vurdering av skriving teoretiske og metodiske utfordringer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vurdering av skriving: teoretiske og metodiske utfordringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vurdering av skriving: teoretiske og metodiske utfordringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Vurdering av skriving: teoretiske og metodiske utfordringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Vurdering av skriving: teoretiske og metodiske utfordringer. Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no. Disposisjon. Skrivekonstruktet: begrepsvaliditeten definert Reliabilitet i skriveprøver – en klassisk utfordring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vurdering av skriving: teoretiske og metodiske utfordringer' - pahana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vurdering av skriving teoretiske og metodiske utfordringer

Vurdering av skriving: teoretiske og metodiske utfordringer

Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo

k.l.berge@iln.uio.no

disposisjon
Disposisjon
 • Skrivekonstruktet: begrepsvaliditeten definert
 • Reliabilitet i skriveprøver – en klassisk utfordring
 • Vurderingsredskapene: kontroll med innholdsvaliditeten
 • Ekspertvurdererne: arbeidet med skolering
 • Normprosjektet: vurderingsforskning
 • Vurdering i skolen: skolens oppfølgingsarbeid

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

skrivekonstruktet begrepsvaliditeten definert
Skrivekonstruktet: begrepsvaliditeten definert
 • Skrivehjulet: skriftlig mediering, skrivehandling og skriveformål
 • Situasjonskontekster og tekster: skriving som hendelse og ytring
 • Kulturkontekster og genrer: skriving i fag og på tvers av fag

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

reliabilitet i skrivepr ver en klassisk utfordring
Reliabilitet i skriveprøver – en klassisk utfordring
 • ”Erfaringene fra de nasjonale skriveprøvene i 2005 viser altså at det er stor uenighet blant norske lærere om hva man kan forvente av norske skoleelevers skriveprestasjoner på de aktuelle klassetrinnene. Internaliserte og intersubjektive felles kompetansemål for skriving generelt og skriveutviklingens deldimensjoner er svært dårlig utviklet blant norske lærere. Norske skolelever vil altså kunne møte ganske forskjellige forventninger til hvilke mål de skal nå, i skriveopplæringen blant ulike lærere. Norske lærere utgjør ikke noe tolkningsfellesskap med felles normer og kompetansemål på tvers av fag. Tvert i mot er ansvaret for kompetansemålene i skriving i realiteten individualiserte og dermed vilkårlige.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

reliabilitet i skrivepr ver en klassisk utfordring1
Reliabilitet i skriveprøver – en klassisk utfordring
 • For gjennomføringen av Kunnskapsløftets intensjoner om å etablere skriving som en grunnleggende ferdighet, er denne vilkårligheten en åpenbar grunnutfordring. Ekspertgruppen mener det er grunn til å være svært tydelig på dette punktet: Dersom ikke lærernes tolkningsfellesskap når det gjelder skriving og skrivevurdering styrkes, vil det ikke være mulig å gjennomføre Kunnskapsløftet i tråd med intensjonene.”
 • Fra Berge, Evensen, Fasting, R. Thygesen. 2007. Nasjonale prøver i skriving som grunnleggende ferdighet. Sluttrapport. Side 115.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

slide6

Reliabilitet i skriveprøver – en klassisk utfordring

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

slide7

Reliabilitet i skriveprøver: skriveprøvene 2005

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

vurderingsredskaper kontroll med innholdsvaliditeten 1
Vurderingsredskaper: kontroll med innholdsvaliditeten (1)
 • Trinnmålsdokumentet: nasjonale kompetansemål for skriving
 • Kompetansemål i læreplanen
 • Vurderingsskala tilpasset skrivekonstruktet
  • Meget lav mestring på vurderingsområdet
  • Lav mestring på vurderingsområdet
  • På et mestringsnivå som en kan forvente ved starten av årstrinnet
  • Høy mestring på vurderingsområdet
  • Meget høy mestring på vurderingsområdet
 • Vurderingsveiledning med referansetekster

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

vurderingsredskaper kontroll med innholdsvaliditeten 2
Vurderingsredskaper: kontroll med innholdsvaliditeten (2)
 • Primærtrekkmetoden som grunnlag
  • Noen få trekk vurderes hver gang
 • Generelt vurderingsskjema: vurderingsområder
  • Kommunikasjon
  • Innhold
  • Tekstoppbygging
  • Språkbruk
  • Rettskriving og tegnsetting
  • Bruk av skriftmediet

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

vurdering i skolen 1
Vurdering i skolen (1)
 • Elevene utfordres og prøves i så mange ulike skrivemåter som mulig: elevens tekstsamling som vurderingsgrunnlag
 • Antallet bedømmere på hver tekst økes: vurdering må være et kollektivt ansvar

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

vurdering i skolen 2
Vurdering i skolen (2)
 • Det utvikles tolkningsfellesskap blant dem som skal vurdere - vurdering må alltid drøftes og diskuteres åpent og uten fordommer
 • Lærere må kjenne til forutsetningene for formelle/kvalitetsrangerte vurderinger
 • Elevene gjøres kjent med kriteriene de vurderes etter - inkluderes i tolkningsfellesskapet

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

vurdering i skolen 3
Vurdering i skolen (3)
 • Vurderingsskjema for etablering av tolkningsfellesskap

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)