slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENT d. 11. sept . 2009 Jægeren, muren og løven. Præsentation af deltagere PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENT d. 11. sept . 2009 Jægeren, muren og løven. Præsentation af deltagere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

ENT d. 11. sept . 2009 Jægeren, muren og løven. Præsentation af deltagere - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Updated on

ENT d. 11. sept . 2009 Jægeren, muren og løven. Præsentation af deltagere Forløbet plan, ønsker, opgaver Indlæringsmåder Entrepreneurship + http://100svar.dk/ Morse artikel Innovation MIT artikel. Henrik Knudsen mail@henrikk.com. ENT d. 11. sept. 2009. 8 . Værdiskabelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ENT d. 11. sept . 2009 Jægeren, muren og løven. Præsentation af deltagere


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ENT d. 11. sept. 2009 • Jægeren, muren og løven. Præsentation af deltagere • Forløbet plan, ønsker, opgaver • Indlæringsmåder • Entrepreneurship+ http://100svar.dk/ • Morse artikel • Innovation • MIT artikel Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  2. ENT d. 11. sept. 2009 8. Værdiskabelse 9. Viden – kompetencer – innovation 10. Den lærende organisation. 11. Markides innovations teknikker 12. Vækst i forskellige optikker Kl. 15.15 opsamling og refleksion over dagen Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  3. Litteratur: • Morse case • Tidd & Bessant s. 531 - 556 • MIT artikel • Stabell & Fjeldstad: Configuring value for competitive advantage: on chains shops and networks s. 413 - 416. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  4. Aktuelt: Ekstern Lektor VIA UC Ekstern lektor AAU Opfinder Idé og Udviklingshuset Aps. Aktiv i Århus Rugby Klub Historik: Opvækst i Skotland & England 86 - 89 Erhvervschef – Ribe 89 - 92 Eksport Dir. AquaTec 92 - Opfinder – bl.a. æggekoger, Fodbold støvle bånd, rottefælde, sneglefælde 94 - 98 Erhvervschef – Ejby 98 – 03 Undervisnings assistent H.H.A. 99 - ph.d. studerende 2003 – 07 Adjunkt Vitus Bering 2004 – 06 Projektleder Iværkcenter Vejle Svæveflyvning Rugby DM: Guld / sølv / bronze b. mdl. DRU Henrik Knudsen, Langballevej 25 A 8320 Mårslet T. 2627 3300 / 2081 7103 mail@henrikk.com Cand. Scient pol. ph.d. studerende Opfinder

  5. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  6. 4. Morse case – øvelse • De positive aspekterved J.M. tilgang • Kritisktilgang • Hvadkanbrugesafdataloger? • Hvadblevderaf John Morse? Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  7. 5. INNOVATION Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  8. Behov for ny viden og innovation – hvorfor? • kortere produktlivscyklus • krav om kontinuerlig innovation • øget markedskoncentration • mobilt arbejdsmarked • udvidet netværkssamarbejde • ? Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  9. Hvad er innovation ? Innovation = invention + commercialising (Roberts, 1981) Innovation er ikke en snævert definerbar ’ting’ men en process. Innovations processen sker i teams/ organisationer (sjældent på individniveau). Rationalitet og intuition skaber kreativitet. Kreativitets processer skaber grundlaget for innovation. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  10. Business as usual kontra innovation! Fra: Trott ‘Innovation management and new product development, 2008 Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  11. Hovedbestanddele i virksomheders innovationsproces 1 Fra: Trott ‘Innovation management and new product development, 2008 Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  12. The Product View The Company View The Macro View The Service View Innovationens forskellige perspektiver The Network View The MarketView The Manager View The Customer View The Employee View The Supplier View The Competitor View Interessent analyse over innovations initiativer Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  13. Spændende øvelse / opgave: At undersøge interessenter i relation til innoavtions opgaver. Anvende foranstående figur / netværk / flow … Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  14. 6. MIT artikel

  15. 7. VÆRDISKABELSE Hvad er virksomhedens (afdelings) værdikæde? Er der klarhed (enighed) over, hvor man er og hvor man vil være? Mobil tlf Persiske tæpper Ryanair DELL McD og Disney Ryanair og Hertz Gucci Hugo Boss B&O Oticon Bennetton Skype Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  16. Videreudvikling ag værdikæde tænkning Stabell & Fjeldstad Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  17. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  18. Tanker om innovation / værdiskabelse i ikke private organisationer Velfærdsstaten ’one size fits all’ Videns samfundets kundebehov - ’tilpasset personen’: banker, rejser, detail …. Hvordan kan den offentlige sektor være kundetilpasset og opfylde generelle krav om lighed? Krav om ressource optimering (ikke kun effektiv men også efficient) Forslag: Innovations fremmende frihedsgrader. Innovations kultur. Velberegnede eksperimenter og risikobetingede forsøg. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  19. 8. Viden, Kompetencer og Læring Hvad er – viden, kompetencer og læring? Forskellige former for …. Hvilke forudsætninger er der for …… ? Hvilke sammenhænge er der mellem ……. ? Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  20. 18 – 20 – 22: Data Data + klassificering: Information temperatur – temperatur - alder Information i en kontekst (process orienteret): Viden vandet – luften – pigen Tidd, side 543 Annabeth Aagaard, side 49 ! Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  21. Videns typologier 1 / 2 (Tidd m.fl.) • Encultured – viden gemt i processerne ved socialisering (samfund/ organisationer / familier) • Encoded – viden gennem sprog og symboler. • Embodied - viden indarbejdet i kroppen. Suchman (1987) eksempelvis når mennesker spontant danner fortolkninger af teknologier når de bruger dem. • Embedded – viden der opstår ved systematiske rutiner og den kontekst som de indgår i. ’Det lægger i håndleddet’ ’Sådan er den organisation’. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  22. Videns typologier 2/2 Embrained - viden dannet i hjernen ved læringsprocesser, ofte (men ikke nødvendigvis) ved læsning og lytning. Argyris & Scon (1978) ’single loop learning’ samt ’double loop learning’. Senge (1990) ’personlig indsigt’ N.B. Som mennesker (og kunder) handles på grundlag af samtlige typer viden! Tidd, Eksplicit – og Tacit (tavs) viden. Eksempler fra jeres organisation med de forskellige typer viden Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  23. Forståelsesrammen for viden og læring Det vi ved Det vi ikke ved Det vi er bevidstom 1) Det vi er bevidst om at vi ved.Videndeling via netværk, benchmarking kan bruges til at sammenligne med andre. 2) Det vi er bevidst om, at vi ikke ved.Viden indsamling og –skabelse via uddannelse, R&D, markedsundersøgelser, samarbejde. Det vi ikke er bevidstom. 3) Det vi ikke er bevidst om at vi ved.Afsløring af tavs viden via netværk, viden atlas, træning - SECI 4) Det vi ikke er bevidst om og som vi ikke ved.Afdækning via kreativ tænkning, scenarier, djævlens advokat og andre teknikker Ved vi, hvad vi ved. Ved vi, hvad vi ikke ved. Vi ved ikke, hvad vi ved. Vi ved ikke, hvad vi ikke ved. Hvor søger vi viden i innovations sammenhæng? Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  24. Tidd side 541 – kritiske videns opgaver • Generating and aquiring new knowledge. (identifying) • Identifying and codifyingexistingknowledge (sharing) • Storing and retreivingknowledge (metamodeller ) • Sharing and distributingknowledgeacross the organisation (SECI) • Exploiting and embeddingknowledge in processes, products and services (ressource allokering og værdiskabelse) Værktøj: Videnanalyse: kortlægge virksomhedens videnstrømme • Afdækker vidensflow (emne, forespørgsel + formelt og uformelt) • Hvordan kan vi blive dygtigere / skabe mere værdi? • Hvordan kan vi tackle nye udfordringer? (SWOT). Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  25. KOMPETENCER OG LÆRING Viden kombineret på en bestemt måde og sat i anvendelse = Kompetencer Kompetencer der er unikke / svære at dublere = Kerne kompetencer Kompetencer der bruges aktivt: Strategiske kompetencer Assets – Competencies(Tidd side 547ff.) Kompetencer indeholder: • Viden • Kunnen • Holdninger Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  26. Hvor er det der skal ændres / udvikles i forbindelse med kompetenceudvikling ? Kobling til kultur Holdninger Kunnen Viden (information /data) Udviklet fra Palle Rasmussen ‘Innovative kompetencer’ til det Nationale kompetence regnskab Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  27. Kompetence udvikling (viden er øget) Adfærds ændring (kunnen) Ja Nej Nej Holdnings ændring Ja Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  28. Viden i helikopter perspektiv 9. Den lærende organisation / ledelse og innovation Model af Leonardo’s helikopter Leonardo di ser Piero da Vinci (15. april1452 - 2. maj1519) Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  29. Nonak & Toyama Forudsætninger: ’Ba’ - platform for interaktion (videndeling, videnskabelse og innovation) - findes fra individ niveau og ’udad’. Ba kan være i forskellige former: Fysisk – et rum, Virtuelt – mails, telekonference Mentalt – ideer, tro, fælles oplevelser Konklusion – ba er en platform for processer der kan føre til videndeling osv. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  30. Viden er eksplicit eller tavs (tacit) (Annabeth side 53, Tidd side 543, Nonaka). • Eksplicit viden er kodificeret (tal, bogstaver, tegninger…) Vestens fokus • Tavs viden er iboende i personen. Østens fokus • Tavs viden kan være: • Teknisk og vedører så ’knowhow’ • Cognitiv og vedrører så værdier, ideer … • KONKLUSION: Det er interaktionen mellem eksplicit og tavs viden der er • Grundlag for VIDENS GENERERINGS PROCESSEN Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  31. NB:BaEksplicit og tavs viden SECI Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  32. Så skifter vi vinklen Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  33. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  34. 10 Markides 4 taktikker til innovation: 1. Ser proaktivt på spørgsmålet om ”what business are we in?” og forsøge at definere hvad svaret kunne være under andre omstændigheder . Kompetencerne eller teknikken i et andet kontekst. Grammofonplade prod. / Martin Gruppen / 2. Redefinerer svaret på ”hvem”. På samme måde som ovenfor, men nu for alternative svar på hvem virksomhedens kunder er, eller hvordan virksomheden kan nå disse kunder. Body shop, Svensk Vodka Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  35. Markides 4 taktikker til innovation: 3. Redefinerer svaret på ”hvordan”? At stille spørgsmål ved den måde, hvorpå virksomheden leverer værdi til sine kunder. Kan virksomheden, ved at anvende sine kernekompetencer anderledes finde nye forretningsmuligheder? Satchi & Satchi, Dell. 4. Redefiner svaret på ”hvad”? Det vil sige, igen proaktivt, at finde nye svar på hvad der er virksomhedens værdiskabelse og dermed, hvad virksomheden i virkeligheden tilbyder til kunderne. Udvikle nye ydelser og produkter, der tilfredsstiller kunderne bedre end de nuværende. IKEA, Rent a wreck, Persiske tæpper (værdier) Markides, C.,  All the Right Moves. A Guide to Crafting Breakthrough Strategy. Harvard Business School Press , 2000 Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  36. Øve og anvende Brugen af Markides. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  37. 11. Vækst prioritering og sammenhæng VOLUMENVÆKST FINANSIEL VÆKST IDÉ- OG PRODUKTVÆKST INDTJENINGSVÆKST KVALITETSVÆKST MARKEDSVÆKST NETVÆRKSVÆKST Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  38. 1 VOLUMENVÆKST • Større markedsandele • Større volume, mængder • Flere kunder, medarbejdere Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  39. 1 Udfordringer ved Volumevækst • Organisering og ledelse af salgsprocessen • Udvikling af produktionskapacitet • Rekruttering af nye medarbejdere Henrik Knudsen hkn@viauc.dk

  40. 2 IDÉ- OG PRODUKTVÆKST • Produktlancering, nye servicetilbud • Portefølje • Innovation og konceptudvikling Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  41. 2 Udfordringer for Idé og produktvækst • Etablering af processer for innovation og produktudvikling. • Sikring af kendskab til kunde/slutbrugerbehov og ønsker. • Iværksættelse af metoder til innovativ konceptudvikling. • Etablering af nye afdelinger eller forretningsområder Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  42. 3 KVALITETSVÆKST • Produktforædling • Serviceudvikling • Kompetenceudvikling • Forskning og udvikling (F&U / R&D) Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  43. 3 Udfordringer for Kvalitetsvækst • Tilegnelse af kompetence gennem rekruttering og uddannelse. • Finansiering af forskning og udvikling (R&D). • Strukturering af processer for produktinnovation og løbende forbedringer. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  44. 4 NETVÆRKSVÆKST • Partnerskaber • Outsourcing • Alliancer • Kompetencetilførsel Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  45. 4 Udfordringer for Netværksvækst • Identifikation af strategiske samarbejdspartnere. • Etablering af alliancer og konsortier, evt. med konkurrenter. • Sikring af loyalitet i netværket. Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  46. 5 INDTJENINGSVÆKST (internt eller eksternt) • Større db/profit • Omk.reduktion • Prisforøgelser • Produktivitet • Stordriftsfordele Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  47. 5 Udfordringer for Indtjeningsvækst • Gennemførelse af prisstigninger uden tab af ordrer. • Gennemførelse af omkostningsreduktioner og metoder til at undgå omkostningsstigninger. • Afvikling af mindre profitable kunder. • Identifikation af måder at forbedre produktiviteten Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  48. 6 MARKEDSVÆKST • Markedsentré på nye markeder • Nye kundegrupper • Internationalisering Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  49. 6 Udfordringer for Markedsvækst • Tilegenelse af viden om nyt marked. • Identifikation af internationale samarbejdspartnere. • Etablering af repræsentationer. • Finansiering af internationalisering Henrik Knudsen mail@henrikk.com

  50. 7 FINANSIEL VÆKST – ikke organisk • Kapitaltilførsel/investorer • Opkøb af virksomheder • Fusion • Børsnotering Henrik Knudsen mail@henrikk.com