ny ans ttelsesprocedure hvordan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny ansættelsesprocedure hvordan? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny ansættelsesprocedure hvordan?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ny ansættelsesprocedure hvordan? - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Ny ansættelsesprocedure hvordan?. Karen Skjelsager. Anæstesiologisk Faglig Profil. 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede. DASAIM Uddannelsesudvalg, sep. 2008. Ansøgerens kvalifikationer. Medicinsk ekspert Sundhedsfremmer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ny ansættelsesprocedure hvordan?' - riley-mcdonald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
an stesiologisk faglig profil
Anæstesiologisk Faglig Profil
 • 7 metakompetencer
   • Niveau for introduktionsstilling
 • Andre kvalifikationer og erfaringer
   • Dokumenterede

DASAIM Uddannelsesudvalg, sep. 2008

ans gerens kvalifikationer
Ansøgerens kvalifikationer
 • Medicinsk ekspert
 • Sundhedsfremmer
 • Kommunikator
 • Samarbejder
 • Organisator
 • Akademiker
 • Professionel

DASAIM Uddannelsesudvalg

ans gerens kvalifikationer1
Ansøgerens kvalifikationer..
 • Medicinsk ekspert
   • Fra portefølje samt yderligere dokumenterede
    • Kurser – faglige
    • selvstudier
    • læringsplaner/rapporter
    • undervisning – i fagligt relevante emner
    • andet – andre ansættelser

DASAIM Uddannelsesudvalg

ans gerens kvalifikationer2
Ansøgerens kvalifikationer…
 • Sundhedsfremmer
    • Deltagelse i organisationer/projekter
 • Kommunikator
   • Dokumenteret erfaring fra praktisk arbejde
    • Svære samtaler
    • Undervisningssammenhænge, præsentationer
    • evt. konflikthåndtering
    • evt. kurser
 • Samarbejder
   • Dokumenteret erfaring fra teamsamarbejde
    • projektarbejde
    • initiativer til forbedring af teamfunktion
    • evt. kurser

DASAIM Uddannelsesudvalg

ans gerens kvalifikationer3
Ansøgerens kvalifikationer….
 • Organisator
   • Råds/udvalgsarbejde, tillidsmandsarbejde, konfliktløsning
 • Akademiker
   • Videnskabeligt arbejde, kvalitetsforbedrende tiltag
   • foredrag/præsentationer i videnskabelige selskaber
 • Professionel
   • Arbejde med/håndtering af utilsigtede hændelser og patientsikkerhed

DASAIM Uddannelsesudvalg

ans gningen
Ansøgningen

LÆS OG BRUG VEJLEDNINGERNE

 • Formelle krav
 • Motiveret ansøgning

- hvorfor dig

- hvorfor anæstesi

 • Struktureret, begrænset dokumentation
prioritering af uddannelsesforl b

Forløbsnummer

Placering af hoveduddannelsesforløb

Prioritet

Region Øst

Forløb 1

Hvidovre – Rigshospitalet - Holbæk

Forløb 2

Herlev – Rigshospitalet - Slagelse

Forløb 3

Næstved – Rigshospitalet - Gentofte

Forløb 4

Hvidovre – Rigshospitalet - Hillerød

Forløb 5

Hillerød – Rigshospitalet - Bispebjerg

Forløb 6

Gentofte – Rigshospitalet – Roskilde

Forløb 8

Glostrup – Rigshospitalet - Hvidovre

Forløb 9

Køge – Rigshospitalet - Herlev

Forløb 10

Bispebjerg – Rigshospitalet - Glostrup

Forløb 11

Slagelse – Rigshospitalet - Herlev

Forløb 12

Herlev – Rigshospitalet - Gentofte

Prioritering af uddannelsesforløb
udv lgelse af ans gere
Udvælgelse af ansøgere
 • Dokumentation indenfor alle syv metakompetencer
 • Medicinsk ekspert
 • Akademisk ekspert
regionale ans ttelsesudvalg
Regionale ansættelsesudvalg
 • Repræsentant udpeget af ledelsen fra hver uddannelsesgivende afdeling
 • Repræsentant fra DASAIM’s Uddannelsesråd
 • FYA repræsentant
 • YL repræsentant
 • Gennemgående DASAIM repræsentant(er)
 • Sekretær fra videreuddannelsessekretariatet

Danske Regioner, juli 2008

udv lgelse
Udvælgelse
 • Ansættelsesudvalg udvælger ansøgere til samtale – 4. september – meddeles pr. mail 7. september
 • Udvalget udpeger person til at give karrierevejledende afslag

- til ansøgere, der ikke indkaldes til samtale

- til de ansøgere, der efter samtalen ikke får hoveduddannelsesstilling

form let med interviewet
Formålet med interviewet
 • ansøgeren får mulighed for at uddybe og yderligere nuancere sin ansøgning samt få afklarede evt. spørgsmål
 • at afdelingerne får et fælles beslutningsgrundlag
samtalens gennemf relse
Samtalens gennemførelse
 • Kendt struktur
 • Kendte emner
 • 15-20 minutter
 • Udvalgsformand/sekretær informerer ansøgere og anviser vejleder til karrierevejledning til ansøgere, der får afslag

DASAIM Uddannelsesudvalg, apr. 2008

samtalens struktur
Samtalens struktur
 • Interview mellem ansøger og interviewleder – ikke en ansøgeren har været ansat hos
 • Ansøger uddyber sin ansøgning
 • Vægt på ansøgers potentiale
 • Forslag til konkrete spørgsmål er kendte
  • Vejledning til udvalget og ansøgerne
 • Udvalget anvender vurderingsskema

DASAIM Uddannelsesudvalg, apr. 2008

pr sentation og uddybning
Præsentation og uddybning
 • Forbered præsentationen af dig selv – skriv evt. stikord
 • Overvej dine svar til spørgsmålene
 • Overvej om der er noget i din ansøgning, som kan give anledning til uddybende spørgsmål

- interessant, anderledes aktivitet, særlige kompetencer

- evt. svagheder

 • Strukturer dine svar – indgå i dialog
interview vejledning

Spørgsmål

Bemærkninger/kommentarer

Vil du kort uddybe din ansøgning og kort

fortælle os, hvorfor netop du skal ansættes i

hoveduddannelse i Anæstesiologi

Give ansøger mulighed for at åbne interviewet

Spørgsmål

Bemærkninger/kommentarer

Hvad anser du som din vigtigste kvalifikation

som læge?

Give ansøgeren lejlighed til at vægte de 7 roller i

forhold til hinanden

Spørgsmål

Bemærkninger/kommentarer

Hvilke kliniske situationer synes du er de

vanskeligste at håndtere

Få ansøger til at vurdere eget kompetenceniveau

Spørgsmål

Bemærkninger/kommentarer

Hvorledes opsøger du ny viden og

videregiver denne?

Få indtryk af ansøgerens evne til

”kontinuerlig faglig udvikling”

Hvilken indflydelse kan forskning få på dit

arbejde som anæstesiolog?

Giver ansøgeren mulighed for at prioritere forskning i faget

Interview vejledning

Medicinsk Ekspert + andre roller

Medicinsk Ekspert

Akademiker

samtalens betydning
Samtalens betydning

Lille i forhold til ansøgningen

 • stort udvalg – mange opfattelser
 • Svar på spørgsmålene – indgå i dialog
 • Strukturerede, refleksive og ærlige svar har positiv værdi
ans ttelsesudvalgets bef jelser
Ansættelsesudvalgets beføjelser
 • Indstiller ansøgere til ansættelse
 • Høring i afdelinger bortfaldet
  • mulighed for begrundet indsigelse i forbindelse med udvælgelse/samtalerne

Danske Regioner, juli 2008

afslag og hvad s
Afslag og hvad så?
 • Karrierevejledende afslag
 • Brug din uddannelsesansvarlige overlæge, vejleder
 • Brug PKL’erne

Helle Thy Østergaard (formand for ansættelsesudvalget) hets@regionh.dk

Karen Skjelsager (formand for DASAIM’s uddannelsesudvalg) kskj@regionsjaelland.dk

evaluering af den nye procedure
Evaluering af den nye procedure
 • Spørgeskema til ansættelsesudvalgenes medlemmer
 • Tidsregistreringsskema til ansættelsesudvalgenes medlemmer
 • Spørgeskema til alle der indkaldes til samtale

Udfyld dem