Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt realizowany w Gimnazjum w Chybicach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt realizowany w Gimnazjum w Chybicach

Projekt realizowany w Gimnazjum w Chybicach

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekt realizowany w Gimnazjum w Chybicach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt realizowany w Gimnazjum w Chybicach

 2. Zajęcia Zajęcia przeprowadzane w ramach projektu są ciekawe dla naszych uczniów; są nimi w większości zainteresowani, czego wyraz dają w pozytywnych komentarzach na stronie internetowej.

 3. Zajęcia Niektóre zajęcia są czasem bardzo interdyscyplinarne, wymagają wiedzy i orientacji z różnych przedmiotów, co stanowi pewien problem dla nauczyciela, który nie czuje się mocny w dziedzinie w której nie jest specjalistą. Wymaga to konieczności przygotowywania się do zajęć i konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu.

 4. Zajęcia

 5. Nauka Uczniowie mają możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów, w sposób praktyczny, niekiedy nawet poprzez „zabawę”.

 6. Projekt Uczniowie uczą się pracować metodą projektu, co wymaga od nich większego zaangażowania i przygotowania się do zajęć.

 7. Projekt

 8. Scenariusze Uczniowie nie czują presji, przygotowując się do zajęć i podczas nich, gdyż pracują według scenariusza, co jest dla nich dużym ułatwieniem.

 9. Scenariusze Scenariusze są w większości jasne, precyzyjnie sformułowane, a instrukcje w nich zawarte są dla uczniów zrozumiałe. Uczniowie mają wybór własnych rozwiązań, co również jest ważne.

 10. Aktywność Większość uczniów jest aktywna, chętnie uczestniczy w zajęciach, rzetelnie się do nich przygotowuje i są zadowoleni z rezultatów swojej pracy. Frekwencja na zajęciach jest prawie stu procentowa, zanotowano jedynie pojedyncze, losowe (np. choroba) przypadki nieobecności.

 11. Aktywność

 12. Interplatforma Mniej chętnie uczniowie wypełniają ankiety ewaluacyjne oraz zamieszczają komentarze na stronie internetowej. Zwykle są one lakoniczne i schematyczne, często wzorowane na pierwszych wpisach. Chętnie natomiast gromadzą dokumentację fotograficzną i zamieszczają ją na stronie. Obsługa platformy jest łatwa, nie przysparza większych problemów nauczycielom oraz uczniom, gdyż jest czytelna i intuicyjna. Wystąpiły natomiast pewne problemy z zapisywaniem opinii w raportach po zajęciach. Nie zawsze udaje się je pomyślnie zapisać za pierwszym razem. Jest to dość stresujące i czasochłonne.

 13. Interplatforma Interplatforma to nowoczesne narzędzie, z jakim nasi uczniowie nie mieli do tej pory do czynienia. Pewną przeszkodą w pełnym wykorzystaniu jej możliwości jest jednak brak dostępu do Internetu w domu niektórych uczniów. Interplatforma daje możliwość szybkiego zapoznania się z opiniami uczniów, wprowadza ich w nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej.

 14. Samoocena Większość uczniów dokonuje samooceny we właściwy sposób - krytycznie i sumiennie. Jednak są też tacy, którzy oceniają siebie/ partnera i swój wkład w pracę na rzecz grupy zbyt wysoko.

 15. Materiały Gromadzenie materiałów na zajęcia jest czasem poważnym problemem. Oczywiście ten problem nie dotyczy każdych zajęć, jednak kilka razy ten problem wystąpił. Po zapoznaniu się z pozostałymi scenariuszami, nauczyciele podkreślają, że zgromadzenie niektórych materiałów będzie wymagało wiele zachodu i środków finansowych.

 16. Gra ekonomiczna Uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w grze ekonomicznej. W I etapie gry uczestniczą wszyscy pierwszoklasiści. Oceny, które otrzymują po każdych zajęciach Interbloku są przeliczane na interblokery. Obowiązuje następujący przelicznik: 6-1500 inteblokerów 5-1200 inteblokerów 4-900 interblokerów 3-600 interblokerów 2-300 interblokerów 1-0 interblokerów 1 interbloker (INT)=1złoty (PLN) Na koniec miesiąca każdy uczestnik gry otrzymuje czek.

 17. Gra ekonomiczna • W II etapie gry bierze udział 29 uczniów z klas IIb i IIc. • Na początku tego etapu został ustalony „kapitał” początkowy każdego uczestnika. Uczniowie otrzymali po 20000zł. Mogą swoje pieniądze pomnażać w trojaki sposób: • Inwestować w akcje spółek: KGHM, LOTOS, PEKAO, PZU, TVN; • Inwestować w wybrane waluty obce: EUR, USD, CHF, IPY, GBP; • Inwestować na lokatach bankowych. • Sesje w trakcie, których uczestnicy mogą nabywać i sprzedawać akcje oraz inwestować w wybrane waluty odbywają się 2 razy w miesiącu według opracowanego wcześniej terminarza.

 18. Gra ekonomiczna W III etapie gry młodzież nie uczestniczy. Kilku uczniów Gimnazjum w Chybicach bierze udział w grze ekonomicznej prowadzonej na Interplatformie.

 19. Nauczyciele Generalnie nauczyciele wyrażają pozytywną opinię o projekcie „Interblok” i są raczej optymistycznie nastawieni do jego realizacji. Dyrektor szkoły: Jerzy Hamera Koordynator: Małgorzata Bednarczyk Nauczyciele: Barbara Głowacka, Renata Tutka, Wiesława Kosztowniak, Jolanta Mazur, Bożena Perchel, Małgorzata Orczyk, Alicja Orłowska, Aneta Wojteczek