Upps kande ungdomsverksamhet ur ministeriets synvinkel idag och i framtiden
Download
1 / 13

Uppsökande ungdomsverksamhet ur ministeriets synvinkel idag och i framtiden - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Uppsökande ungdomsverksamhet ur ministeriets synvinkel idag och i framtiden. Mikko Ollikainen Stefan Wallins specialmedarbetare, fullmäktigeordförande i Malax. Ungdomsarbete överlag i Finland.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uppsökande ungdomsverksamhet ur ministeriets synvinkel idag och i framtiden' - aletha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Upps kande ungdomsverksamhet ur ministeriets synvinkel idag och i framtiden

Uppsökande ungdomsverksamhet ur ministeriets synvinkel idag och i framtiden

Mikko Ollikainen

Stefan Wallins specialmedarbetare,

fullmäktigeordförande i Malax


Ungdomsarbete verlag i finland
Ungdomsarbete överlag i Finland och i framtiden

 • Generellt; finns en stark politiskt vilja över ministeriegränserna att stöda ungdomsarbetet (politikprogrammet) – ungdomsarbete ändrats massor, (nätet, brist på ungdomsledare)

 • Största delen av ungdomarna i Finland mår bra

 • Sociala och andliga marginaliseringen ökat bland barn och ungdomar

 • Ungdomsarbetslösheten rekordhög, över 20 procentenheter, i februari 34991 unga under 25 år arbetslösa, i april 30829 unga. Nu säkert högre pga. examinationer

 • Tilläggsbudgeten är en sysselsättningsbudget, 300 miljoner euro, ungdomsarbetslösheten prioriteras.

 • Vi (Stefan Wallins butik) ger 24 miljoner euro av tipsvinstmedlen till praktikplatser inom främst tredje sektorn (ungdoms-, idrotts- och olika typer av kulturinstitutioner) 4800 unga anställs

  - Ger rutiner och framtidstro, meningsfylld dag och ansvar

  - Viktigt att vi inte gör samma misstag som i början av 1990-talet

  - t.ex. ungdomsarbete Allians många ansökningar (igår 312 ansökningar, 730 unga anställs)


Medlen till ungdomsarbete 1995 2010 totalt 59 3 miljoner euro r 2010 tipsmedel 46 3 miljoner
Medlen till ungdomsarbete 1995-2010 och i framtidenTotalt 59,3 miljoner euro år 2010 (tipsmedel 46,3 miljoner)


Hur f rdelas dessa
Hur fördelas dessa? och i framtiden

 • Ungdomsenheten fördelar medel till över 100 olika ungdomsorgansationer eller kommuner - många t.ex. ungdomsorganisationer delar ut till ungdomsförbunden

 • Massor med ansökningar - utgångsläget är att projekten skall ha en bred prägel, helst nationell (hård konkurrens)

  - t.ex. nätprojekt, sirkus, dansverksamhet, minoritetsprojekt, uppbyggande ungdomsarbete i Kauhajoki och Jokela, t.ex.

 • Från statens budgetmedel (13 milj. euro)

  - Arbetsverkstäderna 7,75 miljoner euro ( + 6,9 %)

  - Uppsökande ungdomsverksamhet 4,65 miljoner euro (+ 3 milj tilläggsbudget)


I regeringsprogrammet om politikprogrammet
I regeringsprogrammet om politikprogrammet: och i framtiden

 • en tidig identifiering av hot om att barn och unga marginaliseras och mår dåligt och stöd i samband med detta

 • en minskning av behovet att omhänderta barn och unga

 • en minskning av hälsoskillnaderna bland barn och unga samt främjande av sunda levnadsvanor och mental hälsa

 • förbättrande av barnfamiljernas välfärd, ekonomiska ställning och de tjänster som erbjuds dem

 • stöd för föräldraskap och stärkande av den sociala gemenskapen

 • utbildning och sysselsättning av unga

 • främjande av barns och ungas medborgarfärdigheter, hörandet av barn och unga, fritidsverksamhet för barn och unga och deltagande

 • en förbättring av kunskapsunderlaget för uppföljning av barns och ungas levnadsförhållanden,särskilt fattigdom bland barn

 • utvecklande av bedömningen av hur beslut påverkar barnen

 • information om och främjande av barnens rättigheter


Upps kande ungdomsverksamhet
Uppsökande ungdomsverksamhet och i framtiden

 • Startade 2008 och vuxit kraftigt sedan dess

 • Uppgift att hjälpa ungdomar under 29 år som är utanför studie- eller arbetslivet.

 • Stort behov!

 • Unga erbjöds hjälp från offentliga sektorn för att komma på rätt köl igen – jobb, utbildning, arbetsverkstäder, vård – i övrigt risk för marginalisering och utanförskap

 • Arbetet utförs mestadels i arbetspar, jobbarna olika bakgrund; t.ex psykologer, lärare, socionomer, ungdomsarbetare osv.

 • Når unga på olika sätt t.ex via skolan, ungdomsgårdar, myndigheter, på stationen, sociala nätverk osv.


Upps kande ungdomsarbete resultat fr n 2008
Uppsökande ungdomsarbete resultat från 2008 och i framtiden

 • Verksamhet i 148 av 400 kommuner

 • I oktober 2008 hade 88 manarbetsår tillkommit.

 • Under är 2008 kontakt med 1999 ungdomar (716 flickor).

 • 1455 hänvisade vidare till utbildning, arbetsförmedling, arbete, osv. 49 tog ej chansen, 53 tackade helt nej.

 • Största grupperna 15-17-åringar och 23-25-åringar

 • 22,6 % ej fullbordat grundskolan

 • 45,7% avlagt grundskolan

Källa: Etsivä työparitoiminta raportti 1/2008


Upps kande ungdomsarbete resultat fr n 2009
Uppsökande ungdomsarbete resultat från 2009 och i framtiden

 • Verksamhet i 40 % av kommunderna

 • Under är 2009 i kontakt med 8000 ungdomar. 95% under 25 år

 • jobbade med 3400 unga och 70% hänvisades vidare till utbildning, arbetsförmedling, arbete,vård osv. 2/3 pojkar 1/3 flickor.

 • 10 % invandrare

 • Största grupperna 16-20 – åringar (66 %)

 • 25% avbrutit andra stadiet, 25 grundskola avklarad, 13 % på andra stadiet, 7 % i grundskola, 7% andra stadiet avklarat, 4 % avbrutit gr.skolan, osv.

Källa: Etsivä työparitoiminta /2010


Upps kande ungdomsarbete resultat fr n 20091
Uppsökande ungdomsarbete resultat från 2009 och i framtiden

 • Hur i kontakt?

  - 27 % kom via föräldrar, kompisar eller den unga själv via nätet eller gatuarbetet (sociala kontakter)

  - Kom också via andra stadiet (15%), ungdomsarbete och arbetsverkstäder (14%) samt social och hälsovård (17%)

 • 18 % är arbetslösa men ej anmält det till myndigheter

 • 28 % arbetslösa

 • Inkomst; 20% föräldrar ger pengar, 12% arbetskraftsdagpenning, 22 22 % utkoststöd 26% annat??, 12 % studiestöd

 • Boende: 42% hemma, 30 % hyresbostad, övriga annat, ex. släkt


Kring 2010 och upps kanden ungdomsverksamheten
Kring 2010 och uppsökanden ungdomsverksamheten och i framtiden

 • Verksamhet i 164 av 341 kommuner

 • 105 organisationer, 170 personer nu

 • Ökar ännu mera tack vare tilläggsbudget totalt beräknas 195 jobbare

 • 40 nya organisationer med uppsökande verksamhet – nya orter med i verksamheten och de som har verksamhet sedan tidigare utökar

 • Behov finns – på större orter har det varit rusning

 • Bra samarbete över sektorgränserna (myndigheter) – myndigheterna vet nu vad det handlar om

 • Speciellt på andra stadiet är det stort samarbete med uppsökande verksamheten

 • Arbetskraftsmyndigheterna fått upp ögonen

 • NY ungdomslag – LAGARBETE ÖVER SEKTORERNA


N gra ord om ungdomsarbetsverkst der
Några ord om ungdomsarbetsverkstäder och i framtiden

 • finns i 264 kommuner och sysselsätter 1500 personer

 • totalt 18300 kunder 2009 ökning med 2700 personer - ungdomsarbetslöshet

 • Under 29 år 11304, under 25 år 9410 och under 17 år 788 personer.

 • ökning av invandrare, till verkstäderna kom personer med 68 olika modersmål (2004 25 olika modermål)

 • över 10 % av kunderna kommit via uppsökande ungdomsverksamhet eller direkt till verkstaden.


F rslag till ndring av ungdomslagen tr da i kraft 1 7 10
Förslag till ändring av ungdomslagen – träda i kraft 1.7.10

 • Syftet att förbättra de ungas möjligheter att få offentliga tjänster som de behöver. Ska kunna få hjälp i ett tidigare skede.

 • Möjliggör sektorövergripande samarbete mellan myndigheterna på ett lokalt plan.

 • Nytt; - ett koordinerande kommunalt nätverk för vägledning av och tjänster för unga. I nätverket finns företrädare för verksamhetssektorer, som är centrala med avseende på ungdomar

  - undervisningsväsendet

  - socialväsendet

  - hälsovårdsväsendet

  - ungdomsväsendet

  ´ - arbets- och polisförvaltningen

  - försvarsväsendet


F rslag till ndring av ungdomslagen tr da i kraft 1 7 101
Förslag till ändring av ungdomslagen – träda i kraft 1.7.10

 • Nätverkets uppgifter hör att samla in information om ungdomarnas uppväxt- och levnadsvillkor samt att bedöma de ungas situation i syfte att stödja beslutsfattande och planer på lokal nivå.

 • Möjlighet för vissa myndigheter trots bestämmelserna om sekretess ska kunna lämna ungdomars identifierings- och kontaktuppgifter till representanter för det uppsökande ungdomsarbetet för att den unga ska kunna nås och erbjudas stöd i ett tidigt skede.

  OBS krävs den ungas godkännande!


ad