czas obowiązujący na jakimś obszarze)
zegar wodny
Zegar wodny
 • Jest znacznie starszy do klepsydry. Woda wycieka w określonym czasie. Tak jak klepsydra, odmierza pewien przedział czasu, ale nie może być używany do podawania godziny.
klepsydra
Klepsydra
 • Cały piasek z części górnej naczynia przesypuje się do części dolnej w ściśle określonym czasie. Obecnie posługujemy się klepsydrą do odmierzania czasu gotowania jajek lub przy niektórych grach towarzyskich.
zegar s oneczny
Zegar słoneczny
 • Używany od Starożytności. Gdy świeci Słońce, wskazówka rzuca cień na tarczę. Czas można odczytać z zaznaczonych na tarczy kresek oznaczających godziny. Nie wskazuje czasu w dni pochmurne albo nocą. Ziemia obraca się wokół własnej osi. W ciągu dnia Słońce zmienia swoje położenie na niebie. Rano Słońce jest na wschodzie. Cień na zegarze znajduje się po lewej stronie. W południe Słońce jest najwyżej na niebie. Cień na zegarze jest pionowy. Przed wieczorem Słońce jest na zachodzie. Cień jest po prawej stronie.
stoper
Stoper
 • Nie wskazuje godzin, tylko mierzy odcinki czasu. Uruchamia się go na przykład na początku biegu czy wyścigu i zatrzymuje na zakończenie.
czas nie z tej ziemi
Czas nie z tej ziemi…
 • Rok drakonicznylub rok smoczy – odstęp czasu pomiędzy dwoma przejściami Słońca przez ten sam węzeł orbity Księżyca. Rok ten jest krótszy od roku słonecznego i trwa 346,6201 średnich dób słonecznych. Rok drakoniczny wprowadzono w teorii zaćmień Księżyca i Słońca.
rok ksi ycowy
Rok księżycowy
 • Okres złożony z 12 miesięcy księżycowych i jednego krótkiego miesiąca dodatkowego (wyrównawczego). Rok ten jest krótszy od roku słonecznego i trwa 354,367 średnich dób słonecznych. Stosowany był między innymi w starożytnej Mezopotamii i starożytnym Izraelu.
slide63
Sol
 • Marsjański odpowiednik ziemskiej doby słonecznej, tj. czas pomiędzy kolejnymi górowaniami. Słońca na planecie Mars; wynosi on 88 775,24409 sekund, czyli 24h39m35,244s (dla porównania: ziemska doba słoneczna trwa średnio 24h0m0,002s). Z porównania wynika, że doba marsjańska jest nieznacznie (o ok. 2,7%) dłuższa od ziemskiej.
strefa czasowa
Strefa czasowa
 • Strefa czasowa – wytyczony obszar powierzchni Ziemi o szerokości średnio 15° (360°/24) długości geograficznej, rozciągający się południkowo między biegunami, w którym urzędowo obowiązuje jednakowy czas (czas strefowy). Przeważnie jest on średnim czasem słonecznym środkowego południka tej strefy, który różni się o całkowitą liczbę godzin od czasu uniwersalnego. Są jednak wprowadzone urzędowo strefy, w których czas różni się od czasu uniwersalnego o niecałkowitą liczbę godzin.
 • Strefa czasowa w Europie
znane jednostki czasowe stosowane
DziśZnane jednostki czasowe stosowane:

Dawniej

Jednostki czasu stosowane dawniej to: klepsydra, zdrowaśka, olimpiada, pacierz.

Wśród jednostek czasu, które używamy dziś możemy wyróżnić: sekunda, minuta, kwadrans, godzina, doba, tydzień, miesiąc, rok.

przys owia zwi zane z czasem
Przysłowia związane z czasem:
 • „Czas leczy rany”
 • „Czas to pieniądz”
 • „Komu w drogę, temu czas”
 • „Po czasie każdy mądry.”
temperatura
Temperatura
 • Temperatura jedna z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Temperaturę można ściśle zdefiniować tylko dla stanów równowagi termodynamicznej, bowiem z termodynamicznego punktu widzenia jest ona wielkością reprezentującą wspólną własność dwóch układów pozostających w równowadze ze sobą.
jednostki temperatury
Jednostki temperatury
 • Najczęściej używaną w Polsce i wielu innych krajach jednostką temperatury są stopnie Celsjusza.
 • Wzór do przeliczania temperatury w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach jest następujący:
 • gdzie t jest w °C.
 • W USA, w dalszym ciągu używa się stopni Fahrenheita. W tej skali temperatura zamarzania wody jest równa 32 °F a wrzenia 212 °F.
 • Wzór przeliczający temperaturę w stopniach Fahrenheita na temperaturę w stopniach Celsjusza:
 • Wzór przeliczający temperaturę w stopniach Celsjusza na temperaturę w stopniach Fahrenheita:
termometr
Termometr
 • Termometr to przyrząd służący do pomiaru temperatury.
rodzaje termometr w
Rodzaje termometrów
 • Termometr cieczowy (do pomiaru temperatury wykorzystuje ciecz)
 • Termometr alkoholowy (termometr cieczowy, w którym jako cieczy pomiarowej użyto zabarwionego alkoholu)
 • Termometr rtęciowy (do pomiaru temperatury wykorzystuje rtęć)
 • Termometr bimetalowy (pomiar temperatury odbywa się za pomocą układu bimetalicznego wewnątrz czujnika termometrycznego)
rodzaje termometr w74
Rodzaje termometrów
 • Termometr gazowy (zasada działania oparta jest na wykorzystaniu zjawiska rozszerzalności termicznej gazu)
 • Termometr parowy (wykorzystuje zależność ciśnienia pary nasyconej od temperatury)
 • Termometr radiacyjny (działa na zasadzie pomiaru promieniowania emitowanego przez ciała)
 • Termometr elektryczny (wykorzystuje wpływ temperatury na właściwości elektryczne)
rodzaje termometr w75
Rodzaje termometrów
 • Termometr oporowy
 • (wykorzystujący zmianę oporu elektrycznego wraz z temperaturą)
 • Termometr magnetyczny
 • (do pomiaru temperatur mniejszych niż 1 kelwin.)
rozszerzalno cieplna
Rozszerzalność cieplna
 • Rozszerzalność cieplna – właściwość fizyczna ciał polegająca na zwiększaniu się ich długości (rozszerzalność liniowa) lub objętości (rozszerzalność objętościowa) w miarę wzrostu temperatury.
przyk ady rozszerzalno ci temperaturowej cia sta ych
Przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych:
 • Połączenia szyn kolejowych i stalowe konstrukcje mostów wymagają stosowania szczelin lub elementów dylatacyjnych
 • Kable telefoniczne i elektryczne w instalacjach napowietrznych zmieniają swą długość, co powoduje ich zwisanie.
przyk ady rozszerzalno ci temperaturowej cia sta ych78
Przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych
 • Balon zwiększa swoje rozmiary i może pęknąć, gdy z zimnego otoczenia przyniesiemy go do ciepłego pokoju.
 • Rtęć w termometrach podnosi się lub opada pod wpływem temperatury.
slide79
Przykłady rozwiązywanych przez nas zadań praktycznych

związanych

z w/w miarami

(przykłady

z otaczającego nas świata)

slide80
1.

Powierzchnię całego kwadratowego placu o boku dł. 10m zajął letni ogródek. Plac otoczony był chodnikiem o szer. 1m. Chodnik okazał się zbyt wąski i należało go poszerzyć (kosztem ogródka) do szer. 2m. Oblicz, o ile procent zmniejszyła się powierzchnia ogródka?

Powierzchnia placu:

Pp=10*10=100 m²

Bok po odcięciu chodnika 10-2=8

Pole nowego placyku= 8*8=64

100m²-100%

64m² - x

x= (64m²*100%)/100m² = 64%

  100% - 64%=36%

Odp. Powierzchnia chodnika zmniejszyła się o 36 %.

slide81
2.

Balkon ma kształt prostokąta o wymiarach 4m 1,5m. ile płytek terakoty w kształcie kwadratu o boku 10 cm potrzeba do wyłożenia podłogi balkonu ?

a -długość balkonu = 400 cmb - szerokość balkonu =150 cmP – (pole powierzchni balkonu) = 400*150 = 60000 cm²60000/100 = 600 płytek

Odp. Do wyłożenia balkonu potrzeba 600 płytek.

slide82
3.

Kolumna ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o wysokości 4cm i krawędzi podstawy długości 50cm. Osiem takich kolumn mamy pomalować farbą, której 1 litr wystarcza na pomalowanie 10 m kwadratowych. Ile farby zużyjemy?

Pb=6*4*0,5=12m²8*12=96 m²1 litr-10 m²x litr-96m²x=1*96/10x=9,6litraOdp. Zużyjemy 9,6 litra.

slide83
4.

Prostokątny obrazek o wymiarach 20cm i 35cm naklejono na płytę w kształcie prostokąta o wymiarach 50cm i 40cm . Jakie jest pole powierzchni wokół obrazka ?

Pole =a*bP obrazka= 20*35=700 cm 2

P płyty = 50*40= 2000cm 2

P wokół obrazka = 2000-700= 1300cm 2

Odp. Pole powierzchni wokół obrazka wynosi 1300cm 2

slide84
5.

Ekran monitora ma kształt prostokąta o bokach długości 2,7dm i 2 dm, a ekran kalkulatora ma kształt prostokąta o bokach długości 10 cm i 2 cm. Ile razy powierzchnia ekranu kalkulatora jest mniejsza od powierzchni ekranu monitora?

P=27cm*20cm=540cm²

  P=10cm*2cm=20cm²

  540cm²/20cm²=27

Odp. Powierzchnia kalkulatora jest 27 razy mniejsza.

slide85
6.
 • Powierzchnię boczną puszek w kształcie walca oklejono samoprzylepną folią. Oblicz ile metrów kwadratowych folii należy przygotować na oklejenie 100 puszek, wiedząc ,że promień podstawy jest równy 1/4 wysokości puszki i ma 5 cm długości
 • h=5
 • r=Ľ×5=5/4
 • należy obliczyć pole boczne jednej puszki :
 • Pb=2πrh π~3,14 (wartość stała w przybliżeniu )
 • Pb=2×3.14×5/4×5=50/4×3,14=39,25 m˛
 • zatem 100 puszek tj 100×39,25=3925 m˛
 • Odp :Należy przygotować 3925 m˛.

5 cm

slide86
7.
 • 750 gram substancji znajdowało się w pojemniku o objętości
 • 250 cm 3. Oblicz gęstość tej substancji.
 • m = 750 g
 • V = 250 cm 3
 • g = m/v
 • g = 750g / 250 cm 3
 • g = 3 g/ cm 3
 • Odp . Gęstość substancji równa się 3 g/ cm 3.
slide87
8.
 • Jaka jest gęstość substancji jeśli jest jej 550 gram, a jej objętość wynosi 110 gram/cm 3?
 • V = 110 cm 3
 • m = 550 g
 • g = m/V
 • g = 550g/110 cm 3
 • g = 5 g/ cm 3
 • Odp. Gęstość substancji wynosi 5 g/ cm 3
slide88
9
 • Zbiornik wody ma kształt walca o średnicy podstawy 3,4 m i wysokości 4,2 m. Ile ton waży woda w zbiorniku , gdy jest napełniona ? (przyjmij ,że 1dm3 wody waży 1 kg )
 • średnica to 2 promienie więc promień jest równy
 • 3,4m:2=1,7m=17dm
 • wysokość 4,2m=42dm
 • Liczymy objętość walca
 • pole podstawy razy wysokość
 • V=πr2H= π*172*42= π*289*42=3,14*12138=
 • =38113,32dm3=38113,32kg=38,11332t≈38t
 • Odp. Woda będzie ważyła około 38 ton.
slide89
10
 • Włos o średnicy 0,1mm ma długość 15cm. Jaka jest jego objętość w m3?
 • d=0,1mm = 0,0001m
 • r=0,00005m
 • h=15cm = 0,15m
 • Pk=πr2Vw= 0,00000000785 m2 * 0,15m
 • Pk=0,00005*0,00005* 3,14 Vw= 0,0000000011775 m3
 • Pk= 0,00000000785 m2
 • Objętość włosa wynosi 0,0000000011775 m3 .
slide90
11
 • Hala sportowa ma wymiary 60m x 30m x 15m. Jaką objętość ma powietrze w tej hali?
 • a=60m V=a*b*c
 • b=30m V=60m * 30m * 15m
 • c=15m V=27000m3
 • Objętość tej hali wynosi 27000m3.

15m

30m

60m

slide91
12
 • Oblicz objętość Arki Noego. Wymiary 120 łokci x 50 łokci x 30 łokci.
 • 1 łokieć – ok. 52 cm
 • a=120 * 52 = 6240 cm V=6240 * 2600 * 1560
 • b=50 * 52 = 2600 cm V=25309440000 cm3
 • c=30 * 52 = 1560 cm V=25309,44 m3
 • Objętość Arki Noego wynosi 25309,44m3.

30 łokci

50 łokci

120 łokci

slide92
13
 • Kostkę lodu o wymiarach 2cm x 2cm x 3cm, wrzucono do pustej szklanki. Jaką objętość będzie miała woda po stopieniu się tej kostki? Przyjmij, że woda ma objętość o 10% mniejszą od lodu.
 • a=2 cm V=a * b * c
 • b=2 cm V=2 * 2 * 3
 • c=3 cm V=12 cm3
 • 12 * 0,9 = 10,8 cm3.
 • Woda będzie miała objętość 10,8 cm3.
slide93
14
 • W garnku o średnicy 20 cm i wysokości 10 cm, woda sięga do wysokości 6 cm. Czy woda wyleje się z garnka, gdy włożymy do niego sześcienną, metalową kostkę o krawędzi długości 10 cm.
 • Objętość garnka odjąć objętość wody równa się maxymalnej objętości rzeczy którą chcemy tam wrzucić:Vg-Vw=Vmax
 • Vmax= π r 2 *H- π r 2 *h=3,14*10 2 *10-3,14*10 2 *6=3,14*100(10-6)=1256 [cm 3]Vk=a 3 =10 3=1000 [cm 3]Woda nie wyleje się po włożeniu metalowej kostki.
slide94
15
 • Jaka wysoka byłą wieża Babel? Ile schodków o wysokości 15cm należałoby wybudować, aby wejść na jej szczyt? Jak długo by się na nią wchodziło? Wynik podaj w godzinach.
slide95
Wieża Babel miała około 90m wysokości.
 • Jeden schodek ma 0,15m
 • 90m:0,15m=600
 • Aby wejść na wieżę Babel należy pokonać 600 schodków
 • Jeżeli schody w wieży Babel wyglądały, jak na obrazku zamieszczonym obok, to wiemy, że wysokość = długość.
 • Zatem, jeśli schody miały 90m wysokości, to miały również 90m długości.
 • Człowiek chodzi z prędkością około 4km/h.
 • Wzór, który musimy znać aby obliczyć czas w jakim pokonamy drogę na szczyt wieży Babel wygląda następująco: czas = droga/prędkość.
 • Podstawiając dane pod wzór otrzymamy następujące
 • równanie: t=
 • Obliczając równanie dojdziemy do wyniku około 0,11h.
slide96
16
 • Dane: współrzędne geograficzne miejscowości A i B.
 • Szukamy: różnica czasu słonecznego Obie miejscowości leżą po tej same stronie południka 0° .Oblicz różnicę czasu słonecznego pomiędzy Krakowem (50° N, 20° E) i Sydney (34° S, 151° E). Ustalamy długość geograficzną Krakowa i Sydney:
 • Kraków = 20° E
 • Sydney = 151° E Wykonujemy rysunek pomocniczy:
slide97
Obliczamy różnicę długości geograficznych obu miejscowości (od większej wartości odejmujemy wartość mniejszą):
 • 151° - 20° = 131°
 • Obliczamy różnicę czasu słonecznego:
 • 131° · 4 minuty = 524 minuty
 • 524 minuty = 8 godzin i 44 minuty
 • Odp. Różnica czasu słonecznego między Krakowem i Sydney to 8 godzin i 44 minuty.
slide98
17.
 • Na Marsie temperatura wacha się miedzy -122,2°C i 30,5°C. Znajdź różnicę tych temperatur.
 • 122,2+30,5=x
 • X=152,7
 • Różnica temperatur na Marsie wynosi 152,7 °C.
slide99
18
 • Grupa naszych uczniów będąca w schronisku obliczyła jak zmieni się temperatura powietrza gdy ze schroniska (1400m n.p.m.) wejdziemy na szczyt góry (1900m n.p.m.) .
 • Temperatura spada o 0,6°C na 100m,
 • Zatem, 1900-1400=500m

0,6x5=3°C

Temperatura zmieni się o 3°C .

slide100
19
 • W marcu w pierwszej dekadzie temperatura powietrza mierzona każdego dnia o godzinie 12:00 w południe dwukrotnie wynosiła 1°C poniżej zera, trzykrotnie 4°C powyżej zera, jeden raz +7°C, a cztery razy -2°C. Oblicz średnią powietrza o godzinie 12:00 w pierwszych dwóch dekadach marca.
slide101
Dekada=10dni

Średnia temperatura to suma wszystkich temperatur podzielona przez ich ilość.

W tym wypadku będzie wyglądała następująco:

Temperatury powietrza:

2x-1°C

3x4°C

1x7°C

7x-2°C

4x-2°C(20dni-16dni=pozostałe)

Zatem, średnią temperaturę obliczymy ze wzoru: Tśr = suma temperatur/ilość pomiarów

Suma temperatur: -5°C

Ilość temperatur:10

Tśr= 0,5°C

przyk adowe zadania dotycz ce d ugo ci
Przykładowe zadania dotyczące długości

1. Włos ludzki rośnie z prędkością 0,4 mm na dobę. Maksymalny wiek włosa to 7 lat. Jaką długość może osiągnąć włos, którego nie będzie się ścinać przez 7 lat? Przyjmij, że rok ma 365 dni.

2. Najmniejszym ssakiem na Ziemi jest ryjówka etruska. Najmniejszy zbadany osobnik ważył 2 g. Jego ogon miał 2,5 cm długości i stanowił 5/12 długości całego ciała. Jaką długość miało ciało ryjówki?

3. Wieża Eiffla jest zrobiona całkowicie z żelaza, ma wysokość 300 m i waży 8 000000kg. Jaką wysokość będzie mieć jej żelazny model o wadze 1 kg?

przyk adowe zadania dotycz ce masy
Przykładowe zadania dotyczące masy

1. Dziesięć i pół litra wody morskiej waży 10,606kg. Ile kilogramów waży 1 litr wody morskiej?

2. Litr mleka waży 1,03 kilograma. Ile waży mleko w dwunastu kartonach, jeśli każdy zawiera po 1,1 litra mleka?

3. Na jednej szalce wagi położono odważnik, a na drugiej ciężar stanowiący 3/4 wagi odważnika i 12,5 dag. Nastąpiła równowaga. Ile kilogramów waży odważnik?

4. Największy płetwal błękitny miał długość 33m i ważył 190 ton. Masa jego serca stanowiła około 0,00367 masy ciała. Ile kilogramów ważyło serce tego zwierzęcia?

5. Masa mózgu słonia afrykańskiego wynosi 5·102 dag, zaś mózgu szczupaka 1·10-2kg.Ile razy mózg szczupaka jest lżejszy od mózgu słonia afrykańskiego?

6. Krążek metalowy ma średnicę 20 cm i waży 2,4kg. Z tego krążka wycięto krążek o średnicy 10cm. Ile wynosi waga tego małego krążka?

7. Waga pojemnika napełnionego mlekiem wynosi 34kg. Pojemnik napełniony mlekiem do połowy objętości waży 17,5kg. Ile waży pojemnik?

przyk adowe zadania dotycz ce obj to ci
Przykładowe zadania dotyczące objętości:

1. Serce człowieka pompuje krew z prędkością 0,005 m3 na minutę. Ile litrów krwi przepompuje serce w ciągu doby?

2. Ziarenka piasku na plaży w Syrakuzach są drobne - na 1 mm3 wchodzi 10 ziarenek. Plażę o wymiarach 50 m szerokości i 2 km długości zalega warstwa piasku grubości 1m. Jakiego rzędu wielkości jest ilość ziarenek piasku na tej plaży?

3. Łączna pojemność butelki i szklanki jest równa pojemności dzbanka. Pojemność butelki jest równa łącznej pojemności  szklanki i kufla. Łączna pojemność trzech kufli jest równa łącznej pojemności dwóch dzbanków. Ile szklanek ma łączną pojemność jednego kufla?

slide107
1

Obrus ten jest kwadratem o długości boku 90 cm. Aby obliczyć jego pole musimy znać wzór na pole kwadratu:

P=a*a

P=90*90

 • P=8100 2
 • Odp: Pole obrusu wynosi 8100cm 2

90 cm

90 cm

slide108
2

Na szkolnym korytarzu jest 7 par drzwi i 8 okien. Okno ma wymiary 4 m na 3m, a drzwi 3 na 2 m. Jaką powierzchnię zajmują razem okna i drzwi?

Okno:4*3= 12m2

Wszystkie okna: 12*8=96m2

Drzwi:3*2=6m2

Wszystkie pary drzwi:6*7=42m2

96+42=138 m2

Odp. Pole okien i drzwi razem wynosi 138m2

slide109
3
 • Narzędzia użyte do pomiarów:
 • plany gimnazjum,
 • Linijka, ołówek,

2. Celem naszego zadania jest narysowanie planu naszego gimnazjum w skali.

slide110
4

Narzędzia potrzebne do pomiarów:

 • Samochód,
 • Miara,

Zmierzyliśmy samochód p. Karoliny i ma wymiary długość 4315 mm, szerokość 1695 mm, wysokość 1390mm.

P. Karolina postanowiła wyremontować garaż na działce. Remont ma polegać na położeniu terakoty na podłodze, glazury na ścianach do wysokości równej wysokości zmierzonego samochodu, a pozostałą część pomalować farbą emulsyjną. Korzystając z danych pomiarów oszacuj ile będzie kosztował materiał na ten remont jeżeli : 1m kwadratowy terakoty kosztuje 35 zł1m kwadratowy glazury kosztuje 28 zł 1l farby emulsyjnej kosztuje 4,60 zł i wystarcza na pomalowanie około 7,5 m kwadratowego. Wymiary garażu długość 4,50 m szerokość 3,70 wysokość 2,70 m

slide111
4,5m × 3,7m = 16,65m² - tyle potrzeba terakoty1390mm = 1,39 m ≈ 1,4m2(1,4m × 4,5m) + 2(1,4m × 3,7m) ≈ 2×6,3m² + 2×5,18m² ≈ 12,6m²+ 10,36m²≈22,96m²≈23m² - tyle potrzeba glazury2,7m - 1,39m= 1,31m 2(1,31m × 4,5m) + 2(1,31m × 3,7m) + 4,5m×3,7m = 2×5,895m² + 2×4,847m² + 16,65m² = 11,79m² + 9,694m²+ 16,65m²=38,134m² tyle potrzeba farby16,65×35zł + 23×28 +4,6zł(38,134 ÷ 7,5)≈582,75zł + 644zł + 27,6≈ 1254,35złOdp. Materiał na ten remont będzie kosztował ok 1254,35zł.
slide112
5
 • Zastanawialiśmy się jak obliczysz objętość własnego ciała?
 • Średnia gęstość ciała ludzkiego jest równa gęstości wody, czyli 1000 kg/m3g= gęstość ciałam= masaV= objętośćg= m/VV= m/gPodstawiasz swoja masę i wyliczasz objętość.
slide113
6
 • Uczeń z naszej grupy w drodze do szkoły pokonuje 1,5km. Załóżmy, że rok szkolny ma 180dni . Przyjmując, że idzie cały czas ze stałą prędkością 6km (szybki marsz) oblicz ile czasu zmarnował na chodzenie do szkoły ?
 • T = s/v
 • T=1,5km:6km/h
 • T=0,25h
 • W jeden dzień idzie przez 0,25h
 • Jednak pokonuje on tę drogę ponownie, gdy wraca ze szkoły, zatem w jeden dzień idzie przez 0,5h.
 • 0,5hx180(dni)=90h
 • Uczeń w drodze do i ze szkoły marnuje co roku 90h swojego życia .
slide114
7
 • Potrzebne materiały:
 • Cylinder miarowy
 • Ciało stałe (np. plastelina)

Cel doświadczenia:

Doświadczalnie wyznaczenie objętości ciał stałych za pomocą cylindra miarowego.

slide115
Wykonanie doświadczenia:
 • Wlej pewną ilość wody do cylindra miarowego
 • Zapisz wynik
 • Włóż ciało stałe (plastelinę) do cylindra miarowego
 • Ponownie zapisz wynik
 • Odejmij objętość wody od objętości wody z plasteliną

Wniosek:

 • Dzięki cylindrowi miarowemu, możemy obliczyć objętość ciał o nieregularnych kształtach
slide116
8
 • W tym pomiarze chcieliśmy zobaczyć, jak zmieni się temperatura ciała człowieka przed i po wysiłku. W tym celu pożyczyliśmy mięśnie kolegi i przeprowadziliśmy test. Polegał on na zmierzeniu czasu w jakim nasz królik doświadczalny wykona 100 przysiadów , i określeniu jak zmieniła się temperatura.
 • Cel :
 • Chęć sprawdzenia zmiany temperatury ciała człowieka przy wysiłku
 • Przyrządy :
 • Stoper, termometr, no i królik doświadczalny.
slide117
Zmierzyliśmy temperaturę kolegi
 • Zmusiliśmy go do wysiłku
 • Odczytaliśmy temperaturę po ćwiczeniach
 • Sformułowaliśmy wniosek
slide118
Po odczekaniu chwili termometr wskazywał 36,7°C.
 • Po ćwiczeniach wskaźnik termometru podskoczył do 37,5°C.
 • Zatem, temperatura ciała przed i po wysiłku zmieniła się o 0,8°C.
 • Wniosek: Temperatura ciała człowieka po wysiłku zwiększa się.
slide119
9
 • W tym doświadczeniu sprawdzaliśmy temperaturę codziennie przez tydzień dokładnie o tej samej porze.
 • Cel doświadczenia:
 • Sprawdzenie średniej temperatury w tygodniu oraz amplitudy tych temperatur.
 • Przyrządy jakich użyliśmy w doświadczeniu:
 • Termometr
slide120
Codziennie o 7 rano sprawdzaliśmy na termometrach godziny.
 • Wyniki notowaliśmy
 • Sporządziliśmy tabele

Śr temperatura- (2+3+2-1-3):7

Śr temp=0,42°C

Amplituda temperatur:3+3=6

zakres normy bmi
Zakres normy BMI:

BMI (bez uwzględnienia płci i wieku)

- prawidłowe: od 18,5 do 24,9

- człowiek z niedowagą ma BMI poniżej 18,5

- z nadwagą od 25 do 29,9

- otyły powyżej 30

slide124
Przy ocenie prawidłowej masy ciała piłkarzy powinno przyjmować się dolną granicę normy. Piłkarze powinni utrzymywać prawidłową masę ciała, gdyż każdy kilogram stanowi dla nich dodatkowy balast.

Przez dodatkowe obciążenie zawodnik szybciej się męczy.

slide125
13.Pomiar wzrostu przy pomocy wagi lekarskiej.

14.Pomiar masy przy użyciu wagi szalkowej.

17 okre lenie poziomu awki
17.Określenie poziomu ławki.

18.Określenie pionu ściany.

19 po o enie p cherzyka pomi dzy kreskami oznacza e zosta zachowany poziom
19.Położenie pęcherzyka pomiędzy kreskami oznacza, że został zachowany poziom.

20.Pomiar masy przy pomocy siłomierza.

21 odczytane wyniki w niutonach zamieniali my na gramy i kilogramy
21.Odczytane wyniki w Niutonach zamienialiśmy na gramy i kilogramy.

22.Poszczególne siłomierze różniły się skalą (grubością sprężynki).

23 pomiar wysoko ci baterii przy pomocy suwmiarki
23.Pomiar wysokości baterii przy pomocy suwmiarki.

24.Pomiar średnicy baterii. (Dokładność ,,naszej” suwmiarki wynosiła 0,05mm).

25 pomiar d ugo ci i szeroko ci tablicy z wykorzystaniem miary sk adanej
25.Pomiar długości i szerokości tablicy z wykorzystaniem miary składanej.

26.Pomiar szerokości i wysokości szafki przy pomocy miary blaszanej zwijanej.

slide133
Podsumowanie projektu,

wnioski

1.Prezentacja naszych dokonań odbyła się na forum szkoły w dniu 22.02.2011 r.

2.Cieszymy się, że mogliśmy nawiązać współpracę z Gimnazjum ze Wschowy

3. Nabyte umiejętności na zajęciach z projektu pomagają nam w rozwiązywanych już zadaniach praktycznych przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego.

4. Wyszukiwanie w podręcznikach, na stronie internetowej treści na określony temat nauczyło nas selekcjonowania i przetwarzania informacji.

slide134
Bibliografia:http:// www.gum.gov.plhttp://wojciechlitewiak.w.interia.pl/jedmiar/dawne.htmhttp://gps.put.mielec.pl/omiarach.htmhttp://www.jednostki.adgraf.net/jednostkiobjetosci.phppl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_miaryhttp://jednostki.fm.interia.pl/program.htmhttp://www.scholaris.plwww.eti.pg.gda.pl/katedry/kose/dydakt.Portalwiedzy.onet.pl„Spotkania z fizyką” Grażyna Francuz-Ornat„Matematyka – zabiór zadań” Jacek Lech
ad