Osnovna ola martina krpana
Download
1 / 57

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA. INFORMACIJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014. Dnevni red. Prednostne naloge naše šole Metode dela v 1. razredu Prehrana in regresiranje Organizacija življenja in dela na šoli Projekti Vpis v 1. razred Vprašanja. PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE. IZOBRAŽEVANJE. KULTURA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA' - rosalyn-yanez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Osnovna ola martina krpana

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

INFORMACIJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014


Dnevni red
Dnevni red

 • Prednostne naloge naše šole

 • Metode dela v 1. razredu

 • Prehrana in regresiranje

 • Organizacija življenja in dela na šoli

 • Projekti

 • Vpis v 1. razred

 • Vprašanja


Prednostne naloge ole
PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE

IZOBRAŽEVANJE

KULTURA

MEDOSEBNI ODNOSI


IZOBRAŽEVANJE

 • Izvajanje programa OŠ

 • Uporaba IKT pri pouku

 • Spodbujanje učenja tujih jezikov

 • Spodbujanje ustvarjalnosti

 • Navajanje na zdrav način življenja


MEDOSEBNI ODNOSI

 • Pozitivna šolska klima

 • Spoštovanje dogovorov

 • Komuniciranje

 • Strpnost

 • Solidarnost

UČENCI – UČITELJI – VODSTVO ŠOLE – STARŠI


KULTURA

 • Državljanska vzgoja

 • Skrb za slovenski jezik

 • Pripadnost lokalni, nacionalni, evropski skupnosti

 • Bonton

 • Vseživljensko učenje


Predmetnik

Delo v 1. razredu

PREDMETNIK

Predmet Tedensko št. ur

Slovenski jezik 6

Matematika 4

Likovna vzgoja 2

Glasbena vzgoja 2

Spoznavanje okolja 3

Športna vzgoja 3

Število predmetov: 6

Število ur: 20

Število učnih tednov: 35

Dnevi dejavnosti Število dni

Kulturni dnevi 4

Naravoslovni dnevi 3

Tehniški dnevi 3

Športni dnevi 5

Vseh tednov v šolskem letu je 38.


Potek dela

Potek dela

jutranji krog – pozdrav, osnova za nadaljnje delo – oblikovanje socialnih odnosov in osvajanje novih znanj

delo po kotičkih - oblikovanje solidarnostne pomoči in učenje, samostojno delo

zaključek– navajanje na

aktivno sodelovanje pri učenju


Cilji
CILJI:

 • Slovenščina: govorimo,poslušamo, beremo, pišemo, pridobivamo glasove

 • Matematika: orientacija, oblike, številske predstave do 20, seštevanje, odštevanje

 • Spoznavanje okolja: razumevajo okolje, telo, naravo, opazujejo, poimenujejo, urejajo, eksperimentiramo, praktično delo,

 • Likovna vzgoja: rišemo, slikamo, barvamo ploskve, kiparimo, razvijamo domišljijski svet

 • Glasbena vzgoja: poslušamo, pojemo, plešemo, se likovno in gibalno izražamo

 • Športna vzgoja: FIT metodologija, orientacija, naravne oblike gibanja, plavanje, zadovoljimo potrebo po gibanju, vaje za zlati sonček


Delo vzgojiteljice

Delo vzgojiteljice • Oddelki podaljšanega bivanja se pričnejo ob 12.00, oziroma po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • V tem času se izmenjujejo naslednje dejavnosti:

  • priprava na kosilo in kosilo,

  • sprostitvene dejavnosti,

  • samostojno učenje,

  • usmerjeno preživljanje prostega časa.

 • V času podaljšanega bivanja lahko učenci obiskujejo izbrane interesne dejavnosti.


Kosilo
KOSILO po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

Učence učimo:

 • pomena zdrave prehrane,

 • primernega obnašanja pri jedi,

 • uporabe jedilnega pribora,

 • uporabljati vljudnostne izraze pri kosilu,

 • pospravljanja za seboj,

 • pomena higienskih navad …


Sprostitvene dejavnosti
SPROSTITVENE po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda. DEJAVNOSTI

 • Namenjene so predvsem psihični razbremenitvi učencev.

 • V tem času se učenci igrajo različne igre: domišljijske, konstruktivne, družabne … rišejo, barvajo pobarvanke …

 • Poskrbimo, da so čim bolj športno aktivni. V primeru lepega vremena se igrajo na šolskem igrišču.


Samostojno u enje
SAMOSTOJNO UČENJE po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • V tem času učenci naredijo

  domačo nalogo.

 • Pogosto tudi rešujejo različne

  dodatne naloge, predvsem grafomotorične, logične ali

  matematične.


Usmerjeno pre ivljanje prostega asa
USMERJENO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • Pojemo,

 • plešemo,

 • obiskujemo knjižnico,

 • beremo,

 • dramatiziramo,

 • ustvarjamo različne likovne in tehnične izdelke,

 • FIT dejavnosti …


Organizacija ivljenja in dela na oli
Organizacija življenja in dela na šoli po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • Prehrana

 • Jutranje varstvo

 • Urnik

 • Počitniško varstvo


Olska prehrana
ŠOLSKA PREHRANA po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

Prehrana in način življenja

pomembno vplivata na

otrokovo zdravje in počutje.

Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja.

Ob zagotavljanju zdrave hrane, zdravih prehranjevalnih navad, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.


Cilji olske prehrane
CILJI ŠOLSKE PREHRANE po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • Zagotoviti prehrano, ki temelji na fizioloških potrebah šolske mladine

 • Da se šoloobveznim

  otrokom zagotovi prilagojeno

  in ustrezno prehranjevanje

 • Da se učencem zagotovi v

  času pouka vsaj en obrok

  (šolska malica)

 • Pri sestavljanju jedilnikov se upoštevajo starostne skupine, priporočila in smernice zdravega prehranjevanja in prehranske navade otrok


Zdrav ivljenjski slog
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • Zdravo prehranjevanje

 • Redno gibanje

 • Počitek

 • Razvedrilo

  Samo zdrav otrok, zdrav mladostnik se lahko razvije v zdravo odraslo osebo. In samo zdrav človek je lahko v svojem življenju, pri svojem delu zadovoljen in uspešen.


Prehrana
Prehrana po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • Zajtrk

 • Malica

 • Kosilo

 • Popoldanska malica


Regresirana prehrana
Regresirana prehrana po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • Državni zbor RS je 28. 1. 2013 sprejel nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki se je začel uporabljati 1. 2. 2013.

 • Subvencija za malico: Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi v otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

 • Subvencija za kosilo: Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).


Jutranje varstvo
Jutranje varstvo po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • Organiziramo glede na potrebe staršev

  6.00 – 8.25

 • Namenjeno učencem od 1. do 3. (5.) razreda

 • Zajtrk


Urnik
Urnik po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • Pričetek pouka ob 8.30

 • Malica

 • Zaključek pouka ob 12.05

 • Podaljšano bivanje do 17.00

 • Šolski koledar

 • Počitniško varstvo


O martina krpana
OŠ Martina Krpana po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

 • Zdrava šola

 • EKO šola

 • FIT šola

 • Preventivni projekti

 • Comenius

 • Kulturna šola


Zdrava ola 1998

ZDRAVA ŠOLA ( 1998) po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

Zdrave šole delujejo celostno.

Povezani smo v mrežo šol pod koordinacijo Zavoda za zdravstveno varstvo. (http://www.zzv-lj.si/)

Cilje uresničujemo:

z obveznim učnim načrtom,

skritim učnim načrtom,

s povezavo med domom in skupnostjo.


Aktivnosti
AKTIVNOSTI po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.

STARŠI IN SKUPNOST:

predavanja za starše, razredne prireditve, novoletni sejem, ustvarjalne delavnice, pikniki, sodelovanje pri pouku, obiskovanje ostarelih, sodelovanje na prireditvah izven šole…

UČNI NAČRT: dnevi dejavnosti, tabori, vsebine v učnem načrtu, interesne dejavnosti…

PROJEKTI: preventivni projekti, šolski eko vrt, fit, skrb za okolje, preventivno zdravstvo, družbeno koristno delo…


Primeri uresni evanja ciljev
Primeri uresničevanja ciljev: po končanem pouku, in trajajo do 17.00. Obiskujejo jih učenci od 1.- 5. razreda.


V okviru Zdrave šole se trudimo vzgojiti učence v zdrave, uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.


EKO uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje. ŠOLA

 • PROJEKTI:

  • Zdravo življenje

  • Varčevanje z energijo in obnovljeni viri energije v šolah

  • Modri Jan


 • NATEČAJI: uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.

  • Eko bralna značka

  • Slopak

  • Zemljo so nam posodili otroci

  • Eko kviz

  • Evropski teden zmanjševanja odpadkov


 • AKCIJE: uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.

  • Zbiranje tonerjev in izrabljenih kartuš

  • Zbiranje odpadnih baterij in pločevink

  • Urejanje šolske okolice

  • Predstavitev ekoloških dejavnosti šolskem okolišu


Predstavitev mednarodnega projekta fit slovenija na o martina krpana

PREDSTAVITEV MEDNARODNEGA PROJEKTA FIT SLOVENIJA uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje. NA OŠ MARTINA KRPANA


Zakaj mednarodni projekt fit slovenija
ZAKAJ MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA? uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.

 • ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV

 • PREDNOSTI REDNE GIBALNE/ ŠPORTNE AKTIVNOSTI

 • STROKOVNI KADER  VZOREC

 • GŠA DANES  NOVE STRATEGIJE  MP FIT SLOVENIJA

 • VEČJA MOTIVIRANOST UČENCEV

 • SODELOVANJE S STARŠI


“Zmorem-torej sem” uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje. Razvijanje pozitivne samopodobe ob premagovanju problemsko zastavljene gibalne naloge.


Zaupaj mi spodbujanje medsebojnega zaupanja in odgovornosti za druge
uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje. Zaupaj mi”Spodbujanje medsebojnega zaupanja in odgovornosti za druge.


Fit pre ivetje

FIT PREŽIVETJE uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.

Skupinska harmonija


FIT FILOZOFIJA uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.

“ Svet gibanja, svet veselja”


Comenius
COMENIUS uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.

 • Mednarodni projekt

 • Irska, Francija, Nemčija, Madžarska in Slovenija


Kulturna ola
KULTURNA ŠOLA uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.


Krpanovo gledali e
Krpanovo gledališče uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.


Plesna skupina
Plesna skupina uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.


Pevski z bor
Pevski uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje. zbor


Dru enje s prebivalci doma fu ine obisk znanih osebnosti
Druženje s prebivalci Doma Fužine uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje. Obisk znanih osebnosti


Obisk star ev na novoletnem sejmu
Obisk staršev na novoletnem sejmu uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.


Plesne delavnice
Plesne delavnice uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.


Nastopi za star e
Nastopi za starše uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.


Preventivni projekti
Preventivni projekti uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.

 • NASILJE IN STRPNOST

 • S PROSOCIALNOSTJO NAD MEDVRSTNIŠKO NASILJE

 • PROGRAM „IZŠTEKANI“ (O2 za vsakega, Mladi in alkohol)

 • OTROCI IN MLADI NE PRIZNAJO MEJA

 • RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTE-NJA OTROK

 • PROSTOVOLJNO DELO kot način preprečevanja ali odpravljanja neželenega vedenja

 • PREVENTIVNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI

 • Projekt »VARNE TOČKE«

 • PREVENTIVNI PROGRAM »UČENJE UČENJA«


Olski okoli o martina krpana

Šolski okoliš OŠ Martina Krpana uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.

Archinetova ulica neparne od 1 do 19,

Brodarjev trg od 1 do 8, od 10 do 15,

Gašperšičeva ulica 1, 3, 3/a, 5, 5/a, 6, 7, 7/a od 8 do 11, 11/a, 15, 19, 21, 23,

Nove Fužine 7, 8, neparne od 15 do 23, 24, 26, 33,

Poljska pot 2, 4, 6,

Pot na Fužine neparne od 1 do 13, neparne od 19 do 57,

Preglov trg 1, 2, 10, 11, 12, 13,

Ulica Molniške čete neparne od 1 do 19,

Zaloška cesta neparne od 143 do 155, 159.


Vpis v 1 razred letnik 2006

12. uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje. in 13. februarja 2013

med 8. in 12. uro in 16. in 19. uro

v prostorih šolske svetovalne službe

pri Tatjani Božič Geč.

S seboj prinesite svoj dokument

(potni list ali osebno izkaznico).

VPIS V 1. RAZRED(letnik 2006)


UČITELJI uspešne, zadovoljne mladostnike in jim dati popotnico za zdravo življenje.

STARŠI

OŠ MARTINA KRPANA

OKOLICA

OTROCI

FIT, EKO in ZDRAVA šola. Živimo v skladu s temi cilji in se trudimo, da gojimo čim boljše medosebne odnose.


ad