Download
tankefel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
tankefel PowerPoint Presentation

tankefel

88 Views Download Presentation
Download Presentation

tankefel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. tankefel som komplicerar livet

 2. Vad är tankefel? • Det är misstag i vårt sätt att tänka kring saker som händer i våra liv. • Vi ”borde” ha vetat bättre … • Alla gör misstag. Små och obetydliga – tröjan ut och inStora och ödesdigra – brustet hjärta

 3. Tankefelen Får oss Att : • Feltolka Våra erfarenheter • Felbedöma andra människor • Felbedöma oss själva

 4. tankefelen • Har sin grund i våra tankeprocesser – minne, hur vi resonerar, analyserar, uppfattar och förstår olika saker om vår omvärld • Ställer till svårigheter för oss • Får oss att må jättedåligt • Handlar om reaktioner som vi kan undvika om vi var i stånd att tänka klart och förnuftigt på dem

 5. De tio vanligaste tankefelen • Katastrof tänkande • Tankeläsning • Att ta det personligt • Att tro sin egen PR-agent • Att tro på sin kritiker • Perfektionism • Jämförelsenoja • Tänk om … • Det kategoriska borde • Ja, men …

 6. Nu ska vi gå igenom dessa tankefel och se vilka av dem som smyger sig in och ställer till förtret och svårigheter för oss …

 7. Katastroftänkande

 8. Diagnos = Katastroftänkande • Jag överreagerar vid mindre problem • Andra anklagar mig för att förstora upp allting • Jag har lätt för att hetsa upp mig • Det är ingen idé att jag försöker eftersom jag vet att det inte kommer att fungera • Jag vet redan på förhand att saker och tingkommer att gå på tok

 9. hur tänker katastrof tänkare? • Realistiska tänkare förnekar inte att det värsta är omöjligt, men de kontrollerar inte heller om det värsta garanterat kommer att inträffa. • De utgår reflexmässigt från att det inte finns något de kan göra åt saken = GER UPP • Automatiska tankar, som fortlöper som en inre dialog.

 10. Hur bryter man katastroftankar? • Ifrågasätt dina tankar när du märker att du jagar upp dig. Vad menar jag? • Avvärj katastrofen genom att analysera dina tankar, att utgå från dina värsta slutsatser och arbeta dig bakåt. - Stämmer verkligen det här? • Syna bevisen: Hur vet jag det? • Notera dina tankar: varför tänker jag så här? Är jag verkligen säker på det här? Vad är det värsta som kan hända? • Försvara dig själv – finns det andra tänkbara förklaringar? • Vad är det som inte stämmer med den här bilden?

 11. tankeläsning

 12. Diagnos = tankeläsning • Jag kan förstå vad andra tänker • Folk som står mig nära borde kunna förstå vad jag vill • Jag kan alltid se vad folk tänker på deras kroppsspråk • Folk som umgås mycket med varandra lär sig läsa av varandras tankar • Det har hänt att jag blivit upprörd över något som jag trott att någon tänkt – för att sedan upptäcka att jag tagit fel

 13. vad innebär tankeläsning? • ILLUSION som kan uppträda i två varianter: 1) man utgår från att man kan säga vad andra människor tänker (”Det är ingen idé att jag söker jobbet, jag vet ändå att han aldrig skulle anställa en kvinna, eller någon i min ålder eller en sån som mig”). 2) man utgår från att andra människor inte endast kan, utan också bör förstå vad det är vi tänker utan att behöva förklara det för dem.

 14. Ju närmare relation, desto större illusion • Känner man någon tillräckligt väl, kan man ofta gissa sig till hur han/hon vill ha det. • Man kan inte heller veta vad en annan människa tänker om man inte frågar eller talar om vad man tänker. • Att utgå från att något är på ett visst vis innebär att man kan ha fel.

 15. Vi och våra antaganden Alla gör i större/mindre utsträckning antaganden om andra människors • Tankar • Önskningar • Behov Handlar om ett duktigt detektivarbete, att notera ledtrådar och dra slutsatser utifrån dem.

 16. Att tolka ledtrådar • Använder våra sinnen  hörsel, syn, känsel, lukt, smak • Tolkar vad som hänt eller inte har hänt • Kroppsspråk  minspel, gester och hållning

 17. tolka

 18. Fallgropar med att tro sig kunna läsa tankar • Utgår utifrån hur du själv skulle tänka i samma situation … • Du drar din slutsats utifrån tidigare beteende … • Du drar din slutsats utifrån vad du förväntar dig – du har redan skrivit slutet på historien … • Du sluter dig till något utifrån vad du själv vill höra. • Du drar din slutsats utifrån ett bristfälligt faktaunderlag … • I din slutsats bortser du från kulturella eller personlighetsmässiga skillnader … • Du feltolkar olika visuella eller verbala ledtrådar …. • Någon annan skickar ut falska signaler …

 19. Att ta det personligt

 20. Diagnos = Ta det personligt • Det ankommer på mig att göra mina nära och kära lyckliga • När saker och ting går på tok känns det som det är mitt fel • Jag tycker att jag blir mer kritiserad än andra • Jag inser när folk angriper mig – de behöver inte uttrycka sig klart eller ens nämna mitt namn • Jag tycker jag blivit orättvist anklagad för sådant som ligger utanför min kontroll

 21. Vad innebär det att ta saker och ting personligt? ”Det innebär att du tolkar andras kommentarer, frågor och handlingar som ett angrepp på ditt människovärde, eller ditt utseende, din intelligens eller ditt yrkeskunnande”

 22. exempel om Du passerar två främlingar på gatan och hör den ene brista i skratt, finns två möjliga förhållningssätt: • Du kan ta skrattet personligt, dvs. du utgår från att de pratar om och skrattar åt dig. • Du kan uppfatta skrattet som något neutralt. Förmodligen har den ene sagt något lustigt, något som inte har med dig att göra.

 23. Följden av att ta det personligt känner sig sårad När du uppfattar något som en förolämpning fast det inte var avsett så, är smärtan självförvållad. ökar ilskan Den som känner sig sårad blir arg och återvänder ständigt till gamla orättvisor och fyller på med nya ”bevis” ger nytt bränsle åt vreden och håller den aktiv.

 24. Följden av att ta det personligt slöseri med energi du förbrukar stora mängder med energi genom att hålla utkik efter möjliga problem och älta gamla orättvisor som antingen inte existerar eller som är uppförstorade. krymper dina möjligheter Ingen tycker om att bli sårad eller avvisad och det kan göra att man försöker undvika sådana situationer igen. Följden blir att man avvisar sig själv för att ingen annan ska få göra det.

 25. Följden av att ta det personligt leder till skuldkänslor Det blir en tung börda att släpa på om man gör sig själv ansvarig för alla olyckor, felaktigheter och begränsningar. hämmar förmåga att leva sig in i andras situation Man kan inte förstå att andra människor har samma behov som en själv, t.ex. tycker det är roligt att vinna ett spel.

 26. Att analysera sig bort från personfixering Att ta saker och ting personligt är en automatisk reaktion. Nyckeln för att kunna hantera de problem som är förknippade med att ta saker och ting personligt är att: hejda sig: STOPP! Granska sina tankegångar: Vad är det egentligen jag tänker? Vad är det för speciell innebörd jag tillskriver de här handlingarna eller orden? Analysera sina tankar: erinra dig i detalj vad det var som saseller gjordes. Hur löd orden som yttrades? Det exakta beteendet? Överväg om det skulle kunna finnas någon förklaring till de här orden eller det här beteendet som du uppfattar är en förolämpning motdig.

 27. Att tro sin pr-agent

 28. Diagnos = att tro på sin pr-agent • Jag hamnar i svårigheter på grund av självöverskattning • Mitt goda självförtroende tycks reta andra • Min uppfattning är att om man lyckas inom ett område, kan man bli lika framgångsrik inom vilket område som helst • Andra bär skulden för mina misslyckanden • När du väl lyckats med vad du föresatt dig kan du slappna av, därför att framgången försäkrar dig om fortsatt framgång

 29. Optimism vs. pessimism • Optimism är positivt i lagom dos – ”det här klarar jag!” • Pessimism –”Det här kommer aldrig att gå …” • Viktigt att tänka realistiskt och se alla delar av verkligheten.

 30. Hur kan en överdos av positiva tankar få negativa följder? • Livet är dynamiskt och föränderligt • Överdrivet självförtroende som sätter en i klistret

 31. Pr-agenter i det vanliga livet • Föräldrar – ”Talar alltid om hur fantastisk du är!” Kan leda till att man inte tar ansvar för sin del i livet • Vänner – ”Smickra och berömma till varje pris!” • Affärskontakter – ”Egenintresse och för bonus” • Anställda – ”Ja-sägare som inte vågar säga sanningen!” • Arbetsgivare – ”Ser mellan fingrarna på saker som inte fungerar” • Religion – ”Gud prövar dig” kan leda till skuldkänslor • Folk som vill peppa dig – ”Jag klarar körkortet  läser inte på inför provet”

 32. Den inre högljudde pr-agenten Risk för … • Du ber aldrig om andras uppfattning • Lyssnar inte när andra framför sina åsikter, behov och önskemål • Tar för givet att alla andra vill samma sak som du själv vill

 33. verklighetsprövning • När folk betraktar sig själva som de stod över de regler som gäller för andra människor, säger man ofta att deras ego, är för stort. • Ego = självupptagenhet, högmod, arrogans • Individer med sunda egon tror inte på alla sina tidningsklipp. De är inte oövervinneliga bara för att deras beundrare säger så. Tidigare framgångar är inte någon garanti för framgång också i framtiden.

 34. Fråga sig själv • Vad vet jag om det här? • Positiva och negativa sidor • Bedöma risker för att få en realistisk bild

 35. Att tro sina kritiker

 36. Diagnos = Att tro sina kritiker • Folk har en förmåga att hacka på sådant jag är mest känslig för • Jag har ett sjätte sinne för kritik. Jag vet alltid när det är mig folk menar • Jag tar illa vid mig av negativa kommentarer från andra, de kan till och med få mig att känna mig deprimerad • Jag hör bara de negativa kommentarerna och slår bort komplimangerna • Jag tycker att alla kommentarer har lika stor betydelse

 37. Att tro sina kritiker • Låg självkänsla och självförtroende • Går omkring och Känner sig som en förlorare, bedragare och bluff • Somliga mer känsliga för kritik än andra • Inre kritiker som säger ”Vad var det jag sa?”

 38. kritik • Man reagerar inte likadant på alla former av kritik. Det är först om kritiken drabbar något område där vi känner oss särskilt sårbara som vi börjar vibrera. • Områden där vi känner oss trygga och säkra har vi inga problem att slå bort som dum och obefogad kritik. • Områden där vi känner oss sårbara kan vara: yrke, relationer, utseende eller något annat och det som är så konstigt är att ett enda ord eller ögonkast behövs för att utlösa en automatisk reaktion.

 39. Automatisk reaktion Som gör att du: Hör det Tror på det Förstorar upp det ytterligare = MÅR DÅLIGT

 40. Varför blir vi känsliga för kritik? • Den vanligaste läxan de flesta människor lär sig om kritik är att svälja den. • Som barn intutas vi att ”inte säga emot sina föräldrar” • Barn får lära sig att när föräldrar, lärare och andra auktoritetspersoner kritiserar dem, har de här personerna alltid rätt …

 41. Vad är tanken då? • Förmodligen i all välmening att lära barnen de regler som gäller i familjen och de samhället som de växer upp i (livslögnerna …) • Regler från olikakulturer, traditioner, normer och värderingar

 42. Att handskas med kritik • Avfärda kritiken Om kritiken inte är värd att lyssna på, om innehållet inte är till nytta, om du genom att rätta dig efter kritiken inte på något sätt skulle förbättra din situation … GLÖM KRITIKEN! Vägra ta strid! • Du kan acceptera och avvisa kritiken på en och samma gång Det finns ingen lag som säger att du måste reagera på all kritik eller rätta all orättvis kritik.

 43. Att handskas med kritik • Du kan dra nytta av den Kritik kan hjälpa dig att förbättra din egen insats. Om du får insikt i att du saknar vissa färdigheter, kan du ta steg för att skaffa dig dessa. Om du aldrig får veta – eller vägrar tro – att du har en lucka i din kompetens som behöver fyllas ut, kommer du aldrig att göra något åt bristen.

 44. perfektionism

 45. Diagnos = perfektionism • Att bli betraktad som ”bara genomsnittlig” eller ”en i mängden” är en förolämpning • Hellre än att lämna ifrån mig ett arbete som ligger under min nivå väljer jag att inte lämna ifrån mig något alls. • Det är viktigt att andra betraktar mig som någon som aldrig tummar på krav på perfektion • Också ett litet misstag räcker för att förstöra min dag – eller mitt liv

 46. Vad är perfektionism? En Önskan om att inte skämma ut sig inför andra människor, omgivningen, skolan, kärestan … Vad skulle folk säga om de visste?

 47. Vara goodenough på ditt eget sätt • Innebär att inse att allt inte behöver vara perfekt. • Du gör så gott du kan och det räcker • Testa och se: Vad händer om du en dag låter bli att bädda sängen? Diska hela porslinssamlingen? Överlevde du?

 48. Vara goodenough på ditt eget sätt Poängen är att det är du som sätter kravet på dig själv att allt ska vara perfekt och det resulterar i ångest och obehag om du inte kan leva upp till det. så istället för att tänka att ”ALLT MÅSTE VARA PERFEKT” tänk att du är unik och har gjort så gott du har kunnat för att det ska bli bra!

 49. jämförelsenoja