Download
st d och verktyg kring kommunikation bilder och grafisk formgivning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stöd och verktyg kring kommunikation, bilder och grafisk formgivning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stöd och verktyg kring kommunikation, bilder och grafisk formgivning

Stöd och verktyg kring kommunikation, bilder och grafisk formgivning

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Stöd och verktyg kring kommunikation, bilder och grafisk formgivning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stöd och verktyg kring kommunikation, bilder och grafisk formgivning Linda Morgan och Sofia Lindberg, informationsavdelningen

 2. Namn Efternamn

 3. Utmaningar KI stod inför: • Hur kan vi skapa enhetlighet och visa att det handlar om ett varumärke – Karolinska Institutet? • Hur kan vi skilja oss från andra på ett sätt som är relevant för oss och våra målgrupper? • Hur kan vi använda vårt varumärke och grafiska profil för att stärka intrycket av organisationen och samtidigt behålla vår integritet och historia? Namn Efternamn

 4. Informationsavdelningen

 5. Regler och riktlinjer för hantering av KIs varumärke och marknadskommunikation • Varumärkesplattform • Grafiska regler • Kommunikativ plattform Informationsavdelningen

 6. Informationsavdelningen

 7. Payoff Svensk payoff Ett medicinskt universitet Engelsk payoff A medical university Informationsavdelningen

 8. Informationsavdelningen

 9. Profiltext Svensk profiltext Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Engelsk profiltext Karolinska Institutet is one of the world’s leading medical universities. Its mission is to contribute to the improvement of human health through research and education. Karolinska Institutet accounts for over 40 per cent of the medical academic research conducted in Sweden and offers the country’s broadest range of education in medicine and health sciences. Since 1901 the Nobel Assembly at Karolinska Institutet has selected the Nobel laureates in Physiology or Medicine. Informationsavdelningen

 10. Olika typer av marknadsmaterial Informationsavdelningen

 11. 1. Övergripande profilering Informationsavdelningen

 12. 2. Återkommande kommunikation Informationsavdelningen

 13. 3. Fakta- och basmaterial Informationsavdelningen

 14. Karolinska Institutet i bild Bilder är en central del av Karolinska Institutets grafiska profil, och de motiv och det formspråk vi använder påverkar de associationer som knyts till vårt varumärke. Informationsavdelningen

 15. Informationsavdelningen

 16. Karolinska Institutets bildbank idag • KI har en bildbank med drygt 2 000 bilder. Bäst täckning finns inom porträttbilder forskare. • Visningsprogram Foto Station. • Handfull personer på informationsavdelningen har inlogg/tillgång – ingen arbetar uteslutande med bildbanken. Informationsavdelningen

 17. Karolinska Institutets bildbank i framtiden? • Karolinska Institutet ska ha ett omfattande, uppdaterat bildarkiv som täcker majoriteten av våra gemensamma behov. • KI lånar generöst ut bilder till press, myndigheter och andra som verkar inom KI-relaterade områden. • KI använder proffsfotografer. • Nya bildjobb ska ha fria rättigheter för KI-kanaler och press samt ha lång rättighetstid. • Nytt eller utvecklat bildbankssystem. • Inventera bilder på institutionerna. Informationsavdelningen

 18. Vi tar gärna emot bilder från er! • Högupplösta - 300 dpi • JPG-format • A4-storlek, 210x297mm • Uppmärkta med namn på personer på bilden, när bilden togs och fotografens namn • Uppmärkta med vilka rättigheter vi har till bilden – helst fria rättigheter i KI-kanaler och press i 5 år! bildbanken@ki.se Informationsavdelningen

 19. Bilder och upphovsrätt När du publicerar något, till exempel en bild, på internet, i en blogg, på intranätet eller i en webbtidning, så heter det med en juridisk term att ni överför bilden till allmänheten. För att få göra detta behövs i de allra flesta fall upphovsmannens tillstånd. Plocka aldrig bilder från Internet utan att först ha fått rättighet att använda bilden! Informationsavdelningen

 20. Foton på Internet ”Foton där personer kan identifieras betraktas normalt som personuppgifter även om inga namn nämns. Om man på en webbplats skulle vilja publicera foton på t.ex. anställda är det ofta nödvändigt att först inhämta samtycke. Även om det rör sig om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, som enstaka bilder på Internet, kan det beroende på sammanhanget behövas samtycke för att undvika risken för kränkning.”* * Utdrag ur datainspektionens faktablad Personuppgifter och Internet Informationsavdelningen

 21. Hitta bilder externt • http://commons.wikimedia.org • http://www.flickr.com/creativecommons/ • http://www.sciencephoto.com/ • http://www.istockphoto.com/ • http://www.scanpix.se - Lennart Nilssons bilder Informationsavdelningen

 22. Frågor? Informationsavdelningen