Art et program for trening av sosial kompetanse
Download
1 / 37

ART - et program for trening av sosial kompetanse - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

ART - et program for trening av sosial kompetanse. Velkommen til ART-kurs Del 1. Program for dagene. Dag 1 Kl 09.00 – 15.30 Velkommen! Presentasjon av kurset og deltagere Presentasjon av ART metoden Gruppeoppgaver Dag 2: Kl 08.30 – 15.30 Sosial ferdighetstrening Dag 3:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ART - et program for trening av sosial kompetanse' - tessa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Art et program for trening av sosial kompetanse

ART- et program for trening av sosial kompetanse

Velkommen til ART-kurs

Del 1


Program for dagene
Program for dagene

Dag 1

Kl 09.00 – 15.30 Velkommen!

Presentasjon av kurset og deltagere

Presentasjon av ART metoden

Gruppeoppgaver

Dag 2:

Kl 08.30 – 15.30 Sosial ferdighetstrening

Dag 3:

Kl 08.30 – 15.30 Sinnekontroll teori og sinnekontrolltrening

Dag 4:

Kl 08.30 – 11.30 Sinnekontrolltrening

Kl 12.30 – 14.30 Implementering av ART metoden

Kl 14.30 – 15.00 Evaluering


Denne presentasjonen finner du p nettsiden
Denne presentasjonen finner du på nettsiden

www.art.diakonhjemmeths.no


Eventyrstolen
Eventyrstolen

 • Navn

 • Arbeidssted

 • En ting du er flink til

 • En ting du liker å gjøre

 • Forventning til dette kurset


ART - Multimodalt program bestående av 3 komponenter

Spesifikk trening

Sosiale ferdigheter

(atferd)

Spesifikk trening

Sinnekontroll

(emosjoner)

Spesifikk trening

Moralsk resonnering

(kognisjon)


Forutsetninger for at program skal ha effekt
Forutsetninger for at program skal ha effekt

 • Tiltak å være rettet mot den enkeltes problemområder - risikofaktorer

 • Tiltak må være basert på virksom teori og tilpasset målgruppa

 • Metoden må ha dokumentert effekt

 • Metoden må være korrekt implementert


1 tiltak m v re rettet mot sentrale risikofaktorer
1. Tiltak må være rettet mot sentrale risikofaktorer

Vanligste risikofaktorene: Kriminogene behov:

Antisosiale holdninger og verdier Endre tankemønster

Venner med atfersvansker Redusere kontakt med andre med atferdsvansker

Positive modeller

Temperament Øke selvkontroll, selvstendighet

og problemløsningsferdigheter

Evnemessige forutsetninger Erstatt uønsket atferd med prososiale ferdigheter

Familiefaktorer Endre familiemønstre

Reduser rusbruk

Tiltak som ikke er rettet mot risikofaktorer hos den enkelte vil ikke gi effekt.

Jo flere risikofaktorer desto mer omfattende tiltak.

(Andrews 1990)


2 tiltak m v re basert p virksom teori og tilpasset m lgruppa
2. Tiltak må være basert på virksom teori og tilpasset målgruppa

 • De mest effektive metoder er basert på kognitive behavioristiske teorier og sosial læringsteori

  • Er blant annet basert på praktiske innlæringsmetoder der man

   innøver alternative samhandlingsmønstre

 • Finne balanse mellom behandlingsintegritet og tilpasning av programmet til spesifikke karakteristika hos den enkelte

  • Motivasjonsproblemer

  • Kognitivt nivå

  • Angst etc.


Hva virker mot atferdsvansker generelt
Hva virker mot atferdsvansker (generelt)?

 • Sosial læringsteori (modell – rollespill)

 • Atferdsanalyse (lære prososial atfred)

 • Kognitive metoder (endre tankemønstre)

 • Opplæringsprogrammer (selvstendighet)

 • Strukturerte systemiske familiebaserte programmer


3 metoden m ha dokumentert effekt
3. Metoden må ha dokumentert effekt

Forskning nasjonalt og internasjonalt viser

at ART-metoden har god effekt.

(se bl.a. Barnoski & Aos, 2004 og

Gundersen & Svartdal, 2006)


4 metoden m v re korrekt implementert
4. Metoden må være korrekt implementert

Forusetninger:

 • Kunnskaper og ferdigheter hos trenere

 • Programansvarlig

 • Egen programmanual

 • Støtte / vilje i organisasjonen

 • Generaliseringsplaner

 • Veiledning – intern/ekstern

 • Evaluering

 • Tilpasning til aktuell målgruppe


 • ART opprinnelig

  • Utviklet av Arnold P Goldstein, Barry Glick og

   John Gibbs ved Syracuse University i New York

  • Start 1978 - gjennomgående gode resultater

 • Non-profit

  • Materiell distribueres i bøker og gjennom kurs

 • Internasjonal organisasjon ivaretar kvalitetssikring

  3 norske medlemmer (Børge Strømgren, luke moynahen, Knut Gundersen)

  • www.aggressionreplacementtraining.org/

 • I Europa

  • ART utbredt særlig i Sverige, Nederland, Polen, Storbritannia og Norge


Bakgrunn for art i norge
Bakgrunn for ART i Norge

1999 Goldsteinseminar Gardermoen

2002 Opprettelse av videreutdanning i ”trening av sosial kompetanse”

2004 ART-senteret etablert på etterspørsel fra fagfeltet.

 • Faglig knutepunkt

 • Kvalitetssikring

 • Fagutvikling


ART-senteret

Ann Karin Sigmundstad

Knut Gundersen

Johannes Finne

Frode Svartdal

Tutte Mitchell Olsen

Johannes Langeveldt


60 studiepoengs videreutdanning i trening i sosial kompetanse art instrukt rer
60 studiepoengsvidereutdanningi“Treningisosialkompetanse”ART-instruktører

Deltids studie over 2 år:

8 ukes samlinger

ART sentral metode

ART-trenings praksis med forskning

Andre metoder i trening av sosial kompetanse


8 dagers ART-trener kurs

4 dager sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening

3 dager repetisjon og moralsk resonnering

1 dag med praktisk prøve

ART-eksamen 15 studiepoeng


Veiledning

Veiledning i: Implementering

Metodeutvikling

Miljøterapi / generalisering

Motivasjons- og belønningssystemer


Familieart
FamilieART

Bygd på den Canadiske modellen til Calame & Parker

2 dagers påbygningskurs for ART-trenere

Gratis veiledning til familieART grupper som er med på forskning
Anbefalt og en del av MultifunC - modellen (Andreassen - 03)

Forskergruppe oppnevnt av utdanningsdirektoratet og helse - og sosialdirektoratet (Nordahl -06)

Programmet vurderes å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater.

”Forskergruppen anbefaler ART til bruk på skolens

ungdomstrinn i forhold til grupper som har

utviklet eller står i fare for å utvikle problematferd.

Brukt i primærforebyggende sammenheng bør

programmet suppleres med skoleomfattende tiltak.”


Barnehager BarnevernsinstitusjonerSkoler Rusinstitusjoner Fengsel Asperger / AutismePsykiatri Psykisk utviklingshemming


Art grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner over 2000 trenere
ART grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner.Over 2000 trenere

Fra full implementering i alle trinn til enkeltgrupper


Art treneroppl ring 8 dagers kurs
ART treneropplæring - 8 dagers kurs

 • Samling (4 dager)

  • Introduksjon av ART / teorigrunnlag

  • Sosialferdighetstrening

  • Sinnekontrolltrening

  • Implementering

 • Samling (3 dager)

  • Repetisjon sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening

  • Moralsk resonnering

  • Generalisering

 • Samling (1 dag)

  • Praktisk prøve/ Veiledning


Krav til art trenerutdanning
Krav til ART trenerutdanning

 • Minimum 80% deltagelse på kurset

 • Innlevering av dokumentasjon på gjennomført 18 treningspass av ART time som hoved / medtrener

  (ikke nødvendig å være utført før eksamen men må fremlegges før ART trenerbevis utstedes av Rogaland Høgskole)


Art eksamen
ART-eksamen

 • 15 studiepoeng

 • Slutten av hvert semester

 • 4 timers skriftlig

 • Ca 1000 siders pensum

 • Koster kr. 1750


Art program standardprogram
ART program (standardprogram)

 • Vanligvis 10 ukers program

 • Hver komponent 1 gang pr uke, ca 1 time pr gang, helst ulike dager


M man trene alle komponentene i art
Må man trene alle komponentene i ART?

Nei, men betegnelsen ART står for alle tre

komponentene samlet

 • Det er fullt mulig å bare trene Sosiale ferdigheter

 • Det er fullt mulig å bare trene Sinnekontroll

 • Det er fullt mulig å bare trene Moralsk Resonnering

  Men da trener man ikke ART men trening

  av enkeltkomponenter!


Vanligvis 2 trenere for mellom 4 8 deltagere
Vanligvis 2 trenere for mellom 4 - 8 deltagere

Klar oppgave- fordeling mellom trenerne


Gruppesammensetning
Gruppesammensetning

 • 4 – 8 barn/ ungdom

 • Begge kjønn

 • Gjerne som omgås på fritiden

 • Gjester kan droppe innom, men da som deltakere

 • Helst positive rollemodeller i gruppa

  (for eksempel ART juniortrener)


Regler
Regler

 • Kom presis R

 • Skru av mobilen E

 • Lytte S

 • Delta aktivt P

 • Rekk opp hånda EK

 • Enkle, tydelige konsekvenser T

  • Be gruppa om unnskyldning

  • Ikke delta  forlater treningen

  • Forklare hvorfor en kom for sent


Strukturen i treningen

YTRE STRUKTUR

Velkomst

Følgende kan inngå i velkomsten:

Hilse (med tilstandssjekk)

Presentere gjester

ART- rop, Hook up eller liknende

Minne om regler

Tilbakeblikk fra forrige trening i samme komponent

Gjennomgang av trenings- oppdrag fra forrige trening i samme komponent

YTRE STRUKTUR fortsetter

Treningsoppdrag til gruppa (dersom det ikke er gitt på punkt 8)

ART- lek (her eller tidligere i treningen)

Tilbakeblikk fra denne treningen

Orientering om neste trening

Avslutning

Følgende kan inngå i avslutningen:

Evalueringsrunde evt. ”vennskapsrunde”

Anerkjennelse / diplomer

ART- rop

INDRE STRUKTUR

Definer ferdigheten

HVA BETYR DET?

TRINNENE

Demonstrer ferdigheten

Diskuter behov for ferdigheten

HVORFOR?

NÅR KAN DEN BRUKES?

Velg hovedaktør og medaktør

Planlegg rollespillet og del ut observasjonsoppgaver

Gjennomfør rollespill

Tilbakemeldingsrunde

Treningsoppdrag individuelt

Repeter punktene 4-8

Strukturen i treningen


Litteratur
Litteratur

Goldstein, A., Glick, B. & Gibbs, J. (1998) Aggression Replacement Training A Comprehensive Intervention for Aggressive Youth. Ch.Ill.: Research Press. Svensk utgave 2001

Moynahan, l., Strømgren, B. & Gundersen; K. (red) (2005): Erstatt aggresjonen.

Aggression Replacement Training og positive

atferds- og støttetiltak. Oslo: Universitetsforlaget

Gundersen et al. (2006). Nettverk og sosial

kompetanse. Oslo: Gyldendal akademisk

Salmon, S & Salte, R (2008).

PEACE4KIDS – ART. Trening av

sosial kompentanse

Sandnes: DHSR

skriftserie nr 6, 2008

Gundersen, K., Olsen, T.M. & Finne, J. (2005).

ART En metode for trening av sosial kompetanse.

Nærbø: Rogaland høgskoles skriftserie nr 4
Hvordan finne ut mer om art
Hvordan finne ut mer om ART?

http://art.diakonhjemmeths.no

 • Materiale for trening

  • Brukernavn – art1

  • Passord – Klart123

 • Info og nyheter


Sosial ferdighetstrening etter pausen
Sosial ferdighetstrening etter pausen

 • Introduksjon i plenum

 • Demonstrasjonstime i plenum

 • Oppgaver i trenerpar i gruppene

 • Trening på sosial ferdighetstrening


ad