Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse
Download
1 / 17

Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis Universitetet i Bergen. Medlemmer av utvalget. Stipendiat Hege Knudsmoen, Universitetet i Oslo (leder) Professor Per Holth, Høgskolen i Akershus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse' - anneke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis

Universitetet i Bergen


Medlemmer av utvalget
Medlemmer av utvalget utvikling av sosial kompetanse

 • Stipendiat Hege Knudsmoen, Universitetet i Oslo (leder)

 • Professor Per Holth, Høgskolen i Akershus

 • Professor Poul Nissen, Danmarks pedagogiske Universitet

 • Førsteamanuensis Jon Håkon Schultz, Universitetet i Oslo

 • Rådgiver Arne Tveit, Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd

 • Førsteamanuensis Torbjørn Torsheim, Universitetet i Bergen


Mandat for utvalget
Mandat for utvalget utvikling av sosial kompetanse

”Det skal gis en forskningsbasert vurdering av ulike programmer og opplæringspakker som har som formål å forebygge og mestre problematferd og føre til økt sosial kompetanse og et godt læringsmiljø i grunnopplæringen. Utvalget skal gi råd og anbefalinger om videre bruk av programmene i grunnopplæringen.”


Inklusjonskriterier
Inklusjonskriterier utvikling av sosial kompetanse

 • Det er kun programmer og undervisningsopplegg som inngår, andre tiltak utgår

 • Programmene og undervisningsoppleggene må ha som mål å forebygge og redusere problematferd og/eller fremme sosial kompetanse

 • Det må foreligge en skriftlig dokumentasjon norsk og/eller internasjonal, som gjør det mulig å foreta en forskningsbasert vurdering avprogrammene og undervisningsoppleggene.

 • Det er kun programmer og undervisningsopplegg som er evaluert, som blir prioritert.

 • Det er kun programmer og undervisningsopplegg som har vært systematisk utprøvd og planmessig i bruk i norske skoler, som er prioritert

 • Programmene som er utviklet for barnehagen, men som også brukes i grunnskolen inngår.


Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

 • 39 aktuelle program utvikling av sosial kompetanse

 • 13 som var i tråd med inklusjonskriteriene


Programmer
Programmer utvikling av sosial kompetanse

 • Aggression Replacement Training

 • Connect (Respect)

 • De utrolige årene

 • Det er mitt valg

 • Du og jeg og vi to

 • KREPS

 • LP-modellen

 • Olweus programmet

 • PALS

 • Skolemegling

 • Steg for Steg

 • Zero

 • Zippys venner


M lsetninger for programmene
Målsetninger for programmene utvikling av sosial kompetanse

 • Øke sosial kompetanse

 • Redusere problematferd


M lgrupper
Målgrupper utvikling av sosial kompetanse

 • Alle elever

 • Elever som står i fare for å utvikle problematferd

 • Elever som har utviklet problematferd


Strategier
Strategier utvikling av sosial kompetanse

 • Modellæring

 • Forsterkning av ønsket atferd

 • Hemning av uønsket atferd

 • Ferdighetstrening


Ressurskrav
Ressurskrav utvikling av sosial kompetanse

 • Forskjeller i ressurskrav


Implementeringsstrategi
Implementeringsstrategi utvikling av sosial kompetanse

 • Klar behovsdefinisjon

 • Skolering av personale

 • Manualbaserte tiltak med detaljerte beskrivelser av framgangsmåter

 • Prosjektorganisering med egen infrastruktur

 • Bruk av ekstern kompetanse


Evalueringer av effekter
Evalueringer av effekter utvikling av sosial kompetanse

 • Pre-post design med tiltak og sammenligningsgruppe

 • Kohort-sekvensielt design


Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

kontroll utvikling av sosial kompetanse

Problematferd

Effekt

tiltak

pre

post

Tid


Noen gjennomg ende svakheter
Noen gjennomgående svakheter utvikling av sosial kompetanse

 • Ikke tilfeldige utvalg, forskjeller ved baseline

 • I liten grad tatt hensyn til ulike nivå for tiltakene


Programmer med dokumentert effekt
Programmer med dokumentert effekt utvikling av sosial kompetanse

 • Aggression Replacement Training

 • Connect

 • De utrolige årene

 • Du og jeg og vi to

 • LP-modellen

 • Olweus programmet

 • PALS

 • Zero

 • Zippys venner


Programmer med god sannsynlighet for effekt
Programmer med god sannsynlighet for effekt utvikling av sosial kompetanse

 • Det er mitt valg

 • KREPS

 • Skolemegling

 • Steg for Steg


Videre anbefalinger
Videre anbefalinger utvikling av sosial kompetanse

 • Behov for tester av ’effektivitet’ under vanlige betingelser

 • Behov for kunnskap om sammenheng mellom implementering og effekt

 • Kunnskap om vedlikehold av effekter