Download
szkolenie dla bibliotekarzy materia pomocniczy kurs e learningowy o finansach kwestie techniczne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szkolenie dla bibliotekarzyMATERIAŁ POMOCNICZYKURS E-LEARNINGOWY O FINANSACH…KWESTIE TECHNICZNE Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.

 2. Kurs e-learningowy – kwestie techniczne adres kursu dla seniorów www.ofinansach.biblioteki.org Po wpisaniu adresu pojawia się prosta strona logowania, gdzie należy podać login i hasło uczestnika 

 3. Platforma e-learningowa – strona logowania

 4. Każdy uczestnik dostaje własny login i hasło, ale to Państwo generujecie je dla swoich uczestników (w zależności od potrzeb). • Jak to zrobić? • Należy zalogować się w prostym panelu administracyjnym www.ofinansach.biblioteki.org/panel Login to nazwa gminy (wielką literą, bez polskich znaków), np. Andrychow Hasło to powtórzenie loginu i liczba „1” na końcu, np. Andrychow1 Uwaga! w przypadku nazwy krótszej niż 7 liter, w haśle dopełniamy do ośmiu znaków, np. login: Raki,hasło: Raki1234 Po zalogowaniu przechodzimy do strony administracyjnej 

 5. 1. Tutaj wybieramy z listy swoją biblioteką 2. Potem klikamy: Generuj użytkowników. 3. Podajemy liczbę loginów, jaką chcemy wygenerować (tylu ilu mamy użytkowników, a najlepiej jeszcze kilka zapasowych)

 6. 4. Pojawi się tyle pozycji, ile chcemy wygenerować loginów. Wybieramy opcję: „Generuj” i zapisuje się nam na dysku plik PDF. Jest to dokument z loginami i hasłami dla użytkowników (jeden login na jednej stronie, żeby można było wydrukować i rozdać uczestnikom).

 7. 5. Aby powtórnie pobrać plik z loginami (PDF) wybieramy opcję: „Generuj PDF – wszystkie loginy” lub „Generuj PDF – wolne loginy” (tylko niewykorzystane)

 8. Bibliotekarze na szkoleniach otrzymali swoje własne loginy i PINy(nowe biblioteki – na szkoleniach a absolwenci mailem) na potrzeby szkolenia i roboczego dostępu do kursu. (uwaga: są to loginy tzw. testowe, nie należy ich przekazywać uczestnikom spotkań w bibliotekach!

 9. Przy pierwszym logowaniu osoby starsze (uczestnicy spotkań muszą podać swoje dane. Dlatego nawet jeśli w czasie kursu przy jednym komputerze pracuje więcej niż jedna osoba, pierwsze logowanie powinien przejść każdy uczestnik.

 10. Po zapisaniu swoich danych, uczestnicy mogą usiąść przy komputerach w parach (grupkach) i rozpocząć wspólnie pracę.Wówczas do kursu loguje się tylko jedna osoba, ale podaje login (loginy) osób, z którymi pracuje przy jednym komputerze.

 11. edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl POWODZENIA! PYTANIA, UWAGI?