Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU pismeni ispit Odsek za konstrukcije 21.09 .2008. PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU pismeni ispit Odsek za konstrukcije 21.09 .2008.

GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU pismeni ispit Odsek za konstrukcije 21.09 .2008.

271 Views Download Presentation
Download Presentation

GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU pismeni ispit Odsek za konstrukcije 21.09 .2008.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU pismeni ispit Odsek za konstrukcije 21.09.2008. PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1

 2. Za konstrukciju prikazanu na skici, potrebno je: 1. Sračunati statičke uticaje i dimenzionisati u karakterističnim presecima ploču POS 1 (dp = 16 cm) 2. Izvršiti analizu opterećenja i sračunati statičke uticaje za POS 2 i POS 3 (b/d = 20/60 cm). Dimenzionisati gredu POS 3 prema M i T. 3. Izvršiti analizu opterećenja, sračunati statičke uticaje i dimenzionisati gredu POS 4 (b/d = 30/60 cm) u karakterističnim presecima prema M i T. Proračun sprovesti samo za vertikalno opterećenje, zanemarujući uticaj vetra. 4. Dimenzionisati stub POS S (b/d = 30/30 cm) za dejstvo vertikalnog opterećenja i vetra. Uzeti u obzir vitkost stuba (usvojiti dužinu izvijanja Li = H = 6 m). Pregledno nacrtati usvojeni raspored armature za svaki dimenzionisani presek. Dopuštene su slobodoručne skice u približnoj razmeri, ukoliko sadrže sve neophodne kote i oznake. Eventualno nedostajuće podatke usvojiti prema BAB 87. Zadate dimenzije elemenata ne menjati.

 3. Analiza opterećenja sopstvena težina 0.16×25 = g = 4.0 kN/m2 povremeno opterećenje p = 8.0 kN/m2 POS 1a – krstasto armirana ploča Ly / Lx = 6.0 / 5.0 = 1.2 G = 4.0×5.0×6.0 = 120 kN P = 8.0×5.0×6.0 = 240 kN Qu = 1.6×120 + 1.8×240 = 624 kN Mxu = 0.026×624 = 16.2 kNm/m Myu = 0.023×624 = 14.4 kNm/m -Xu = 0.062×624 = 38.7 kNm/m -Yu = 0.058×624 = 36.2 kNm/m

 4. POS 1a – reakcije oslonaca Q1G = 0.30×120 = 36.0 kN Q2G = 0.21×120 = 25.2 kN Q3G = 0.245×120 = 29.4 kN POS 3: g1 = 36.0 / 6.0 = 6.0 kN/m POS 2: g2 = 25.2 / 6.0 = 4.2 kN/m POS 4: g3 = 29.4 / 5.0 = 5.88 kN/m Q1P = 0.30×240 = 72.0 kN Q2P = 0.21×240 = 50.4 kN Q3P = 0.245×240 = 58.8 kN POS 3: p1 = 72.0 / 6.0 = 12.0 kN/m POS 2: p2 = 50.4 / 6.0 = 8.4 kN/m POS 4: p3 = 58.8 / 5.0 = 11.76 kN/m

 5. POS 1b – konzolna ploča L = 2.0 m qu = 1.6×4.0 + 1.8×8.0 = 20.8 kN/m2 Mu = 20.8×2.02/2 = 41.6 kNm/m ova vrednost se osrednjava sa oslonačkim momentima -Yu sračunatim za ploču POS 1a: -Yu = ½ × (36.2 + 41.6) = 38.9 kNm/m opterećenje za grede POS 4: R1b,G = 4.0×2.0 = 8.0 kN/m R1b,P = 8.0×2.0 = 16.0 kN/m

 6. POS 1 – dimenzionisanje usvojeno: MB 30 Þ fB = 20.5 MPa RA 400/500 Þ sv = 400 MPa gornja zona, Y pravac pretp. Ø14 Þ a1y = 2.0 + 1.4 + 1.4/2 = 4.1 cm Þ hy = 16 - 4.1 = 11.9 cm usvojeno: RØ14/15 (10.27 cm2/m) Aap = 0.2×8.86 = 1.77 cm2/m > Aap,min. = 0.085×16 = 1.36 cm2/m usvojeno: RØ10/30 (2.62 cm2/m)

 7. POS 1 – dimenzionisanje u pravcu X moment je praktično isti (-Xu =38.7 kNm/m) pri nešto većoj statičkoj visini, pa se usvaja ista armatura kao u pravcu Y. donja zona pp. Ø10Þ a1x = 2 + 1.0/2 = 2.5 cmÞ hx = 16 - 2.5 = 13.5 cm a1y = 2 + 1.0 + 1.0/2 = 3.5 cmÞ hy = 16 - 3.5 = 12.5 cm usvojeno: RØ8/15 (3.35 cm2/m) u oba pravca

 8. POS 2 (b/d = 20/60 cm) sopstvena težina 0.2×0.6×25 = 3.00 kN/m od POS 1 25.2 / 6.0 = 4.20 kN/m ukupno: g = 7.20 kN/m povremeno opterećenje: 50.4 / 6.0 = p = 8.40 kN/m MG = 7.20×6.02/8 = 32.4 kNm MP = 8.40×6.02/8 = 37.8 kNm opterećenje za grede POS 4: G2 = 7.2×6.0 / 2 = 21.6 kN P2 = 8.4× 6.0 / 2 = 25.2 kN

 9. POS 3 (b/d = 20/60 cm) sopstvena težina 0.2×0.6×25 = 3.0 kN/m od POS 1 2×36 / 6.0 = 12.0 kN/m ukupno: g = 15.0 kN/m povremeno opterećenje: 2×72 / 6.0 = p = 24.0 kN/m MG = 15.0×6.02/8 = 67.5 kNm MP = 24.0×6.02/8 = 108.0 kNm opterećenje za grede POS 4: G3 = 15.0 × 6.0 / 2 = 45.0 kN P3 = 24.0 × 6.0 / 2 = 72.0 kN

 10. POS 3 – dimenzionisanje Mu = 1.6×67.5 + 1.8×108 = 302.4 kNm L0 = 6 m Þ B = 20 + 0.25×600 = 170 cm pretp. a = 6 cmÞ h = 60 - 6 = 54 cm pretp. x ≤ dp = 16 cm Þ b/d/h = 170/60/54 cm x = 0.081×54 = 4.39 cm < dp =16 cmÞ pretpostavka je dobra usvojeno: 6RØ19 (17.01 cm2)

 11. POS 3 – kontrola glavnih napona zatezanja Tu = 1.6×45 + 1.8×72 = 201.6 kN usvojeno: m=2 , a= 90° , q= 45° , URØ8 (au(1) = 0.503 cm2) Þ usvojeno: URØ8/12.5 (m=2) Þ usvojeno: 2RØ19 (5.67 cm2)

 12. POS 4(b/d = 30/60 cm) sopstvena težina 0.3×0.6×25 = 4.50 kN/m od POS 1a29.4 / 5.0 = 5.88kN/m od POS 1b = 8.00 kN/m ukupno: g = 18.38 kN/m od POS 1a58.8 / 5.0 = 11.76kN/m od POS 1b = 16.00 kN/m ukupno: p= 27.76 kN/m koncentrisane sile od POS 2 i POS 3: G2 = 21.6 kN G3 = 45.0 kN P2 = 25.2 kN P3 = 72.0 kN

 13. POS 4(b/d = 30/60 cm)

 14. POS 4(b/d = 30/60 cm) – granični uticaji

 15. POS 3 – dimenzionisanje – presek u polju Mu = 341 kNm usv. L0≈ 3 m Þ B = 30 + 0.25×300 = 105 cm pretp. a = 6 cmÞ h = 60 - 6 = 54 cm pretp. x ≤ dp = 16 cm Þ b/d/h = 105/60/54 cm x = 0.113×54 = 6.1 cm < dp =16 cmÞ pretpostavka je dobra usvojeno: 6RØ19 (17.01 cm2)

 16. POS 3 – dimenzionisanje – presek nad osloncem Mu = 318.6 kNm pretp. a = 6 cmÞ h = 60 - 6 = 54 cm usvojeno: 6RØ19 (17.01 cm2)

 17. POS 4 – kontrola glavnih napona zatezanja b/d/h = 30/60/54 cm z ≈ 0.9×54 = 48.6 cm TuA = 338.9 kN TuB = 100.8 kN

 18. POS 4 – osiguranje od glavnih napona zatezanja usvojeno: a= 90° , q= 45° m=2 , URØ8 (au(1) = 0.503 cm2)

 19. POS 4 – osiguranje od glavnih napona zatezanja usv.: ak= 45° , q= 45° usvojeno: 2RØ19 (5.67 cm2)

 20. POS 4 – osiguranje od glavnih napona zatezanja - prepust usvojeno: URØ8/15 (m=2)

 21. POS S – proračun statičkih uticaja od vetra str. 523 (PBAB 87, tom 2) – Prilog 5.4

 22. POS S – proračun statičkih uticaja od vetra

 23. POS S –dimenzionisanje Sile u stubu M = Mw = ± 61.2 kNm ; Nw = ±19.6 kN od POS 4: NG = 136 kN ; NP = 200 kN Imperfekcija (jednospratni pomerljiv ram)

 24. POS S –dimenzionisanje Tečenje se mora uzeti u obzir !

 25. POS S –dimenzionisanje e2 = 17.24 + 4.0 + 0.25 + 8.30 = 29.79 cm Nu = 1.6×136 + 1.8×(200+19.6) = 612.9 kN Mu = 612.9×29.79 = 18260 kNcm Aa1 = Aa2 = 29.05 / 2 = 14.52 cm2 usvojeno: ± 3RØ25 (± 14.73 cm2)