predavanja za srednju kolu etika l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predavanja za srednju školu Etika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predavanja za srednju školu Etika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Predavanja za srednju školu Etika - PowerPoint PPT Presentation


 • 478 Views
 • Uploaded on

Predavanja za srednju školu Etika . mr.sc.Elvira Koić, dr.med. Etika ( od gr. ethos = običaj, navada, značaj, ćud ; znanost o moralu) Moral ( lat. mos, moris = navika, običaj; skup pravila nekog društva o sadržaju i načinu međusobnih odnosa).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Predavanja za srednju školu Etika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predavanja za srednju kolu etika

Predavanja za srednju školuEtika

mr.sc.Elvira Koić, dr.med.

slide2

Etika(od gr.ethos = običaj, navada, značaj, ćud; znanost o moralu) Moral (lat. mos, moris = navika, običaj; skup pravila nekog društva o sadržaju i načinu međusobnih odnosa)

 • Etikaje grana filozofije koja određuje razliku između dobrog i lošeg ponašanja odnosno postupaka, tj. etika je znanost o moralu.
 • Medicinska etika dio je bioetike s društvenim i biologijskim komponentama u jednakim dijelovima.

Predavanja za srednju školu br.5.

slide3
Medicinska deontologija (znanost o dužnostima) proučava i uspostavlja dužnosti i obveze zdravstvenih djelatnika.
 • Medicinska deontologija pokriva moral i pravne dužnosti zdravstvenih djelatnika.

Predavanja za srednju školu br.5.

eti ki kodeks je zbirka pravila i na ela
Hipokrat, grčki liječnik, 4.st.p.n.e.

Moses Maimonides 12. St. židovski liječnik i filozof

Amatus Lusitanus, 16.st., portugalski liječnik

Danas:

Ustav

Zakon o zdravstvenoj djelatnosti

Zakon o zaštiti duševnih bolesnika

Međunarodne deklaracije

Međunarodni etički kodeksi

Etički kodeksi medicinskih stručnih i profesionalnih društava

Etički kodeks je zbirka pravila i načela

Predavanja za srednju školu br.5.

slide5
Profesionalna pogreška proizlazi iz pogrešne odluke.
 • Profesionalna krivnja proizlazi iz stručne pogreške (vitium artis), nehumanog postupka ili nemara.

Predavanja za srednju školu br.5.

eti ke dvojbe odnosa s bolesnikom
Etičke dvojbe odnosa s bolesnikom:
 • - obveze i prava medicinskog osoblja
 • - prava i obveze bolesnika
 • - etika terapijskog odnosa

Predavanja za srednju školu br.5.

slide7
Nova postignuća u tehnologiji i znanosti postavljaju etičko-moralna pitanja, koja se mogu podijeliti u tri skupine:
 • - na početku života: to su pitanja o početku ljudskog, individualnog i osobnog života; genetski inženjering; kontracepcija; pobačaj; prirodno planiranje obitelji
 • - u naponu života: koja su prava i dužnosti na području zdravlja i bolesti; presađivanje organa prirodnih ili umjetnih sa leša ili od živih; pokusi na zdravim, bolesnim, zatvorenicima…
 • - na kraju života: pitanje smisla života, patnje, smrti; održavanje života, eutanazija ili umiranje s ljudskim dostojanstvom; definicija i kriterij ljudske smrti

Predavanja za srednju školu br.5.

bio medicinska na ela dijelimo u etiri skupine
Bio-medicinska načela dijelimo u četiri skupine:
 • 1. poštivanje autonomnosti (načelo koje zahtijeva poštivanje sposobnosti donošenja odluka samostojnih osoba),
 • 2. neškodljivost (načelo koje zahtijeva da se drugima ne nanosi zlo),
 • 3. dobročinstvo (skup načela koja zahtijevaju da spriječimo štetu, omogućimo dobrobit i odmjerimo dobrobit u odnosu na opasnost i cijenu) i
 • 4. pravednost (skup načela koja zahtijevaju ravnomjernu i poštenu raspodjelu dobrobiti, opasnost i cijene).

Predavanja za srednju školu br.5.

slide9
bioetički i zdravstveno-pravni aspekti unutar psihijatrije mogu se sagledati u slijedećem djelokrugu:
 • dijagnosticiranje psihičkih poremećaja i liječenje duševnih bolesnika;
 • dragovoljni pristanak na liječenje i problemi vezani uz to;
 • prisilni, nedragovoljni prijam u bolnicu i
 • nedragovoljno zadržavanje na liječenju;
 • zaštita građanskih i ostalih prava duševnih bolesnika;
 • kazneni postupak
 • i zaštita prava mentalno oboljelih prijestupnika.

Predavanja za srednju školu br.5.

hipokratova zakletva
HIPOKRATOVA ZAKLETVA
 • Kunem se Apolonom liječnikom, Asklepijem, Higijeom i Panakejom, svim bogovima i božicama, zovući ih za svjedoke, da ću po svojim silama i savjesti držati ovu zakletvu i ove obveze. Svoga ću učitelja ovog umijeća štovati kao svoje roditelje, davat ću mu što mu u životu bude potrebno, njegovu ću djecu držati svojom braćom, a budu li htjeli učiti ovu umjetnost, poučavat ću ih bez ugovora i plaće. Puštat ću da sudjeluju kod predavanja i obuke i u svem ostalom znanju, moja djeca i djeca mojega učitelja. Učit ću i đake koji se budu ugovorom obvezali i ovom zakletvom zakleli, ali nikoga drugog. Svoje propise odredit ću po svojim moćima i znanju na korist bolesnika i štitit ću ga od svega što bi mu moglo škoditi ili nanijeti nepravdu. Nikome neću, makar me za to i molio, dati smrtonosni otrov, niti ću mu za nj dati savjet. Isto tako neću ženi dati sredstvo za pometnuće ploda. Čisto ću i pobožno živjeti i izvršavati svoju umjetnost. Neću operirati bubrežne kamence, nego ću to prepustiti drugima, koji se time bave. U koju god kuću stupim radit ću na korist bolesnika, kloneći se hotimičnog oštećivanja, a osobito zavođenja žena i muškaraca, robova i slobodnih. Što pri svojem poslu budem saznao ili vidio, pa i inače, u odnosu s ljudima, koliko se ne bude smjelo javno znati, prešutjet ću i zadržat ću tajnu. Budem li održao ovu zakletvu i ne budem li je prekršio, neka mi bude sretan život i uspješna umjetnost, neka steknem slavu i ugled kod ljudi do u daleka vremena; prekršim li ovu zakletvu i zakunem li se krivo, neka me zadesi protivno.

Predavanja za srednju školu br.5.

etika u sestrinskoj praksi
Etika u sestrinskoj praksi
 • Sestre sudjeluju u donošenju etičkih odluka
 • Susreću se s etičkim problemima:
 • - u njezi umirućih bolesnika
 • - pitanje eutanazije (gr.eu-thanatos = lijepa, dostojna smrt)
 • - povjerljivost i čuvanje medicinske tajne
 • - etička pitanja transplantacije
 • - etička komponenta komuniciranja (suosjećanje)
 • - liječenje Jehovinih svjedoka

Predavanja za srednju školu br.5.

slide12
Religijski utjecaj na razvoj etike
 • Feministička etika i sestrinstvo
 • Profesionalni odnosi liječnika i sestara
 • Etička pitanja odnosa s kolegama
 • Budućnost sestrinskog poziva

Predavanja za srednju školu br.5.

etika vrlina
Etika vrlina

Polovicom prošloga stoljeća začetnica modernog sestrinstva Florence Nightingale u svoj model tog zanimanja ugradila je i neke etičke komponente.

Ona je pod utjecajem etike vrlina, odnosno jedne od etičkih teorija koja je zacijelo u njeno vrijeme bila popularna - od svojih sljedbenica zahtijevala i “moralnu čistoću”.

Njene su nurses predstavljale idealan spoj majke i domaćice koje su se posvetile “uzvišenom cilju činjenja dobrog”.

Kao takve, morale su posjedovati i brojne vrline kao što su: odgovornost, urednost, hrabrost, prisebnost, požrtvovnost,

radinost, nježnost i pokornost liječniku.

Predavanja za srednju školu br.5.

u odnosu na pacijenta eti ki modeli i metode
tzv. “odvjetnički model” (advocacy model) (u kojem sestra igra ulogu pacijentovog zaštitnika, pacijent postaje “klijent”

tradicionalni tzv. “vojnički model”

metoda pozivanja na autoritet

Metoda pozivanja na suglasnost

Intuitivna metoda

Sokratova dijalektička metoda

Kazuistička, metoda

analize slučaja

U odnosu na pacijenta….etički modeli i metode

Predavanja za srednju školu br.5.

profesionalne etike lije ni tvo i sestrinstvo eti ki kodeksi
Profesionalne etike – liječništvo i sestrinstvo – ETIČKI KODEKSI
 • Etički kodeks Hrvatskog udruženja medicinskih sestara (HUMS) (1995.g.)
 • Etički kodeks Međunarodnoga sestrinskog udruženja (ICN)
 • Etički kodeks Udruženja američkih medicinskih sestara (ANA)

Predavanja za srednju školu br.5.

slide16
Suplement načela medicinske etike (APA, 1973) obrađuje odnos psihijatar – bolesnik, izobrazbu psihijatra, ugovornu praksu, vođenje dokumentacije bolesnika.
 • Havajska deklaracija (WPA, 1997) obrađuje prava i obveze bolesnika i psihijatra, pravo bolesnika na informiranje, informirani pristanak, prisilnu hospitalizaciju itd.

Predavanja za srednju školu br.5.

slide17
- Ženevska deklaracija - Internacionalni kodeks medicinske etike - Lisabonska deklaracija (Prava pacijenata)- Helsinška deklaracija - Izjava o medicinskoj etici u slučajevima katastrofe- Pravila u vrijeme oružanih sukoba- Deklaracija o nezavisnosti i profesionalnoj slobodi liječnika - Deklaracija o ljudskim pravima i osobnoj slobodi medicinskih radnika- Madridska deklaracija o profesionalnoj autonomiji i samoregulaciji- Deklaracija Rancho Mirage o medicinskoj edukaciji- Deklaracija 5. Konferencije Svjetskog medicinskog udruženjao medicinskoj edukaciji- Izjava o akademskim sankcijama i bojkotima- Tokijska deklaracija- Malteška Deklaracija o štrajku glađu

- Havajska deklaracija- Madridska deklaracija

Predavanja za srednju školu br.5.