Is lm model
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

IS – LM model. s. Denar v modelu določitve ravnotežnega produkta. Dohodek. s. Denarni Kapitalski trg trg. Trg dobrin Agregatno povpraševanje. Obrestna mera. Fiskalna politika. Denarna politika. Ravnotežje na trgu produktov. IS krivulja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zlhna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Denar v modelu dolo itve ravnote nega produkta
Denar v modelu določitve ravnotežnega produkta

Dohodek

s

Denarni Kapitalski

trg trg

Trg dobrin

Agregatno povpraševanje

Obrestna mera

Fiskalna

politika

Denarna

politika


Ravnote je na trgu produktov
Ravnotežje na trgu produktov

IS krivulja

Y = C + I + G I = I - d*i (investicije)

C = a + b*Y

S = Y – C – G = Y - a – b*Y – G = (1-b)*Y-a -G (varčevanje)

S = I

(1-b)*Y – a - G = I – d*i

Y*(1-b) = a + G + I – d*i

Y = (a + G + I)/(1-b) – d*i/(1-b)

- IS krivulja kaže vse kombinacije Y in i, pri katerih imamo ravnotežje na trgu produktov, kjer je S=I,

- določitev položaja IS krivulje: avtonomno trošenje, multiplikator oziroma mejna nagnjenost k trošenju, obrestna elastičnost investicijskega povpraševanja,

- premiki krivulje, avtonomne investicije, učinki na Y oz. i so odvisni od elastičnosti, večja elastičnost in večji multiplikator– bolj položna krivulja


Ravnote je na finan nem trgu
Ravnotežje na finančnem trgu

LM krivulja

MD(Y, i) = MS

MD = e*Y- f*i ; MS= MS

e*Y-f*i = M1 M1=(1+g)/(g+r)*M0

e*Y – f*i = (1+g)/(g+r)*M0

Y = (1+g)/(g+r)*M0/e + f*i/e

LM krivulja kaže vse kombinacije Y in i, pri katerih imamo ravnotežje na finančnem trgu; če je denarni trg v ravnotežju, je v ravnotežju tudi finančni trg;

LM je pozitivna; pri dani ponudbi denarja povečanje Y spremlja povečanje i

Položaj LM določa ponudba denarja, nagib je odvisen od obrestne elastičnosti povpraševanja po denarju (f) in hitrosti kroženja denarja (1/e)


Is lm
IS - LM

i

i

premiki IS krivulje – fiskalna politika premiki LM krivulje – denarna politika

IS

LM

i1

i2

i1

i2

Y

Y

Y1

Y2

Y1 Y2


Standardni prikaz is lm modela in denarne politike
Standardni prikaz IS-LM modela in denarne politike

IS-LM

i

LM0

IS

LM1

IS

i0

i1

Y0

Y1

Y


Is lm model

Uporabna naloga iz IS-LM modela

Naslednje enačbe kažejo trg produktov in denarni trg zaprtega gospodarstva:

C = 400 + 0.75*(Y-T)

T = 0.2*Y

I = 1600 - 400*i

G = 1400

Y = C + I + G

Md = 0.25*Y - 225*i

Ms = 1000

a. Napišite enačbo narodnogospodarskega varčevanja, ter enačbi za IS in LM!

b. Izračunajte ravnotežni dohodek in ravnotežno obrestno mero za oba trga!

c. Kolikšna je hitrost kroženja denarja v ravnotežju?

d. Koliko je primarnega denarja, če je razmerje med gotovino in depoziti na vpogled g=0.4 in stopnja obvezne rezerve r=0.2? Koliko je gotovine?


Is lm model

Rešitev naloge

 • S = Y – C – G = Y – 400 – 0.75 (Y- 0.2Y) – 1400 = -1800 + 0.4 Y

  S = I  0.4 Y -1800 = 1600 - 400 i  Y = 8500 -1000 i

  Md = Ms  0.25 Y – 225 i = 1000  Y = 4000 + 900 i

  b) IS=LM  8500 – 1000 i = 4000 + 900 i  1900 i = 4500

  i = 2.37 Y = 4000 + 2133 =6133

 • h= Y/Md = 6.133

 • Md = M1 = (1+g)/(g+r)*M0  M0 = (g+r)/(1+g)*M1

  = 0.6/1.4*1000 = 428.5

  M1 = G + DD = 0.4*DD + DD  DD = 1000/1.4 = 714.3 G= 285.7


Industrijski in zreli kapitalizem
Industrijski in zreli kapitalizem

Podjetniki-

investitorji

Varčevalci

industrijski

S < I

“zreli”

Varčevalci

posamezniki

korporacije

Podjetniki

investitorji

S > I


Sodobni finan ni kapitalizem
Sodobni finančni kapitalizem

investicije

Vstop posrednikov

Varčevalci

prevzemi

špekulacije

Finančni investitorji

privatizacije


Is lm model

Internacionalizacijafinančnih trgov I

Finančno bogastvo kot delež BDP

Source: International Monetary Fund: Working Paper WP/06/69, S. 35