on your wavelength templed ar gyfer cyflwyniad teitl y cyflwyniad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
On Your Wavelength ( Templed ar gyfer cyflwyniad ) Teitl y cyflwyniad PowerPoint Presentation
Download Presentation
On Your Wavelength ( Templed ar gyfer cyflwyniad ) Teitl y cyflwyniad

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

On Your Wavelength ( Templed ar gyfer cyflwyniad ) Teitl y cyflwyniad - PowerPoint PPT Presentation

seven
174 Views
Download Presentation

On Your Wavelength ( Templed ar gyfer cyflwyniad ) Teitl y cyflwyniad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. On Your Wavelength(Templedargyfercyflwyniad)Teitl y cyflwyniad Enw’r cyflwynydd

  2. Rhagarweiniad Bwriad fy nghyflwyniad yw: • Pwynt allweddol un • Pwynt allweddol dau • Pwynt allweddol tri

  3. Yr RNLI • Ffeithiau am yr RNLI

  4. Cliciwchiadioteitl • Gwybodaeth gefndir

  5. Cliciwchiadioteitl • Gwybodaeth am y pwnc

  6. Cliciwchiadioteitl • Gwybodaeth am y pwnc

  7. Cliciwchiadioteitl • Crynodeb / casgliad

  8. Cliciwchiadioteitl • Galwad i weithredu – beth hoffech chi i’ch cynulleidfa ei wneud nesaf