Cynnwys y cyflwyniad
Download
1 / 22

Cynnwys y Cyflwyniad - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Cynnwys y Cyflwyniad. Cefndir y Prosiect Cynnydd hyd yma Data Ansawdd 2006/07 Arddangosfa Cwestiynau. Cefndir y Prosiect. Yn 2004/05 dechreuodd APADGOS ar brosiect meincnodi 5 mlynedd ar ddarpariaeth ôl-16 Cylch Gwaith y Gweinidog: ‘rhaid i ddarparwyr anelu at y safonau uchaf’

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cynnwys y Cyflwyniad' - amina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cynnwys y cyflwyniad
Cynnwys y Cyflwyniad

 • Cefndir y Prosiect

 • Cynnydd hyd yma

 • Data Ansawdd 2006/07

 • Arddangosfa

 • Cwestiynau


Cefndir y prosiect
Cefndir y Prosiect

Yn 2004/05 dechreuodd APADGOS ar brosiect meincnodi 5 mlynedd ar ddarpariaeth ôl-16

Cylch Gwaith y Gweinidog:

 • ‘rhaid i ddarparwyr anelu at y safonau uchaf’

 • ‘gwelliannau o ansawdd wedi’u cysylltu ag enillion gwerth am arian’


Nod cychwynnol
Nod Cychwynnol

Gwella ansawdd a pherfformiad ariannol y sector addysg ôl-16:

 • Datblygu a chyflwyno model amcan i gymharu ansawdd, gwerth ychwanegol ac ariannol

 • Gwella’r ddarpariaeth addysg

 • Sicrhau defnydd mwy effeithiol o adnoddau

 • Canolbwyntio ar werth ychwanegol a gwerth am arian

 • Llywio a chryfhau cydweithredu a rhwydweithio


Dichonolrwydd cam 1
Dichonolrwydd – Cam 1

Cynhaliwyd y prosiect fesul cam:-

Cam 1: 5 darparwr o bob sector

Arwain at ddatblygu dulliau meincnodi newydd i ganiatáu’r posibilrwydd o gymharu o fewn ac ar draws sectorau


Peilot cam 2
Peilot – Cam 2

Cam 2:

 • Cyflwyno mewn 23 Coleg AB, 21 darparwr dysgu seiliedig ar waith, a 42 peilot ysgol

 • Mireinio offeryn mwy soffistigedig

 • Tribal yn lanlwytho data o ansawdd a data ariannol

 • Darparu gwasanaeth y gellir ei gweithredu ar y We

 • Cynhyrchu canllawiau defnyddwyr i bob sector


Cam 2 canfyddiadau
Cam 2 canfyddiadau

 • Cynhyrchu meincnodau i ddysgu seiliedig ar waith, AB ac Ysgolion

 • Rhannu pob data’n agored drwy’r offeryn meincnodi mewn AB (data’n anhysbys ar gyfer sectorau eraill).

 • ariannu fforwm a’r NTFW i redeg clybiau ‘meincnodi’ gyda darparwyr i gloddio ymhellach a nodi ffactorau llwyddiant critigol


Gweithredu cam 3
Gweithredu – Cam 3

 • Cyflwyno Cam 3 ar draws y tri sector yn ystod Hydref 2007

  Hyn yn golygu:

 • Lanlwytho data o ansawdd o gronfeydd data APADGOS – LLWR, WED yn dilyn dyddiadau rhewi

 • Symud at hunangwblhau ar gyfer cyllid – ymestyn y terfyn amser i AB a dysgu seiliedig ar waith o Ebrill i Orffennaf

 • Tribal ac APADGOS yn darparu gweithdai hyfforddi ac ymweliadau i alluogi darparwyr i gyflawni’r lanlwythiadau hyn


Gweithredu cam 31
Gweithredu Cam 3

Meincnodau Ariannol

 • Meincnodau ar gael i’r 3 sector erbyn Medi 2008

  Cyfraddau cyfranogi ar gyfer y rhan hon o’r offeryn:

 • Sefydliadau Addysg Bellach 76%

 • Dysgu seiliedig ar waith 38%

 • Ysgolion 30%

All providers can view their quality data on the tool, but only those who upload their own financial data are able to view the financial and ‘value for money’ reports


Gweithredu cam 32
Gweithredu Cam 3

Ansawdd

 • Meincnodau ar gael i AB a dysgu seiliedig ar waith o rewi data Gorffennaf 2008 LLWR 2006/07

 • Meincnodau ar gael i ysgolion o ganlyniadau arholiadau 2006/07


Meincnodau ansawdd ab a dysgu seiliedig ar waith
Meincnodau Ansawdd AB a dysgu seiliedig ar waith

Offeryn yn sicrhau gwybodaeth Cymharydd Cenedlaethol ar:

 • Cyrhaeddiad (y flwyddyn gyntaf i gael y data hwn)

 • Cwblhau

 • Llwyddiant


Meioncnodau ansawdd ab a dysgu seiliedig ar waith
Meioncnodau Ansawdd AB a dysgu seiliedig ar waith

.

Wedi’u rhannu yn ôl:

 • Lefel Astudio

 • Math o Gymhwyster

 • Oedran y Dysgwr

 • Maes Sector/Pwnc

 • Cymwysterau Gwirioneddol


Cynnwys y cyflwyniad

Meincnodau Ansawdd AB a dysgu seiliedig ar waith

Sut gall darparwyr ddefnyddio’r offeryn?

 • Gwella targedau sector ac unigol

 • Mesur gwelliannau cynyddol

 • Rhannu arferion da

 • Nodi ardaloedd da/gwannach


Cysylltiadau ag effeithiolrwydd ansawdd
Cysylltiadau ag Effeithiolrwydd Ansawdd

.

 • Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd newydd 2009

 • SAR – sut byddwch yn defnyddio’r offeryn i helpu eich hunan-asesiadau/werthusiadau?

 • Offeryn allweddol i gefnogi symudiadau at hunan-reoleiddio


Camau nesaf
Camau Nesaf

.

 • Fforwm/NIACE i ddatblygu meincnodau ar gyfer dysgu yn y Gymuned

 • APADGOS i fynychu digwyddiadau i hyrwyddo’r offeryn a’i ddefnyddio gan ddarparwyr – pwyslais ar fynediad hawdd

 • Mireinio data/adroddiadau gyda chyngor gan y grwpiau mesurau perfformiad (dysgu seiliedig ar waith/AB)

 • Integreidio i’r QEF


Angen cyfrinair
Angen Cyfrinair?

.

E-bostiwch:

Post16benchmarkinghelp@wales.gsi.gov.uk


Cynnwys y cyflwyniad

Top Level

Summary Report


Cynnwys y cyflwyniad

Report

expanded

to lower levels

Click cell to

view

Summary

report


Cynnwys y cyflwyniad

Summary chart

for selected

area. Each column

will represent

a college


Cynnwys y cyflwyniad

Summarises the

individual learning

activities


Cynnwys y cyflwyniad

Chart summarising

the selected

learning

activitiy