Fagkonferansen 09
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Fagkonferansen 09. Velg din Framtid - Et samtaleverktøy for styrking av sosial og emosjonell kompetanse 11. November 2009 Ole Tobias Orvin. Hensikt. Skape framtidsvisjoner og personlige mål Vise hvordan selvtillit kan styrkes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

Fagkonferansen 09

 • Velg din Framtid

  - Et samtaleverktøy for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

  11. November 2009 Ole Tobias Orvin


Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

Hensikt

 • Skape framtidsvisjoner og personlige mål

 • Vise hvordan selvtillit kan styrkes

 • Trene evnen til å løse problem og overvinne motganger i livet

 • Trene på nytenkende og kreative arbeidsmetoder

 • Trene på holdninger og ferdigheter som øker sosial og emosjonell kompetanse

 • Formulere personlige utviklingsplaner og handlingsprogram

 • Finne støtte i arbeidet med å overvinne hinder


Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

Hvert tema er bygd opp med lik struktur

 • En introduksjon til tema

 • Hensikt med temaet

 • Arbeidsoppgaver med spørsmål og ulike øvelser

 • Arbeidsformer med individuelle oppgaver, refleksjonssamtaler, skriftlige oppgaver, erfaringsutveksling og korte forelesninger

 • Aktivitetsplaner

  • Deltaker lager en individuell plan

  • Deltaker lager plan sammen med andre

 • Oppsummering og oppfølging av resultater og reaksjoner på temaets oppgaver og innhold


Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

Hver time har lik struktur

 • Tegning henger framme

 • Individuell oppsummering fra forrige gang gjennomgås

 • Vi jobber med oppgaver – Reflekterer, tegner og skriver

 • Timen avsluttes med ny individuell oppsummering


Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

Oppstart med innledende samtale og

utfylling av skjema

Framtidsvisjonen

Hvordan ser livet ditt ut om 2 – 5 år når det gjelder arbeidssituasjon, psykisk og fysisk helse, relasjoner, økonomi og selvbilde? Hva kan og vil du påvirke i din egen situasjon.

Å overvinne hindringer

Presisere mål og avgrense hvilke hindringer jeg må overvinne for at jeg skal nå mine mål. Problemløsende samtaler og hjemmeoppgaver.

Emosjonell kompetanse gjør deg trygg

Selvinnsikt og kontakt med egne følelser, evne til å motivere seg selv og evne til å se hvordan andre tenker og føler. Samtaler og øvelser for å styrke den emosjonelle kompetansen.

Sosial kompetanse gir deg framgang

Trene evnen til å samarbeide og kommunisere med andre. Finne sin egen trygghet i forandringer. Finne ut hvordan du kan fungere bra sammen med mennesker som er veldig ulik deg selv.

Velg din egen framtid

Formulere egne utviklingsplaner, og sette opp mål og delmål. Presisere hva du skal gjøre veldig konkret og steg for steg.

Oppsummering med avsluttende

samtale og oppfølgingsskjema

Oppfølging med erfaringsutveksling

Temaenes innhold


Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

 • Fire ESS

 • Se deg selv

 • Se andre

 • Se dine oppgaver/utfordringer

 • Se dine muligheter

 • FISK

 • Fantasi

 • Innlevelse

 • Struktur

 • Konkretisering

Synliggjørende Pedagogikk

S

S

S

S


Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

Selvtillit

 • Jeg tør å ta utfordringer

 • Jeg tør å vise at jeg kan

 • Jeg tør å bruke mine erfaringer og kunnskaper

 • Jeg verdsetter mine erfaringer og kunnskaper høyt

 • Jeg er åpen for å bruke andres kunnskaper

 • Jeg kan være meg selv sammen med mennesker som er ”ny” for meg

 • Jeg kan bevege meg fritt mellom sosiale klasser og ulike kulturelle sammenhenger

  Selvtillit er nært forbundet med prestasjoner og det vi kan eller tror vi i er i stand til å utrette.

  Tillit og tro på seg selv gir selvtillit


Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

Selvinnsikt

 • Jeg er bevisst mine egne følelser

 • Jeg er følsom for egne verdier, og mine behov er viktige

 • Jeg kjenner mine sterke og svake sider

 • Jeg er selvmotivert, og har respekt for meg selv

 • Jeg kan ta imot kritikk uten å bli såret

 • Jeg kan bedømme min innsats selv

 • Jeg kan ta imot støtte og oppmuntring på en naturlig måte

 • Jeg kan gi og ta imot kritikk selv

Selvinnsikt er evnen til å ha adgang til sin egen indre bane med følelser, verdier og intuisjon Howard Gardner


Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

Selvfølelse

 • Jeg fins, jeg er NOEN, jeg er unik

 • Jeg har en indre kjerne – en kraftkilde

 • Jeg kan ha dype relasjoner

 • Jeg har evne til nærhet

 • Jeg kan skille mellom meg selv og andre (dvs. jeg har mine egne meninger, jeg ”utsletter” ikke meg selv)

 • Jeg har integritet

 • Jeg har indre trygghet og har tydelige grenser for meg selv

  Selvfølelse er vår viten om og opplevelse av hvem vi er.

  Begrepet selvfølelse eller selvaktelse dekker den umiddelbare opplevelse man kan ha av å være verdt noe i egne øyne.

  Bekreftelse, å bli sett gir selvfølelse


Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

Beskrive seg selv med sterke og mindre sterke sider

Selvinnsikt – selvvurdering

Innsikt – oppfatte mønster i egne og andres reaksjoner

Lytte og bekrefte

Gi og ta imot oppmuntring og kritikk

Selvtillit og tro på seg selv – kunne være stolt av seg selv

Forstå sammenheng mellom tanke, følelse og handling

Kjenne igjen og beskrive følelser og følelsesuttrykk

Forstå årsaken til ulike følelser

Tolke kroppsspråk

Trening på innlevelse, bytte roller, rollespill

Vise følelser

Ansvarliggjøre

Problemløsning

Konfliktløsning

Trene på samarbeid

Tenke positivt

Personlig planlegging - målstyring

Eksempler på trening av sosial

og emosjonell kompetanse


Velg din framtid et samtaleverkt y for styrking av sosial og emosjonell kompetanse

Takk for meg

 • RIBO – telefon 75681880

  Ole.tobias.orvin@ribo-att.no