re enica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REČENICA PowerPoint Presentation
Download Presentation
REČENICA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

REČENICA - PowerPoint PPT Presentation


 • 1319 Views
 • Uploaded on

REČENICA. Usustavljivanje slovničkog gradiva o rečenici (jednostavna, nezavisno, zavisno složena i višestruko složena rečenica ). REČENICA. Skup riječi kojom se prenosi potpuna obavijest. DJEVOJČICA IVA JE KRENULA U ŠKOLU. Sastoji se od rečeničnih dijelova.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

REČENICA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
re enica

REČENICA

Usustavljivanje slovničkog gradiva o rečenici (jednostavna, nezavisno, zavisno složena i višestruko složena rečenica )

by Viktorija Lokas, prof.

re enica1
REČENICA
 • Skup riječi kojom se prenosi potpuna obavijest.

DJEVOJČICA IVA JE KRENULA U ŠKOLU.

 • Sastoji se od rečeničnih dijelova.

DJEVOJČICAIVAJE KRENULA U OSNOVNU ŠKOLU.

APOZICIJA SUBJEKT PREDIKAT PRILOŽNA OZNAKA MJESTA

by Viktorija Lokas, prof.

to je jednostavna re enica
ŠTO JE JEDNOSTAVNA REČENICA ?
 • Jednostavna je rečenica ona koja ima predikat, subjekt i dodatke.

IVAN ČITAKNJIGU.

SUBJEKTPREDIKATOBJEKT

by Viktorija Lokas, prof.

nepro irena jednostavna re enica
NEPROŠIRENA JEDNOSTAVNA REČENICA
 • Rečenica koja ima samo predikat ili predikat i subjekt.

by Viktorija Lokas, prof.

pro irena jednostavna re enica
PROŠIRENA JEDNOSTAVNA REČENICA

by Viktorija Lokas, prof.

to je slo ena re enica
ŠTO JE SLOŽENA REČENICA ?
 • Rečenica sklopljena od dviju ili više jednostavnih rečenica.

MARKO IDE U ŠKOLU I DOBAR JE UČENIK.

1. surečenica 2. surečenica

VEZNIK

 • Jednostavne rečenice koje su povezane ili uklopljene u složenu rečenicu nazivaju se surečenicama.

by Viktorija Lokas, prof.

kakve mogu biti slo ene re enice
KAKVE MOGU BITI SLOŽENE REČENICE ?

by Viktorija Lokas, prof.

vrste slo enih re enica
VRSTE SLOŽENIH REČENICA

by Viktorija Lokas, prof.

nezavisno slo ene re enice
NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE
 • Nastaju povezivanjem i njihove surečenice nisu u međusobnom odnosu zavisnosti.
 • Povezane u nezavisno složenu rečenicu, surečenice su nezavisne jedna o drugoj.

JEDNOSTAVNA REČENICA

Marko čita. Iva pjeva.

NEZAVISNO SLOŽENA REČENICA

Marko čita, a Iva pjeva.

SUREČENICE

Marko čita / Iva pjeva

JEDNOSTAVNA REČENICA

Marko čita. Iva pjeva.

by Viktorija Lokas, prof.

kakve mogu biti nezavisno slo ene re enice prema veznicima
KAKVE MOGU BITI NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE PREMA VEZNICIMA ?
 • BEZVEZNIČKA – REČENIČNI NIZ

Nezavisno složena rečenica bez veznika u kojoj su surečenice obično povezane zarezima.

1. SUREČENICA 2. SUREČENICA

Marko piše ispit, pazi na vrijeme.

 • VEZNIČKA

Nezavisno složena rečenica u kojoj su surečenice povezane veznicima.

1. SUREČENICA 2. SUREČENICA

Marko piše ispit i pazi na vrijeme.

VEZNIK

by Viktorija Lokas, prof.

sastavne re enice
SASTAVNE REČENICE
 • Nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaji surečenica međusobno sastavljaju, a surečenice se povezuju sastavnim veznicima: i, pa , te, ni, niti.

Sanja je pošla u srednju školu i stekla je nove prijatelje.

1. surečenica 2. surečenica

VEZNIK

by Viktorija Lokas, prof.

suprotne re enice
SUPROTNE REČENICE
 • Nezavisno složene rečenice u kojima je sadržaj jedne surečenice suprotstavljen sadržaju druge, a surečenice se povezuju suprotnim veznicima: a, ali, nego, no, već.
 • Ispred suprotnih se veznika uvijek piše zarez.

Neva nije otišla u kino, nego je kod prijateljice.

1. surečenica 2. surečenica

VEZNIK

ZAREZ

by Viktorija Lokas, prof.

rastavne re enice
RASTAVNE REČENICE
 • Nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaji surečenica međusobno rastavljaju, a surečenice povezuju rastavnim veznikom ili.
 • Sadržaj jedne surečenice isključuje sadržaj druge surečenice.

Neva je u kinu ili kod prijateljice.

1. surečenica 2. surečenica

VEZNIK

by Viktorija Lokas, prof.

isklju ne re enice
ISKLJUČNE REČENICE
 • Nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaj jedne surečenice izuzima i isključuje iz sadržaja druge, a surečenice se povezuju isključnim veznicima: jedino, jedino što, tek, tek što, samo, samo što.
 • Ispred isključnih se veznika uvijek piše zarez.

Toplo se odjenuo, jedino što nije obuo čizme.

1. surečenica 2. surečenica

VEZNIK

ZAREZ

by Viktorija Lokas, prof.

zaklju ne re enice
ZAKLJUČNE REČENICE
 • Nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaj jedne surečenice zaključuje iz sadržaja druge, a surečenice se povezuju zaključnim veznicima: dakle, zato, stoga.
 • Ispred zaključnih se veznika uvijek piše zarez.

Luka je visok, dakle mogao bi biti dobar košarkaš.

1. surečenica 2. surečenica

VEZNIK

ZAREZ

by Viktorija Lokas, prof.

zavisno slo ene re enice
ZAVISNO SLOŽENE REČENICE
 • su one rečenice koje nastaju uvrštavanjem.
 • Prema veznicima mogu biti samo vezničke.

VEZNICI ZAVISNO SLOŽENE REČENICE

veznik zamjenica u ulozi veznika prilog u ulozi veznika

Sjedi jer je umoran. Tko uči, taj zna. Vrati se gdje si bio.

by Viktorija Lokas, prof.

to je glavna a to zavisna sure enica
ŠTO JE GLAVNA, A ŠTO ZAVISNA SUREČENICA ?
 • U zavisnoj složenoj rečenici jedna je surečenica uvijek nadređena drugoj.
 • GLAVNA surečenica je surečenica u koju se druga surečenica uvrštava.
 • ZAVISNA surečenica je surečenica koja se uvrštava u glavnu surečenicu.

ZAVISNO SLOŽENA REČENICA

Mateja mi je ispričala priču koju ne ću nikada zaboraviti.

GLAVNA SUREČENICA ZAVISNA SUREČENICA

Mateja mi je ispričala priču koju ne ću nikada zaboraviti.

by Viktorija Lokas, prof.

poredak sure enica
POREDAK SUREČENICA
 • UOBIČAJAN – poredak u kojemu je glavna surečenica na prvom mjestu.

GLAVNAZAVISNA

Pospremi stan kad dođeš kući.

 • OBRNUTI ( inverzija ) – zavisna surečenica prethodi glavnoj, nalazi se ispred nje.

ZAVISNAGLAVNA

Kad dođeš kući, pospremi stan.

 • UMETANJE – zavisna surečenica je umetnuta u glavnu surečenicu.

GLAVNAZAVISNA GLAVNA

Pospremi ,kad dođeš kući, stan.

by Viktorija Lokas, prof.

vrste zavisno slo enih sure enica
VRSTE ZAVISNO SLOŽENIH SUREČENICA

by Viktorija Lokas, prof.

to su predikatne re enica i kako ih prepoznati
ŠTO SU PREDIKATNE REČENICA I KAKO IH PREPOZNATI ?
 • Predikatne su rečenice one rečenice u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao predikat.
 • Predikatnu ćeš rečenicu prepoznati jer u glavnoj nema predikata, nego samo pomoćni glagol.

GLAVNAZAVISNA

Glazba je da se tresu prozori.

POMOĆNI GLAGOL odnosi se prema glavnoj kao predikat

by Viktorija Lokas, prof.

to su subjektne re enice i kako ih prepoznati
ŠTO SU SUBJEKTNE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ?
 • Subjektne su rečenice one u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao subjekt.
 • Subjektnu ćeš rečenicu prepoznati jer u glavnoj nema subjekta.

GLAVNAZAVISNA

Dvije sreće grabi tko rano rani.

odnosi se prema glavnoj kao subjekt

Tko? Što?

by Viktorija Lokas, prof.

to su objektne re enice i kako ih prepoznati
ŠTO SU OBJEKTNE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ?
 • Objektne su one rečenice u kojima se zavisna rečenica odnosi prema glavnoj kao objekt.

GLAVNA ZAVISNA

Znam gdje je tvoja škola.

odnosi se prema glavnoj kao objekt

Što?

by Viktorija Lokas, prof.

to su atributne re enice i kako ih prepoznati
ŠTO SU ATRIBUTNE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ?
 • Atributne su rečenice one u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao atribut.
 • GLAVNA ZAVISNA
 • Luka ima prijateljicu koja je dobra matematičarka.
 • odnosi se prema glavnoj kao atribut
 • Kakvu prijateljicu ?

by Viktorija Lokas, prof.

to su prilo ne re enice i kako ih prepoznati
ŠTO SU PRILOŽNE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ?
 • Priložne su one rečenice u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao priložna oznaka.
 • Priložne rečenice označuju različite okolnosti glagolske radnje, pa s obzirom na značenje tih okolnosti mogu biti: MJESNE, VREMENSKE, NAČINSKE, NAMJERNE, POGODBENE, POSLJEDIČNE ….

by Viktorija Lokas, prof.

to su mjesne re enice i kako ih prepoznati
ŠTO SU MJESNE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ?
 • Mjesne su rečenice one u kojima se zavisna rečenica odnosi prema glavnoj kao priložna oznaka mjesta.
 • Mjesna surečenica odgovara na pitanja gdje, kamo, kuda ?

GLAVNAZAVISNA

Matija lovi ribu gdje nitko ne dolazi.

odnosi se na glavnu kao POM

Gdje ?

by Viktorija Lokas, prof.

to su vremenske re enice i kako ih prepoznati
ŠTO SU VREMENSKE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ?
 • Vremenske su rečenice one u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao priložna oznaka vremena.
 • Vremenska surečenica odgovara na pitanja kada, dokada, otkada ?

GLAVNA ZAVISNA

Uvijek vičeš kada ja spavam.

odnosi se na glavnu kao POV

Kada ?

by Viktorija Lokas, prof.

to su na inske re enice i kako ih prepoznajemo
ŠTO SU NAČINSKE REČENICE I KAKO IH PREPOZNAJEMO ?
 • Načinske su rečenice one u kojima se zavisna surečenica odnosi prema glavnoj kao priložna oznaka načina.
 • Načinska surečenica odgovara na pitanje kako ? .

GLAVNAZAVISNA

Jeo je kao što nikad nije.

odnosi se prema glavnoj kao PON

Kako ?

by Viktorija Lokas, prof.

to su pogodbene re enice i kako ih prepoznati
ŠTO SU POGODBENE REČENICE I KAKO IH PREPOZNATI ?
 • Pogodbene su rečenice u kojima zavisna surečenica izriče uvjet: pogodbu, mogućnost i želju da bi se ostvarila radnja glavne rečenice.
 • Pogodbena rečenica odgovara na pitanje pod kojim uvjetom ?

GLAVNAZAVISNA

Stići ćeš na vlak ako požuriš.

odnosi se na glavnu rečenicu kao POP

Pod kojim uvjetom ?

by Viktorija Lokas, prof.

vi estruko slo ena re enica
VIŠESTRUKO SLOŽENA REČENICA
 • Višestruko složena rečenica ona je rečenica koja je složena od više zavisnih i nezavisnih surečenica.
 • Višestruko složena rečenica ima tri ili više predikata, složena je od triju ili više surečenica.

1. surečenica2. surečenica3. surečenica

Iva je pomislila da je došao Luka jer je čuo plač.

PREDIKATI

by Viktorija Lokas, prof.

vi estruko slo ena re enica1
VIŠESTRUKO SLOŽENA REČENICA
 • U višestruko se složenu rečenicu mogu uklopiti i zavisne i nezavisne surečenice.

GLAVNANEZAVISNAZAVISNA

Majka je kuhala i pekla kolač koji jako volim.

SASTAVNAATRIBUTNA

by Viktorija Lokas, prof.

vi estruko slo ena re enica2
VIŠESTRUKO SLOŽENA REČENICA

Rečenice :

 • dopunjuju se u međusobnom značenju
 • zavisna dopunjuje jedan dio glavne
 • imaju jedan zajednički dio.

USUSTAVILI SMO SLOVNIČKO GRADIVO O REČENICI !

by Viktorija Lokas, prof.