Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiały opracowane w ramach programu: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiały opracowane w ramach programu:

Materiały opracowane w ramach programu:

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Materiały opracowane w ramach programu:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANALIZA DANYCH Materiały opracowane w ramach programu:

 2. “Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, wierutne kłamstwa i STATYSTYKA”B. Disraeli

 3. BADANIA MARKETINGOWE PRODUKCJA STATYSTYKA MEDYCYNA POLITYKA SPORT

 4. Schemat badań statystycznych Zdefiniuj problem Zbierz dane Wykonaj analizę Wyciągnij wnioski

 5. CECHY STATYSTYCZNE mierzalne niemierzalne Nie dają się wyrazić liczbowo ciągłe skokowe quasi-ciągłe Mogą miećwiele wartości Skończony zbiór wartości, niezbyt liczny Skończony zbiór wartości, bardzo liczny

 6. Jaki to typ cechy? niemierzalna quasi-ciągła skokowa ciagła • liczba dzieci w rodzinie • wykształcenie • waga 1 pudełka proszku do prania • ilość egzaminów w sesji • metraż mieszkania • preferencje wyborcze • podatek zapłacony za rok 1999 • ilość goli w meczu piłkarskim • czas dojazdu do pracy • liczba stron podręczników do statystyki

 7. POPULACJA (N) PRÓBA (n) Jesteśmy politycznie poprawni - próba musi być reprezentatywna !!!

 8. 30 18 72 40 22 17 25 37 23 22 56 25 31 30 35 32 24 40 23 26 Szereg prosty Zmienne:wszystkie typy Badana cecha: Wiek 17, 18, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 30, 30, 31, 32, 35, 37, 40, 40, 56, 72 Odpowiedzi badanych uporządkowane rosnąco lub malejąco.

 9. 37 32 35 40 72 17 18 22 25 23 56 26 25 30 24 23 22 30 40 31 Szereg rozdzielczy przedziałowy Zmienne: ciągłe I quasi-ciągłe Badana cecha: Wiek Od - Do Liczebność pon. 20 lat 2 20 - 30 10 30 - 40 6 pow. 40 lat 2 Odpowiedzi badanych pogrupowane w przedziały.

 10. Szereg rozdzielczy przedziałowy Zmienne: ciągłe I quasi-ciągłe Badana cecha: Wiek Od - Do xd - xg Liczebność fi Wskaźnik struktury wi Liczebność skumul. fisk Wskaźnik struktury skum. wisk pon. 20 lat 2 10% 2 10% 20 - 30 10 50% 12 60% 30 - 40 6 30% 18 90% pow. 40 lat 2 10% 20 100%

 11. 3 3 4 3 4 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 3 3 Szereg rozdz. punktowy (ważony) Zmienne: skokowe Badana cecha: Liczba pokojów Wartość Liczebność 1 5 2 7 3 5 3 4 Odpowiedzi badanych pogrupowane w klasy.

 12. Szereg rozdzielczy punktowy Zmienne: skokowe Badana cecha: Liczba pokojów Wartość xi Liczebność fi Wskaźnik struktury wi Liczebność skumul. fisk Wskaźnik struktury skum. wisk 1 5 2 7 3 5 4 3

 13. Zmienne: ciągłe I quasi-ciągłe Histogram Diagram Liczebności zwykłe lub skumulowane

 14. Zmienne: skokowe Diagram liczebności Liczebności zwykłe lub skumulowane

 15. Zmienne: wszystkie typy Wykres kołowy Wskaźniki struktury