slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse 96 deltagere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse 96 deltagere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 317

Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse 96 deltagere - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse 96 deltagere. UU Center Sydfyn Svendborg Erhvervsskole Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole Faaborg-Midtfyns produktionsskole Svendborg Gymnasium Faaborg Gymnasium, Midtfyns Gymnasium og HF Kold College SOSU Fyn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse 96 deltagere


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse 96 deltagere UU Center Sydfyn Svendborg Erhvervsskole Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole Faaborg-Midtfyns produktionsskole Svendborg Gymnasium Faaborg Gymnasium, Midtfyns Gymnasium og HF Kold College SOSU Fyn VUC Fyn Tietgenskolen Syddansk Erhvervsskole UU Vejleder er mentor for usikre unge fra grundskolen, som starter på ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 96

  2. Unges fastholdelse i ungdomsuddannelse 268 deltagere UU Odense og omegn Korsløkke Ungdomsskole Odense Produktionshøjskole Fugleviglund Produktionshøjskole Middelfart Produktionsskole Syddansk Erhvervsskole Kold College Vestfyns Handelsskole SOSU Fyn Faaborg-Midtfyns Produktionsskole UU Vejleder mentor for usikre unge fra grundskolen, som starter på ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 364

  3. Bedre indslusning i ungdomsuddannelse 92 deltagere UU Center Sydfyn Ungdomsuddannelser i Svendborg Kvalificering af uddannelsesplanen og afprøvning af modeller for bedre indslusning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 456

  4. Helle 59 deltagere VUC Fyn ”Timeout” til elever, som ikke p.t. magter at gennemføre undervisningen på de hold, de oprindeligt er tilmeldt. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 515

  5. Indgangen til det tre-årige gymnasium 763 deltagere Faaborg Gymnasium Middelfart Gymnasium Midtfyns Gymnasium Mulernes legatskole Nordfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium, Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Vestfyns Gymnasium Vestfyns Handelsgymnasium Tietgen Handelsgymnasium Svendborg Erhvervsskole SDE Fyns Naturvidenskabelige Gym. Erfaringsudveksling, gensidig inspiration og udvikling af introforløbene på det 3-årige gymnasium. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.278

  6. Indgangen til det 2-årige HF 400 deltagere VUC Fyn HF uddannelserne ved Nyborg Gymnasium Svendborg Gymnasium Mulernes legatskole Middelfart Gymnasium Odense Katedralskole. Erfaringsudveksling og udvikling af bedre redskaber til at skabe en god studiestart. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.678

  7. Rolleskift - vejen til at kunne, turde og ville! 205 deltagere Partnere Tietgen HG Inddragelse af en skuespiller, som skal udfordre eleverne til at turde stå frem. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.883

  8. Faktor X i øjenhøjde 77 deltagere Syddansk Erhvervsskole i samarbejde med øvrige ungdomsuddannelser på Fyn Ansættelse af en opsøgerperson, der straks tager kontakt til elever, som ikke er mødt på deres ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.960

  9. Etablering af lektiehjælp via IT 36 deltagere VUC Fyn Mulighed for virtuel lektiehjælp på faste tidspunkter via et konferenceprogram. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.996

  10. Kontaktlærerordning ved VUC Fyn Svendborg 96 deltagere VUC Fyn Alle enkeltfagskursister tilknyttes en kontaktlærer, som skal styrke kursistens tilknytning pædagogisk og socialt. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.092

  11. Tietgen HG – her har jeg lyst til at være og lære 269 deltagere Tietgen HG Styrkelse af elevernes trivsel gennem classbuilding og teambuilding. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.361

  12. Seniormentorer fra faget 42 deltagere Korsløkke Ungdomsskole i samarbejde med Odense Produktionshøjskole, Tietgen HG og SDE. Etablering af et mentornetværk med frivillige mentorer fra erhvervs- og brancheforeninger samt fagforeninger. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.403

  13. Den digitale klasse 34 deltagere VUC Fyn Undervisning af en HF klasse i alle fag gennem to år ved brug af digitale medier og iPads. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.437

  14. Digitalt nærvær 24 deltagere SDE Styrkelse af det sociale netværk gennem kontakt mellem lærere og elever via Facebook, SMS m.m. kombineret med anerkendende samtaler og undervisning i mindfullness. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.461

  15. Fastholdelse i praktik 4 deltagere Kold College Etablering af tættere kontakt mellem kontaktlærer, elev og læreplads under hovedforløbet. Formålet er bl.a. at løse konflikter, inden de går i hårdknude. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.465

  16. Hjælp til at søge praktik 4 deltagere Kold College Eleverne får særlig støtte fra salgs- og praktikpladskonsulenter til at planlægge praktikplads-søgning, ansøgninger, telefonisk kontakt, besøg på virksomheder m.m. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.469

  17. Ekstra lærerressourcer til frafaldstruede 81 deltagere Svendborg Erhvervsskole Ekstra lærerressourcer til frafaldstruede unge, der har brug for mere instruktion og positive oplevelser med at lykkes. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.550

  18. Fastholdelse af unge fra udkantsområde Langeland 23 deltagere UU Center Sydfyn, erhvervsuddannelser i Svendborg Etablering af et fælles forum med fælles aktiviteter for unge fra et udkantsområde Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.573

  19. Tidlig fokuseret indsats de 6 første uger af grundforløbet 86 deltagere SOSU Fyn Kompetenceafklaring og afdækning af særlige behov forud for start på grundforløb, kombineret med start på små hold. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.659

  20. Tillidsskabende foranstaltninger 22 deltagere Mulernes legatskole Opdeling af HF eleverne i netværksgrupper, hvor de er sammen om lektielæsning, gruppevejledning og sociale arrangementer. Desuden supervision på klassens trivsel. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.681

  21. Opfølgning på screening 43 deltagere Mulernes legatskole Inddeling af svage læsere på små hold, der modtager intensiv undervisning. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.724

  22. Opfølgning på skriftligt arbejde Mulernes legatskole Oprettelse af en særlig studiecafé for elever med matematik-vanskeligheder. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.724

  23. Støtte til læsestavesvage kursister på HF 2 158 deltagere VUC Fyn Individuel og gruppebaseret læsevejledning til læse-stavesvage kursister. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.882

  24. FUT - Buddy-projekt 62 deltagere SDE Fysisk træning af eleverne. Der er tale om styrke,-konditions- og hurtighedstræning, kostvejledning og rygestop. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.944

  25. Støtte til læsevejledningen på gymnasiet 70 deltagere Svendborg Erhvervsskole Etablering af samarbejde mellem læsevejledere og faglærere, så manglende læsekompetencer følges op i alle fag. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.014

  26. Styrkelse af læsekompetencer hos elever, der ikke har knækket skolekoden Nyborg Gymnasium Læsecamp med kobling af læsetræning og fysiske aktiviteter i et samarbejde mellem læsevejledere og idrætslærer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.014

  27. Skaf dig en praktikplads i kosmetikerbranchen 18 deltagere SDE Individuel støtte og vejledning til at finde praktikplads: gennemgang af guiden til praktikplads, praktikpladsen.dk, rollespil, gennemgang af ansøgning og CV, besøg på mulige praktikpladser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.032

  28. Skaf dig en praktikplads i frisørbranchen 25 deltagere SDE Introduktion til 'guide til praktikplads', træning i at skrive ansøgning og i uopfordret praktikpladssøgning med personligt fremmøde. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.057

  29. Skaf dig en praktikplads i frisør- og kosmetikerbranchen 34 deltagere SDE Forventningsafstemning mellem elever og mestre, kontakt til mestre m.h.p. etablering af flere praktikpladser, besøg hos mestre. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.091

  30. Klassens time som det sociale kit, der styrker sammenholdet. 77 deltagere SDE HTX Der afholdes klassens time 1-2 gange om måneden med alle 1. g klasser. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.168

  31. Hold fast i hinanden - individuelle problemer skal løses kollektivt Tornbjerg Gymnasium Etablering af et socialt og trygt netværk mellem elever med særlige personlige, faglige og studiemæssige udfordringer under ledelse af ekstern psykolog. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.168

  32. Tietgen Summer Camp 12 deltagere Tietgen HHX En uges forskole for elever, der på forhånd anses for frafaldstruede. Ugen består af introduktion til det faglige og arbejde med elevernes førfaglig forståelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.180

  33. Førfaglig sprog og læsestrategi 53 deltagere Nyborg Gymnasium Styrket samarbejdet mellem læsevejledere og faglærere, så faglærerne kan inddrage læsestrategier og notatteknik i deres undervisning og øge deres egen og elevernes bevidsthed om det førfaglige sprog. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.233

  34. Skolemor 74 deltagere VUC Fyn Etablering af en ”skolemor” funktion. Skolemor skal skabe en tættere kontakt til kursisterne end den, lærerne opnår i dagligdagen. Skolemor deltager i sociale arrangementer, og tager personlige samtaler med kursisterne på eget eller deres initiativ. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.307

  35. Støtte til læsestavesvage kursister på HF 2 9 deltagere VUC Fyn Individuel og gruppebaseret læsevejledning til læse-stavesvage kursister. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.316

  36. Læse/stave støtte til elever på GF frisør- og kosmetiker 33 deltagere SDE Afprøvning af nye modeller for støtte til EUD elever med læse- og stavevanskeligheder ved brug af digitalt undervisningsmaterialeog eksperimenterende læringsrum. Dialogbaseret undervisning og mere differentiering. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.349

  37. Branchekendte faglærere søger praktikplads med de unge 58 deltagere Korsløkke ungdomsskole Elsesminde Produktionshøjskole Faguddannede lærere opsøger sammen med den unge virksomheder med det formål at skaffe en praktikplads til afklaring af elevens fremtidige uddannelse og eventuelt som læreplads. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.407

  38. Gangvagten skaber relationer 47 deltagere Tietgen HG En person med en anderledes profil ansat til at modtage eleverne hver morgen, snakke med dem og skabe ro på gangene. Dertil en funktion som mentor for enkelte elever samt sparring med underviserne. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.454

  39. Webtræning og selvstændighed 87 deltagere SDE Udvidet faglig træning af elever på uddannelsen til webintegrator gennem tilførsel af ekstra lærerressourcer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.541

  40. Motivation og energi 62 deltagere SDE Bearbejdning af livsstil blandt elever på transport og logistik uddannelsen. Styrke- og konditionstræning samt målrettet arbejde med sundere livsstil. Sund mad og frugt. Vejledning fra kostvejleder om sund mad og alkohol, rygestop, stress og motionens indvirkning på den samlede livskvalitet. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.603

  41. Mentorindsats i Fredericiaområdet 141 deltagere UU Lillebælt EUC Lillebælt VUC Fredericia IBC Fredericia SOSU Fredericia Etablering af en tovholderfunktion samt rekruttering og finansiering af mentorer til unge, indtil de har fået fodfæste i deres ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.744

  42. Mentorindsats i Koldingområdet 62 deltagere UU Kolding Hansenberg IBC Kolding, VUC Kolding Etablering af en tovholderfunktion samt rekruttering og finansiering af mentorer til unge, indtil de har fået fodfæste i deres ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.806

  43. Mentorindsats i Vejleområdet 61 deltagere UU Vejle SDE Vejle VUC Vejle Campus Vejle Rosborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium Etablering af en tovholderfunktion samt rekruttering og finansiering af mentorer til unge, indtil de har fået fodfæste i deres ungdomsuddannelse. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.867

  44. Parløb UU og Syddansk Erhvervsskole 22 deltagere UU Vejle SDE Vejle En UU vejleder er tilstede fuld tid på SDE og følger op på udeblevne elever. Hurtig overlevering til den UU vejleder, som har kontakten til den pågældende. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.889

  45. Forebyggelse af tidligt frafald 76 deltagere SOSU Fredericia Tilknytning af en ungemedarbejder til grundforløbet de første fire måneder. Medarbejderen fungerer som ”street-walker”, der identificerer og støtter op om frafaldstruede elever. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.965

  46. Socialt kompas 16 deltagere EUC Lillebælt Etablering af relationer mellem nuværende og tidligere deltagere i grundforløbet ”Reboot”, så de ”gamle” elever kan optræde som rollemodeller for de nye. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.981

  47. Opsamling fra starten 55 deltagere VUC Fredericia IBC Fredericia EUC Lillebælt SOSU Fredericia En fastholdelseskonsulent tilknyttes de første 2 måneder og følger op på ikke-fremmødte elever. Samtidig afdækkes om det manglende fremmøde er et udtryk for manglende uddannelses-parathed. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.036

  48. Styrkelse af social- og kulturel kapital på HG januar 19 deltagere Campus Vejle HG Eleverne tilføres gruppevis en mindre sum, som skal anvendes til at styrke den sociale og kulturelle kapital. Aktiviteterne skal placeres udenfor skoletiden, og der tilknyttes en vejleder til projektet. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.055

  49. Læse- og læringsstrategier 249 deltagere Rødkilde Gymnasium Udvikling og gennemførelse af et kursus i læsning og læseforståelsesstrategier, som gennemføres i alle 1. g klasser indenfor det første halve år. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.304

  50. Fastholdelse af elever på HG januar 24 deltagere IBC Kolding Tildeling af en personlig kontaktlærer til alle elever, der starter på HG i januar. Arbejde med den individuelle uddannelsesplan og inddragelse af forældrene i samarbejdet om de unge. Bedre implementering af de muligheder, der allerede eksisterer. Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.328