slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zas - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ciechanowie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzk ich. SZKOLENIE. Biuro ROEFS : 06-400 Ciechanów, ul. Małgorzacka 8

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zas' - akina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

SZKOLENIE

Biuro ROEFS:

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

tel./fax.: 0 23 672 57 41,

e-mail:

roszefs-ciechanow@frdl.org.pl

Kierownik projektu

Marta Piecychna

marta.piecychna@frdl.org.pl

Specjalista ds. informacji

Dorota Bandurska

dorota.bandurska@frdl.org.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.: 0 22 322 84 00

fax.: 0 22 322 84 10

www.frdl.org.pl

Asystent projektu

Natalia Falender

natalia.falender@frdl.org.pl

Biuro partnera:

Fundacja Gospodarcza

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

Tworzenie partnerstw

Prowadzący: Elżbieta Szymanik

CIECHANÓW

marzec – kwiecień 2007

slide2

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Idea partnerstwa-idea czy konieczność?

- ekonomia społeczna w Polsce / XIX w , banki ludowe, różne formy spółdzielczości- łączenie celów gospodarczych z celami społecznymi- nadrzędność celów społecznych /

- ekonomia społeczna w Unii Europejskiej – zgodna z założeniami Strategii Lizbońskiej w obszarach: spójności społecznej, pełnego zatrudnienia, walki przeciw biedzie i wykluczeniu społecznemu, demokracji uczestniczącej i zrównoważonego rozwoju

Biuro ROEFS:

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

tel./fax.: 0 23 672 57 41,

e-mail:

roszefs-ciechanow@frdl.org.pl

Kierownik projektu

Marta Piecychna

marta.piecychna@frdl.org.pl

Specjalista ds. informacji

Dorota Bandurska

dorota.bandurska@frdl.org.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.: 0 22 322 84 00

fax.: 0 22 322 84 10

www.frdl.org.pl

Asystent projektu

Natalia Falender

natalia.falender@frdl.org.pl

Biuro partnera:

Fundacja Gospodarcza

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

slide3

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 • Idea partnerstwa
 • zaufanie i mobilność społeczna jako klucz do dobrobytu
 • cechy partnerstwa: prymat celów partnerskich przed zyskiem, dobrowolne członkowstwo, demokratyczna kontrola, solidarność społeczna, wzajemna odpowiedzialność, akceptacja społeczna

Biuro ROEFS:

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

tel./fax.: 0 23 672 57 41,

e-mail:

roszefs-ciechanow@frdl.org.pl

Kierownik projektu

Marta Piecychna

marta.piecychna@frdl.org.pl

Specjalista ds. informacji

Dorota Bandurska

dorota.bandurska@frdl.org.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.: 0 22 322 84 00

fax.: 0 22 322 84 10

www.frdl.org.pl

Asystent projektu

Natalia Falender

natalia.falender@frdl.org.pl

Biuro partnera:

Fundacja Gospodarcza

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

slide4

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Podstawy prawne tworzenia partnerstw:

KONSTYTUCJA

Dyrektywy UE

ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym /z dnia 28 lipca 2005 r/

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

ustawa Prawo o stowarzyszeniach

ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ustawa o zatrudnieniu socjalnym

ustawa o pomocy społecznej

programy operacyjne , inicjatywy wspólnotowe, mechanizmy

ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i samorządzie województwa

przepisy odrębne / przepisy podatkowe, ustawa o finansach publicznych /

Biuro ROEFS:

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

tel./fax.: 0 23 672 57 41,

e-mail:

roszefs-ciechanow@frdl.org.pl

Kierownik projektu

Marta Piecychna

marta.piecychna@frdl.org.pl

Specjalista ds. informacji

Dorota Bandurska

dorota.bandurska@frdl.org.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.: 0 22 322 84 00

fax.: 0 22 322 84 10

www.frdl.org.pl

Asystent projektu

Natalia Falender

natalia.falender@frdl.org.pl

Biuro partnera:

Fundacja Gospodarcza

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

slide5

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Rodzaje partnerstw:

publiczno-publiczne

publiczno-prywatne

publiczno- społeczne

prywatno- społeczne

spółdzielnia jako szczególny rodzaj partnerstwa

inne

Biuro ROEFS:

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

tel./fax.: 0 23 672 57 41,

e-mail:

roszefs-ciechanow@frdl.org.pl

Kierownik projektu

Marta Piecychna

marta.piecychna@frdl.org.pl

Specjalista ds. informacji

Dorota Bandurska

dorota.bandurska@frdl.org.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.: 0 22 322 84 00

fax.: 0 22 322 84 10

www.frdl.org.pl

Asystent projektu

Natalia Falender

natalia.falender@frdl.org.pl

Biuro partnera:

Fundacja Gospodarcza

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

slide6

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Rola ngo w tworzeniu partnerstw:

Organizacje pozarządowe to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia / art. 3, pkt 2ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/

Biuro ROEFS:

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

tel./fax.: 0 23 672 57 41,

e-mail:

roszefs-ciechanow@frdl.org.pl

Kierownik projektu

Marta Piecychna

marta.piecychna@frdl.org.pl

Specjalista ds. informacji

Dorota Bandurska

dorota.bandurska@frdl.org.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.: 0 22 322 84 00

fax.: 0 22 322 84 10

www.frdl.org.pl

Asystent projektu

Natalia Falender

natalia.falender@frdl.org.pl

Biuro partnera:

Fundacja Gospodarcza

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

slide7

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Rodzaje organizacji pozarzadowych:

- Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych

- Fundacja to instytucja realizująca cele społeczne nie mające charakteru działalności gospodarczej, które w akcie fundacyjnym ustalił fundator

- Inne- ułomne organizacje pozarządowe

Biuro ROEFS:

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

tel./fax.: 0 23 672 57 41,

e-mail:

roszefs-ciechanow@frdl.org.pl

Kierownik projektu

Marta Piecychna

marta.piecychna@frdl.org.pl

Specjalista ds. informacji

Dorota Bandurska

dorota.bandurska@frdl.org.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.: 0 22 322 84 00

fax.: 0 22 322 84 10

www.frdl.org.pl

Asystent projektu

Natalia Falender

natalia.falender@frdl.org.pl

Biuro partnera:

Fundacja Gospodarcza

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

slide8

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 • Organizacja pozarządowa a organizacja pożytku publicznego
 • Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
 • Wyłączenia:
 • partie polityczne
 • związki zawodowe i organizacje pracodawców
 • samorządy zawodowe
 • fundacje, których jedynym fundatorem jest SP lub jst / 3 wyjątki /
 • fundacje utworzone przez partie polityczne
 • s-ki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej
 • podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi / organizacje kościelne, stowarzyszenia jst /

Biuro ROEFS:

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

tel./fax.: 0 23 672 57 41,

e-mail:

roszefs-ciechanow@frdl.org.pl

Kierownik projektu

Marta Piecychna

marta.piecychna@frdl.org.pl

Specjalista ds. informacji

Dorota Bandurska

dorota.bandurska@frdl.org.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.: 0 22 322 84 00

fax.: 0 22 322 84 10

www.frdl.org.pl

Asystent projektu

Natalia Falender

natalia.falender@frdl.org.pl

Biuro partnera:

Fundacja Gospodarcza

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

slide9

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 • Warunki uznania organizacji pozarządowej jako organizacji pożytku publicznego:
 • nie są podmiotami wyłączonymi
 • prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa
 • działalność statutowa organizacji musi w całości zawierać się w sferze zadań publicznych / art. 4 /
 • działalność gospodarcza z przeznaczeniem na cele statutowe
 • całość dochodów przeznacza na działalność statutową
 • posiadanie statutowego kolegialnego organu kontroli / nadzoru
 • przejrzystość działań
 • wyodrębnienie działalności odpłatnej inieodpłatnej
 • podmioty kościelne – modyfikacja przez art. 21

Biuro ROEFS:

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

tel./fax.: 0 23 672 57 41,

e-mail:

roszefs-ciechanow@frdl.org.pl

Kierownik projektu

Marta Piecychna

marta.piecychna@frdl.org.pl

Specjalista ds. informacji

Dorota Bandurska

dorota.bandurska@frdl.org.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.: 0 22 322 84 00

fax.: 0 22 322 84 10

www.frdl.org.pl

Asystent projektu

Natalia Falender

natalia.falender@frdl.org.pl

Biuro partnera:

Fundacja Gospodarcza

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

slide10

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 • Statystyka dotycząca ngo:
 • 45 891- stowarzyszeń
 • 7 210- fundacji
 • 14 000- OSP
 • 3 524- komitety rodzicielskie, koła łowieckie, komitety społeczne
 • 17 113 – związków zawodowych
 • 15 244 – kościoły i związki wyznaniowe
 • 5 515 – organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, partie polityczne
 • / na podstawie szacunków z kwietnia 2004 roku około 110 000 podmiotów /

Biuro ROEFS:

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

tel./fax.: 0 23 672 57 41,

e-mail:

roszefs-ciechanow@frdl.org.pl

Kierownik projektu

Marta Piecychna

marta.piecychna@frdl.org.pl

Specjalista ds. informacji

Dorota Bandurska

dorota.bandurska@frdl.org.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.: 0 22 322 84 00

fax.: 0 22 322 84 10

www.frdl.org.pl

Asystent projektu

Natalia Falender

natalia.falender@frdl.org.pl

Biuro partnera:

Fundacja Gospodarcza

06-400 Ciechanów,

ul. Małgorzacka 8

slide11

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Obszary działalności partnerskiej

 • pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych
 • działania na rzecz równych praw
 • promocja przedsiębiorczości
slide12

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Obszary działalności partnerskiej

 • - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • - nauka ,edukacja, oświata , wychowanie
 • - wypoczynek dzieci i młodzieży
 • - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • - ochrona dziedzictwa przyrodniczego , ekologia
 • - przeciwdziałanie patologiom społecznym, bezpieczeństwo publiczne
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
slide13

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Obszary działalności partnerskiej

 • działania wspomagające rozwój demokracji , swobody obywatelskie
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • działania na rzecz integracji europejskiej
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja wolontariatu
slide14

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Definiowanie celów w ramach partnerstwa:

- uwiarygodnienie społeczne celów

- wykorzystanie analizy SWOT

 • wykorzystanie innych danych
 • dobre praktyki

Koordynacja działań lokalnych partnerów:

 • zachowanie reprezentacji
 • dialog społeczny
 • demokracja uczestnicząca
slide15

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Umowa jako podstawowy dokument partnerstwa:

 • strony umowy partnerskiej
 • cel partnerstwa
 • obowiązki partnera wiodącego / lidera projektu /
 • zadania i obowiązki innych partnerów projektu
 • plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego
 • zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie
 • zasady podejmowania decyzji w partnerstwie
 • sposób monitorowania i kontroli projektu
slide16

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 • Źródła finansowania przedsięwzięć partnerskich
 • źródła krajowe:
 • - finanse publiczne: budżet państwa, budżety jst, środki specjalne
 • - środki ngo
 • - środki prywatne
 • b) źródła z UE:
 • - programy operacyjne
 • - inicjatywy wspólnotowe
 • - mechanizmy
slide17

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Ograniczenia prawne wynikające z różnych ustaw:

 • Ustawa o finansach publicznych
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych
 • prawo unijne
slide18

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Partnerstwa przy realizacji projektów finansowanych z EFS:

- partnerstwo może być zawiązane tylko z podmiotami będącymi uprawnionymi beneficjentami-projektodawcami w ramach odpowiednich Działań

- na etapie składania wniosku beneficjenta i jego partnerów musi wiązać umowa jednoznacznie określająca reguły partnerstwa

slide19

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Dobre praktyki realizacji projektów współfinansowanych z EFS :

- Akademia Przedsiębiorczości

- Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych

- Rolniku, zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie

slide20

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Akademia Przedsiębiorczości- współpraca z PUP i MIR

Działanie 2.5 – ZPORR – Promocja Przedsiębiorczości

Projektodawca- Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Ciechanowie

Beneficjenci Ostateczni- osoby odchodzące z rolnictwa, młodzież nie zarejestrowana jako bezrobotna , zwalniani z zakładów pracy chcący założyć własną działalność gospodarczą / 30 osób /

Formy wsparcia: szkolenie , wsparcie pomostowe, doradztwo biznesowe dla powstałej firmy, dotacja inwestycyjna

Cel projektu- aktywizacja zawodowa osób zagrożonych bezrobociem przez stworzenie szansy uruchomieniawłasnej działalności gospodarczej , wsparcie finansowo- doradcze 28 nowopowstałych podmiotów

slide21

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych- współpraca z TWK

Działanie 1.4 – SPORZL- Integracja zawodowa i społeczna ON

Instytucja Wdrażająca- PFRON, Projektodawca- Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Ciechanowie

Beneficjenci Ostateczni- pracownicy publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia , samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych pracujących z osobami niepełnosprawnymi / 200 osób /

Formy wsparcia- warsztaty integracyjne, szkolenia i ćwiczenia, wizyty studyjne w ZPCH i WTZ

Cel projektu: podwyższenie lub nabycie przez BO kwalifikacji i umiejętności pozwalających na doskonalenia pracy z ON i ich rodzinami,zwiększenie poczucia odpowiedzialności u BO za sprawy ON, zmiana postaw wobec ON

slide22

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Rolniku, zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie- współpraca trzech samorządów

Działanie 2.3- ZPORR- Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

Projektodawca- Samorząd Gminy Czernice Borowe

Beneficjenci ostateczni- rolnicy i domownicy odchodzący z rolnictwa mieszkający na terenie gmin Czernice Borowe, Przasnysz i Grudusk / 30 osób /

Formy wsparcia- szkolenia ogólne i specjalistyczne, opieka nad osobami zależnymi, porady psychologa i doradcy zawodowego

Cel projektu- uzyskanie nowych kwalifikacji oraz umiejętności ułatwiających BO swobodne wejście na rynek pracy

slide23

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu

Społecznego (RO EFS)

w Ciechanowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Dziękuję za uwagę

Elżbieta Szymanik