pla anje po terapijskom postupku pptp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plaćanje po terapijskom postupku (“PPTP”) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plaćanje po terapijskom postupku (“PPTP”)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

Plaćanje po terapijskom postupku (“PPTP”) - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Plaćanje po terapijskom postupku (“PPTP”). Tanja Potočki Karačić, dr.med. PPTP - Uvod - DRG. Projekt unapređenja plaćanja zdravstvenih usluga.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plaćanje po terapijskom postupku (“PPTP”)' - tevin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pla anje po terapijskom postupku pptp

Plaćanje po terapijskom postupku (“PPTP”)

Tanja Potočki Karačić, dr.med.

projekt unapre enja pla anja zdravstvenih usluga
Projekt unapređenja plaćanja zdravstvenih usluga
 • ... Promijeniti sadašnji sustav plaćanja bolnica uz postupno uvođenje kombinacije plaćanja na temelju klasifikacije bolesnika prema troškovima liječenja i plaćanja po modelu dijagnostičkih grupa (DRG - diagnosis related groups) ...*

* “Reforma sustava zdravstva i zdravstvenog osiguranja”, Sabor RH, srpanj 2000.

diagnosis related groups drg

Diagnosis Related Groups – DRG

Što je to?

Što je potrebno za to?

Što mi imamo/nemamo od potrebnog?*

*2002.

drg diagnosis related groups to je to
DRG (Diagnosis Related Groups) – Što je to?
 • Klasifikacija hospitaliziranih bolesnika u homogene grupe sa sličnim troškovima liječenja na temelju definiranih podataka od kojih je temeljni dijagnoza osnovne bolesti bolesnika
 • Klasifikacija pomoću složenog računalnog programa
 • Metoda plaćanja na temelju klasifikacije bolesnika u DRG grupe
drg to je potrebno
DRG – Što je potrebno?
 • Podaci potrebni za klasifikaciju bolesnika
  • Dob
  • Spol
  • Dijagnoza osnovne bolesti bolesnika
  • Glavne prateće dijagnoze bolesti bolesnika
  • Glavni postupci liječenja
  • Ishod liječenja
 • Informatički program za klasifikaciju
drg to mi imamo
DRG – Što mi imamo?
 • Podaci potrebni za klasifikaciju bolesnika
  • Dob +
  • Spol +
  • Osnovna dg ? –
  • Prateće dg –
  • Osnovni postupci + ?
  • Ishod –
 • Informatički program za klasifikaciju –
rje enje
Rješenje
 • Promijeniti slog podataka (sastav elektronskog zapisa o bolesniku)
 • Uvesti novi šifrarnik postupaka
 • Otkupiti software
 • Izračunati cijene
 • Testirati
 • Implementirati
drg software
DRG software
 • Model i informatički program za DRG napravljen je u SAD.
 • Kasnije su model uvele i informatički program (s prilagodbom i ažuriranjem) kupile i dr. zemlje
 • Neke su zemlje djelomično napravile svoju verziju (Norveška, Australija)
prednosti za dr avu
Prednosti za državu
 • Efikasno upućivanje raspoloživih sredstava
 • Racionalizacija izdatka za zdravstvo
 • Upućivanje sredstava prema produktivnosti
 • Smanjenje administrativnog opterećenja
 • Održanje kvalitete zdr. zaštite
 • Komparacije
prednost za bolnicu i lije nike
Prednost za bolnicu i liječnike
 • Donosi motivaciju za efikasnost
 • Predvidljiv prihod
 • Donosi komparativne informacije
 • Podržava pokušaje unutrašnjeg menadžmenta
 • Moguće planiranje, praćenje i optimizacija procesa
 • Promovira mjere kvalitete
sadr aj prezentacije
Sadržaj prezentacije
 • Što je PPTP ?
 • Zašto PPTP / cilj / očekivani učinci ?
 • Što je potrebno za PPTP ?
 • Provedba
organizacija prezentacije

PPTP

I. Što

II. Zašto

III. Potrebno

IV. Provedba

a. Definirati

b. Ugovoriti

1. Što

2. Cijena

3. S kim

4. Koliko

Efekti

Strategija

Organizacija prezentacije
i to je pptp

I. Što je PPTP ?

Plaćanje po terapijskom postupku

pla anje po terapijskom postupku pptp2
Plaćanje po terapijskom postupku (“PPTP”)
 • Oblik plaćanja bolnica po kliničkom slučaju (”case-based” hospital reimbursement)
 • Klinički slučaj – grupe pacijenata – definirane na temelju glavnog terapijskog postupka / zahvata tijekom liječenja
razlika u odnosu na prija nji model pla anja
Razlika u odnosu na prijašnji model plaćanja
 • Pravdanje bolničkog “limita” fakturama za bolničko liječenje pojedinih pacijenata
 • Prije – individualne varijacije računa
 • Novo –unaprijed utvrđene cijene za definirane grupe pacijenata
pla anje bolnica
Plaćanje bolnica
 • Prijašnji način fakturiranja
  • individualni računi na temelju pruženih usluga
 • Novi način fakturiranja
  • “case-based” računi prema unaprijed ugovorenim cijenama, za ugovorene grupe pacijenata / terapijske postupke liječenja
  • plaćanje po učinku – obavljenom liječenju
ii za to pptp

II. Zašto PPTP?

cilj / očekivani učinci

ograni enja prija njeg modela pla anja bolnica
Ograničenja prijašnjeg modela plaćanja bolnica
 • Nepostojanje inicijative za smanjenje troškova po slučaju - potiče neefikasnost
 • Izbjegavanje “intenzivnog” liječenja – skupih procedura / postupaka (npr. ugradnja endoproteze kuka)
cilj uvo enja pptp drg o ekivani u inci
Cilj uvođenja PPTP (DRG) –Očekivani učinci

Utjecaj na:

 • UČINKOVITOST
 • TROŠKOVE
 • KVALITETU
o ekivani u inci 1 u inkovitost
Očekivani učinci:1. Učinkovitost
 • Osiguranje izvršenja ugovorenih medicinskih zahvata / postupaka u ugovorenom broju
 • Smanjenje lista čekanja
 • Veća učinkovitost – Za ista sredstvapacijentima više (boljih) usluga!
o ekivani u inci 2 tro kovi
Očekivani učinci:2. Troškovi
 • Bolja kontrola troškova:
 • Kontrola troškova - HZZO
 • Prijenos manadžmenta troškova (“financijskog rizika”) sa HZZO na bolnice
 • Bolja kontrola troškova – bolnice:
  • Smanjenje troškova – ostvarenje “profita”
o ekivani u inci 3 kvaliteta
Očekivani učinci:3. Kvaliteta
 • Izbor ustanova za ugovaranje
  • s većim volumenom obavljenih postupaka
  • s boljom efikasnošću
 • Razvoj specijaliziranih centara
potrebno za uvo enje pptp
Potrebno za uvođenje PPTP ?

a) Definirati

 • Što ugovarati ? – definicija “case-based” grupa pacijenata / terapijskih postupaka za ugovaranje
 • Po kojoj cijeni ? – izračun cijene na temelju dosadašnjih podataka
 • S kim ? – Analiza dosadašnjih podataka
 • Koliko ? – Analiza dosadašnjih podataka

b) Ugovoriti

1 to ugovarati

1. Što ugovarati ?

Definicija “case-based” grupa pacijenata / terapijskih postupaka za ugovaranje

po etno izabrani postupci grupe pacijenata za ugovaranje
Kolecistektomija

Histerektomija

Op. katarakte

Op. ingvinalne hernije

Apendektomija

Tonzilektomija

Op. meniska

Transplantacija bubrega

Transplantacija srca

Transplantacija rožnice

Op. varikoziteta

Op. halux valgusa

Mastektomija

Pulmektomija

Početno izabrani postupci / grupe pacijenata za ugovaranje
slide30
Adenomektomija prostate

Plastika žila nogu

Op. aneurizme abdominalne aorte

Endoproteza kuka

Parcijalna

Kompletna

bescementna

cementna

Endoproteza koljena

Ugradnja pacemakera

3 vrste

Ugradnja koronarne premosnice

Op. hernije diska

Fuzija kralježaka

Kod traume

Kod skolioze

s kim ugovarati
S kim ugovarati ?
 • Početno / prijelazno – sa svima sve
 • Tendencija / poslije – ciljano
  • Veći volumen (slika 1)
   • kvaliteta
  • Jeftiniji
   • Kvaliteta - manje komplikacije
   • Efikasnost - kraće trajanje hospitalizacija
   • manji troškovi

Usmjeravanje razvoja

s kim ugovarati1
S kim ugovarati ?
 • Početno / prijelazno – sa svima sve
 • Tendencija / poslije – ciljano
  • Veći volumen
   • kvaliteta
  • Jeftiniji
   • Kvaliteta - manje komplikacije
   • Efikasnost - kraće trajanje hospitalizacija (slika 2)
   • manji troškovi

Usmjeravanje razvoja

koliko
Koliko ?
 • Za elektivne zahvate – moguća preraspodjela među postupcima (+/– pojedinih postupaka) prema izboru unutar ustanove
 • Tendencija / poslije:
  • Preraspodjela sredstava među ustanovama
  • Ugovaranje elektivnih postupaka po broju (npr. endoproteza kuka, koronarne poremosnice)
2 po kojoj cijeni

2. Po kojoj cijeni ?

Izračun cijene na temelju dosadašnjih podataka

sada nje cijene

Sadašnje cijene

Prosječne cijene “po postupku” po ustanovama

utvr ivanje izra un cijene
Utvrđivanje – izračun cijene
 • Bolničke fakture ispostavljene HZZO-u 2000.
  • Šifre obavljenih postupaka - izabrani postupak
  • Ukupni iznos fakture bolničkog liječenja pacijenta
utvr ivanje cijene
Utvrđivanje cijene
 • Analiza svih bolničkih faktura koje sadrže šifru odabranog postupka
 • Analiza distribucije faktura prema ukupnom iznosu
 • Uklanjanje “ekstremnih” faktura
 • Izračun prosječne vrijednosti i medijana (50%)
 • Utvrđivanje cijene
ugovaranje
Ugovaranje
 • Ukoliko se pacijentu obavi neki od postupaka pod definiranim šiframa cjelokupno bolničko liječenje pacijenta plaća se po ugovorenoj cijeni.
 • Zahvat / postupak – dominantan zahvat među svim postupcima obavljenim tijekom hospitalizacije pacijenta
ugovaranje ifre
Ugovaranje - šifre
 • Za postupke za koje se vrši novo ugovaranje - nove PPTP šifre
 • Zahvati koji se razlikuju međusobno samo u cijeni ugradbenog materijala, a zajednički su im postupci, pa time i prijašnje šifre – različite PPTP šifre
specifikacije tro kova
Specifikacije troškova
 • Istovremeno dostavljanje HZZO-u specifikacije stvarnih troškova na prijašnji način
 • Ukoliko stvarni iznos troška za liječenje pacijenta pređe definiranu gornju granicu, liječenje se isključuje iz predloženog ugovaranja po cijeni, i plaća se na prijašnji način iz preostalog «limita» bolnice (poslije: maksimalni broj dana, nakon njega plaćanje po dodatnom danu)
distribucija postupaka
Distribucija postupaka
 • Moguća distribucija među postupcima – promjena učešća (+/–) pojedinih postupaka)
 • Početno: prelijevanje sredstava među postupcima unutar iste ustanove
 • Poslije: prelijevanje sredstava među ustanovama – korekcija limita
ugovaranje1
Ugovaranje
 • Početno: Sa svima sve
 • Poslije: Izbor bolnica (broj, trošak, kvaliteta...)
  • Cijena
  • Broj
ugovaranje brojem
Ugovaranje brojem
 • NE HITNI / ELEKTIVNI POSTUPCI:
 • Endoproteza kuka
 • Endoproteza koljena
 • Koronarna premosnica
 • Pacemaker
 • Op. katarakte …
pra enje izvr enja
Praćenje izvršenja
 • Broj obavljenih postupaka
 • Trošak po postupku (iz specifikacije)
 • Daljnje ugovaranje po cijeni i po broju postupaka – korekcija limita
efekti

Efekti

II. Zašto PPTP?

cilj / očekivani učinci

cilj eljeni u inci
CILJ / ŽELJENI UČINCI
 • Veća efikasnost
  • Osiguranje obavljanja ugovorenih postupaka
  • Veći broj postupaka / zahvata
  • Kontrola / smanjenje lista čekanja
cilj eljeni u inci1
CILJ / ŽELJENI UČINCI
 • Bolja kontrola - smanjenje troškova -HZZO, bolnice
  • Prijenos manadžmenta troškova (“financijskog rizika”) sa HZZO na bolnice
  • Smanjenje troškova – ostvarenje “profita” bolnica
cilj eljeni u inci2
CILJ / ŽELJENI UČINCI
 • Poboljšanje kvalitete
  • ugovaranje s ustanovama koje obavljaju veći volumen postupaka / zahvata
prednosti
Prednosti
 • Bolnice
  • Ako uspiju obaviti potrebno za u prosjeku manju cijenu od ugovorene ostaju im sredstva (razlika bolničkog prosječnog troška i ugovorene cijene)
  • Financijski rizik od gubitka, ali mogućnost dobitka
to napraviti

Što napraviti ?

Strategija ustanova

to napraviti bolnice
Što napraviti (bolnice)?
 • Smanjiti potrošnju – Kako ?
  • Fiksni troškovi – na kratki rok
  • Varijabilni troškovi – na dugi rok (otpuštanje, zatvaranje kapaciteta...)
 • Smanjiti trajanje hospitalizacije
  • Smanjenje stvarnog troška smještaja i potrebnih usluga
 • Smanjiti intenzitet dg pretraga i liječenja
  • Reducirati nepotrebno
uo eni efekti
Uočeni efekti
 • Skraćenje trajanja hospitalizacije – indikator smanjenja troškova

(npr. tonzilektomija sa 7 na 3 dana)

mogu a strategija
Moguća strategija
 • Usmjeravanje (elektivni zahvati) – raditi više onog što se radi efikasnije
 • Smanjivati trošak svih postupaka
 • Povećati volumen elektivnih zahvata (npr. endoproteze kukova...)
razvoj strategije za tite od gubitka
Razvoj strategije – Zaštite od gubitka
 • Smanjiti broj postupaka (elektivni) gdje gubitak
 • Smanjiti trošak po slučaju
analiza za razvoj strategije

Analiza za razvoj strategije

Primjer 1. Redistribucija postupaka

analiza za razvoj strategije1

Analiza za razvoj strategije

Primjer 2. Smanjenje troškova

iv provedba

IV. Provedba

– 2002.

– HZZO, MZ, bolnice

– administrativno, praćenje efekata

slide74
2005.
 • 118 PPTP grupa u upotrebi
 • Za daljnji razvoj (potpuni ‘DRG’) potrebno:
  • novi šifrarnik procedura
  • software
  • odluka
  • projektni plan