Graffiau cyflwyniad
Download
1 / 13

Graffiau Cyflwyniad - PowerPoint PPT Presentation


  • 237 Views
  • Uploaded on

Graffiau Cyflwyniad. Beth yw graff?. Cynrychioliad gweledol o berthynas rhwng dau newidyn, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny, yw graff.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Graffiau Cyflwyniad' - cadman-potter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Graffiau cyflwyniad

GraffiauCyflwyniad


Beth yw graff
Beth yw graff?

Cynrychioliad gweledol o berthynas rhwng dau newidyn, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny, yw graff.

Fel arfer, bydd graff yn ffigur un- neu ddau-ddimensiwn. Er bod graffiau tri-dimensiwn ar gael, ystyrir bod y rhain fel arfer yn rhy gymhleth i’w deall yn rhwydd.

Mae graff, fel rheol, yn cynnwys dwy echelin a elwir yn echelin-x (llorweddol) ac echelin-y (fertigol).

Gall graff ddangos mathau o ddata Arwahanol neu Ddi-dor. Y mathau o ddata sy’n pennu pa graff i’w ddefnyddio.


Arwahanol neu ddi dor
Arwahanol neu Ddi-dor

Arwahanol:

Data y gellir ei wahanu gan gyfnod o ryw fath,

er enghraifft:

Cofnodi maint esgidiau disgyblion dosbarth – graff Bar

Di-dor:

Pan fydd y data a gasglwyd yn ddi-dor,

er enghraifft:

Cofnodi tymheredd – graff Llinell


Graffiau cyflwyniad

Graff yw hwn

25

Echelin-Y

Graddfa neu Gynyddiadau

20

Mae elfennau cyffredinol yn perthyn i bob graff (heblaw Siart Cylch):

  • Echelin x ac y (hefyd z mewn graffiau 3D)

  • Labeli echelin

  • Teitl

  • Graddfeydd neu Gynyddiad

  • Gall gynrychioli gwerthoedd negatif

15

Label echelin -Y

10

5

Tarddbwynt – does dim rhaid iddo ddechrau ar 0,0 bob tro

Echelin -X

10

20

30

40

50

-20

-10

Label echelin -X

-5

Graddfa neu Gynyddiadau

-10


Graffiau cyflwyniad

Os tynnwn ni linell fertigol o unrhyw bwynt ar echelin-x

Cyfesurynnau

25

echelin-Y

a llinell lorweddol o’r echelin-y

20

mae’r pwynt lle mae’r ddwy linell yn cyfarfod yn rhoi i ni’r cyfesuryn

A (3,15)

15

B (-4,10)

10

5

1

2

3

4

5

-5

-4

-3

-2

-1

-5

Echelin-X

-10

-15

C (-5,-15)

Nôl


Mathau o graffiau
Mathau o Graffiau

Pedwar math sylfaenol o graff neu siart

Llinell

Cylch

Bar

Gwasgariad


Graffiau llinell

Gweler cyflwyniad creu graff llinell

Graffiau Llinell

Ffordd dda o ddangos y berthynas rhwng dau newidyn

Ymarfer a Chyfradd Curiad y Galon

Pwls – Curiadau bob munud

Alan – cyn athletwr 28 oed

Janet – ysgrifenyddes athletwr 28 oed

Amser mewn Munudau

Nôl


Siart graff bar
Siart / Graff Bar

Yn cael ei ddefnyddio i gymharu gwerthoedd mewn categori neu rhwng categorïau

Braster mewn Cawsiau

Braster / 100 g cyfanswm

Mae’r graff a welir yma yn rhoi cymhariaeth weledol o gyfanswm y braster sydd mewn gwahanol fathau o gaws

Cawsiau


Siart graff bar1
Siart / Graff Bar

Gall fod yn ddefnyddiol i astudio tueddiadau dros gyfnod o amser

Amrywiad mewn tymheredd o ddydd i ddydd

Amser (24 awr)

Tymheredd (ºC)


Siart graff bar2

Gweler cyflwyniad creu graff bar

Siart / Graff Bar

Mae graffiau bar cyfansawdd (neu grŵp) yn cymharu’r berthynas rhwng setiau sydd â pherthynas agos rhyngddynt

Iechyd Deintyddol

Dannedd parhaol plant yn well nag erioed

Plant 12 oed

Plant 6 oed

Plant 15 oed

Nôl

Ffigur 1:Cyfran y plant sydd â phrofiad amlwg o bydredd erbyn yr oedran (Y Deyrnas Unedig, 1983, 1993, 2003)

Ffynhonnell: Gwefan Ystadegau Cenedlaethol (2004)


Siartiau cylch

Gweler cyflwyniad creu siart cylch

Siartiau Cylch

Defnyddir siart cylch i ddangos sut mae rhan o rywbeth yn berthnasol i’r cyfan. Mae’r math hwn o graff yn arbennig o addas ar gyfer dangos canrannau.

Arolwg o liw gwallt merched

Coch

Amryliw

7%

Golau

Brwnét

Nôl


Graff gwasgariad

Pwysau (kg)

Uchder (cm)

Graff Gwasgariad

Mae tynnu graff gwasgariad yn debyg i dynnu graff llinell gan fod cyfesurynnau yn cael eu defnyddio i blotio’r pwyntiau. Mae mwy o bwyntiau i’w plotio mewn graff gwasgariad fel arfer a gall y pwyntiau fod mewn grwpiau, felly nid yw’n bosib tynnu llinell drwy bob un o’r pwyntiau.

Mae graff gwasgariad yn dangos faint o gydberthynas sydd rhwng dau newidyn rydych yn eu trafod e.e. taldra a phwysau fel sydd i’w weld yma:

Mae’n ddefnyddiol weithiau tynnu “llinell ffit orau” i ddangos y tuedd

Llinell ffit orau

Nôl


Crynodeb
Crynodeb

Mae graff da yn:

Dangos y data yn fanwl gywir

Tynnu sylw’r darllenydd

Cynnwys teitl a labeli

Syml a thaclus

Dangos yn glir unrhyw dueddiadau neu wahaniaethau yn y data

Fanwl gywir yn weledol (h.y., os yw gwerth un ffigwr yn 25 ac un arall yn 50, yna dylai 50 ymddangos ddwywaith yn fwy o faint na 25).