Download
succes met spbs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Succes met SPBS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Succes met SPBS

Succes met SPBS

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Succes met SPBS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Succes met SPBS SPBS in het VO Effectievere begeleiding via de agenda

 2. Even voorstellen • Klaas Wieringa • Docent biologie • 2005-2007 Greijdanus Meppel • 2007-nu HV bbGreijdanus Zwolle • Beheerder N@tschool

 3. Werken met elo’s • 2007/2008: Moodle en eigen systeem • Werk voor hobbyisten • 2009: Start centrale ELO: Teletop • Opbouwen vanaf de grond • 2012: Overstap naar N@tschool! • de rijdende trein • Zoeken naar gebruiksgemak • Experimenteren met verschillende onderdelen • 2013: N@tschool! onder de knie? • Uitbreiden functioneel gebruik

 4. Waarvoor gebruik ik N@tschool! • Studieroute: • Delen van de studiewijzer • Delen van informatie • Inleveren losse opdrachten • D-toetsen • Projecten (met name PWS) • SPBS: • Inschrijvingen workshops • Begeleiden grotere (inlever-)opdrachten

 5. Werken met SPBS • Hoe het was…..

 6. Werken met SPBS • Veel gehoorde opmerkingen: • Ik heb het formulier echt op uw bureau gelegd! • Hebt u dat formuliertje nog voor mij? Ik weet niet meer wat ik ging doen • Hebt u het al nagekeken? • Ik dacht dat het pas volgende week moest? • Ik dacht dat je het samen moest doen • Etc.

 7. Werken met SPBS • Hoe het nu gaat…

 8. Werken met SPBS, Opzet • Leerling kiest een Onderwerp • Profielwerkstuk (PWS) • Literatuurstudie • Onderzoek gedrag • Eigen (experimenteel) onderzoek • Docent keurt het onderwerp goed/af • Leerling levert de opdrachten in • Docent beoordeelt

 9. Werken met SPBS, Opzet

 10. Werken met SPBS, Opzet • Voorbereiding activiteitenplan • Welke (deel-)opdrachten • Verplicht? • Nodig om verder te kunnen? • Tijdpad • Gebruikers • Leerling • Docent • Extra begeleider (toa?) • Gedeelde of losse activteitenplannen • Literatuurstudie vs PWS • Beoordeling opdrachten • Herkansen of bijstellen • Enkel- en meervoudig • terugkoppeling • Signalen • Meldingen en berichten

 11. Werken met SPBS, Wat levert het op • Veel werk in de opzetfase • Daarna bijschaven en kleine punten aanpassen • Overzicht • Voor docent • Signalen bij inleveren • Geen zoekwerk naar juiste opdracht • Voor leerlingen • Handig meneer, ik kan nu zien wat ik heb gekozen! • 1 leerling levert in voor hele groep • Snelle communicatie dankzij berichten • Weinig discussie • Datum van inleveren zichtbaar • Plagiaatcheck bij (eind)opdrachten • Inleveropdrachten makkelijker beoordelen • Beter voorgestructureerd • Optie lokaal bewerken is in SPBS direct beschikbaar • In studieroute alleen via correctiedocument

 12. Werken met SPBS, Ontwikkelpunten/wensen • Groepsplannen zijn erg bewerkelijk • Leerlingen handmatig toevoegen als groepjes • PWS: publicatiegroepen uit studieroute te gebruiken • Importfunctie vanuit excel (oid) • Veel “dom” werk • Inleveropdrachten • Openen van Word oid kost elke keer tijd • pdf gaat wel snel, minder correctiemogelijkheid • Exporteren van resultaten • Wel mogelijk op leerlingniveau, klassikaal is lastiger

 13. Werken met SPBS, Inschrijvingen • Wat doen we er mee? • Leerlingen schrijven in op bijvoorbeeld presentatie • Voordelen • Een centrale plek van inschrijvingen • Duidelijk wie zich heeft aangemeld • Maximum per workshop mogelijk • Workshop in agenda • Pijnpunten • Veel “dom” werk • elke workshop handmatig invoeren(cache loopt vol…) • geen export voor gebruikers anders dan pdf-overzicht per workshop

 14. Werken met SPBS, doelen • Gebruik bij biologie uitbouwen • Alle inleveropdrachten via de agenda (practicumverslagen ed) • studiewijzer via agenda • Gebruik bij PWS nog beter ondersteunen • Docenten beter instrueren/ondersteunen • Verdere uitrol binnen Greijdanus • Docenten zelf plannen laten maken • Nu al (in ontwikkeling): GPO, Sectorwerkstuk, fictiedossier

 15. Succes met SPBS Bedankt voor de aandacht!