upis u enika u srednje kole n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE. Biljana Manin, OŠ Trnsko. Važnost izbora prvoga zanimanja. 1. Koliko učenik poznaje sebe Maštanje Sposobnosti Motivacija Zdravlje 2. Mogućnosti zapošljavanja. Redovni učenici se upisuju u prvi razred srednje škole nakon završene osnovne škole.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE' - zubeda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upis u enika u srednje kole

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

Biljana Manin, OŠ Trnsko

va nost izbora prvoga zanimanja
Važnost izbora prvoga zanimanja

1. Koliko učenik poznaje sebe

 • Maštanje
 • Sposobnosti
 • Motivacija
 • Zdravlje

2. Mogućnosti zapošljavanja

u enici mogu upisati
Učenici mogu upisati:
 • Gimnazija: – opća

- jezična

- klasična

- prirodoslovno- matematička i prirodoslovna

 • Umjetničke (likovne, glazbene i plesne škole) –provjeravaju se sklonosti i sposobnosti za upis
 • Tehničke i srodne četverogodišnje strukovne škole
 • Industrijske i srodne trogodišnje strukovne škole
 • Obrtničke škole
uspjeh u prethodnom kolovanju kao kriterij izbora kandidata za upis u srednju kolu
Uspjeh u prethodnom školovanju kao kriterij izbora kandidata za upis u srednju školu
 • Uspjeh iz OŠ utvrđuje se na osnovi:
    • Ocjena općeg uspjeha u 7. i 8. razredu
    • Ocjena iz nastavnih predmeta u 7. i 8. razredu koji su važni za nastavak školovanja u pojedinim srednjim školama( 5 predmeta za upis u gimnazije i četverogodišnje strukovne škole, 4 predmeta za upis u trogodišnje škole)
    • Ukupan broj bodova za upis = zbroj ocjena iz 7. i 8. razreda iz općeg uspjeha i predmeta važnih za nastavak školovanja
u enje stranog jezika u o
Učenje stranog jezika u OŠ
 • Ukoliko je učenik od 5. do 8. razreda OŠ učio 2 ili više stranih jezika, boduje se 1. jezik, odnosno jezik s boljom ocjenom
 • To dokazuje svjedodžbama viših razreda OŠ
vrednovanje posebnih rezultata u prethodnom kolovanju
Vrednovanje posebnih rezultata u prethodnom školovanju
 • Vrednovanje rezultata natjecanja
    • Natjecanja u znanju i vještinama u nekom od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis i nastavak obrazovanja
    • Natjecanja pod nadzorom stručnih povjerenstava koje je potvrdilo Ministarstvo ili Zavod za školstvo
    • Županijsko natjecanje - 1. mjesto 3 boda, 2. mjesto 2 boda, 3. mjesto 1 bod
    • Državno ili međunarodno natjecanje - 1., 2. i 3. mjesto - izravan upis za pojedince; kao članovi skupine do 3 učenika - 3 dodatna boda, od 3 - 6 učenika - 2 boda i od 6 - 10 učenika - 1 bod; pojedinci koji su osvojili 4. i 5. mjesto – 5 bodova, 6. i 7. mjesto - 3 boda, a svi ostali dobivaju 2 boda
    • Lidrano se priznaje za hrvatski jezik umjesto tog predmeta
    • Natjecanje za likovni rad boduje se za likovnu kulturu
    • Boduje se najpovoljniji rezultat
    • Priložiti dokument o plasmanu na natjecanju
vrednovanje rezultata koje su u enici postigli na natjecanjima k
Vrednovanje rezultata koje su učenici postigli na natjecanjima ŠŠK
 • Učenici koji su se kao pojedinci ili članovi ekipe plasirali na državno ili međunarodno natjecanje – 1 bod, 1. mjesto – 4 boda, 2. mjesto- 3 bod, 3. mjesto – 2 boda
 • Učenike koje je kategorizirao HOO od 1. – 4. kategorije -2 boda
 • Pravo na dodatne bodove pripada učeniku za upis za sve srednje škole
 • Boduje se najpovoljniji rezultat
 • Priložiti odgovarajuća uvjerenja s natjecanja
slide10
Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog školovanja
    • Učenici koji su završili najmanje 4 razreda glazbene ili plesna škole – 2 boda
    • Učenici koji su u OŠ učili 4 školske godine 2 ili više stranih jezika – 2 boda za upis u jezičnu gimnaziju
    • To se dokazuje svjedodžbama
vrednovanje rezultata u enja u ote anim uvjetima prethodnog kolovanja
Vrednovanje rezultata učenja u otežanim uvjetima prethodnog školovanja
 • Upis učenika povratnika iz iseljeništva i povratnika sa školovanja u inozemstvu
    • Izravno se upisuju u srednju školu
    • Učenici koji su se najmanje 2 od zadnje 4 godine školovali u inozemstvu (čiji su roditelji radili u hrvatskim državnim predstavništvima)
    • Učenici povratnici koji su se školovali u inozemstvu najmanje 4 od 6 zadnjih razreda ili zadnja 3 razreda (ako je to bilo nužno iz socio-ekonomskih razloga)
slide12
Upis učenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
    • Izravan upis pod uvjetom da prijeđu bodovni prag imaju(osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti):
   • Djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih
   • Djeca civilni invalidi rata
   • Djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata – I. skupina
   • Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

e) Djeca 100 %-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz I. skupine

slide13
Upis učenika s težim zdravstvenim teškoćama mogu se upisati s manjim brojem bodova (do 10 % od bodova najniže rangiranog kandidata)

Potrebni dokumenti:

    • Mišljenje službe profesionalnog usmjeravanja
    • Zdravstveni list od ovlaštenog liječnika
    • Medicinsku specijalističku dokumentaciju
slide14
Upis učenika koji žive u teškim životnim uvjetima
    • Mogu imati do 10% manje bodova od zadnjeg upisanoga
    • Djeca koja žive u teškim životnim uvjetima i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima
    • Za ostvarenje prednosti potrebno je napisati zamolbu ravnatelju SŠ, priložiti odgovarajući dokument kojim dokazuje smetnje
slide15
Upis učenika s teškoćama u razvoju u prilagođene ili posebne programe obrazovanja
    • Učenici koji su završili OŠ po prilagođenom programu ili individualiziranom postupku imaju pravo na izravan upis u prilagođene programe srednjeg obrazovanja, a mogu se izravno upisati i u redovne programe ako prilagođeni program nemaju iz nastavnih predmeta važnih za nastavak školovanja u toj struci, ili imaju pravo na izravan upis u posebne odjele
    • Roditelj se treba javiti pedagogu zbog upućivanja u službu za profesionalnu orijentaciju
slide16
Upis učenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome
    • Mogu imati do 10% manje bodova od bodovnog praga
utvr ivanje ukupnog rezultata vrednovanja znanja sklonosti i sposobnosti za pojedina programe
Utvrđivanje ukupnog rezultata vrednovanja znanja, sklonosti i sposobnosti za pojedina programe
 • Najniži broj bodova potrebnih za upis u pojedine programe obrazovanja je:

46 bodova za gimnazije

40 boda za upis u ekonomske, upravne, komercijalne i administrativne škole

36 bodova za upis u ostale četverogodišnje škole

za upis u trogodišnje programe nema bodovnog praga

postupci
Postupci
 • Natječaj za upis učenika objavljuje se početkom lipnja u dnevnom tisku
 • Postoje 3 upisna roka (krajem lipnja, početkom srpnja, krajem kolovoza)
 • U svakom upisnom roku učenik se može prijaviti za upis samo u jednu školu, i to u jedan do tri programa u istoj školi
 • Na natječaj za upis učenik prilaže:
   • Prijavnica na natječaj
   • Rodni list
   • Domovnicu
   • Svjedodžba 7. i 8. razreda OŠ
   • Odgovarajuće dokumente kojima dokazuje pravo na ostvarivanje prednosti pri upisu
zdravstvene kontraindikacije
Zdravstvene kontraindikacije
 • Za upis u pojedina zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije
 • Učenik i roditelj trebaju se savjetovati sa školskim liječnikom
 • Ako se učenik upisuje unatoč znanju o postojanju zdravstvenih kontraindikacija, odgovornost preuzimaju učenik i roditelj
posebna mjerila za upis u obrtni ka zanimanja
Posebna mjerila za upis u obrtnička zanimanja
 • Izbor učenika temelji se na:
   • Uspjehu u OŠ
   • Zdravstvenoj sposobnosti
   • Sposobnosti za svladavanje praktičnih znanja i vještina
 • Za upis je potrebno: isti dokumenti kao i za ostale škole +

liječnička svjedodžba medicine rada i ugovor o naukovanju

slide23

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJEPODRUČNA SLUŽBA ZAGREBODSJEK PROFESIONALNOG USMJERAVANJE I OBRAZOVANJAZVONIMIROVA 15PROF. DODIG, TEL. 46 99818

ad