Indikaattorit osana päätöksentekoa Anja Yli-Viikari, MTT - PowerPoint PPT Presentation

alder
indikaattorit osana p t ksentekoa anja yli viikari mtt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indikaattorit osana päätöksentekoa Anja Yli-Viikari, MTT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indikaattorit osana päätöksentekoa Anja Yli-Viikari, MTT

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Indikaattorit osana päätöksentekoa Anja Yli-Viikari, MTT
133 Views
Download Presentation

Indikaattorit osana päätöksentekoa Anja Yli-Viikari, MTT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Indikaattorit osana päätöksentekoaAnja Yli-Viikari, MTT

  2. Tiedon määrän räjähtäminen (tietoteknologia, näyttöön perustuva arviointi, tehokkuustavoitteet, jne.) • Indikaattorit/tieto työvälineenä Maatalouden ympäristöindikaattoreita käsittelevät tieteelliset artikkelit.

  3. Väitöstutkimus 2011, Helsingin yliopisto • Tiedon käyttö ja vaikuttavuus Politiikka-tavoitteet Arviointi, politiikkatavoitteiden ja toimenpiteiden tarkistaminen Indikaattorien suunnittelu Raportointi • Aineistot: luonnonvarasuunnittelu ja –mittarit, OECD:n ja EU:n maatalouden ympäristöindikaattorit, maatiloilla tapahtuva ympäristökasvatus

  4. Vahvat indikaattorit Heikot indikaattorit, tunnusluvut, signaalit Tulkinnan vahvuus Indikaattori-käsitteen väljyys Tilastot, seurantatieto, tutkimustieto Data

  5. Indikaattori voi olla vahva viestinnän, päätöksenteon ja kehittämisen työväline • Selkeä tavoite + Toimintaa kuvaava mittari • Yksiselitteinen viesti toimijoille • Esim. Eläinjalostusindeksi • Mittari ohjaa toimintaa, niin hyvässä kuin pahassa

  6. Tieto politiikkasuunnittelun tukena • Tavoite: tietoaineiston laatu on suhteessa todellisuuden laatuun • Laadulliset tietoaineisto • laadullinen kuvaus: minimi, maksimi, murtumakohdat, jne. • yleinen vs. yksityinen (casekohteet) • epävarmuudet, ilmiöiden moniarvoisuus Pelkistetyt tietoaineistot, esim. lukuarvot

  7. Tieto politiikkasuunnittelun tukena – • Tietoaineistojen valinta, niiden tulkinta • Typpitaseen ylijäämä kg/ha. MTT/TIKE • Ravinnekuomitustyppitaseen ylijäämä • Tiedon olennaisuus, mittarin luotettavuus, politiikkatoimien vaikutus suhteessa muuhun kehitykseen, tavoitteet (hyvä-huono kehitys). • Tulkinnallisen kehyksen rakentaminen pitkä vuorovaikutusprosessi.

  8. TIETO + ARVOT => TOIMINTA • tietovyöry – toimintakyky? • ihmisten turhautuminen, tiedontuotannon kustannustehokkuus • tekninen tieto - arvokeskustelu: asioiden suhteuttaminen, kokonaisuus, moniarvoisuuden salliminen • Case sairaanhoito • Case koulut