Hodnocen webov ch str nek m prahy 2009
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Hodnocen í webových stránek MČ Prahy 2009. František Balogh, PMP. Strategie cesta k e-Praze. Informační strategie Cesta k e-Praze Rozvíjet kvalitu a rozšířit množství informačních on-line služeb pro občany Prahy, pro veřejné i privátní subjekty a také pro návštěvníky Prahy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - anitra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hodnocen webov ch str nek m prahy 2009

Hodnocení webových stránek MČ Prahy 2009

František Balogh, PMP


Strategie cesta k e praze
Strategie cesta k e-Praze

 • Informační strategie Cesta k e-Praze

  • Rozvíjet kvalitu a rozšířit množství informačních on-line služeb pro občany Prahy, pro veřejné i privátní subjekty a také pro návštěvníky Prahy.

  • Pro všechny, kteří zvolí elektronickou formu komunikace eliminovat na nejnižší možnou míru povinnost předkládat dokumenty v listinné podobě.

  • Umožnit občanům elektronický přístup k výpisům, které občané potřebují pro vyřizování agend, jež vedou úřady a organizace městské správy.

  • Umožnit občanům elektronický přístup k informacím o stavu a výsledku podání.

 • Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy

  • Hlavní město Praha zajistí poskytování on-line veřejných a informačních služeb prostřednictvím Portálu a Pražského informačního centra. Podpoří vytváření celoměstsky významných datových celků, jako jsou informace o území, rozvoji města, investiční politice, stavu životního prostředí, cenových mapách atd.


Hodnocen webov ch str nek m prahy 2009

Ing. Václav Krausředitel odboru informatikyMHMP 2007–2010

Máme příležitost aplikovat e-Government jako cestu k dosažení vyšší výkonnosti a efektivnosti v rámci městské i regionální samosprávy.


Po adavky na metodiku hodnocen
Požadavky na Metodiku hodnocení

 • Vysoký stupeň objektivity a replikovatelnosti

 • Musí umožňovat kvantitativní hodnocení

 • Musí umožňovat zhodnotit dosažený pokrok

 • Měla by umožnit mezinárodní srovnání

 • Digital Governance in Municipalities Worldwide

  • Od roku 2003, následně 2005, 2007, 2009

  • Spolupráce e-Governance Institute, Rutgers University, Newark a Global e-Policy e-Government Institute, Sungkyunkwan University, Seoul

  • S podporou UN Division for Public Administration and Development Management a American Society for Public Administration

  • První globálně aplikovaná metodika s komprehensivní sadou hodnotících kritérií


Hodnocen m stsk ch st
Hodnocení městských částí

 • 98 otázek (219 bodů) v 5 okruzích

  • zabezpečení, obsah, přístupnost, služby, participace

 • 43 ukazatelů indexu dichotomních (ano/ ne)

 • Zbývající ukazatele - jedna ze čtyř možností (0, 1, 2, 3)

 • Všechny stránky byly hodnoceny v české jazykové verzi

 • Každá stránka byla v zájmu spolehlivosti ohodnocena dvěma hodnotiteli

  • V případě výrazného rozdílu v hodnoceních (více než 10 %) byla internetová stránka ohodnocena potřetí a rozdíly byly narovnány


Organiza n zabezpe en
Organizační zabezpečení

 • E-governance Institute - Rutgers University at Newark

  • Marc Holzer - vedoucí výzkumu

  • Tony Carrizales, James Melitski, Aroon Manoharan

 • Public Technology Institute (PTI)

  • Alan Shark - výkonný ředitel

 • Magistrát hlavního města Prahy

  • Václav Kraus - ředitel odboru informatiky

  • František Balogh – vedoucí projektu

  • Alan Ruud, František Knotek, Tomáš Jirsa, Roman PazderníkZabezpe en zp sob hodnocen
Zabezpečení – způsob hodnocení

 • Zveřejnění provozních podmínek informačního serveru (Ustanovení o ochraně soukromí a osobních údajů nebo Pravidla zajištění bezpečnosti)

 • Pravidla pro nakládání s osobními údaji

 • Šifrování dat a zabezpečení serveru

 • Kontaktní údaje a e-mailová adresa pro dotazy

 • Přístup pro registrované uživatele

 • Využití elektronického podpisuObsah zp sob hodnocen
ObsaH – způsob hodnocení

 • Kontaktní informace a důležité odkazy

 • Zápisy z veřejných zasedání, zprávy a publikace

 • Zákony a vyhlášky, rozpočet

 • Mapové aplikace

 • Kalendář událostí

 • Dokumenty ke stažení, audio a videozáznamy

 • Obsah pro tělesně postižené návštěvníky

 • Cizojazyčné verze


Obsah v sledky
ObsaH – výsledky


P stupnost zp sob hodnocen
PřístupnosT – způsob hodnocení

 • Přehlednost hlavní stránky

 • Segmentace návštěvníků

 • Přehlednost a konzistentnost navigace

 • Délka stránek

 • Dostupnost alternativních forem rozsáhlých textů

 • Přehlednost a konzistentnost písma a barev

 • Dostupnost elektronických formulářů

 • Dostupnost a kvalita vyhledávacího nástroje


P stupnost v sledky
PřístupnosT – Výsledky


Slu by zp sob hodnocen
SlužbY – způsob hodnocení

 • Žádosti o povolení, možnostsledování stavu podání

 • Žádost o poskytnutí informací

 • Informace oveřejných zakázkách

 • Možnost zaplatit nebo se registrovat on-line

 • Možnost vyhledávat databázích

 • Podávání stížností, nahlášení porušení zákona

 • Uživatelské přizpůsobení domácí stránky

 • Často kladené otázky


Slu by v sledky
SlužbY – výsledky


Participace zp sob hodnocen
Participace – způsob hodnocení

 • Zasílání připomínek a komentářů

 • Možnost přihlásit se k odběru zpravodaje nebo aktualit

 • On-line fórum nebo chat o věcech veřejných

 • Diskusní fórum o politických tématech

 • Ankety či hlasování o specifických tématech

 • Účast na rozhodování (e-referendum, e-petice)

 • Synchronní videa z veřejných událostí

 • Průzkumy spokojenosti a hodnocení veřejné správyCelkov v sledky hodnocen
Celkové Výsledky Hodnocení

 • Nejlepšív kategorii SLUŽBY

 • Nejlepší v kategorii OBSAH

 • 2. místo v kategorii PARTICIPACE


P padov studie nejlep praxe
Případové studie nejlepší praxe

 • Identifikovat a popsat příklady nejlepší praxe

 • Inspirovat k dalšímu zkvalitňování elektronické správy

 • Ukázat příležitosti k dosažení vyššíúčinnosti nebo úspor

 • Identifikovat příznivé okolnosti a klíčové faktory úspěchu

 • Popsat překážky, se kterými se pracovníci městských částíPrahy při zavádění elektronické správy setkávali.


P padov studie struktura
Případové studie - Struktura

 • Úvod - identifikace důležitých zainteresovaných subjektů, popis formálních i neformálních rozhodovacích mechanizmů

 • Pozadí - identifikace klíčových faktorů a historických precedentů, hlavních problémů a příležitostí, analýza prostředí

 • Popis případu - role řídících struktur organizace, metody a postupy realizace projektů, identifikace podpůrných mechanizmů, identifikace strategických iniciativ

 • Analýza - popis možných způsobů řešení, analýza silný a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, vize a doporučení dalšího rozvoje e-Governmentu v příštích 3-5 letech


P padov studie
Případové studie

 • Vybráno pět nejlepších městských částí:

  • Zabezpečení – PRAHA 5

  • Obsah – PRAHA 1

  • Přístupnost – PRAHA 16

  • Služby – PRAHA 14

  • Participace – PRAHA 6


Kl ov faktory sp chu
Klíčové faktory úspěchu

 • Osobní

  • Uživatelská přívětivost prezentací a aplikací

  • Získání a udržení kvalitních motivovaných zaměstnanců

 • Organizační

  • Dostatek finančních zdrojů a času, podpora vedení

  • Efektivní komunikace a profesionální projektové řízení

 • Strategické

  • Zapojení a zájem veřejnosti, politická podpora

  • Jasná kritéria úspěchu a jejich vyhodnocování

  • Kvalitní infrastruktura a technická podpora


P ek ky sp chu
Překážky úspěchu

 • Osobní

  • Nedostatek lidských či jiných zdrojů

  • Nedostatečné školení a kvalifikace

 • Organizační

  • Nedostatečná podpora vedení nebo špatná vnitřní komunikace

  • Podcenění plánování či přílišné ambice projektu

 • Strategické

  • Nedostatečná podpora volených zástupců

  • Nedostatečná infrastruktura


Budoucnost
Budoucnost

 • Spontánní změna

  • Re-evaluace pravidelně po 1 - 2 roce

  • Spontánní iniciativaměstských částí

 • Podporovaná změna

  • Workshopy, předávání zkušeností nejlepších městských částí

  • Konzultace s experty veřejné, akademické i podnikové sféry

 • Řízená změna

  • Řídící orgán a průběžné vyhodnocování pokroku

  • Podpora změn formou dotací a investic do vybraných projektů


Hodnocen webov ch str nek m prahy 2009

Děkuji za pozornost

frantisek. balogh@cityofprague.cz