Osnovna ola davorina jenka cerklje na gorenjskem
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 337 Views
 • Updated On :

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem. RODITELJSKI SESTANEK, 1.2.2011 Dejavniki poklicne izbire. Aktivnosti na področju poklicne orientacije. Vrste programov in vpis v srednje šole. Štipendije. Nacionalno preverjanje znanja. Prehod na srednjo šolo. DEJAVNIKI POKLICNEGA IZBORA .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - andrew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Osnovna ola davorina jenka cerklje na gorenjskem l.jpg
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

RODITELJSKI SESTANEK, 1.2.2011

 • Dejavniki poklicne izbire.

 • Aktivnosti na področju poklicne orientacije.

 • Vrste programov in vpis v srednje šole.

 • Štipendije.

 • Nacionalno preverjanje znanja.

 • Prehod na srednjo šolo.


Dejavniki poklicnega izbora l.jpg
DEJAVNIKI POKLICNEGA IZBORA

 • INTERESI

 • SPOSOBNOSTI

 • OSEBNOSTNE LASTNOSTI

 • UČNE/DELOVNE NAVADE

 • ŠOLSKE OCENE

 • ZDRAVSTVENO STANJE


Slide3 l.jpg

INTERESI: Kaj otroka veseli?

Prvo vodilo pri izbiri šole/poklica.

Šolski predmeti, krožki, zunajšolske dejavnosti, prosti čas.

Test poklicnih interesov (TPI),

Kam in kako 10,0

SPOSOBNOSTI: Kaj zmore?

Umske sposobnosti.

test MFBT, šolske ocene, mnenje učiteljev

Gibalne sposobnosti (telesne, ročne).

Talenti (glasbeni, likovni, tehnični…).

OSEBNOSTNE LASTNOSTI: Kakšen je?

Temperament in značaj (miren, zgovoren, natančen …)

Pomembnejše pri delu.

UČNE NAVADE: Koliko se uči?

Zelo pomembne pri izbiri šole in njene zahtevnosti.

Če so slabe, jih je potrebno spremeniti.

Delovne navade.

ŠOLSKE OCENE: Kakšen uspeh dosega?

Zelo pomembne predvsem za vpis v srednje šole, ki imajo omejitev vpisa.

ZDRAVJE:

Pri izbiri upoštevajmo morebitne zdravstvene posebnosti oz. ovire (vid, sluh, hrbtenica …)

Posvet z osebnim zdravnikom oz. zdravnikom medicine dela


Aktivnosti od septembra do februarja l.jpg
AKTIVNOSTI ODSEPTEMBRA DO FEBRUARJA

 • INFORMACIJE NA RAZREDNIH URAH

 • VPRAŠALNIK O POKLICNI POTI

  37% GIMNAZIJE,

  51% STROKOVNE ŠOLE,

  12% POKLICNE ŠOLE

 • TIMSKI RAZGOVORI

 • REZULTATI TESTOV MFBT (8.RAZ.)

 • TEHNIŠKI DAN – PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL

 • PREDSTAVITVE POKLICEV


Tehni ki dan 12 11 2010 srednje ole se predstavijo l.jpg
TEHNIŠKI DAN – 12.11.2010 - SREDNJE ŠOLE SE PREDSTAVIJO

 • Srednja šola za strojništvo Škofja Loka (oblikovalec kovin-orodjar, instalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, avtoserviser, avtokaroserist, strojni tehnik),

 • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, zobotehnik, kozmetični tehnik),

 • Srednja zdravstvena šola Ljubljana (zdravstvena nega – bolničar, medicinska sestra/tehnik zdravstvene nege),

 • Tehniški šolski center Kranj (računalnikar, elektrikar, mehatronik operater, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike in tehniška gimnazija),

 • Srednja trgovska šola Ljubljana (trgovec – prodajalec, aranžerski tehnik),

 • Srednja lesarska šola (mizar, tapetnik,lesarski tehnik, okoljevarstveni tehnik)

 • Šola za življenje – Šola za gospodarske poklice, St. Peter iz Avstrije (gospodarski poklici – trije tuji jeziki, gospodarstvo, gastronomija),

 • Srednja šola Jesenice (predšolska vzgoja – vzgojitelj predšolskih otrok, zdravstvena nega, medicinska sestra/zdravstveni tehnik),

 • Srednja gostinska in turistična šola Radovljica (gastronom hotelir, gastronomsko turistični tehnik),

 • Biotehniški center Naklo (gospodar na podeželju, mlekar, slaščičar, cvetličar, vrtnar, hortikulturni tehnik, kmetijsko – podjetniški tehnik, živilsko prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik, biotehniška gimnazija),

 • Srednja medijska in grafična šola (grafični operater, medijski in grafični tehnik)

 • SGGEŠ Ljubljana (upravljavec lahke gradbene mehanizacije, strojnik gradbene mehanizacije, tesar, zidar, izvajalec suhomontažne gradnje, pečar – keramičar, kamnosek, gradbeni tehnik, geodetski tehnik, ekonomski tehnik in okoljevarstveni tehnik),

 • Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad (izdelovalec oblačil, klepar-krovec, oblikovalec kovin, avtoserviser, avtokaroserist, mahatronik operater, logistični tehnik in ustvarjalec modnih oblačil),

 • Ekonomsko trgovska šola Kranj (administrator, trgovec – prodajalec, ekonomski tehnik in logistični tehnik),

 • Gradbeno storitvena šola (pečar, slikopleskar, gradbeni tehnik, frizer),

 • Šolski center Rogaška Slatina (tehnik optik, tehnik steklarstva),

 • Ekonomska šola Kranj (ekonomska gimnazija in ekonomska gimnazija - športni oddelek),

 • Gimnazija Škofja Loka,

 • Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica (ekonomski tehnik, medijski tehnik, ekonomska gimnazija),

 • Gimnazija Kranj,

 • Srednja veterinarska šola in gimnazija Ljubljana (veterinarski tehnik, biotehniška gimnazija).


Predstavitve poklicev l.jpg
PREDSTAVITVE POKLICEV:

 • MEDIJSKI TEHNIK (GORENJSKA TV)

 • KEMIJSKI TEHNIK, INŽENIR (EXOTERM STRUŽEVO)

 • ZOBNI ASISTENT, ZOBOTEHNIK (ZOBNA MIŠKA D.O.O. OŠ CERKLJE)

 • PEČAR, SLIKOPLESKAR, TESAR, ZIDAR, FRIZER (SR. GRADBENA IN STORITVENA ŠOLA KRANJ)

 • KOZMETIČNI TEHNIK (OŠ OREHEK)

 • RAČUNALNIŠKI POKLICI (OŠ CERKLJE, TOMAŽ ZORMAN, BI DIMENZIJA, SAP)

 • VETERINARSKI TEHNIK (VETERINARSKA PRAKSA TENETIŠE),

 • VZGOJITELJ / VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK

 • FOTOGRAF (FOTO BONI)

 • GRADBENI TEHNIK, INŽENIR (RŽIŠNIK PERC, ŠENČUR)

 • ELEKTROTEHNIK, MEHATRONIK, STROJNI TEHNIK, ISKRA EMECO

 • AVTOSERVISER, AVTOKAROSERIST (AVTOHIŠA KADIVEC, ŠENČUR)

 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK (BOLNIŠNICA GOLNIK)

 • MIZAR, LESARSKI TEHNIK (MIZARSTVO ŠENK, BRITOF)

 • OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (SŠ ZA LESARSTVO ŠKOFJA LOKA)


Aktivnosti v februarju l.jpg
AKTIVNOSTI V FEBRUARJU

 • STARŠI PREDSTAVIJO SVOJ POKLIC (RU-14.2.)

 • RAČUNALNIŠKI PROGRAM KAM IN KAKO

 • OGLEDI POKLICEV: farmacevtski tehnik, prodajalec, ekonomski tehnik

 • INFORMATIVNI DAN NA SREDNJIH ŠOLAH


Informativni dan na vseh srednjih olah l.jpg
INFORMATIVNI DAN NA VSEH SREDNJIH ŠOLAH

 • PETEK, 11. FEBRUARJA,

  ob 9. 00 in ob 15. 00

 • SOBOTA, 12. FEBRUARJA,

  ob 9. 00

  (PREDSTAVITEV ŠOLE, PROGRAMOV, PREDMETNIKOV, DELAVNICE, POTEK PREIZKUSOV, MOŽNOSTINADALJEVANJA ŠTUDIJA, PRISOTNOST PRI POUKU, PISNA GRADIVA …)


Informativni dan na vseh srednjih olah posebnosti razpis str 5 6 l.jpg
INFORMATIVNI DAN NA VSEH SREDNJIH ŠOLAH, POSEBNOSTI (razpis, str. 5, 6)

 • ŠOLSKI CENTER ŠK. LOKA,SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO:

  Petek: ob 11. in 15. uri, sobota: ob 9. uri

 • EKONOMSKO-STORITVENI IZOBRAŽEVALNI

  CENTER KRANJ:

 • EKONOMSKO-TRGOVSKA ŠOLA(administrator, prodajalec, ekonomski tehnik, logistični tehnik)na lokaciji Cesta Staneta Žagarja 33(Primskovo)

 • GIMNAZIJA KRANJ: PROGRAM MEDNARODNE MATURE

  V petek od 14. do 16. ure, v soboto od 12. do 14. ure


Slide10 l.jpg

SR. ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN (razpis, str. 5, 6)

ZDRAVSTVO LJUBLJANA:

v petek,

FARMACEVTSKI TEHNIK, ob 9. uri

KOZMETIČNI TEHNIK IN TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, ob 10.30 uri

ZOBOTEHNIK, ob 12.00 uri

v petek, ob 15. uri in v soboto, ob 9. uri za vse programe hkrati

GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA:

v petek,

GIMNAZIJA (š), ob 9. uri

GIMNAZIJA (s), ob 10.30 uri

GIMNAZIJA (š) (nogometni oddelek), ob 12. uri

v petek, ob 15. uri in v soboto, ob 9. uri za vse programe hkrati


Vrste programov in pogoji za vpis str 7 l.jpg
VRSTE PROGRAMOV IN POGOJI ZA VPIS (razpis, str. 5, 6)(str. 7)

 • Programi nižjega poklicnegaizobraževanja; trajajo 2 leti, zaključni izpit

  (npr. pomočnik v biotehniki in oskrbi, pomočnik v tehnoloških procesih)

 • Programi srednjega poklicnegaizobraževanja; trajajo 3 leta, zaključni izpit (npr. mehatronik operater, mizar, slaščičar, računalnikar)

  Psihofizična sposobnost (geostrojnik – rudar, frizer)


Vrste programov in pogoji za vpis str 7 8 l.jpg
VRSTE PROGRAMOV IN POGOJI ZA VPIS (razpis, str. 5, 6)(str. 7, 8)

 • Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja; trajajo 4 leta, poklicna matura, možnost študija na višjih in visokih strokovnih šolah, z opravljenim izpitom enega od predmetov splošne mature pa tudi v posameznih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe (npr. tehnik računalništva, medijski tehnik, strojni tehnik, srednja medicinska sestra, hortikulturni tehnik)

  Psihofizična sposobnost (geotehnik)

  Posebna nadarjenost oz. spretnost (zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja)


Vrste programov in pogoji za vpis str 8 9 l.jpg
VRSTE PROGRAMOV IN POGOJI ZA VPIS (razpis, str. 5, 6)(str. 8, 9)

 • Gimnazijski programi, 4 leta, splošna matura

  -SPLOŠNI gimnazijski program: Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka, Gimnazija Jesenice

  -ŠPORTNI oddelek usklajevanje šolskih in športnih obveznosti, več ur ŠVZ: Gimnazija Šiška, Gimnazija Šentvid, Gimnazija Jesenice, Ekonomska gimnazija Kranj,

  -EVROPSKI oddelekevropska in globalna dimenzija, tuji jeziki, interdisciplinarnost znanja, mednarodno sodelovanje: Gimnazija Škofja Loka, Gimnazija Kranj

  - KLASIČNA gimnazija poudarek na jezikih in humanističnih predmetih filozofija, latinščina, zgodovina: Gimnazija Škofja Loka, Škofijska klasična gimnazija, Gimnazija Poljane


Vrste programov in pogoji za vpis l.jpg
VRSTE PROGRAMOV IN POGOJI ZA VPIS (razpis, str. 5, 6)

 • Strokovne gimnazije

 • TEHNIŠKA gimnazija (biotehnologija, elektrotehnika, strojništvo, računalništvo)BTŠ Naklo, TŠC Kranj

 • EKONOMSKA gimnazija(znanja iz ekonomije, podjetništva) Kranj, Radovljica

 • UMETNIŠKA gimnazija:

 • likovna, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Lj.

 • glasbena, Konservatorij za glasbo in balet Lj.

 • plesna, Konservatorij za glasbo in balet Lj.

 • dramsko-gledališka Srednja vzgojiteljska šola in gimn. Lj.

 • gimnazijski izobraževalni programi zasebnih katoliških šol, program mednarodne mature


Vrste programov in posebni pogoji za vpis umetni ka gimnazija portni oddelek gimnazije str 8 9 l.jpg
VRSTE PROGRAMOV IN POSEBNI POGOJI ZA VPIS- (razpis, str. 5, 6)umetniška gimnazija/športni oddelek gimnazije(str. 8, 9)

 • Psihofizična sposobnost (umetniška gimnazija – plesna smer; sodobni ples, balet, glasbena smer, športni oddelek gimnazije)

 • Posebna nadarjenost oz. spretnost (umetniška gimnazija – likovna smer, glasbena smer, plesna smer – sodobni ples)

 • Starost (umetniška gimnazija – glasbena smer: petje)

 • Športni dosežki (status A/B/C)

  POTRDILO O IZPOLNJEVANJU ŠPORTNIH POGOJEV (zdravniško potrdilo osebnega zdravnika,

  izpolnjen obrazec NPŠZ, izjava trenerja, potrdilo OKS - če ga kandidat ima) + RAZGOVOR s kandidatom – stran 10,11- DO 18. FEBRUARJA POSREDOVATI ŠOLI, KI IZVAJA PROGRAM (tudi če obstaja kasnejša možnost prenosa!)

  VSI OBRAZCI NA SPLETNIH STRANEH MŠŠ:

  http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c1903


Vrste programov in pogoji za vpis16 l.jpg
VRSTE PROGRAMOV IN POGOJI ZA VPIS (razpis, str. 5, 6)

 • Programi poklicno tehniškega izobraževanja (3+2), traja 2 leti, poklicna matura (npr. gradbeni tehnik, elektrotehnik, ekonomski tehnik)

  (str. 31-39)

 • Maturitetni tečaj, traja 1 leto, splošna matura (str. 42-44)

 • Poklicni tečaj, traja 1 leto, poklicna matura

  (str. 40,41)


Zaklju ek srednje olskega izobra evanja l.jpg
ZAKLJUČEK SREDNJEŠOLSKEGA (razpis, str. 5, 6) IZOBRAŽEVANJA


Prijava za vpis na s l.jpg
PRIJAVA ZA VPIS NA SŠ (razpis, str. 5, 6)

 • Izpolnjen obrazec DZS 1,20 (naroči šola)

 • Vsak učenec samo ENO prijavnico/eno SŠ (za vzporedno izobr. 2 prijavnici)+ dokazila

 • SŠ sprejemajo prijave do 23. 3. 2011 (do 17.3. svetovalni službi na OŠ)

 • Objava številčnega stanja prijav – 4. 4. 2011

 • Prenosi prijav – do 15. 4. 2011

 • Objava stanja prijav na dan 15.4.2011 (po prenosih)– 19.4.2011


Prijava za vpis na s omejitev vpisa str 12 13 58 l.jpg
PRIJAVA ZA VPIS NA SŠ - omejitev vpisa (str. 12,13, 58) (razpis, str. 5, 6)

 • Javna objava omejitev vpisa – 9.5.2011

 • Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa – do 10.5.2011

 • ZAKLJUČNE OCENE OBVEZNIH PREDMETOV 7., 8. IN 9. RAZREDA OŠ (brez gospodinjstva)

 • Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 TOČK.

 • Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, DOSEŽENIH NA NACIONALNIH PREIZKUSIH ZNANJA IZ SLO in MAT (pisno soglasje staršev).

 • MERILA, KI JIH DOLOČI SREDNJA ŠOLA.


Slide20 l.jpg

7. razred 8. razred 9. razred (razpis, str. 5, 6)

OŠ - predmeti točke točke točke

 • slovenščina 5 5 5

 • matematika 5 5 5

 • tuji jezik 5 5 5

 • likovna vzgoja 5 5 5

 • glasbena vzgoja 5 5 5

 • geografija 5 5 5

 • zgodovina 5 5 5

 • držav. vzg. in etika 5 5 /

 • fizika / 5 5

 • kemija / 5 5

 • biologija / 5 5

 • naravoslovje 5 / /

 • tehnika in tehnologija 5 5 /

 • športna vzgoja 5 5 5

  SKUPAJ 55 65 55

  SKUPAJ 175


Omejitev vpisa na gimnazijah str 12 13 l.jpg
OMEJITEV VPISA na gimnazijah (str. 12, 13) (razpis, str. 5, 6)

 • Umetniška gimnazija: Veljajo zgoraj navedena merila, po USPEŠNO opravljenem preizkusu nadarjenosti

 • Športni oddelek gimnazije - točkam iz ocen prišteje za:

  -status športnika A: 10 točk,

  -status športnika B: 5 točk


Srednje ole z omejitvijo vpisa v lanskem olskem letu max 180 to k osrednjeslovenska regija l.jpg
SREDNJE ŠOLE Z OMEJITVIJO VPISA V LANSKEM ŠOLSKEM LETU (MAX. 180 TOČK) – OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

 • Ekonomska gimnazija Kranj: 126(ocene), 119% NPZ

 • Ekonomska gimnazija in SŠ Radovljica – medijski tehnik: 99 (ocene), 110 %(NPZ)

 • Sp. mejeobnaslednjihmerilih: zaključneocene 7., 8., 9. razred in učniuspeh 7. razred. Najvišješt. točk z ocenami in uspehom je bilo 180. V programušportnagimnazija je štelše status gledenašportnedosežke (največ 10 točk). Točkepri NPZ – seštevekodstotkapri SL in odstotkapri MA. Najvišješt. točkpri NPZ je bilosicer 114 (60 pri SL , 54 pri MA).Srednje ole z omejitvijo vpisa v lanskem olskem letu max 180 to k osrednjeslovenka regija l.jpg
SREDNJE ŠOLE Z OMEJITVIJO VPISA V LANSKEM ŠOLSKEM LETU (MAX. 180 TOČK) – OSREDNJESLOVENKA REGIJA


Preizkusi posebnih nadarjenosti znanj in spretnosti str 9 10 l.jpg
PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI, ZNANJ IN SPRETNOSTI (str. 9,10)

 • Prijava za preizkus do 18.2. na posebnih obrazcih

 • Opravljanje v začetku marca (od 1.3. do 5.3.), na SŠ

 • SŠ 1 teden pred prijavo za vpis kandidatu potrdilo o opravljenem preizkusu (do 15.3.)

 • Nujen pogoj za vpis, obvezni ne glede na št. prijav

 • Učenci lahko opravljajo različne preizkuse

 • Tudi če obstaja možnost prenosa prijave.

 • ZOBOTEHNIK - preizkus ROČNIH SPRETNOSTI, SMISLA ZA OBLIKOVANJE in RAZLIKOVANJE BARV na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, v sredo, 2. marca 2011, ob 13.30 uri

 • FOTOGRAFSKI TEHNIK - preizkus LIKOVNE NADARJENOSTI na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, v četrtek, 3. marca 2011, ob 14.30 uri

 • TEHNIK OBLIKOVANJA - preizkus LIKOVNE NADARJENOSTI na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, v petek, 4. marca 2011, ob 8.uri


Slide28 l.jpg

UMETNIŠKA GIMNAZIJA (str. 10) 9,10)

Likovna smer- preizkus LIKOVNE NADARJENOSTI na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,

v petek, 4. marec 2011, ob 8. uri

Glasbena smer - preizkus NADARJENOSTI na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, v petek,4. marec in v soboto, 5. marec 2011 (obveščeni pisno na dom)

Plesna smer (balet) - preizkus NADARJENOSTI, na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, v petek, 4. marec in v soboto,5. marec 2011 (obveščeni pisno na dom)

Plesna smer (sodobni ples) - preizkus NADARJENOSTI, na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji v Ljubljani, v prostorih šole, Kardeljeva pl.16., v četrtek, 3. marec 2011, ob 9.uri.


Izbirni postopek str 13 l.jpg
IZBIRNI POSTOPEK ( 9,10)str.13)

 • I. krog:

 • Šole z omejitvijo vpisa izberejo učence za 90% razpisanih mest (21.6.)

 • Šole brez omejitve vpišejo vse prijavljene (16.6.-20.6.)

 • II. krog:

 • Neuspešni učenci kandidirajo na 10% prostih mest šol z omejitvijo in na prostih mestih šol brez omejitve (rangiranje 10 šol – do 23.6.). Objava do 24.6., vpis do 28.6.

 • Šole s preostalimi prostimi mesti sprejmejo učence do 31.8.2011 oz. do zasedbe prostih mest.


Novosti za olsko leto 2011 2012 l.jpg
NOVOSTI za šolsko leto 2011/2012 9,10)

 • V BIOTEHNIŠKEM CENTRU NAKLO PRVIČ RAZPISAN PROGRAM V POKLICNO-TEHNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU (3+2) ZA ŽIVILSKO PREHRANSKEGA TEHNIKA

 • TŠC KRANJ – STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA: ŠPORTNI ODDELEK V PROGRAMIH ELEKTROTEHNIK IN TEHNIK MEHATRONIKE, ČE VSAJ 22 KANDIDATOV


Povpra evanje ponudba iv in v stopnja izobrazbe 2010 vedno ve ja te a dodatnih znanj in kompetenc l.jpg
Povpraševanje - Ponudba IV. in V. stopnja izobrazbe 2010 - vedno večja teža dodatnih znanj in kompetenc


Povpra evanje ponudba vii stopnja izobrazbe 2010 vedno ve ja te a dodatnih znanj in kompetenc l.jpg
Povpraševanje - Ponudba VII. stopnja izobrazbe 2010 – vedno večja teža dodatnih znanj in kompetencvedno večja teža dodatnih znanj in kompetenc


V prihodnosti pri akujemo najve je povpra evanje po delavcih na naslednjih podro jih l.jpg
V prihodnosti pričakujemo največje povpraševanje po delavcih na naslednjih področjih:

 • Zdravstva in socialne oskrbe na vseh stopnjah izobrazbe

 • Informacijske tehnologije

 • Naravoslovja in tehnike

 • Gostinstva in turizma

 • Varovanja oseb in premoženja

 • Elektronike, telekomunikacij

 • Gradbeništva, strojništva in kovinarstva

 • Trženja, bančništva, financ in računovodstva

 • Ekonomije in prava

 • Prometa


Tipendiranje l.jpg
ŠTIPENDIRANJE delavcih na naslednjih področjih:


Slide35 l.jpg

DRŽAVNE delavcih na naslednjih področjih:

osnovni kriterij je osebni dohodek na družinskega člana, razpis v juniju, vlogo oddati na pristojnem Centru za socialno delo (Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij UL RS št. 45/09)

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

razpisujejo podjetja, razpis objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje v mesecu juniju na spletni strani www.sklad-kadri.si/kadrovskein lokalne razvojne agencije

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

štipendije za nadarjene učence


Zoisove tipendije l.jpg
ZOISOVE ŠTIPENDIJE delavcih na naslednjih področjih:

 • Kriteriji za dodelitev Zoisove štipendije za učence zadnjega

  razreda osnovne šole:

  • Zoisovo štipendijo lahko pridobi posameznik, ki ima v

   zaključnem razredu osnovne šole povprečno

   oceno najmanj 4,5 ali večter je bil v skladu s

   Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v

   devetletni osnovni šoli identificiran kot nadarjen

   učenec ali

  • je dosegel izjemni dosežek na posameznem področju

   družbenegaživljenja(najvišja mesta na državnem

   tekmovanju,najvišjapriznanja s področja športa, umetnosti,

   priznanja za najboljšeraziskovalne naloge).


Nacionalno preverjanje znanja l.jpg
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA delavcih na naslednjih področjih:

 • NPZ je v 9. r obvezno.

 • Dodatna informacija učencem, staršem, šoli o doseženem znanju.

 • Redni rok:

  4. 5. 2011 (sreda) – MATEMATIKA

  6. 5. 2011 (petek) – SLOVENŠČINA

  9. 5. 2011 (ponedeljek) – TRETJI PREDMET (angleščina/biologija/geografija)


Nacionalno preverjanje znanja38 l.jpg
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA delavcih na naslednjih področjih:

 • Preverjanje iz vsakega predmeta traja 60 minut.

 • V vsaki učilnici piše največ 15 učencev, nadzorujeta jih dva učitelja.

 • Razpored učilnice in učiteljev bo znan eno uro pred preverjanjem.

 • Red med preverjanjem.


Priprava mladostnika in star ev na vstop v srednjo olo l.jpg
PRIPRAVA MLADOSTNIKA (in staršev) NA VSTOP V SREDNJO ŠOLO delavcih na naslednjih področjih:

 • Nova šola – veliko sprememb – otrokova prilagodljivost

 • Nova socialna sredina – socialne veščine, sprejetost med vrstniki

 • Prevoz do kraja šolanja, nova lokacija

 • Poznavanje šole, njenih pravil, zahtev učiteljev

 • Osvojene strategije učenja (zapisovanje, učenje iz učbenika, seminarske naloge …)

 • POT V SAMOSTOJNOST IN ODRASLOST-

  zaupanje in spremljanje


Kon na odlo itev l.jpg
KONČNA ODLOČITEV delavcih na naslednjih področjih:

 • Naj bo otrokova, saj bo on obiskoval šolo in opravljal poklic. Bodite mu v oporo in pomoč.

 • Naj bo realna. Upoštevajte otrokova zanimanja, sposobnosti, osebnostne lastnosti, delovne navade in učni uspeh.


ad