Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TFY4230 Statistisk fysikk PowerPoint Presentation
Download Presentation
TFY4230 Statistisk fysikk

TFY4230 Statistisk fysikk

234 Views Download Presentation
Download Presentation

TFY4230 Statistisk fysikk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OPPBYGNING TEKNISK FYSIKK 3. - 5. ÅRSKURS 5V TFY4900 Fysikk Masteroppgave 5H TFY4515 Fysikk fordypningsemne TFY4510 Fysikk fordypningsprosjekt Komplementært emne II Eksperter i Team Valgbart Valgbart Valgbart 4V TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk Komplementært emne I Valgbart Valgbart 4H TFY4220 Faste stoffers fysikk TFY4195 Optikk TFY4190 Instrument- ering Valgbart: FY2450, TFY4345, TTK4105 (....) 3V 3H TFY4230 Statistisk fysikk TFY4240 Elektromagn- etisk teori TFY4250 Kvante- mekanikk I TFY4185 Måleteknikk