projekt 2009 rok sm en n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
projekt „2009 – Rok smíření“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
projekt „2009 – Rok smíření“

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

projekt „2009 – Rok smíření“ - PowerPoint PPT Presentation

zahina
98 Views
Download Presentation

projekt „2009 – Rok smíření“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kampaň Jedeme v tom spolu II projekt „2009 – Rok smíření“ Martin Špryňar generální tajemník Sdružení

 2. Aktivity Sdružení na poli bezpečnosti silničního provozu • dlouholetý člen Rady vlády pro BESIP • 2002 iniciace pracovní skupiny a vypracování Analýzy opatření na snížení nehodovosti profesionálních řidičů (praktická prevence, legislativní opatření) • 2004 podpis Evropské charty bezpečnosti silničního provozu • akcentace bezpečnostních témat v rámci školení řidičů (7 000 řidičů ročně) • produkce 6 dílů DVD „Defenzivní jízda“ • 2006 Desatero správného truckera • 2008 projekt Bezpečná firma

 3. Vnímání silniční dopravy • jeden z největších problémů poslední doby je negativní vnímání silniční dopravy a profesionálních řidičů veřejností • poslední dva roky byly v duchu soubojů s politiky, někdy i s osobním nádechem (zákazy jízdy a nehodovost) • chceme se aktivně pokusit o nápravu pošramocených vztahů mezi veřejností a profesionálními řidiči formou sebereflexe a proaktivního přístupu v oblasti bezpečnosti silničního provozu

 4. Rok smíření – cíl projektu • cílem je odstranit, nebo zmírnit ty projevy silniční dopravy, které emocionálně negativně zasahují veřejnost a napravit vzájemné vztahy • klíčová sdělení pro veřejnost i politiky • silniční doprava nechce ostatním škodit • chceme se podělit o místo na silnici • jsme ochotni na sobě pracovat • snažíme se o minimalizaci dopadů naší činnosti • snažte se nás pochopit, jako se my snažíme vyhovět vám • nechceme být zneužíváni pro politické cíle

 5. Rok smíření – jak to chceme provést? • chceme přijmout svůj díl odpovědnosti, projevit dobrou vůli a aktivně reflektovat více, či méně oprávněné výhrady ostatních řidičů formou ovlivnění chování profesionálních řidičů • devizou sdružení a tím pádem projektu je, že jsme schopni působit na profesionální řidiče a dopravní firmy se snahou o nápravu a prevenci • plánované aktivity a zpětná vazba do vlastních řad budou probíhat prostřednictvím školení a doprovodných akcí zaměřených na děti a veřejnost

 6. ŘIDIČ a projevy jeho chování Zpětná vazba formou aktivit popsaných v tomto projektu Ostatní účastníci provozu Analýza a výběr rizikového chování

 7. 2009 – Rok smíření • Negativní projevy chování řidičů a kamionů • jsou velké a překáží • nedají se předjet • zdlouhavě se předjíždějí v kopci • lepí se těsně za ostatní auta • ohrožují děti • huntují silnice • často bourají • při kalamitách blokují silnice • vytlačují ostatní auta, neblikají a náhle vybočují

 8. 2009 – Rok smíření • zaměření výstupů projektu na • ostatní řidiče • občany trpící vinou absence obchvatů • politiky • média • laickou veřejnost • základní kámen projektu - korekce nežádoucích projevů chování • bezpečnostní téma na každý měsíc • komunikace dovnitř (školení) a ven (veřejnost)

 9. ANI JEDEN…….. Prosinec ANI JEDEN……. Listopad Říjen ANI JEDEN…….. Září ANI JEDEN…….. ANI JEDEN…….. Srpen ANI JEDEN…….. Červenec ANI JEDEN…….. Červen Květen ANI JEDEN……. ANI JEDNO…….. Duben Březen ANI JEDNO……… Únor ANI JEDNA KALAMITA VINOU KAMIONU Leden ANI JEDEN KAMION BEZ ZIMNÍ VÝBAVY Bezpečnostní téma měsíce

 10. 2009 – Rok smíření • zapojení klíčových dopravců v regionech • působení na vlastní řidiče • podpora projektu a dobrý příklad ostatním menším dopravcům v regionu • ostatní aktivity v rámci projektu • call centrum (zpětná vazba od veřejnosti) • spolupráce s dopravní policií (rozbor nehod, prevence) • psychosociální výzkum (příčiny nehod) • účast na Bambiriádě 2009 (prevence a bezpečnost dětí) • „do jámy lvové“ - road show po 2-3 městech nejvíce negativně ovlivněných silniční dopravou – „Jedeme v tom spolu“ • oficiální zahájení projektu 21.1. 2009

 11. 2009 – Rok smíření • Příslib partnerství • Policie ČR • BESIP • …

 12. Děkuji za pozornost www.jedeme-v-tom-spolu.cz