veleu ili te u slavonskom brodu stru ni studij menad ment n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij <MENADŽMENT>

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij <MENADŽMENT> - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij <MENADŽMENT>. SEMINARI Kolegij MENADŽMENT OSIGURANJA Akademska godina 2009./10. samostalna stručna obrada neke teme upoznavanje s određenom tematikom nastavnog programa stjecanje iskustava u pisanju stručnih (znanstvenih) radova

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veleučilište u Slavonskom Brodu Stručni studij <MENADŽMENT>' - andren


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veleu ili te u slavonskom brodu stru ni studij menad ment

Veleučilište u Slavonskom BroduStručni studij <MENADŽMENT>

SEMINARI

Kolegij

MENADŽMENT OSIGURANJA

Akademska godina 2009./10.

slide2
samostalna stručna obrada neke teme
 • upoznavanje s određenom tematikom nastavnog programa
 • stjecanje iskustava u pisanju stručnih (znanstvenih) radova
 • dokazivanje sposobnosti primjene teorijskog i praktičkog znanja
 • sposobnost služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom
slide3
Opseg seminarskog rada: 10-ak stranica
 • Font: Times New Roman
 • Veličina fonta teksta: 12
 • Veličina fonta naslova/podnaslovi: 16/14
 • Prored teksta: jednostruko
 • Poravnanje: obostrano ili justified
 • Stranice moraju biti numerirane (naslovna i sadržaj ne)
 • Seminar treba biti napisan u trećem licu
 • Ukoliko navodimo tuđe dijelove teksta ili riječi od riječi do riječi obavezno citirati u fusnoti
 • Kod tablica, grafikona, crteža, zemljovida, fotografija, shema i slika obavezno navesti:
 • iznad broj i naziv
 • ispod izvor
slide4
Naslov rada
 • Uvod (predmet, cilj/evi, hipoteza/e, znanstvene metode)
 • Izlaganje tematike / razrada teme
 • Zaključak
 • Literatura
 • Prilozi (ako ih imamo)
slide5
UVOD

Obvezni elementi:

 • Predmet
 • Cilj/evi
 • Hipoteza/e
 • znanstvene metode
 • opis poglavlja
 • (uvjetno) ograničenja, teškoće pri pisanju rada
teorijsko definiranje razrada teme
TEORIJSKO DEFINIRANJE- razrada teme
 • teoretski definirati predmet i područje istraživanja
 • obratiti pažnju na citiranje i preuzimanje tuđih spoznaja, teorija, stavova i zaključaka koje su citirane na uobičajen (standardan) način i povezane fusnotama s korištenim bibliografskim jedinicama
istra ivanje i analiza
ISTRAŽIVANJE I ANALIZA
 • napraviti istraživanje koje je vezano za predmet, cilj i hipotezu koje će se temeljiti na vremenskoj seriji od min 3 godine, te prezentirati i opisati dobivene rezultate/vrijednosti putem tablice/a i grafikona
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Ukratko napisati svojim riječima zaključke istraživanja i uočene trendove
primjeri citiranja u fusnoti
Primjeri citiranja u fusnoti
 • Knjiga

Klasić, K.; Andrijanić, I.: Osnove osiguranja: načela i praksa, TEB-Poslovno savjetovanje, Zagreb, 2007., str.45.

Zvonarević, S.: Menadžment u osiguranju, Revnost, Osijek, 1998., str. 10.

 • Članak:

Brozović, V.: Nova regulativa u segmentu plaćanja i naplate u stranim sredstvima plaćanja u zemlji, Računovodstvo i porezi u praksi, Centar za računovodstvo i financije, Zagreb, Broj 11, 2005., str.138.

slide11
Zakoni:

Zakon o financijskom osiguranju, Narodne novine, broj 76/07., čl. 3.

 • Članak na internetu:

Babić, B.: “Kolaps osiguranja povezanih s investicijama ”, 02.10.2009.<http://www.poslovni.hr/128391.aspx> (05.10.2009.)

web izvori
WEB izvori
 • Pažnju posvetiti izvornim stranicama (na kojima se nalaze službeni podaci)
dodatna literatura koja se odnosi na metodologiju pisanja
Dodatna literatura koja se odnosi na metodologiju pisanja:
 • Baban, Lj.; i skupina autora: Primjena metodologije znanstvenog istraživanja, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1993.
 • Keller, G.; Bilen, M.: Uvod u stručni i znanstveni rad, Mikrorad, Zagreb 1993.
 • Silobrčić, V.: Kako napisati i objaviti znanstveno djelo, Jumena, Zagreb, 1983.
 • Vujević, M.: Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti, Informator, Zagreb, 1986.
 • Weber, M.: Metodologija društvenih istraživanja, Globus, Zagreb, 1986.
 • Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2000.
 • Žugaj, M.: Metodologija znanstvenoistraživačkog rada, FOI, Varaždin, 1997.
web izvori1
WEB izvori
 • www.hanfa.hr
 • www.huo.hr
 • www.dzs.hr
 • ec.europa.eu/eurostat/
 • http://stats.oecd.org
 • www.cea.eu
 • web stranice osiguravajućih društava