Download
hvordan forhindre vannplaning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan Forhindre Vannplaning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan Forhindre Vannplaning

Hvordan Forhindre Vannplaning

14 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvordan Forhindre Vannplaning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvordan Forhindre Vannplaning?

  2. Hvordan Forhindre Vannplaning? • Vannplaning, også kjent som hydroplaning, oppstår når bilens dekk glir eller glir under kjøring på en våt overflate. De fleste sjåfører har en misforståelse om at vannplaning bare skjer når det er mye vann til stede, og dekket kan ikke komme i kontakt med veien. Vannkanne kan imidlertid også forekomme i litt fuktig tilstand, og føreren bør forsøke å unngå det for enhver pris, da det kan føre til tap av kontroll av bilen.

  3. Hvordan Forhindre Vannplaning? • Hvordan er vannplaning? • Selv om vannplaning kan oppstå på en våt vei, regnes de første 10 minuttene av regn som den farligste for å skape en liten konsistens som kan føre til at bilen slipper, spesielt hvis du kjører med høy hastighet

  4. Hvordan Forhindre Vannplaning? • Hvordan unngå vannplaning • Her er noen viktige tips som kan hjelpe deg med å forhindre vannplaning:

  5. Hvordan Forhindre Vannplaning? • Hold kjøretøyets hastighet lav under regn • Ifølge Ford-eksperter er det mest sannsynlig at vannplanlegging skjer hvis bilen kjører raskt. I regnvær er det anbefalt at du kjører minst 10 kilometer langsommere enn den faktiske hastighetsbegrensningen. Hvis regnet ledsages av vind og tåke, anbefales det å kjøre enda tregere.

  6. Hvordan Forhindre Vannplaning? • Hold dekkene riktig møtt • Den beste måten å sikre at du er beskyttet mot vanning er å holde dekkene fylt riktig. Pass på at hvert dekk er godt balansert og få dem til å rotere nå og da. • Velg høykvalitets dekk • Mange drivere fokuserer på bilens ytre og indre tilstand og ignorerer dekket. For drivere som bor i områder der regnet er vanlig, er det nødvendig å velge høykvalitets og slitesterke dekk. Dedikerte sommerdekk fungerer best på en våt vei.

  7. Hvordan Forhindre Vannplaning? Unngå hard bremsing • Vær alltid oppmerksom på føreren foran deg og prøv å holde avstanden når du kjører under regnige forhold. Unngå alvorlig bremsing for enhver pris, ellers vil kjøretøyet begynne å glide og resultere i en farlig situasjon.  • For mer informasjon om gode dekk besøk: https://www.nokiantyres.no/

  8. Hvordan Forhindre Vannplaning?