Utvikling av programvare for lagring og presentasjon av meteorologiske og oseanografiske data - PowerPoint PPT Presentation

desiree
utvikling av programvare for lagring og presentasjon av meteorologiske og oseanografiske data n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utvikling av programvare for lagring og presentasjon av meteorologiske og oseanografiske data PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utvikling av programvare for lagring og presentasjon av meteorologiske og oseanografiske data

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Utvikling av programvare for lagring og presentasjon av meteorologiske og oseanografiske data
110 Views
Download Presentation

Utvikling av programvare for lagring og presentasjon av meteorologiske og oseanografiske data

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Utvikling av programvare for lagring og presentasjon av meteorologiske og oseanografiske data Prosjektoppgave for datastudenter ved Høgskolen i Bergen

  2. Mål • Datafangst • Ustaoset Teststasjon (UT) • Utvikling av program for innsamling av data fra UT • Kvalitetsikring av data • Overvåking av parametre • Brukergrensesnitt mot database • innlegging av operasjonelle data og metadata • rapportering og administrasjon • fjernkonfigurasjon • utrede SMS-tjenester mot database

  3. Bakgrunn og behov • Utvikling av INSITU • Nettbasert verktøy for håndtering av observasjonsplatt-former i kartmiljø http://insitu.cmr.no/insitu/ • CMR sin teststasjon på Ustaoset

  4. Vedlegg 1 Dokumentasjon • Dataformat til UT • Dataformat til ”fellesformat” • MySQL-database • Foreslått programmeringspråk: • C++ for datafangst • Java for brukergrensesnitt mot database

  5. Vedlegg 2 Lenker Relevante nettsider ved CMR • www.cmr.no/avd50/avd50_projects_metoc.shtml • www.cmr.no/conmar/wave • www.cmr.no/avd10/product-ICEX.shtml • www.cmr.no/avd10/avd10-environment.shtml Innsamlingssystem for metadata • www.jcommops.org/dbcp/index.html(velg ”instrumentation”, ”metadata” og ”Buoy meta data collection system”)