kako napisati referat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kako napisati referat? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kako napisati referat?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kako napisati referat? - PowerPoint PPT Presentation


 • 1103 Views
 • Uploaded on

Kako napisati referat?. Izradila: Nataša Bogdanovi ć Jadronja, knji ž ni č arka Osnovne škole “Skakavac”. Što je referat?. Samostalni pismeni rad na zadanu temu kojemu prethodi istraživački rad učenika. Cilj i svrha referata?. naučiti istraživati zadanu temu samostalno j u obraditi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kako napisati referat?' - hosea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kako napisati referat

Kako napisati referat?

Izradila: Nataša Bogdanović Jadronja, knjižničarka Osnovne škole “Skakavac”

to je referat
Što je referat?
 • Samostalni pismeni rad na zadanu temu kojemu prethodi istraživački rad učenika

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

cilj i svrha referata
Cilj i svrha referata?
 • naučiti istraživati zadanu temu
 • samostalno ju obraditi
 • znati izvijestiti o rezultatima istraživanja

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

kako po eti
Kako početi?
 • Dogovorite s učiteljem o čemu točno pišete i kakav je naslov vašeg rada
 • Dogovorite s učiteljem način prezentiranja rada (usmeno izlaganje, izrada plakata ili PowerPoint prezentacija) i trajanje izlaganja (obično je to najviše10 minuta)
 • Zabilježite sve što vam u svezi s temom padne na pamet: iskustvo, zapažanje, razmišljanje, činjenice
 • Prikupljanje materijala.

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

prikupljanje potrebne literature
Prikupljanje potrebne literature
 • Provjerite, možda nešto od potrebnog materijala već imate
 • Dođite u knjižnicu, obratite se knjižničarki
 • Istražite sve izvore informacija (enciklopedije, leksikone, baze podataka na internetu)
 • Odaberite tekstove, razlučite bitno od nebitnog, izbacite suvišno
 • Razjasnite nejasne pojmove
 • Prikupite priloge: ilustracije, karte, tabele i sl.
 • Počnite pisati kada točno znate kako želite napisati

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

struktura referata
Struktura referata

1. Uvod- treba biti jasan i kratak, a najavljuje temu koju obrađujete i način kako ste joj pristupili.On treba zainteresirati čitatelja za predmet izlaganja.

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

struktura referata1
Struktura referata

2. Razrada teme- glavni dio referata u kojemu postupno razrađujete temu koju ste najavili u uvodu. Sadržaj možete podijeliti u poglavlja.

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

struktura referata2
Struktura referata

3. Zaključak- izdvaja ključne elemente koje treba zapamtiti. U njemu možete izraziti svoj stav i prosudbu.

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

citiranje
Citiranje

“Citat m (gen. jd citata) izvadak iz teksta (neke vrste) koji se točno prenosi, navodi od riječi do riječi;navod lat. citatum ‹ citare: pozvati”1

1Anić, V. Rječnik stranih riječi. 2. izd. Zagreb: Novi Liber, 2000.

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

za to citirati
Zašto citirati?
 • Citatom se služimo kada želimo poduprijeti svoje misli ili informacije informacijama koje su plod rada nekog drugoga.
 • Svrha citiranja je da čitatelja dovede do izvora te informacije.
 • Ako ne citiramo, stvaramo plagijat, jer smo proizvod tuđeg intelektualnog rada prikazali kao svoj te time povrijedili nečije autorsko pravo.

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

kako citirati
Kako citirati ?
 • U pozivnim bilješkama tj. fusnotama.
 • Na kraju citiranog teksta postupate ovako:u Wordu na izborniku birajte Umetanje (Insert)›Referenca › Fusnote- u okviru koji se uključi birajte: dno stranice, neprekinuto numeriranje, umetni.
 • Ispod crte na dnu stranice, po pravilima za popis literature, navodi se izvor iz kojega je citirano.

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

popis literature bibliografija
Popis literature (bibliografija)

To je popis koji sadrži abecednim redom prezimena autora i nazive svih dokumenata i izvora koje ste koristili pri izradi rada.

Osnovni podaci su:

 • prezime i ime autora (do tri autora)
 • naslov djela (i podnaslov, ako postoji)
 • mjesto izdavanja
 • izdavač
 • godina izdanja

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

primjer za knjigu
Primjer za knjigu

Prezime, inicijal(i) ime autora.Naslov:podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja.

Primjer:

Stahuljak, Višnja. Don od Tromeđe. 2. izd. Zagreb: Školska knjiga,1995.

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

primjer za lanak iz asopisa
Primjer za članak iz časopisa

Uz autora i naslov važan je naslov i broj časopisa i stranice na kojima je članak.

Prezime, inicijal(i) ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa. Oznaka sveska/godišta, broj(godina), str. poč-završna.

Primjer:

Boroša, T. Bolesti srca. // Drvo znanja. VII, 62(2003), str. 21-24.

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

primjer za sadr aj s interneta
Primjer za sadržaj s interneta

Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov dokumenta: podnaslov. Godina objavljivanja. Internetska adresa. (datum „skidanja“)

Primjer:

Duić- Pribičević, V. Jabuka: čuva zdravlje, odmara izmučeni probavni sustav.2001.URL:http://www.plivazdravlje.hr/?section=arhiva&cat=h&acat=h&show=1&id=147 (10.10.2006.)

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

zadaci
Zadaci:
 • izdvojiti 1 citat: citirati 3-4 rečenice i navesti u fusnoti na kraju stranice podatke o djelu iz kojeg je citirano
 • složiti popis literature u kojem će biti navedena 1 enciklopedija, 1 autorska knjiga, 1 članak iz časopisa i 1 izvor s interneta

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"

bibliografija
Bibliografija:
 • Anić, Vladimir. Rječnik stranih riječi. 2. izd. Zagreb: Novi Liber, 2000.
 • Demut, Ana. Putokazi školske knjižnice. 1. izd. Zagreb: Školska knjiga, 2003.
 • Upute za pisanje referata. 2007. URL:http://www.grafickaskolazg.hr/knjiznica/referati.htm(24. 4. 2007.)

"Kako napisati referat?" - Osnovna škola "Skakavac"