Hvordan? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan? PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Hvordan?
144 Views
Download Presentation
brier
Download Presentation

Hvordan?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jobbing med fagtekst 2. trinn Tema:Tid, dag, nattLærere: Jon Harald Kvaase og Gry Hølen HæhreStalsberg skole, 2008/2009Presentert av: Mona G. Lund og Ann Elisabeth Gunnulfsen

 2. Hvordan? • Temaet innført på lærerstyrt stasjon. • Jobbet med i klassen parallelt. • Begrepsforståelse og fagtekstene i fokus – både noen de kan og nye. Framtida nå - les og forstå!

 3. Førlesing • Overskrift - bilder - ord i teksten - Hva skal dere lære om? - Hva kan dere om emnet? - Hva kan dere si om bildet? Temaet ble jobbet med på voksenstyrt stasjon (12 min). Framtida nå - les og forstå!

 4. Framtida nå - les og forstå!

 5. Underveislesing • Repetisjon av stikkord/begreper - Hva lærte dere sist? Fortelle hverandre – konkretisere. • Nye stikkord/begreper - Henge opp begrepene på tavla. - Hva kan dere om begrepene fra før? • Hvordan lære det dere ikke kan? Framtida nå - les og forstå!

 6. Lesestasjon – ikke lærerstyrt.. Framtida nå - les og forstå!

 7. Etterlesing • Lage bok om temaet - Ta for seg hvert begrep, skrive det de har lært. - Tegne tegning - illustrere. - To og to elever samarbeidet om å lage en planet. • Lese for hverandre - Dele kunnskap. Framtida nå - les og forstå!

 8. Framtida nå - les og forstå!

 9. Tidslinje • Innføre tidslinje (over et døgn) - Felles tidslinje på veggen. • Tegneserie i egen bok om et døgn - Hva gjør du i løpet av et døgn? Formingsaktivitet i løpet av perioden: Fingerhekle snorer – lime opp og lage til en sol. Framtida nå - les og forstå!

 10. Når elevene finner egne strategier… Framtida nå - les og forstå!

 11. Stasjonslæring og fagtekstarbeid. • Lærerstyrt stasjon har en liten gruppe elever (6-8). Gruppa er på samme nivå faglig. • Elevene opplever læring gjennom flere sanseinntrykk. Temaet er jobbet med i helklasse og på stasjonslæring. • Det blir fokusert på hele prosessen fra forkunnskaper – bearbeiding av fagtekst til innlært ny kunnskap. • Motivasjonen hos elevene var stor. Framtida nå - les og forstå!