Download
leuvens fonds ter bestrijding van kinderarmoede lfbk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK)

Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK)

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK)

 2. A. Structureel overleg Kinderarmoede Rol van OCMW Leuven in de strijd tegen kinderarmoede volgens cliënten, medewerkers en Leuvense organisaties: COORDINEREN + SENSIBILISEREN Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

 3. B. Overzicht van de acties 2011-2012 • Financiële steun voor schoolkosten • Kleuterparticipatie • Aankoop speel- en leermateriaal • Huiswerkbegeleiding • Workshops ‘Met een boekje op schoot’ • Infosessies • Uitstappen: kennismaking met de praktijk van opvoedingsondersteuning Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

 4. 1. Financiële steun voor schoolkosten Doelgroep: kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders in begeleiding zijn bij het OCMW Aanbod: financiële steun voor schoolkosten met maximumbedrag; afhankelijk van type onderwijs Doel: toegankelijkheid vergroten + sensibilisering Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

 5. 2. Kleuterparticipatie Doelgroep: kinderen die 2,5 jaar worden in 2012 of 2013 Aanbod: schoolmateriaal + informatiebrochures Doel: toegankelijkheid, participatie en betrokkenheid verhogen Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

 6. 3. Aankoop speel- en leermateriaal Doelgroep: Leuvense organisaties die werken met kansarme kinderen tot 18 jaar Aanbod: financiële steun bij aankoop van speel- en leermateriaal Financiering: 80/20-regel, max. 1.000 EUR/organisatie, bonus bij samenwerking (20% van de kostprijs) Doel: toegankelijkheid verhogen en integrale aanpak kinderarmoede bevorderen Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

 7. 4. Huiswerkbegeleiding Doelgroep: Leuvense organisaties die huiswerkbegeleiding aanbieden aan kinderen van lager en secundair onderwijs Aanbod: financiële steun bij acties die ouders actief betrekken Financiering: 80/20-regel, max. 1.000 EUR/organisatie, bonus bij samenwerking (20% van de kostprijs) Doel: empowerment Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

 8. 5. Workshops ‘Met een boekje op schoot’ Doelgroep: ouders met peuters en kleuters Aanbod: interactieve voorleesworkshop met gratis boekenpakket Locatie: wisselend, telkens i.s.m. Leuvense organisatie die dagelijks werken met kansarme kinderen Doel: ouder- kindrelatie versterken, taalontwikkeling bevorderen, actieve toeleiding en sensibilisering Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

 9. 6. Infosessies Doelgroep: ouders en professionelen Aanbod: • Inspraakforum: ‘Opvoeden is voor iedereen anders’ multiculturele samenleving • ‘Ouders, kinderen en echtscheiding’ • ‘Positief opvoeden: tussen koesteren en kaderen’ Doel : informeren, sensibiliseren en netwerking stimuleren Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

 10. 6. Infosessies Doelgroep: professionelen Aanbod: • ‘Sociale kaart opvoedingsondersteuning in Leuven’ • ‘Hulpverlening in het kader van problematische opvoedingssituaties’ • Balansdag ‘Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning’: • film + educatieve en interactieve workshops Doel : sensibiliseren en informeren in functie van toeleiding en samenwerking Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

 11. 7. Uitstappen: kennismaking met de praktijk van opvoedingsondersteuning Doelgroep: ouders, kinderen en professionelen Aanbod: bezoek aan Leuvense organisaties die een aanbod hebben t.a.v. ouders en kinderen. Doel: drempelverlagend werken (actieve toeleiding en toegankelijkheid) Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

 12. C. Contactgegevens OCMW Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 3000 Leuven www.ocmw-leuven.be Els Devroye Teamcoördinator Welzijnsbureau Vesalius 016 24 84 67 els.devroye@ocmw-leuven.be Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede