Download
ibs pr sentation for n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IBS præsentation for PowerPoint Presentation
Download Presentation
IBS præsentation for

IBS præsentation for

202 Views Download Presentation
Download Presentation

IBS præsentation for

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IBS præsentation for

 2. Agenda • Præsentation af deltagere • Formål med indlægget • Præsentation af IBS • Forretningsmodellen ! • Præsentation af ERP løsning • Next steps & spørgsmål ?

 3. Præsentation af deltagere Bo Thomsen – presales Peter Fejerskov - salg

 4. Formål med dagen ! Muligheder for ny forretning ? Høre jeres opfattelse ?

 5. IBS Danmark etableret i 1982 80 ansatte 300+ kunder (80 ERP) Nr. Sundby Farum Vejle IBS Danmark

 6. IBS worldwide • En af de største SCM-leverandører på verdensplan • 5.000 kunder i 40 lande • Datterselskaber i 24 lande • 1.500+ medarbejdere • Mere end 30 års erfaring inden for udvalgte brancher -Electro -Pharma -PPO -Food -Transportation -Wholesale

 7. Forretningsmodel - IBS! • Ønsker at sælge mere SW/flere kunder • Ønsker flere mindre virksomheder • Implementeringsmetode er for omfangsrig • Begrænsede ressourcer

 8. Forretningsmodel – iGRUPPEN! • Har adgang til mange virksomheder • Ønsker mere arbejde • Fremtidssikre eget arbejde

 9. Forretningsmodel – FORUDSÆTNINGER ! • Primært mindre virksomheder (5-100 brugere) • Primært virksomheder med økonomi og logistik • SW er ”pakketeret” – 70-80 % • IBS har ”uddannet” interesserede fra I-gruppen • I-gruppe ”vedligeholder” • I-gruppe kan virke som U/lev til IBS på IBS opgaver

 10. Forretningsmodel – FÆLLES ! 200.000 100.000 25.000 175.000 DKK SW HW Teknik Impl. Vedligehold 500.000 DKK XXX DKK

 11. Overordnet gennemgang af IBS Enterprise 6.0.

 12. Firma X E6 Hvad er en standardløsning ?

 13. Skalerbar løsning Behov E? E6 E6 I dag Funktionalitet

 14. IBS Enterprise Supply Chain løsning

 15. E G N E / E K S P E R T S Y S T E M E R Komponenter Shipment Planning Dangerous Goods Handling Demand planning Supplier marketing support Corporate data Management NetStore Sales and operation planning WEB Supplier manager Business Inteligence Project Management Cash Book Data Interchange BPT Supplier Delivery Schedules Asset Management Customer Delivery Schedules Supply planning IBS Debitor betalinger Alert Management Analyser Finete planning Product Configurator XT User Interface FULD INTEGRATION Service IBS Kreditor betalinger Financials BPT Multi Distribution Centre Radio Frequency Integrator IBS Løn Request and returns IBS HR Distribution IBS Diverse fakturering Planner View CashFlow Manager Attest Output Solutions Time Manufacturing Warehouse Management Assembly Inventory Control

 16. Asset Management Analyser Distribution Alert Management Diverse fakturering Financials CashFlow Manager Integrator IBS Attest Løsningen Produkter i løsningen Tilvalgsprodukter

 17. Løsningen

 18. IBS brugergrænseflade

 19. Kunde- og salgsordrestyring

 20. Kunde- og salgsordrestyring • Substitutions og erstatningsvarer • Elektronisk ordrehåndtering • Kundestruktur/Kundekontrakter • Avanceret pris og rabatstruktur • Salgs, tilbuds og automatisk ordrehåndtering • Skrankesalg • Forsendelsesforberedelse • Profitanalyser • Marketing og salgskampagner • Batch håndtering • Batch tilbagekald

 21. Distribution og lager

 22. Distribution og lager • Lokationsstyring • Automatiserede pluk, pak og forsendelsesrutiner • Supporterer Radio Frequency (R/F) • Flere lagre • Konsignationslagre • Ruteplanlægning • Serienummer styring • B-t-B leverancer • EDI, XML, web services, leveringsplaner og anden avanceret kommunikation • Kvalitetskontrol

 23. Kvalitetskontrol - egenkontrol • Integreret del af varemodtagelses- processen • Brugerstyrede kontrolregler pr. vare/varegruppe • Årsagsforklaringer ved afvigelser • Ændring af kostpriser • Kassation .. retur til leverandør • Certifikater

 24. Leverandør- og indkøbsstyring

 25. Leverandør- og indkøbsstyring • Måler individuel leverandør performance og produkt ledetider • Leverandørkontrakter og prisaftaler • Flere leverandører på samme vare • Leveringsplaner • Omkostningsfordeling • Fuld valutastyring • Efterspørgselsstyret planlægning • Automatisk ordreoprettelse • Kollaborativt indkøb med rekvisitioner og tilbuds forespørgsel (RFQ) • ISO Certificerede leverandører

 26. Økonomi

 27. IBS Finans IBS Enterprise Ekstern grænseflade Debitorer Kreditorer Hovedbog Anlæg

 28. Økonomi • Fuld valutastyring • Afgiftshåndtering • Integreret Debitor, Kreditor og Kassebog • Avanceret anlægsstyring • Skalerbar applikation for enkeltfirmaer eller koncerner • Avanceret konsolidering • Avancerede rapporteringsmuligheder • Cash flow manager • IFRS compliance • SOX compliance

 29. Kontoplan

 30. Debitorer • Gruppering • Kundestrukturer • Rente- og rykker håndtering • Automatisk udligning • Automatisk beregning af kontantrabatter • Ubegrænset antal betalingsbetingelser • Forfaldslister • Saldolister – aldersfordelte • Kreditprofiler • Afgiftshåndtering

 31. Kreditorer • Elektroniske bankbetalinger • Betalingsforslag • Fuld valutastyring • Skanning/workflow • Autorisationsstyring • Fakturamatch • Elektronisk modtagelse af faktura • Forfaldslister • Saldolister - aldersfordelte

 32. Analyser og Rapportering

 33. IBS Analyser

 34. Tilvalgsprodukter

 35. Diverse fakturering

 36. Alert Management

 37. Alert Management - Workflow • Afvigelser • Real-Time hændelser • Mulighed for at reagere proaktivt • Abonner på hændelser og modtag dem pr. Mail SMS On-line

 38. Hændelsestyper

 39. Modtag hændelser

 40. Integration

 41. IBS Integrator

 42. Alle kommunikerer

 43. Central integration

 44. IBS Integrator Kopierer, opdaterer & synkroniserer data mellem alle databaser i alle retninger Data håndtering High speed insert 5,000 record/sec +EDI Man kan hente data fra en række databaser, tekstfiler og XML-filer og samtidigt udføre strengmanipulation, kalkuleringer, valideringer etc., inden du gemmer det i en anden database eller andet format.

 45. Design studio

 46. Asset Management Ejendomme Biler Maskiner Anlægskartotek Inventar IT

 47. Anskaffelser • Overfører købsinformation fra kreditorfaktura • Afstemning til hovedbog • Fleksibel klassificering af anlæg • Konto kontrol • Både afskrivelige og ikke afskrivelige anlæg • Automatisk nummerering • Budget anlægsaktiver • Investerings budget • Straks afskrivning

 48. Afskrivninger • Afskrivnings typer • Plan, skat, omkostning, forbrug + yderligere brugerdefinerede • Opdaterer hovedbog pr. Måned/kvartal/år...... • Kalkulationsregler • Ret linie, degressiv, progressiv, 20/30,....... • Procent eller mængde baseret • Simuleringer, forecasting år til år, inkl.. budget anlægsaktiver • Supporterer IFRS

 49. Salg/Skrotning • Hvis solgt, indtast dato informationer og salgsbeløb • Hvis skrottet, indtast dato information • Og man får..... • Automatisk kalkulation af gevinst eller tab og modkonteringer i anlægskartotek og hovedbog • Modkontering i overensstemmelse med lokal praksis eller i henhold til lovmæssige skatteregler etc.

 50. Anlægs vedligeholdelse • Flytning af balancer mellem eks. omkostningscentre • Opsplitning af anlæg • Delvis afskaffelse • etc.....