upisi u srednju kolu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UPISI U SREDNJU ŠKOLU PowerPoint Presentation
Download Presentation
UPISI U SREDNJU ŠKOLU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

UPISI U SREDNJU ŠKOLU - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

UPISI U SREDNJU ŠKOLU. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u srednje škole. Osnovna škola Cavtat. 1.informiranje učenika o elementima i kriterijima za upis u srednju školu ( 7.r. ) - prezentacija 2.profesionalna orijentacija – Moj izbor – 7.r. i 8.r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UPISI U SREDNJU ŠKOLU' - etan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upisi u srednju kolu

UPISI U SREDNJU ŠKOLU

Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u srednje škole

osnovna kola cavtat
Osnovna škola Cavtat
 • 1.informiranje učenika o elementima i kriterijima za upis u srednju školu ( 7.r. ) - prezentacija
 • 2.profesionalna orijentacija – Moj izbor – 7.r. i 8.r.
 • 3.individualni rad s učenicima- kontinuirano ( 7.r. i 8.r. )
 • 4.brošura o upisu u srednje škole; suradnja sa Zavodom za zapošljavanje
 • 5.suradnja SRS sa razrednim i predmetnim učiteljima i razrednicima – kontinuirano praćenje
 • 6.praćenje i poticanje učenika na sudjelovanje na natjecanjima
 • 7.predstavljanje srednjih škola;
 • - ekonomska,turistička,obrtnička,umjetnička gimnazija…
 • 8.Informiranje roditelja –predavanje Zavod za zapošljavanje i Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora
 • 9.dostupnost informacija na web stranicama škole kao i na oglasnoj ploči
upisni rokovi
UPISNI ROKOVI
  • Ljetni prvi ljetni drugi jesenski rok
 • Prijave za upis:
 • Objava rezultata:
 • Upis:
 • Svaka srednja škola je dužna na oglasnoj ploči objaviti :natječaj za upis,rokove upisa,broj upisnih mjesta,te popis potrebnih dokumenata za upis.
slide4
Natječaj za upis učenika otvoren je do popune upisnih mjesta.

Učenik koji ispunjava uvjete može se prijaviti u svakom upisnom krugu u školu koja ima slobodna

upisna mjesta.

U postupku prijavljivanja za upis, uz prijavnicu na natječaj, učenik može priložiti preslike dokumenata osim svjedodžbi koje se predaju u izvornicima s tim da za upis uz upisnicu prilaže izvorne dokumente .

potrebni dokumenti
Potrebni dokumenti
 • Prijavnica za natječaj
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Svjedodžbe 7. i 8.r. ( originali )
 • Ostali dokumenti za posebne prednosti upisa - odgovarajuće dokumente kojima dokazuje neko od prava koje ima na temelju odredbi ove odluke (pravo na izravni upis ili pravo na vrednovanje posebnih rezultata prethodnog školovanja, školovanja u otežanim uvjetima obrazovanja i sl.).
prijava
PRIJAVA
 • U jednom upisnom roku učenik se može prijaviti za upis u samo u jednu školu u jedan od tri programa.
 • U gimnaziji može se prijaviti u sva tri smjera.
 • U obrtničkoj školi se može prijaviti za 1 do 3 programa,a na prijavnici navede koje.
slide7
.
 • Za upis u pojedine škole ,kada je to utvrđeno posebnim propisima škola je dužna objaviti u natječaju za upis da je uvjet za upis liječnička svjedodžba medicine rada, a za prijavu na natječaj potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za odabrano zanimanje.
lije ni ka svjedod ba od specijalista medicine rada
Liječnička svjedodžba od specijalista medicine rada
 • MEDICINA RADA
 • Uz uputnicu,učenici moraju sa sobom imati i medicinsku dokumentaciju
 • ( povijest bolesti i sl.,ali ne stariju od 6 mjeseci.
 • Učenici koji ne posjeduju liječničku dokumentaciju ,moraju je pribaviti,jer u protivnom neće moći obaviti liječnički pregled.
 • ŠKOLA

Ako je učenik ne donese do upisa stavlja se na listu ,ali se upisuje tek kad je donese.

Krajnji rok treba biti oglašen na oglasnoj ploči.

 • 2.kat-Medicina rada
 • Tel:433-700
kriteriji za upis
KRITERIJI ZA UPIS
 • 1. Posebni rezultati s natjecanja u znanju
 • 2. Opći uspjeh u 7. i 8.r. i uspjeh iz značajnih predmeta
 • 3.Uzorno vladanje u 7.r. i 8.r.
 • 4. Posebni rezultati sa natjecanja školskih športskih klubova
 • 5. Dodatna izobrazba
 • 6. Otežani uvjeti obrazovanja
 • 7.Prilagođeni program
vladanje
Vladanje…
 • Uz ocjene iz sedmog i osmog razreda, prilikom upisa u srednju školu učenicima će se ubuduće vrednovati i ocjena iz vladanja.Ministarstvo obrazovanja izmijenilo je pravila upisa, te se novom Odlukom o upisu u školsku godinu 2010/11. uzorno vladanje u sedmom i osmom razredu osnovne škole boduje jednim dodatnim bodom.
slide11

4. Dodatna izobrazba – odgovarajući dokumenti kojima se dokazuje pravo na vrednovanje posebnih rezultata prethodnog školovanja ; natjecanja u znanju,vještinama i umijećima..

Osim nastavnih predmeta navedenih u opisu zanimanja,za hrvatski jezik škola će priznati i rezultate državne smotre Lidrano ( individualno.plasman na državnom nivou )

,a za ostale predmete rezultate državnog natjecanja iz sastavnih dijelova ili programskih dopuna tih predmeta (npr.astronomija za zemljopis isl. )

,a za upis u tehničke škole rezultate državnog natjecanja na Smotri tehničke kulture.

U školama u kojima je likovna kultura jedan od važnijih predmeta boduju se rezultati iz natjecanja likovne kulture “LIK”.

slide12
5. Otežani uvjeti obrazovanja- potvrde o roditelju stradalom u Domovinskom ratu, o posebnom socijalnom položaju,razvod roditelja,samohrani roditelji,teška bolest u obitelji,nezaposlenost roditelja.

- Za ostvarivanje navedenih prava kandidat je dužan uz prijavnicu za upis priložiti i odgovarajuće dokumente.

-Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj.

upis u enika s zdravstvenim pote ko ama
Upis učenika s zdravstvenim poteškoćama
 • Učenik s težim zdravstvenim poteškoćama ,odnosno duljom bolešću i drugim zdravstvenim i tjelesnim oštećenjima koja su mogla utjecati na uspjeh,može se upisati s manjim brojem bodova i to u pravilu do 10 posto ( ovisi o stupnju oštećenja )od broja bodova najniže rangiranog na ljestvici poretka kandidata.
kolski uspjeh
Školski uspjeh
 • Boduje se bolja ocjena iz stranog jezika ako je učenik 4 godine učio dva strana jezika.
 • Ako dva učenika imaju jednak broj bodova,prednost ima učenik koji ima bodove s natjecanja.
 • Ako nije bio na natjecanju bodove određuje upisno povjerenstvo.
slide15

Ako je kandidat tijekom osnonovnoškolskog obrazovanja učio dva ili više stranih jezika,

boduje se prvi jezik

ili jezik koji je učio dulje, odnosno jezik s boljom ocjenom

ako je učenik taj jezik učio najmanje četiri godine što dokazuje svjedodžbama o završenom V., VI., VII. i VIII. razredu osnovne škole.

dodatni bodovi s natjecanja iz zna ajnih predmeta
DODATNI BODOVI S NATJECANJA IZ ZNAČAJNIH PREDMETA
 • DRŽAVNA NATJECANJA:
 • Izravan upis- za osvojeno 1.2. i 3.mjesto
 • 5 bodova – za osvojeno 4. i 5. mjesto
 • 3 boda – za 6. i 7. mjesto
 • 2 boda – za plasman sa županijskog na državno natjecanje
 • -Pojedinačno ili skupno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO – 2 boda
lanovi skupine
Članovi skupine…
 • -Učenicima koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama u bilo kojem od predmeta navedenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola osvojili
 • prvo, drugo ili treće mjesto kao članovi skupine
 • do 3 učenika dodaju se 3 boda,
 • od 3 do 6 učenika dodaju se 2 boda i
 • od 6 do 10 učenika dodaje se 1 bod
 • na bodove koje su stekli prema ocjenama uspjeha u VII. i VIII. razredu osnovne škole.
dodatni bodovi za umjetni ku kolu
DODATNI BODOVI ZA UMJETNIČKU ŠKOLU

- 3 boda za najbolji rad na državnoj razini

 • 2 boda za drugo mjesto
 • 1 bod za 3. mjesto
upanijska natjecanja
ŽUPANIJSKA NATJECANJA
 • - 3 boda – kao pojedinci za 1.,2. i 3. mjesto
 • - 2 boda – za drugo mjesto
 • - 1 bod za treće mjesto
 • - 1 bod za umjetničku školu, najbolji rad na županijskoj razini
dodatna izobrazba
DODATNA IZOBRAZBA
 • 2 boda – najmanje 4 razreda glazbene ili plesne škole
 • 2 boda za jezičnu gimnaziju – najmanje 4 godine drugi strani jezik
izdavanje diploma
IZDAVANJE DIPLOMA

Općenito se boduje samo jedan , najbolji rezultat.

 • Iznimno,ispitno povjerenstvo može uvažiti uspjeh na natjecanju i iz drugih predmeta.
slide22
Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma ili sl.) u kojem su, uz podatke o natjecatelju i vrsti natjecanja, navedeni i podaci o osvojenom mjestu na natjecanju pojedinaca ili na natjecanju skupina s brojem članova skupine, za središnje natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo za natjecanja.
natjecanja kolskih portskih klubova
NATJECANJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA
 • U pravilu završni razred
 • DRŽAVNA NATJECANJA:
 • 1 bod – za plasman na državno i međunarodno natjecanje kao pojedinci ili kao član ekipe
 • 4 boda – za osvojeno 1. mjesto
 • 3. boda – za 2. mjesto
 • 2. boda – za treće mjesto
slide24
Učenicima, u pravilu završnih razreda osnovne škole, vrednuju se rezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih klubova koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih klubova osnovnih i srednjih škole Republike Hrvatske, pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
 • Pravo na dodatne bodove dokazuju odgovarajućim
 • uvjerenjima s navedenih natjecanja.
slide25
Učenicima koje je kategorizirao Hrvatski olimpijski odbor od I. do VI. kategorije pripadaju dva boda.
 • Pravo na dodatne bodove dokazuju rješenjem Hrvatskoga
 • olimpijskog odbora o kategorizaciji športaša.
 • -Pravo na dodatne bodove s obzirom na rezultate na športskim natjecanjima odnosno
 • na kategorizirane športaše pripada kandidatu za upis u sve srednje škole uključujući i škole s razrednim odjelima za športaše.
 • -Učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja boduje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.
relevantni predmeti
RELEVANTNI PREDMETI
 • Nastavničko vijeće škole može, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti,
 • obrazovanja i športa, umjesto jednog od nastavnih predmeta utvrđenih u priloženom
 • Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis, utvrditi i objaviti (u natječaju za
 • upis) neki drugi nastavni predmet kao značajan za upis i nastavak obrazovanja u toj
 • školi.
trogodi nji programi
Trogodišnji programi
 • U trogodišnje programe obrazovanja i programe obrazovanja za stjecanje
 • niže stručne spreme upisuje se bez bodovnog praga.
posebna mjerila i postupci za upis u trogodi nje strukovne kole
POSEBNA MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS U TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

Uz zajednička mjerila, za upis u obrtničke škole primjenjuju se i posebna mjerila i

postupci utvrđeni na temelju

posebnih propisa.

jedinstveni model obrazovanja za obrtni ka zanimanj a
JEDINSTVENI MODELOBRAZOVANJA ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA
 • Obrazovanje za obrtnička zanimanja odvija se kroz programe jedinstvenog modela obrazovanja
 • Jedinstveni model obrazovanja za obrtnička zanimanja primjenjuje se od 2004. godine za 57 zanimanja (temelj: Zakon o obrtu - NN 49/03)
 • Trajanje obrazovanja: 3 godine
naukovanje ugovor o naukovanju
NAUKOVANJE, Ugovor o naukovanju
 • Učenik započinje naukovanje početkom školske godine nakon položenog ispita zaštite na radu
 • Ugovor o naukovanju zaključuju obrtnik i naučnik, odnosno njegov roditelj ili staratelj
slide31
U natječaju za upis u strukovne programe, kada je to utvrđeno posebnim
 • propisima škola je dužna objaviti da je uvjet za upis liječnička svjedodžba medicine rada, a za
 • prijavu na natječaj da je potrebna potvrda nadležnoga školskog liječnika (koji je pratio
 • učenika tijekom osnovnog školovanja) o nepostojanju kontraindikacija za odabrano
 • zanimanje.
mjerila i postupci za upis u obrtni ka zanimanja
MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS U OBRTNIČKA ZANIMANJA
 • Izbor učenika za upis temelji se:
 • -na uspjehu u osnovnoj školi;
 • -na zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u
 • odabranom zanimanju;
 • -na sklopljenom ugovoru o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor
 • o naukovanju, Narodne novine, br. 62/02. i 72/05.).
ljestvica poretka
Ljestvica poretka
 • Ljestvica poretka kandidata za upis formira se tako da se izravno upisuju učenici
 • koji imaju uz opće uvjete sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili trgovačkim društvom.
ugovor onaukovanju
UGOVOR ONAUKOVANJU
 • Ugovor o naukovanju sklapa se s roditeljem ili skrbnikom naučnika koji donosi na
 • uvid:
 • -ovjerenu presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole;
 • -liječničku svjedodžbu od specijalista medicine rada.
 • Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju odnosno skrbniku), obrtniku (trgovačkom društvu), školi i područnoj obrtničkoj komori.
 • Ugovor o naukovanju (tzv. žuti ugovor) sklapa se s licenciranim obrtom ili trgovačkim društvom u skladu s člankom 45. i 51. Zakona o obrtu (Narodne novine, br.
slide35
49/03 – pročišćeni tekst) i ovjerava u nadležnom uredu područne obrtničke komore.
 • Radi odabira naučnika licencirani obrt ili trgovačko društvo može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika.
 • Ako se na takoobjavljeni natječaj prijavi više naučnika nego što ima naučničkih mjesta, preporučuje se licenciranom obrtu ili trgovačkom društvu da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski uspjeh.
plavi ugovor
Plavi ugovor
 • Pravo na upis u obrtnička zanimanja imaju i učenici koji, zbog nedostatka licenciranih naučničkih mjesta, nisu sklopili ugovor o naukovanju s obrtnikom ili trgovačkim društvom koji imaju licenciju Hrvatske obrtničke komore.
 • Za ove učenike srednja strukovna škola, uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore, dužna je osigurati radna mjesta za naukovanje u trgovačkim društvima ili u radionicama škole.
 • Radi ostvarivanja programa praktičnog dijela naukovanja učenik i trgovačko društvo sklapaju Ugovor o naukovanju (tkz. plavi ugovor) s trgovačkim društvom koje ne posjeduje dozvolu (licenciju) Hrvatske obrtničke komore,
naukovanje
NAUKOVANJE
 • U područnoj obrtničkoj komori postoji popis obrtničkih radionica koje imaju uvjete za prijam naučnika i koje mogu ostvariti praktičnu nastavu (posjeduju licencu)
 • Učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj, nakon odabira željene radionice, te razgovora i dogovora s obrtnikom vlasnikom, sklapa s njim UGOVOR ONAUKOVANJU,kojise ovjerava u područnoj obrtničkoj komori
gimnazija
Gimnazija
 • OPĆA i JEZIČNA: 56 bodova
 • hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest i predmet koji odredi škola
 • između fizike, zemljopisa, kemije i biologije, što se objavljuje u natječaju za
 • upis.
slide40
a) Razredni odjeli za športaše 51 bod
 • Nastavni predmeti za opću gimnaziju, a pravo upisa imaju učenici koji
 • iz značajnih predmeta i općeg uspjeha ostvare najmanje 50 bodova, te
 • prilože potvrdu odgovarajućega nacionalnog športskog saveza o mogućim
 • postignućima ili statusu vrhunskog športaša.
 • Nacionalni športski savezi izdavat će takve potvrde tijekom lipnja.
 • Ako se prijavi više učenika od broja planiranog za upis, konačan izbor
 • izvršit će povjerenstvo Uprave za šport Ministarstva znanosti, obrazovanja
 • i športa prema športskim mjerilima.
 • Učenik je dužan za upis u svaki sljedeći razred priložiti potvrdu
 • odgovarajućega nacionalnog športskog saveza o športskim postignućima.
 • Ova mjerila provode se za upis učenika u športske odjele i u drugim
 • vrstama četverogodišnjih srednjih škola uz bodovanje uspjeha iz
 • nastavnih predmeta navedenih za te škole i minimalan broj bodova
 • utvrđen za upis u te škole.
slide41
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA i

PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA: 56 bodova

hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika i predmet koji odredi škola

između zemljopisa, kemije i biologije.

KLASIČNA GIMNAZIJA: 54 boda

a) Za učenike koji su učili latinski jezik u osnovnoj školi:

hrvatski jezik, strani jezik, latinski jezik, povijest i matematika.

b) Za ostale učenike nastavni predmeti su kao za opću gimnaziju.

slide42
EKONOMIJA, UPRAVA I TRGOVINA (ekonomist 44 boda, komercijalist, , poslovni tajnik 40 bodova)

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis

Prodavač – 3.god

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

-hotelijersko-turistički tehničar ; komercijalist

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis

-turističko-hotelijerski komercijalist

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, biologija i kemija

slide43
Pomorsko-tehnička škola

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, zemljopis

Liječnički pregled prema Pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca.

Pomorski nautičar-36 bodova

Tehničar za brodostrojarstvo – 36 bodova

Elektrotehničar- 50 bodova

Rač.teh.u strojarstvu - 44 bodova

slide44
Medicinska škola

Medicinska sestra/tehničar-44 boda

Hrvatski jezik,strani jezik,kemija,biologija,matematika

-Farmaceut ili kozmetičar ???

slide45
…hvala na pažnji …
 • Vama i Vašem djetetu, a našem učeniku želimo sretan i uspješan prijelaz u srednju školu !