Hvordan bli sikkerhetsrådgiver? - PowerPoint PPT Presentation

hvordan bli sikkerhetsr dgiver n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan bli sikkerhetsrådgiver? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan bli sikkerhetsrådgiver?

play fullscreen
1 / 29
Hvordan bli sikkerhetsrådgiver?
325 Views
Download Presentation
yana
Download Presentation

Hvordan bli sikkerhetsrådgiver?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvordan bli sikkerhetsrådgiver? Monica Varan,Stiftelsen Norsk brannvernforening24.05.2011

 2. Norsk brannvernforening En uavhengig, selveid stiftelse som arbeider for et tryggere samfunn. • Informasjon • Brannteknisk rådgivning • Kurs • Forlag • Tidsskrift • Sertifisering

 3. Hvordan bli sikkerhetsrådgiver? • Sikkerhetsrådgivereksamen • Statistikk og eksempler • Sikkerhetsrådgiverundersøkelsen

 4. Sikkerhetsrådgivereksamen «Tilstrekkelige kunnskaper»?

 5. Sikkerhetsrådgivereksamen Dagens ordning: • Eksaminering på papir • Norsk brannvernforenings lokaler, eventuelt i samarbeid med kursholder • Lokalt brannvesen

 6. Sikkerhetsrådgivereksamen

 7. Hvordan bli sikkerhetsrådgiver? • Sikkerhetsrådgivereksamen • Statistikk og eksempler • Sikkerhetsrådgiverundersøkelsen

 8. Statistikk - eksamen Totalt 128 eksamener Totalt 33 eksamener Strykprosent: 12 Strykprosent: 30

 9. Statistikk - sikkerhetsrådgivere Gyldige pr 24.05.2011: 365 Alle klasser: 317

 10. Eksempler Flytende gass 42 % svarer B

 11. Eksempler Ammoniakk, vannfri 5 flasker á 55 kg Oppgave: Hvordan skal kjøretøyet merkes?

 12. Eksempler

 13. «Hvordan en casebesvarelse ikke skal se ut»

 14. Hvordan bli sikkerhetsrådgiver • Sikkerhetsrådgivereksamen • Statistikk og eksempler • Sikkerhetsrådgiverundersøkelsen

 15. Sikkerhetsrådgiverundersøkelsen Hensikt:Kartlegge hvem den gjennomsnittlige sikkerhetsrådgiver i Norge er, dens rolle og behov. • Sendt til 357 gyldige sikkerhetsrådgivere ved årsskiftet 2010/2011. • 215 respondenter som gir en svarprosent på 60.

 16. Bakgrunn N: 215

 17. Hvor lenge har du vært sikkerhetsrådgiver?

 18. Er du aktiv sikkerhetsrådgiver i dag? N: 214

 19. Er det flere sikkerhetsrådgivere i din organisasjon?

 20. Hvor mange firma er du personlig sikkerhetsrådgiver for?

 21. Opplæring

 22. Synes du det burde vært spesifikke krav til førstegangsopplæring av sikkerhetsrådgivere?

 23. Tilsyn Var tilsynet nyttig? N: 175

 24. Påstander

 25. Påstander

 26. Påstander

 27. Konklusjon Sikkerhetsrådgiveren i Norge i dag er: • En mann på ca. 50 år som er sikkerhetsrådgiver for1-2 firma. • Han har gått på kurs, men synes det bør være krav til opplæringen. • Han har mest sannsynlig ikke hatt tilsyn…(men hadde hatt nytte av det) • Han er verdsatt og prioritert, får de ressursene han trenger, og blir faktisk benyttet som en rådgiver. • Han er trygg på seg selv, men trenger litt mer tid og føler seg litt alene.

 28. Takk for meg! mv@brannvernforeningen.no