slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni - PowerPoint PPT Presentation


 • 2502 Views
 • Uploaded on

KORPORACIJSKA DRUSTVENA ODGOVORNOST I POSLOVNA ETIKA, seminarski radovi, seminarski, maturski , maturski radovi, diplomski, diplomski rad, eseji, maturalni, maturalni radovi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni' - diplomski


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Korporacijska

društvena

odgovornost

i

poslovna etika

mr. sc. Sandra Huzak

slide2

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod:

www.maturskiradovi.net

www.maturski.net

www.seminarskirad.info

www.seminarskirad.org

www.maturski.org

www.essaysx.com

osnove dru tvene odgovornosti
Osnove društvene odgovornosti

Korporacijska društvena odgovornost – obveza

uprave da poduzme mjere zaštite i unapređenja

dobrobiti i društva kao cjeline i interese

organizacije

davisov model korporacijske dru tvene odgovornosti 5 postavki
DAVISOV MODEL KORPORACIJSKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI – 5 postavki:
 • Društvena odgovornost proizlazi iz društvene moći
 • Tvrtke moraju poslovati kao dvostrani otvoreni sustavi, s otvorenim primanjem informacija od društva i otvorenim prikazom vlastitih aktivnosti javnosti
slide5

Moraju se pomno promotriti i izračunati troškovi i prinosi aktivnosti, proizvoda ili usluge u odlučivanju o njihovom nastavku proizvodnje

 • Društveni troškovi povezani sa svakom aktivnosti, proizvodom ili uslugom prenose se na klijente
 • Poslovne institucije, kao građani, imaju odgovornost da se uključe u određene društvene probleme koji su izvan njihovog uobičajenog područja djelovanja
podru ja korporacijske dru tvene odgovornosti
Područja korporacijske društvene odgovornosti

Različita područja:

 • Gradska pitanja
 • Poslovanje s klijentima
 • Zaštita okoliša
 • Zapošljavanje

Primjer prehrambene industrije čija je misija iskoristiti jedinstvenu privlačnost čokolade za širenje pozitivne poruke o očuvanju okoliša

razli iti stavovi prema dru tvenoj odgovornosti
Različiti stavovi prema društvenoj odgovornosti

Tvrtke se trebaju baviti društveno odgovornim

aktivnostima:

 • Poduzeće je utjecajan član društva te ima odgovornost pomoći održavanju i unapređenju sveopće dobrobiti društva
 • Poduzimanje društveno odgovornih aktivnosti predstavlja način ostvarivanja veće organizacijske dobiti
slide8

Tvrtke se ne trebaju baviti društveno odgovornim

aktivnostima:

 • Milton Friedman – najistaknutiji američki ekonomist: istovremena odgovornost ostvarivanja dobiti prema vlasnicima tvrtke te unapređenje društvenog blagostanja prema društvu može dovesti do sukoba interesa što bi moglo uzrokovati propast poslovanja
 • Neetično je tražiti od menadžera da postižu društveno odgovorne ciljeve jer ih se prisiljava da troše novac pojedinaca na druge pojedince
zaklju ci o obavljanju dru tveno odgovornih aktivnosti u poslovanju
Zaključci o obavljanju društveno odgovornih aktivnosti u poslovanju

Neovisno o tome da li su menadžeri za ili protiv obavljanja društveno odgovornih aktivnosti u poslovanju, svi bi se trebali truditi raditi sljedeće:

 • Obavljati sve zakonom propisane društveno odgovorne aktivnosti
 • Uzeti u obzir dobrovoljno obavljanje društveno odgovornih aktivnosti i izvan okvira propisanih zakonom
slide10

Obavijestiti sve važne pojedince o tome u kojoj će se mjeri organizacija uključiti u obavljanje društveno odgovornih aktivnosti

Obvezno društveno odgovorno djelovanje:

 • Zakoni propisuju da tvrtke moraju obavljati određene društveno odgovorne aktivnosti
 • Primjeri:
 • Zakon o jednakoj plaći
 • Zakon o jednakim mogućnostima zapošljavanja
 • Zakon o sigurnosti na autocestama
slide11

Dobrovoljno društveno odgovorno djelovanje:

 • Pridržavanje zakonom propisanih društveno odgovornih aktivnosti minimalan je standard koji menadžeri moraju postići
 • Menadžeri se moraju zapitati u kojoj bi mjeri trebali nadmašiti minimum
 • Sljedeća tablica 3.2. prikazuje mišljenja visoko pozicioniranih menadžera 560 najvećih tvrtki o mogućim pozitivnim i negativnim ishodima koje bi njihova tvrtka mogla očekivati od provođenja društveno odgovornih aktivnosti
slide13

Komuniciranje o mjeri u kojoj je tvrtka

uključena u društveno odgovorne aktivnosti

 • Subjektivan proces
 • Menadžeri trebaju imati jasno definirano stajalište o tom značajnom području i o njemu informirati sve članove organizacije
 • npr. Nike je otvorio novo radno mjesto dopredsjednika za poslovnu i društvenu odgovornost
dru tvena osjetljivost
Društvena osjetljivost
 • Stupanj efikasnosti i učinkovitosti koji organizacija postiže u obavljanju svojih društvenih obveza
 • Što je stupanj efikasnosti i učinkovitosti veći – organizacija je društveno osjetljivija
slide15

Utvrđivanje postojanja društvene odgovornosti

 • Menadžeri koji pokušavaju pokazati društvenu osjetljivost trebaju odrediti koje im to društvene odgovornosti nameće poslovna situacija u kojoj se nalaze
 • npr. menadžeri u duhanskoj industriji
 • Uprava ima obvezu biti društveno odgovorna prema svojim dionicima
 • Dionici: svi pojedinci i skupine na koje odluke organizacije utječu, izravno ili neizravno (zaposlenici, sindikati, klijenti, konkurenti, lokalna zajednica, društvo u cjelini)
slide16
Tablica 3.3. Dionici tipične moderne organizacije i primjeri društvenih obveza koje menadžeri imaju prema njima
slide17

Društvena osjetljivost i donošenje odluka

 • Efikasna i učinkovita društveno osjetljiva organizacija – izvršava svoje društvene obveze bez tračenja organizacijskih resursa
 • 2 ključne odluke za zadržavanje visokog stupnja društvene osjetljivosti unutar organizacije su:
 • Određivanje društvenih obveza koje bi organizacija trebala ispunjavati
 • Odlučivanje o načinu na koji će to činiti
slide19

Pristupi ispunjavanju društvenih obveza

 • Prema Lipsonu, poželjan i društveno odgovoran pristup ispunjavanju društvenih obveza uključuje:
 • Ugrađuje društvene ciljeve u godišnji proces planiranja
 • Traži komparativne industrijske norme za društvene programe
 • Podnosi izvješća o napredovanju društvene odgovornosti članovima organizacija, upravnom odboru i dioničarima
 • Eksperimentira s različitim pristupima mjerenju društvenog djelovanja
slide20

Pokušava izračunati trošak društvenih programa, kao i povrat na uloženo u društvene programe

Tri menadžerska pristupa ispunjavanju

društvenih obveza:

 • Pristup društvene obveze
 • Pristup društvene odgovornosti
 • Pristup društvene osjetljivosti

Proaktivni menadžeri čine ono što je razborito sa

stajališta tvrtke kako bi smanjili obveze, neovisno

da li su takve aktivnosti propisane zakonom ili ne

dru tveno odgovorne aktivnosti i funkcije upravljanja
Društveno odgovorne aktivnosti i funkcije upravljanja

I. Planiranje društveno odgovornih aktivnosti

 • Uključuje određivanje načina na koji će organizacija postići svoje društveno odgovorne ciljeve ili zauzeti mjesto na kojem želi biti u području društvene odgovornosti

Cjelokupni proces planiranja

Prognoze društvenih trendova bi se trebale

obavljati unutar organizacije zajedno s prognozama

ekonomskih, političkih i tehnoloških trendova

slika 3 2 integracija dru tveno odgovornih aktivnosti i aktivnosti planiranja
Slika 3.2. Integracija društveno odgovornih aktivnosti i aktivnosti planiranja

PROGNOZE OKRUŽENJA

Društvene

Ekonomske

Političke

Tehnološke

Dugoročnim planovima

Kratkoročnim planovima

Akcijom uprave

REZULTIRAJU

REZULTIRAJU

REZULTIRAJU

POVRATNEINFORMACIJE

slide23

Pretvaranje organizacijske politike društvene

odgovornosti u djelo

 • Politika: sredstvo upravljanja koje daje široke smjernice za upućivanje razmišljanja rukovodećeg kadra u određenom pravcu
 • Da bi bila učinkovita, društveno odgovorna politika mora se pretočiti u odgovarajuće konkretno djelovanje – ta pretvorba uključuje 3 zasebne i uglavnom uzastopne faze (Slika 3.3.)
prva faza
Prva faza
 • Najviše rukovodstvo priznaje da organizacija ima neke društvene obveze
 • Donosi se politika o prihvaćanju spomenute obveze i prenosi se svim članovima organizacije
druga faza
Druga faza
 • Uključuje i najviši menadžment i osoblje
 • Najviše rukovodstvo prikuplja informacije o izvršavanju društvene obveze preuzete u prvoj fazi
 • Zaposlenici daju savjete o stručnim pitanjima povezanim s izvršavanjem preuzete društvene obveze
tre a faza
Treća faza
 • Uz zaposlenike organizacije koji sudjeluju u prve 2 faze uključuje i voditelje svakog odjela
 • Najviše rukovodstvo teži zadržavanju predanosti članova organizacije preuzetim društvenim obvezama te pokušava stvoriti realna očekivanja posljedica takve predanosti na proizvodnost organizacije
slika 3 3 provo enje dru tveno odgovornih politika u djelo
Slika 3.3. Provođenje društveno odgovornih politika u djelo

FAZE UKLJUČENOSTI ORGANIZACIJE

IZVRŠNI

DIREKTORI

ORGANIZACIJSKA RAZINA

STRUČNJACI

IZ OSOBLJA

UPRAVA

DIVIZIJE

slide28

II. Organiziranje društveno odgovornih

aktivnosti

 • Podrazumijeva odluke o logičnom korištenju svih organizacijskih resursa koje stavlja težište na postizanje organizacijskih društvenih ciljeva te je u skladu s društveno odgovornim planovima organizacije
slide30

III. Utjecaj na pojedince koji obavljaju

društveno odgovorne aktivnosti

 • Proces vođenja aktivnosti članova organizacije tako da im se pomogne ostvariti organizacijske društveno odgovorne ciljeve
 • Menadžeri moraju voditi, motivirati grupe te s njima komunicirati i raditi tako da rezultat bude ostvarivanje organizacijskih društveno odgovornih ciljeva
slide31

IV. Kontroliranje društveno odgovornih

aktivnosti

 • Kontrolirati znači pobrinuti se da se stvari odvijaju na planirani način
 • Kontroliranje na području društvene odgovornosti sastoji se od 2 velika zadatka:
 • Područja mjerenja:
 • Područje ekonomske funkcije
 • Područje kvalitete života
 • Područje društvenog ulaganja
 • Područje rješavanja problema
slide32

Društvena revizija: Izvješće o napretku

 • Proces mjerenja sadašnjih društveno odgovornih aktivnosti organizacije da bi se tako odredilo njezino poslovanje na tom području

Osnovni koraci u provođenju revizije su:

 • Promatranje
 • Mjerenje
 • Ocjenjivanje svih aspekata društveno odgovornog poslovanja organizacije
kako dru tvo mo e pomo i tvrtki da ispuni dru tvene obveze
Kako društvo može pomoći tvrtki da ispuni društvene obveze

Obaveze društva prema tvrtki:

 • Postaviti pravila koja su jasna i dosljedna
 • Neka pravila budu tehnički izvediva
 • Neka pravila budu ekonomski izvediva
 • Neka pravila budu usmjerena prema budućnosti, a ne retroaktivna
 • Neka pravila postavljaju ciljeve, a ne propisuju postupke
poslovna etika
Poslovna etika

Definicija etike: sposobnost promišljanja vrijednosti u procesu donošenja odluka u korporacijama, da bi se odredilo kako te vrijednosti i odluke utječu na različite grupe dionika i da bi se utvrdilo kako menadžeri mogu iskristiti ta opažanja u svakodnevnom upravljanju tvrtkom

Etični menadžeri teže uspjehu u granicama razumne menadžerske prakse koju obilježavaju poštenje i pravednost

za to je etika klju ni dio prakse upravljanja
Zašto je etika ključni dio prakse upravljanja
 • Etika i konkurentnost su nerazdvojive
 • Korištenje etične poslovne prakse može unaprijediti sveukupno korporacijsko zdravlje u 3 važna područja:
 • Proizvodnost
 • Odnosi dionika
 • Zakonski okvir
eti ki kodeks
Etički kodeks
 • Službena izjava koja služi kao vodlja u ponašanju ljudi unutar određene organizacije te donošenju odluka
 • Obično se bavi pitanjima:
 • Sukoba interesa
 • Konkurentima
 • Privatnošću informacija
 • Davanjem poklona
 • Davanjem i pružanjem političkih doprinosa ili poslova
kako stvoriti eti no radno mjesto
Kako stvoriti etično radno mjesto
 • stvaranje, širenje i stalno unapređivanje tvrtkinog etičkog kodeksa uobičajen je korak koji menadžeri mogu poduzeti kako bi stvorili etično radno mjesto
 • imenovanje glavnog referenta za etiku – osigurati uklapanje organizacijske etike i vrijednosti u dnevne odluke na svim organizacijskim razinama
 • promicanje etike na radnom mjestu kroz stručno usavršavanje za članove organizacije
slide39

Potez je etičan ako je u skladu sa sljedećim

pravilima:

 • Zlatno pravilo
 • Utilitarističko načelo
 • Kantov kategorički imperativ
 • Profesionalna etika
 • TV test
 • Test zakonitosti
 • Četverosmjerni test
zakon sarbanes oxley
Zakon Sarbanes-Oxley
 • Usvojen 2002. g. kako bi se u budućnosti spriječile takve obmane u javnim poduzećima
 • Težište je na promicanju etičnog ponašanja
 • Područja pokrivena zakonom obuhvaćaju:
 • Primjenu računovodstvenih praksi
 • Procjenu novčanih naknada isplaćenih menadžerima
 • Nadziranje osnovnih poslovnih strategija
 • Razumijevanje i smanjivanje najvećeg rizika
 • Osiguravanje strukture tvrtke i procesa koji poboljšavaju integritet i ugled