hvordan med nuanceringen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hvordan med nuanceringen?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Hvordan med nuanceringen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Hvordan med nuanceringen?. ATV-møde den 4. november 2009. Disposition for oplæg. Baggrund for nuanceringsordningen Beskrivelse af nuanceringsordningen Erfaringer med nuanceringen Diskussion Konklusion. Baggrund for nuanceringsordningen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvordan med nuanceringen?' - alisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvordan med nuanceringen

Hvordan med nuanceringen?

ATV-møde den 4. november 2009

disposition for opl g
Disposition for oplæg
 • Baggrund for nuanceringsordningen
 • Beskrivelse af nuanceringsordningen
 • Erfaringer med nuanceringen
 • Diskussion
 • Konklusion
baggrund for nuanceringsordningen
Baggrund for nuanceringsordningen
 • Til trods for stor forskel i forureningssituationen bliver ejendomme kortlagt på V2 ofte opfattet og behandlet ens af offentligheden
 • Ved nuanceringen inddeles de V2-kortlagte boligejendomme i en forureningskategori afhængig af risikoen ved forureningen i forhold til anvendelsen af arealet.
 • Ordningen blev oprindelig udviklet af Vestjællands og Fyns amter
 • På baggrund af positive erfaringer fra de to amter blev ordningen indført i jordforureningsloven i forbindelse med lovændringerne der blev vedtaget juni 2006
beskrivelse af nuanceringsordningen
Beskrivelse af nuanceringsordningen

Inspiration fra tilstandsrapporter ved hushandler

F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse som bolig,

F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves, eller

F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere kortlægningen.

beskrivelse af nuanceringsordningen1
Beskrivelse af nuanceringsordningen
 • Fra 1. januar 2007 skal regionerne fremadrettet nuancere ved V2-kortlægning af boligejendom
 • Derudover skal regionerne på anmodning gennemfører en nuancering af en tidligere kortlagt boligejendom.
 • Grundlaget for regionernes nuancering er en almindelig kortlægningsundersøgelse.
 • Nuanceringssystemet omhandler kun forurening, der har betydning for arealanvendelsen på ejendommen.
 • Ved nuancering foretages en vurdering af hvor dybt forureningen ligger, tilgængelighed fx befæstelse, ren jord & markeringsnet, mulighed for afdampning til indeklima?
beskrivelse af nuanceringsordningen2
Beskrivelse af nuanceringsordningen

Eksempel på en typisk nuancering:

F0: En restforurening efter en oprensning, hvor restforureningen ikke udgør en risiko for boliganvendelsen. Fx ved at forureningen ikke er terrænnær (ligger under 0,5 m uforurenet jord) eller at forureningen ligger under bygninger eller fast belægning

F1: Lettere terrænnær forurening med PAH eller tjære fra diffuse kilder eller punktkilder, der ligger oven på en stærkere forurening, der er kortlagt jf. kortlægningsvejledningen.

I begge tilfælde gælder at forureningen ikke udgøre en afdampningsrisiko

erfaringer med nuanceringsordningen
Erfaringer med nuanceringsordningen
 • I Region Sjælland er 566 lokaliteter med bolig blevet nuanceret.
 • 58% af disse er kategoriseret som F0. Mange boligejere får et godt budskab når de nuanceres.
erfaringer med nuanceringsordningen1
Erfaringer med nuanceringsordningen
 • På 58% af F2-lokaliteterne er kontaktrisiko årsagen til nuancering i Region Sjælland
 • På 28 % af lokaliteterne ikke viden til at der kan træffes afgørelse om nuancering som F0 eller F1
 • Boligejere der får deres ejendom nuanceret som F2 vil ikke opleve den store fordel – men vil nok nemmere kunne forstå budskabet.
diskussion
Diskussion
 • Forskelsbehandling ved lettere forurening:

F1 ved lettere terrænnær forurening, der ligger oven på en stærkere forurening, der er skal kortlægges jf. kortlægningsvejledningen.

Naboejendommen med samme lettere forurening slipper, hvis der ikke er kortlægningsgrundlag på denne.

 • Forskelsbehandling ved afværget indeklimaproblem

F2 ved aktiv ventilation

F0 ved passiv ventilation

I begge tilfælde vil regionen skulle monitere indeklimaet og sikre at anlæggene fungerer tilfredsstillende. De sundhedsmæssige forhold ved brug af boligerne vil være ens for de to ejendomme

konklusion
Konklusion
 • Nuanceringssystemet har lettet formidlingen til borgerne og aktørerne på ejendomsmarkedet
 • Boligejerne kan forstå systemet fordi det minder om tilstandsrapporterne
 • Ejendomsmæglere og kreditforeninger har udtrykt tilfredshed med systemet
 • Der er forsat et behov for at styrke formidlingen af nuanceringsreglerne til borgerne og aktørerne på ejendomsmarkedet.
 • Samlet set er nuanceringsordningen en succes 
ad