Download
godmorgen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GODMORGEN!!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
GODMORGEN!!!

GODMORGEN!!!

124 Views Download Presentation
Download Presentation

GODMORGEN!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. K GODMORGEN!!! LET’S GET BEYOND USABILITY….!? 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 2. K HVAD ER USABILITY? er systemet let at lære, effektivt at arbejde med, er det nemt at huske, forhindres brugeren i at lave fejl er systemet tilfredsstillende at bruge. 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 3. K HVAD ER USABILITY? • ”Klicherne” i usability design er typisk: • Konsistens • Sammenlignelighed • Feedback • Tilgængelighed • Bruger-kontrol • Transperens • Visuel klarhed • Prioritering af informationer og funktioner • Eksplicit design 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 4. K HVAD ER USABILITY? ”The role of aesthetics in human affairs has been widely documented. Conventional wisdom relates it to our appreciation of, and attitudes towards computer systems as well. ”However, aesthetics may not always coincide with usability. In fact, the opposite might occur.” In one of HCI's most influential books, "The Psychology of Everyday Things", Norman vividly ridicules the tendency of designers to neglect usability in favor of aesthetics. Similarly, others while acknowledging the role of aesthetics in HCI, warn against a tendency among designers to emphasize the aesthetic elements of the user interface, because these might degrade usability.” NOAM TRACTINSKY 1997 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 5. K HVAD ER USABILITY? ”… the results provide further support for the contention that perceptions of interface aesthetic are closely related to apparent usability and thus increase the likelihood that aesthetics may considerably affect system acceptability.” NOAM TRACTINSKY 1997 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 6. K HVAD ER SKØNHED? Why Beauty? Because it matters. Numerous studies report on the importance of "design quality" on users' opinions about the trustworthiness of a Web service. what, then, is considered "beautiful" on the Web?To study these questions, we need Web aesthetics. KRISTINA KARVONEN 2000 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 7. K SIMPLY WHAT ? ”Quite recently, Jacob Nielsen has suggested simplicity as akey factor behind creating usable design. At present,this notion of simplicity seems to be coming up frequentlyin other studies across the HCI field also According to Nielsen, “simplicity” means,first and foremost, that users on the Web are able to getwhat they came for. According to him, users are extremelygoal-driven on the Web, and will not tolerate anythingstanding between them and their goal. Simplicity, then, forhim, is the lack of obstruction, or lack of complexity. Butsimplicity is also a notion that is, among other things, anaesthetic one. However, in the studies mentioned,simplicity has practically nothing to do with beauty andaesthetic considerations.” KRISTINA KARVONEN 2000 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 8. K FREE FROM DISCOMFORT Usabilityis often defined as "the extent to which a product can beused by specified users to achieve specified goals witheffectiveness, efficiency and satisfaction in specifiedcontext of use" From these, satisfaction measuresthe extent to which users are free from discomfort whenusing the product, as well as to overall attitudes to the useof product. Previously, Nielsen has defined usability asconsisting of five attributes. These are learnability,efficiency, memorability, errors and satisfaction. Noexplicit mention of aesthetics here, but what is meant by“satisfaction”? Could it include, among other things, thekind of pleasure we get, when encountering with apleasurable, beautiful object? In fact, could there really besatisfaction without the beauty element, in the first place? KRISTINA KARVONEN 2000 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 9. K TRANSPARENCY ”AN INTERFACE IS AN OBSTACLE” DONALD NORMAN 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 10. K TRANSPARENCY ”TRANSPERANS ER EN MYTE” 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 11. K ÆSTETIK OG USABILITY ”hvis du vil se et dårligt interfacedesign så skal du bare gå på museum og se på moderne kunst” Søren Pold 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 12. K DET MODERNE INTERFACE Grafisk, interaktiv skærm, Alan Kay ”sketchpad”, 1963 WIMP interface (Windos, icons, menu and pointers) Douglas Engelbart, 1968 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 13. K MEN DE HAVDE DET DA OGSÅ SJOVT! • tekst Clint Parker's pinball program RINKY DINK ALTO PARC 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 14. K HER ER DIT NYE KONTOR! • Alan Kay og Xerox PARC • GUI • WYSIWYG XEROX STAR 1981 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 15. K BACK IN THE OLD DAYS, WHEN WE TOUGHT WE WOULD ONLY THINK • tekst 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 16. K ENGENERING RULES • Det moderne interface er skabt af ingenører, der tilstræbte. • Brugervenlighed • Produktivitet • Effektivitet • Naturlighed • Transparens • HCI bygger på og forsætter i denne retning…. 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 17. K USABILITY VS. DESIGN IFLG. PAULIN • Design (æstetik) er fra venus • Feminint • Udpræget kommunikativt • Højre hjernehalvdel • Væren • Fortolkning • Kunstart • Emotionelt/Intuitivt begrundet • Det ubeskrivelige • Usability er fra mars • Maskulint • Stærkt ingeniør præget • Venstre hjernehalvdel • Handlen • Lovsæt • Videnskab • Rationelt/logisk begrundet • det beskrivelige 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 18. K BAUHAUS • Det tidligt moderne interface indskriver sig i en fascination ved det industrielle – produktions æstetik der kan ses i f.eks. Bauhaus ideen: • ”ornament is dead” • ”form follows function” • …….In short functionalisme rules over beauty! 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 19. K INFO AESTETICHS New Media Teoretikeren Lev Manovich introducere begrebet ”Info-aesthetics” to påfaldende forskellige positioner mellem det tidlige digitale interface og det kulturelle interface. Sammenfaldet i start 80’erne mellem fremkomsten af det moderne GUI og filmen Blade runner. 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 20. K BLADE RUNNER • tekst BLADE RUNNER 1981 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 21. K TIDLIG GUI • tekst Mac OS 1.0 / start 80’erne 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 22. K GUI VS. BLADE RUNNER • Blade Runner • Cyborgs • Post-modernistisk • immersion og paranoia • fortælling, plot, kode (krypteret) • labyrintisk forfald, centrumsløst • tematisk interface • GUI • menneske maskine afgrænsning • modernistisk (bauhaus) • klarhed og overblik • funktionalitet • strukturerende orden • abstrakt interface 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 23. K NY AVANTGARDE • Lev Manovich ser en ny avantgarde i interfacet • I det kulturelle interface finder en sammensmeltning af GUI og Blad runner sted. Vi lever stedes i et skærmsamfund – skærmen er blevet den fremmeste kulturform og nu kan vi sige: • the ornament is back • Function follows Form • manovich.net/ia/ 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 24. K BAUHAUS 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 25. K SEN-MODERNITET 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 26. K SENINDUSTRIELLE VS. SENMODERNITETEN • kultur med løn • Arbejdsliv • kreativ produktivitet • immersion • dybde • illusion • originalitet/stil • uigennemsigtighed • billede • Lønarbejde • liv / arbejde • produktion • kontrol • overflade • instrument • standardisering/konsistens • transparens • tekst 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 27. K NYE FORMER: INFO-AESTHETIC INFORMATION AS CUSTOMIZED FORM 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 28. K NYE FORMER: INFO-AESTHETIC INFORMATION AS PLAYFUL FORM 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 29. PAUSE HAVE NOTHING IN YOUR LIFE THAT YOU DO NOT KNOW TO BE USEFUL, OR BELIEVE TO BE BEAUTIFUL

 30. K USABILITY AND BEYOND ”usability is dehumanization” Patrick Jordan 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 31. K USABILITY AND BEYOND • Usability er blevet en dissatisfier • produkter bliver derfor valgt pga. Hedoniske kvaliteter • hedonisme[hedoZnismS] navneord -n1. den opfattelse at lystfølelse er det højeste i livet, og at menneskets handlinger først og fremmest er motiveret af lyst og ulyst ehedonist·hedonistisk! hed/on+is/me ¯ græsk hdon¥'vellyst' ¯ afl. af hd÷s 'sød' (besl.m. sød) 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 32. K MASLOW REVISITED • FUNKTIONELLE BEHOV – DO I NEED THIS • USABILITY – EASE OF USE • PLEASURE – mmmm… 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 33. K THE FOUR PLEASURES • PHYSIO • SOCIO • PSYCHO • IDEO 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 34. K PHYSIO • Physio-pleausers: altså kropslige. Eks. taktilitet ved berøring, smag, lugt, lyd, varme osv. produktet har helt specielle taktile egenskaber der kan give en kropslig/sansemæssig oplevelse • Interface Eks: The Apple Chime når man tænder for en Apple computer • Æstetisk komparativ: Samlign med Muzakken når man åbner en Windows Computer 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 35. K SOCIO Socio-pleasures: finder sted i selskab med andre. Eller hvis produktet i sig selv giver andledning til at man socialisere omkring det, taler om det, fordi det tiltrækker sig opmærksomhed og eller udviser social status Interface eks. mobiltelefonen, sms Æstetisk komparativ: mobiltelefoner 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 36. K PSYCHO • Psycho-pleasures: kognitiv og emotiv nydelsef.eks. ved at udføre en opgave tilfredstillende. brugere kommer i affekt over via et produkt og denne affekt er nydelsen. • Interface eks. Games • Æstetisk komparativ: WIMP (Windows, icons, menus og pointers) interface vs. Game 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 37. K IDEO • Ideo-pleasures: ”teoretiske”/”ideologiske” kvaliteter ved produktet f.eks. æstetiske, hvis produktet har et specielt skær over sig eller besidder ideologiske eller kulturelle værdier som knytter sig til produktet, f.eks. hvis produktet giver udtryk for f.eks. miljøvenlighed eller antiestablismet. ’ • Interface eks. PowerMac • Æstetisk komparativ: open source vs microsoft 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 38. K HOLITISK APPROACH Jordan plæderer for en: holitisk nydelses-baseret approach holisme [hoZlismS] navneord -n1. en retning inden for filosofi og videnskabsteori der betoner at man skal studere fænomenerne som helheder og ikke blot som noget der er sammensat af enkeltdele, fx samfundet, menneskekroppen, cellen el. det menneskelige sprog d ! hol+is/me ¯ IVT af græsk af hólos ¯ *sólwos 'hel' besl.m. latin salvus 'uskadt, sikker, sund' 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 39. K JORDANS DOGMER forstå brugerne og deres behov for følelsesmæssig og hedoniske nytte i produkter og interfaces forbind produktets egenskaber til nydelse – hvilke egenskaber er knytte til hvilke nydelser. tag nydelse ligeså seriøst som usability. 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 40. K WHO SAID “If everyday design were ruled by aesthetics, life might be more pleasing to the eye but less comfortable; if ruled by usability, it might be more comfortable but uglier.” 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 41. K USEFULL BUT UGLY • DONALD NORMAN • Vedkender sig i sin nye bog (endnu ikke udkommet) at funktionalitet og usability ikke er alt. men at de affektive og æstetiske områder også er bestemmende for hvorfor og hvordan vi bruger vores produkter. Hehe, but i’m still making big buck Sorry, folks. I was a bit wrong!! 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 42. K BEAUTIFUL (??) BUT TOTALLY USELESS STARCK JUICY SALIF 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 43. K COGNITION & AFFECT – WHAT A POWERFULL TEAM • visceral process/ Fysisk, instinktivt, intuitiv process som laver hurtige visuel bedømmelse af hvad der er godt/skidt, like/dislike, sikkert/farligt. En gut-feeling. Der sender en impuls til kroppen og alamerer det rette center i hjernen. Bottom-up, pattern-recognition. • Behavioral process/ adfærd hvor vi udføre en handling på baggrund tillærte egenskaber. Spezialized skills. • Reflective process / tanke der forsøger at afveje vores adfærd og balancere den, ved at arbejde fortolke og bearbejende. (fortolkning, studie) top-down. 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 44. K NORMANS DESIGN VARIABLE • Visceral design – hvilke instiktive følelser vækker designet • Behavioral design – hvliken nydelse kommer af at bruge det • Reflective design – hvilken historie/image knytter sig til produktet 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 45. K THE MEANING OF THINGS • Vi opbygger personlige følelsesmæssige forhold til vores ting • Vi giver dem mening • Vi lever med dem • vi indretter os med dem • Vi ændrer dem • Vi udtrykker os gennem dem • Vi er alle designere 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 46. K INTERFACETS NY ROLLE • Det digitale interface er ikke længere kun et funktionelt ”workrelated” anliggende, men en del af vores dagligdag. • Mobiltelefonen • PDA • bærbare computere • game konsoler • Internet opkoblede biler, bygning, og køleskabe 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 47. K INTERFACE MEDIER • Den teknologiske udvikling er foran den kulturelle • Disse nye produkter ændrer gradvist vores brug af computere og digitale interfaces henimod mere mediemæssige kontekster hvor… • kommunikative • Sociale • Kulturelle • organisatoriske • følelsesmæssige • … aspekter og ændringer er dominerende, hvorfor æstetik, altså produkternes intentioner, måde at opføre sig og fremtræde på, bliver vigtigere end blot forøgelse af regnkraf, ydeevne, produktivitet og effektivitet. 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 48. K NY INTERFACES • Vi ser også spirende nye retninger som • Ubiquitous computing – allestedsnærvernede computere • Pervasive computing – gennemtrængende computere • augmented reality – virkeligheds forøgende • Tangible media – følbare medier • Ambient media – omsluttende medier • Affective computing – følelsemæssige computere • … der er barsler med helt ny brugskontekster 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 49. K COMPUTEREN I VORES HVERDAG presences precedes use Use: hvad er et interface, hvad bliver det brugt til. Presence: hvordan fremtræder det og hvordan bliver det en del af vores livsverden altså: tilstedeværelse; nærværelse; nærvær, ydre, holdning; fremtræden, ånd et objekt er designet til at være bære af et særligt ”presence”, at indgå i vores omgivelser, på samme måde som det er designet til at have en bestemt brugsfunktion. Hallnäs og Redström 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

 50. K ÆSTETISKE FAKTORER • Hvordan udfolder computeren sig spatio-temporalt: • i TID og RUM • Et oplæg til at anskue usability eller brugbarhed ikke ud fra instrumentel logik eller som funktionalitet • men hvordan et design eller en konstruktion kan blive en meningsfuld del af et miljø og en del af vores moderne liv… • …. Eller en fænomenologi for hvordan computeren er og kommer til blive i vores moderne verden 05.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003